Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 22

Mitä haaratoimistossa tehdään?

Mitä haaratoimistossa tehdään?

Salomonsaaret

Kanada

Etelä-Afrikka

Haaratoimisto tukee yhden tai useamman maan kenttätyötä. Betel-perheen jäsenet palvelevat siellä eri osastoilla. He voivat työskennellä käännöstiimeissä, painaa lehtiä, sitoa kirjoja, huolehtia kirjallisuusvarastosta, valmistaa ääni- ja videotallenteita tai hoitaa muita haaratoimiston vastuulla olevia asioita.

Haaratoimistokomitea valvoo toimintaa. Haaratoimiston toiminnoista vastaa haaratoimistokomitea, johon hallintoelin on nimittänyt vähintään kolme pätevää vanhinta. Komitea raportoi hallintoelimelle työn etenemisestä kussakin vastuullaan olevassa maassa sekä mahdollisista ongelmista. Tämä auttaa hallintoelintä ratkaisemaan, mitä aiheita julkaisuissa, kokouksissa ja konventeissa pitäisi käsitellä. Hallintoelin lähettää haaratoimistoihin säännöllisesti edustajiaan, jotka antavat haaratoimistokomiteoille ohjeita tehtävien hoitamisesta (Sananlaskut 11:14). Tuo päätoimiston edustaja pitää vierailunsa aikana myös puheen erikoistilaisuudessa, jossa kaikki haaratoimiston alueella asuvat todistajat saavat rohkaisua.

Haaratoimisto tukee seurakuntia. Haaratoimiston vastuulliset veljet päättävät uusien seurakuntien perustamisesta. Veljet ohjaavat myös haaratoimiston alueella palvelevien tienraivaajien, lähetystyöntekijöiden ja kierrosvalvojien toimintaa. He järjestävät konventteja, koordinoivat valtakunnansalien rakentamista ja huolehtivat siitä, että seurakuntiin lähetetään riittävästi kirjallisuutta. Haaratoimiston kaikki toiminta tähtää siihen, että kenttätyötä voidaan tehdä järjestelmällisesti (1. Korinttilaisille 14:33, 40).

  • Miten haaratoimistokomiteat auttavat hallintoelintä?

  • Mistä tehtävistä haaratoimisto huolehtii?