Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

OPPIJAKSO 17

Miten kierrosvalvojat auttavat meitä?

Miten kierrosvalvojat auttavat meitä?

Malawi

Palvelusryhmä

Kenttätyö

Vanhinten kokous

Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa mainitaan usein apostoli Paavali ja Barnabas. He olivat matkavalvojia, jotka vierailivat varhaiskristillisissä seurakunnissa, koska he olivat kiinnostuneita toisten kristittyjen hyvinvoinnista. Paavali sanoikin, että hän halusi ”palata – – katsomaan veljiä” saadakseen tietää, kuinka he voivat. Hän oli valmis matkustamaan satoja kilometrejä, jotta voisi vahvistaa heitä. (Apostolien teot 15:36.) Nykyiset matkavalvojamme haluavat toimia samoin.

Kierrosvalvojat rohkaisevat meitä. Kukin kierrosvalvoja kiertää noin 20 seurakunnassa ja viipyy niissä aina viikon kerrallaan kahdesti vuodessa. Voimme hyötyä paljon näiden veljien ja heidän vaimojensa kokemuksesta. He haluavat tutustua kaikenikäisiin ja lähtevät mielellään mukaamme kenttätyöhön ja niiden luo, joiden kanssa tutkimme Raamattua. Kierrosvalvojat tekevät paikallisten vanhinten kanssa paimennuskäyntejä ja pitävät kokouksissa ja konventeissa rohkaisevia puheita. (Apostolien teot 15:35.)

Kierrosvalvojat ovat kiinnostuneita kaikista. Kierrosvalvojat ovat hyvin kiinnostuneita seurakuntien hengellisestä tilasta. He kokoontuvat vanhinten ja avustavien palvelijoiden kanssa tarkastelemaan seurakunnan toimintaa ja antavat heille käytännön neuvoja vastuutehtävien hoitamiseen. He auttavat tienraivaajia menestymään palveluksessaan. Nämä veljet haluavat myös tutustua uusiin seurakunnan jäseniin ja kuulla heidän hengellisestä kasvustaan. Kaikki kierrosvalvojat palvelevat uhrautuvasti ”työtovereinamme” (2. Korinttilaisille 8:23). Meidän tulisi jäljitellä heidän uskoaan ja innokasta palvelustaan (Heprealaisille 13:7).

  • Miksi kierrosvalvojat vierailevat seurakunnissa?

  • Miten sinä voit hyötyä heidän vierailuistaan?