Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 8. LUKU

Jumala rakastaa puhtaita ihmisiä

Jumala rakastaa puhtaita ihmisiä

”Puhtaana pysyttelevälle sinä osoittaudut puhtaaksi.” (PSALMIT 18:26)

1–3. a) Miksi äiti varmistaa, että hänen poikansa on siisti ja puhdas? b) Miksi Jehova haluaa palvojiensa olevan puhtaita, ja mikä kannustaa meitä pysymään puhtaina?

ÄITI laittaa pientä poikaansa lähtövalmiiksi. Hän varmistaa, että poika on käynyt pesulla ja että hänen vaatteensa ovat siistit ja puhtaat. Äiti tietää, että hyvä hygienia on erittäin tärkeää lapsen terveydelle. Lisäksi hän tajuaa, että pojan ulkoasu tuottaa vanhemmille joko kunniaa tai häpeää.

2 Jehova, taivaallinen Isämme, haluaa palvelijoidensa olevan puhtaita. Hänen Sanassaan sanotaan: ”Puhtaana pysyttelevälle sinä osoittaudut puhtaaksi.” (Psalmit 18:26.) * Jehova rakastaa meitä, ja hän tietää, että puhtaana pysyminen on  parhaaksemme. Lisäksi hän odottaa, että me hänen todistajinaan annamme hänestä hyvän kuvan. Kun ulkoasumme on puhdas ja käyttäydymme hyvin, tuotamme Jehovalle ja hänen pyhälle nimelleen kunniaa, emme häpeää. (Hesekiel 36:22; 1. Pietarin kirje 2:12.)

3 Sen tietäminen, että Jumala rakastaa puhtaita ihmisiä, kannustaa meitä pysymään puhtaina. Koska rakastamme häntä, haluamme elämäntapamme tuottavan hänelle kunniaa. Haluamme myös pysyä hänen rakkaudessaan. Tarkastellaanpa nyt, miksi meidän täytyy olla puhtaita, mitä puhtaana olemiseen sisältyy ja miten voimme pysyä puhtaina. Se voi auttaa meitä näkemään, millä alueilla meidän pitää edistyä.

MIKSI MEIDÄN TÄYTYY PYSYÄ PUHTAINA?

4, 5. a) Mikä on ensisijainen syy siihen, että meidän täytyy pysyä puhtaina? b) Miten Jehovan puhtaus ilmenee hänen näkyvistä luomistöistään?

4 Jehova opastaa meitä muun muassa omalla esimerkillään. Raamatussa meitä kehotetaan tulemaan ”Jumalan jäljittelijöiksi” (Efesolaisille 5:1). Meidän täytyy pysyä puhtaina ennen kaikkea siksi, että Jehova, Jumala jota palvomme, on joka suhteessa puhdas ja pyhä (3. Mooseksen kirja 11:44, 45).

5 Jehovan puhtaus – kuten niin monet hänen ominaisuutensa ja toimintatapansa – ilmenee hänen näkyvistä luomistöistään (Roomalaisille 1:20). Maapallo tarkoitettiin puhtaaksi kodiksi ihmisille. Jehova on asettanut ekologisia kiertokulkuja, jotka puhdistavat ilmaa ja vettä. Jotkin mikrobit toimivat eräänlaisena puhtaanapitolaitoksena ja muuttavat jätteitä vaarattomiksi aineiksi. Tutkijat ovat käyttäneet näitä nälkäisiä pieneliöitä puhdistamaan ympäristöön joutunutta öljyä ja muita saasteita, jotka ovat seurausta ihmisen itsekkyydestä ja ahneudesta. Puhtaus on selvästikin tärkeää Jehovalle, ”joka on tehnyt maan” (Jeremia 10:12). Sen tulisi olla tärkeää meillekin.

6, 7. Miten Mooseksen laki korosti sitä, että Jehovan palvojilta vaadittiin puhtautta?

 6 Toinen syy pysyä puhtaana on se, että Jehova, Suvereeni Hallitsijamme, vaatii palvojiltaan puhtautta. Jehova antoi Israelille Lain, jonka alaisuudessa puhtaus ja palvonta liittyivät erottamattomasti toisiinsa. Lain mukaan ylimmäisen papin piti peseytyä sovituspäivänä, ei vain kerran, vaan kahdesti (3. Mooseksen kirja 16:4, 23, 24). Virantoimituksessa olevia pappeja vaadittiin pesemään kätensä ja jalkansa ennen kuin he esittivät uhreja Jehovalle (2. Mooseksen kirja 30:17–21; 2. Aikakirja 4:6). Laissa lueteltiin noin 70 seikkaa, joiden vuoksi israelilaisesta tuli epäpuhdas ja palvontamenojen kannalta saastunut. Epäpuhdas israelilainen ei voinut osallistua palvontaan; jos hän osallistui siihen, häntä voitiin joissakin tapauksissa rangaista kuolemalla (3. Mooseksen kirja 15:31). Jokainen, joka kieltäytyi vaadituista puhdistautumismenoista, muun muassa pesemästä itseään ja vaatteitaan, ”oli karsittava pois seurakunnan keskeltä” (4. Mooseksen kirja 19:17–20).

7 Vaikka me emme ole Mooseksen lain alaisuudessa, tuo laki auttaa meitä ymmärtämään, mitä Jumala ajattelee asioista. Se korosti selvästikin sitä, että Jumalan palvojilta vaadittiin puhtautta. Jehova ei ole muuttunut (Malakia 3:6). Palvontamme on hänelle otollista vain jos se on ”puhdasta ja saastumatonta” (Jaakobin kirje 1:27). Meidän täytyy siis tietää, mitä hän odottaa meiltä tässä suhteessa.

MITEN OLLA PUHDAS JUMALAN SILMISSÄ?

8. Missä suhteissa Jehova odottaa meidän pysyvän puhtaina?

8 Raamatussa puhtaudella tarkoitetaan muutakin kuin vain fyysistä puhtautta. Se että olemme puhtaita Jumalan silmissä, vaikuttaa elämämme kaikkiin puoliin. Jehova odottaa meidän pysyvän puhtaina neljällä tavalla: hengellisesti, moraalisesti, henkisesti ja fyysisesti. Katsotaan, mitä kuhunkin näistä sisältyy.

9, 10. Mitä hengellinen puhtaus merkitsee, ja mitä tosi kristityt karttavat?

 9 Hengellinen puhtaus. Hengellisesti puhtaana pysyminen merkitsee yksinkertaisesti sitä, ettei tosi palvontaan sekoiteta väärää palvontaa. Kun israelilaiset palasivat Babylonista Jerusalemiin, heidän piti noudattaa seuraavaa henkeytettyä kehotusta: ”Lähtekää sieltä, älkää koskeko mihinkään epäpuhtaaseen, – – pysykää puhtaina.” (Jesaja 52:11.) Israelilaisten kotiinpaluun päätarkoitus oli Jehovan palvonnan ennallistaminen. Palvonnan piti olla puhdasta: mitkään babylonialaisesta uskonnosta peräisin olevat Jumalaa häpäisevät opetukset ja tavat eivät saaneet tahrata sitä.

10 Nykyään meidän tosi kristittyjen täytyy varoa, ettei väärä palvonta saastuta meitä (1. Korinttilaisille 10:21). Varovaisuus on todella tarpeen, koska väärän uskonnon vaikutus on levinnyt kaikkialle. Monissa maissa lukuisat perinteet, tavat ja rituaalit liittyvät vääriin uskonnollisiin opetuksiin, esimerkiksi siihen ajatukseen, että jokin osa meistä jää eloon kuoleman jälkeen (Saarnaaja 9:5, 6, 10). Tosi kristityt karttavat vääriin uskonnollisiin käsityksiin liittyviä tapoja. * Emme anna toisten painostuksen saada meitä tinkimään puhdasta palvontaa koskevista Raamatun normeista (Apostolien teot 5:29).

11. Mitä moraaliseen puhtauteen sisältyy, ja miksi meidän on välttämätöntä pysyä moraalisesti puhtaina?

11 Moraalinen puhtaus. Moraaliseen puhtauteen sisältyy kaikenlaisen sukupuolisen moraalittomuuden karttaminen (Efesolaisille 5:5). On välttämätöntä, että pysymme moraalisesti puhtaina. Kuten tämän kirjan seuraavassa luvussa osoitetaan, meidän täytyy ”paeta haureutta” pitääksemme itsemme Jumalan rakkaudessa. Katumattomat haureelliset ”eivät – – peri Jumalan valtakuntaa”. (1. Korinttilaisille 6:9, 10, 18.) He ovat Jumalan silmissä ”iljettävän saastaisia”. Jos  heistä ei tule moraalisesti puhtaita, heidän ”osansa tulee olemaan – – toinen kuolema”. (Ilmestys 21:8.)

12, 13. Miten ajatukset ja teot liittyvät toisiinsa, ja miten voimme pysyä henkisesti puhtaina?

12 Henkinen puhtaus. Ajatukset johtavat tekoihin. Jos annamme väärien ajatusten juurtua mieleemme ja sydämeemme, on hyvin todennäköistä, että ennemmin tai myöhemmin syyllistymme epäpuhtaisiin tekoihin. (Matteus 5:28; 15:18–20.) Mutta jos täytämme mielemme puhtailla ajatuksilla, meidän on helpompi säilyttää käytöksemme puhtaana (Filippiläisille 4:8). Miten voimme pysyä henkisesti puhtaina? Ensinnäkin meidän täytyy välttää kaikkea sellaista viihdettä, joka voisi turmella ajattelumme. * Lisäksi voimme täyttää mielemme puhtailla ajatuksilla tutkimalla säännöllisesti Jumalan sanaa (Psalmit 19:8, 9).

13 Voidaksemme pitää itsemme Jumalan rakkaudessa meidän on tärkeää pysyä hengellisesti, moraalisesti ja henkisesti puhtaina. Näitä puhtauden piirteitä tarkastellaan lähemmin tämän kirjan muissa luvuissa. Keskitytäänpä nyt puhtauden neljänteen piirteeseen: fyysiseen puhtauteen.

MITEN VOIMME PYSYÄ FYYSISESTI PUHTAINA?

14. Miksi fyysinen puhtaus ei ole vain henkilökohtainen asia?

14 Fyysiseen puhtauteen sisältyy se, että pidämme itsemme ja ympäristömme puhtaina. Onko tämä jokaisen oma asia, joka ei kuulu muille? Jehovan palvojat eivät varmastikaan ajattele näin. Kuten jo edellä todettiin, fyysinen puhtautemme on tärkeää Jehovalle, koska se on parhaaksemme ja koska se vaikuttaa siihen, millaisen kuvan annamme hänestä. Ajattelehan luvun alussa esitettyä kuvausta. Jos näet, että joku lapsi on aina likainen tai epäsiisti, mietit varmasti, millaisia hänen vanhempansa mahtavat olla. Emme haluaisi mitenkään ulkoasullamme tai elämäntavallamme tuottaa  häpeää taivaalliselle Isällemme tai halventaa sanomaa, jota saarnaamme. Jumalan sana sanoo: ”Me emme millään tavalla anna aihetta kompastumiseen, jottei palvelustamme moitittaisi, vaan joka suhteessa me suosittelemme itseämme Jumalan palvelijoina.” (2. Korinttilaisille 6:3, 4.) Miten sitten voimme pysyä fyysisesti puhtaina?

15, 16. Mitä kuuluu hyvään hygieniaan, ja millaisia vaatteidemme tulisi olla?

15 Henkilökohtainen hygienia ja ulkoasu. Vaikka kulttuuri ja elinolot ovat erilaisia eri maissa, saatavilla on yleensä sen verran vettä ja saippuaa, että voi peseytyä säännöllisesti ja huolehtia myös lastensa puhtaudesta. Hyvään hygieniaan kuuluu käsien peseminen vedellä ja saippualla ennen ruokailua tai elintarvikkeiden käsittelemistä sekä sen jälkeen kun on käynyt WC:ssä tai vaihtanut vauvalle vaipat. Käsienpesu voi suojella sairauksilta ja säästää ihmishenkiä. Se voi  estää vahingollisia viruksia ja bakteereja leviämästä ja auttaa näin välttämään ripulitauteja. Maissa, joissa taloja ei ole yhdistetty viemäriverkkoon, jätteet voidaan ehkä hävittää hautaamalla niin kuin tehtiin muinaisessa Israelissa (5. Mooseksen kirja 23:12, 13).

16 Myös vaatteita täytyy pestä säännöllisesti, jotta ne pysyisivät puhtaina ja siisteinä. Kristityn vaatteiden ei tarvitse olla kalliita eikä uusinta muotia, mutta hänen asunsa tulisi olla huoliteltu, puhdas ja häveliäs (1. Timoteukselle 2:9, 10). Olemmepa missä tahansa, haluamme, että ulkoasumme ”kaunistaa Pelastajamme, Jumalan, opetuksen” (Titukselle 2:10).

17. Miksi kotimme ja ympäristömme tulisi olla puhdas ja siisti?

17 Koti ja ympäristö. Kotimme ei ehkä ole hieno tai ylellinen, mutta sen tulisi olla mahdollisimman puhdas ja siisti. Samoin jos kuljemme kokouksiin ja kenttäpalvelukseen autolla, yritämme parhaamme mukaan pitää sen kohtuullisen puhtaana sekä sisältä että ulkoa. Älkäämme unohtako, että puhdas koti ja ympäristö antavat itsessään hyvää todistusta. Mehän opetamme ihmisille, että Jehova on puhdas Jumala, että hän ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata”, ja että hänen Valtakuntansa muuttaa pian maan paratiisiksi (Ilmestys 11:18; Luukas 23:43). Haluamme varmasti kotimme ja tavaroidemme kertovan muille, että opettelemme jo nyt puhtaita tapoja, jotka sopivat tulevaan uuteen maailmaan.

Fyysiseen puhtauteen kuuluu itsemme ja ympäristömme puhtaana pitäminen.

18. Miten voimme osoittaa kunnioitusta valtakunnansaliamme kohtaan?

18 Palvontapaikka. Rakkaus Jehovaan saa meidät kunnioittamaan valtakunnansaliamme, joka on paikkakunnallamme tosi palvonnan keskus. Kun uudet tulevat salille, haluamme, että he saavat kokouspaikastamme hyvän kuvan. Jotta sali pysyisi kauniina ja viihtyisänä, se kaipaa säännöllistä siivousta ja kunnossapitoa. Osoitamme kunnioitusta valtakunnansaliamme kohtaan pitämällä sen mahdollisimman hyvässä  kunnossa. On ilo käyttää aikaa palvontapaikkamme siivoamiseen sekä sen ”kunnostamiseen ja korjaamiseen” (2. Aikakirja 34:10). Samat periaatteet soveltuvat, kun kokoonnumme konventteihin konventtisaliin tai muihin tiloihin.

SAASTUTTAVISTA TAVOISTA PUHDISTAUTUMINEN

19. Mitä meidän täytyy karttaa pysyäksemme fyysisesti puhtaina, ja miten Raamattu auttaa meitä tässä?

19 Pysyäksemme fyysisesti puhtaina meidän on kartettava saastuttavia tapoja, esimerkiksi tupakointia, alkoholin väärinkäyttöä ja riippuvuutta aiheuttavien tai aivotoimintaan vaikuttavien aineiden ei-lääketieteellistä käyttöä. Raamattu ei mainitse erikseen kaikkia epäpuhtaita ja saastuttavia tapoja, jotka ovat yleisiä nykyään, mutta se esittää periaatteita, joiden avulla voimme ymmärtää, mitä Jehova ajattelee sellaisista tavoista. Koska tiedämme Jehovan näkökannan, rakkautemme häntä kohtaan saa meidät toimimaan hänen hyväksymällään tavalla. Pohditaanpa viittä Raamatun periaatetta.

20, 21. Millaisista tavoista Jehova haluaa meidän pysyvän erossa, ja mikä painava syy meillä on noudattaa hänen tahtoaan?

20 ”Rakkaat, koska meillä on nämä lupaukset, puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta ja täydellistäkäämme pyhyys Jumalan pelossa.” (2. Korinttilaisille 7:1.) Jehova haluaa meidän pysyvän erossa tavoista, jotka saastuttavat kehomme ja turmelevat henkemme eli mielemme vallitsevan taipumuksen. Meidän täytyy siksi välttää riippuvuutta aiheuttavia tapoja, joiden tiedetään vahingoittavan fyysistä ja henkistä terveyttä.

21 Raamattu esittää painavan syyn ”puhdistautua kaikesta – – saastutuksesta”. Huomaa, että 2. Korinttilaiskirjeen 7:1:ssä todetaan aluksi: ”Koska meillä on nämä lupaukset.” Mitkä lupaukset? Edeltävissä jakeissa Jehova lupaa: ”Minä otan teidät vastaan. Ja minä tulen olemaan teille isänä.”  (2. Korinttilaisille 6:17, 18.) Kuvittelehan: Jehova lupaa vaalia, suojella ja rakastaa sinua niin kuin isä poikaansa tai tytärtään. Hän kuitenkin täyttää nämä lupaukset vain siinä tapauksessa, että kartat ”lihan ja hengen” saastutusta. Olisi siksi todella typerää, jos antaisit jonkin iljettävän tavan riistää sinulta tällaisen kallisarvoisen, läheisen suhteen Jehovaan.

22–25. Mitkä Raamatun periaatteet voivat auttaa meitä karttamaan epäpuhtaita tapoja?

22 ”Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämelläsi ja koko sielullasi ja koko mielelläsi.” (Matteus 22:37.) Jeesus sanoi, että tämä on kaikkein suurin käsky (Matteus 22:38). Jehova ansaitsee tällaisen rakkauden. Jotta voisimme rakastaa häntä koko sydämellämme, sielullamme ja mielellämme, meidän täytyy välttää tapoja, jotka voisivat lyhentää elämäämme tai sumentaa Jumalalta saamaamme ajattelukykyä.

23 ”[Jehova] antaa kaikille elämän ja hengityksen ja kaiken.” (Apostolien teot 17:24, 25.) Elämä on lahja Jumalalta. Koska rakastamme häntä, haluamme osoittaa kunnioitusta tuota lahjaa kohtaan. Kartamme kaikkia terveydelle vaarallisia tapoja, sillä tajuamme niiden ilmaisevan törkeää epäkunnioitusta elämän lahjaa kohtaan. (Psalmit 36:9.)

24 ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matteus 22:39.) Epäpuhtaat tavat vaikuttavat usein paitsi ihmiseen itseensä myös hänen lähellään oleviin. Esimerkiksi tupakansavulle altistuminen voi vahingoittaa tupakoimattomia. Ihminen, joka tuottaa vahinkoa ympärillään oleville, rikkoo Jumalan käskyä rakastaa lähimmäistä. Lisäksi se vie pohjan siltä väitteeltä, että hän rakastaa Jumalaa (1. Johanneksen kirje 4:20, 21).

25 ”Olkaa alamaisia ja olkaa tottelevaisia hallituksille ja valloille, jotka ovat hallitsijoina.” (Titukselle 3:1.) Monissa maissa huumeiden hallussapito ja käyttö on lainvastaista.  Tosi kristittyinä noudatamme lakia tässäkin asiassa (Roomalaisille 13:1).

26. a) Mitä meidän täytyy tehdä pysyäksemme Jumalan rakkaudessa? b) Miksi puhtaana pysyminen Jumalan silmissä on paras elämäntapa?

26 Pysyäksemme Jumalan rakkaudessa meidän täytyy olla puhtaita, ei vain joillakin alueilla vaan joka suhteessa. Saastuttavien tapojen hylkääminen ja niistä erossa pysyminen ei ehkä ole helppoa, mutta se on mahdollista. * Tämä on paras elämäntapa, sillä Jehova opettaa meitä aina ”hankkimaan hyötyä itsellemme” (Jesaja 48:17). Mikä tärkeintä, pysymällä puhtaina voimme tuntea tyydytystä siitä, että annamme hyvän kuvan Jumalasta, jota rakastamme, ja näin pidämme itsemme hänen rakkaudessaan.

^ kpl 2 Vastineella ”puhdas” käännetty heprean sana välittää ajatuksen paitsi fyysisestä puhtaudesta myös moraalisesta ja hengellisestä puhtaudesta.

^ kpl 67 Nimi on muutettu.