Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

OPPIJAKSO 20

Miten hallintoelin toimii nykyään?

Miten hallintoelin toimii nykyään?

Ensimmäisen vuosisadan hallintoelin.

Hallintoelimen kirjettä luetaan.

Ensimmäisellä vuosisadalla hallintoelimenä toimi pieni ”apostolien ja vanhinten” ryhmä Jerusalemissa. Se teki tärkeitä ratkaisuja, jotka hyödyttivät koko voideltua kristillistä seurakuntaa. (Apostolien teot 15:2.) Päätöksiä tehdessään hallintoelin tarkasteli Raamatun kirjoituksia ja noudatti Jumalan hengen ohjausta (Apostolien teot 15:25). Nykyinen hallintoelin toimii samoin.

Jumala käyttää hallintoelintä tahtonsa toteuttamiseen. Hallintoelimen voidellut veljet ovat hyvin kiinnostuneita Jumalan sanasta, ja heillä on paljon kokemusta hengellisten ja käytännön asioiden hoitamisesta. He kokoontuvat joka viikko keskustelemaan maailmanlaajuisen järjestömme tarpeista. Hallintoelin antaa Raamattuun perustuvia ohjeita kirjeitse tai esimerkiksi matkavalvojien välityksellä kuten ensimmäisellä vuosisadalla. Tämä tuo yhtenäisyyttä Jumalan kansan suhtautumis- ja toimintatapoihin. (Apostolien teot 16:4, 5.) Hallintoelin ohjaa hengellisen ruoan valmistamista, innostaa julistajia kenttätyöhön ja valvoo veljien nimittämistä vastuuasemiin.

Hallintoelin noudattaa Jumalan hengen ohjausta. Hallintoelin etsii opastusta kaikkeuden korkeimmalta hallitsijalta, Jehovalta, ja seurakunnan päältä, Jeesukselta (1. Korinttilaisille 11:3; Efesolaisille 5:23). Sen jäsenet eivät pidä itseään Jumalan kansan johtajina. Muiden voideltujen kristittyjen tavoin he ”seuraavat jatkuvasti Karitsaa [Jeesusta], minne hän meneekin” (Ilmestys 14:4). Hallintoelin arvostaa rukouksia, joita esitämme sen puolesta.

  • Ketkä muodostivat hallintoelimen ensimmäisellä vuosisadalla?

  • Miten hallintoelin etsii Jumalan ohjausta nykyään?