Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 78

Uskollinen taloudenhoitaja pysyy valmiina

Uskollinen taloudenhoitaja pysyy valmiina

LUUKAS 12:35–59

  • USKOLLISEN TALOUDENHOITAJAN TÄYTYY PYSYÄ VALMIINA

  • JEESUS AIHEUTTAA ”JAKAUTUMISTA”

Jeesus on selittänyt, että vain ”pieni lauma” pääsee taivaan valtakuntaan (Luukas 12:32). Tuon loistavan palkinnon saamista ei tule pitää itsestään selvänä. Jeesus painottaa sitä, että valtakuntaan pääsemiseksi on tärkeää säilyttää oikea asenne.

Jeesus kehottaakin opetuslapsiaan olemaan valmiina hänen paluuseensa. Hän sanoo: ”Olkaa valmiit ja pitäkää lamppunne palamassa. Teidän pitää olla kuin orjia, jotka odottavat isäntänsä palaavan häistä, niin että kun hän tulee ja kolkuttaa, he voisivat heti avata hänelle. Onnellisia ovat ne orjat, jotka isäntä tullessaan tapaa valvomasta!” (Luukas 12:35–37.)

Opetuslapset ymmärtävät hyvin, millaista asennetta Jeesus vertauksessaan tarkoittaa. Vertauksen palvelijat ovat valmiita isännän paluuseen. Jeesus selittää: ”Jos hän tulee toisen vartion aikaan [ts. noin klo 21–24] tai vasta kolmannen [ts. noin klo 24–03] ja havaitsee heidän olevan valmiina, he ovat onnellisia!” (Luukas 12:38.)

Jeesuksen tarkoitus ei ole vain antaa neuvoja palvelijoille tai työntekijöille. Tämä ilmenee siitä, että hän, vertauksessa mainittu Ihmisen Poika, puhuu samassa yhteydessä omasta tulemisestaan. Hän sanoo opetuslapsille: ”Pysykää tekin valmiina, sillä Ihmisen Poika tulee hetkenä, jota ette pidä todennäköisenä.” (Luukas 12:40.) Jeesus siis tulee jolloinkin tulevaisuudessa, ja hän haluaa seuraajiensa – varsinkin ”pieneen laumaan” kuuluvien – olevan valmiina.

Pietari haluaa ymmärtää paremmin, mitä Jeesus tarkoittaa, ja kysyy: ”Herra, kerrotko sinä tämän vertauksen vain meille vai myös kaikille muille?” Jeesus ei vastaa hänelle suoraan vaan kertoo toisen samantapaisen vertauksen: ”Kuka oikeastaan on se uskollinen taloudenhoitaja, se ymmärtäväinen, jonka hänen isäntänsä asettaa huolehtimaan kaikista palvelijoistaan, antamaan heille jatkuvasti heidän tarvitsemansa ruoan oikeaan aikaan? Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä tullessaan havaitsee hänen tekevän näin! Minä sanon teille totuudenmukaisesti: isäntä asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.” (Luukas 12:41–44.)

Aiemmassa vertauksessa ”isäntä” oli selvästi Jeesus, Ihmisen Poika. On johdonmukaista, että ”uskollinen taloudenhoitaja” on osa ”pientä laumaa”, jolle valtakunta annetaan (Luukas 12:32). Jeesus siis sanoo, että jotkut ”pieneen laumaan” kuuluvat antaisivat hänen ”kaikille palvelijoilleen” ravintoa, ”heidän tarvitsemansa ruoan oikeaan aikaan”. Pietari ja muut opetuslapset, joita Jeesus opettaa ja joille hän antaa hengellistä ruokaa, voivat päätellä, että tulevaisuudessa on ajanjakso, jolloin Ihmisen Poika tulee. Tuona aikana ”taloudenhoitaja” jakaisi organisoidusti hengellistä ruokaa Jeesuksen seuraajille, isännän ”kaikille palvelijoille”.

Jeesus korostaa myös toisella tavalla sitä, miksi opetuslasten tulee pysyä valmiina ja kiinnittää huomiota asenteeseensa. Jonkun huomio voisi herpaantua, ja hän voisi jopa alkaa vastustaa veljiään ja sisariaan. Jeesus sanoo: ”Mutta jos tuo orja ajattelisi: ’Isäntäni tulo viipyy’ ja alkaisi piestä toisia palvelijoita sekä syödä, juoda ja juopua, niin tuon orjan isäntä tulee päivänä, jona hän ei odota tätä, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, ja rankaisee häntä mitä ankarimmin ja määrää hänet uskottomien joukkoon.” (Luukas 12:45, 46.)

Jeesus sanoo, että hän on tullut ”sytyttämään maan päälle tulen”. Hän on tehnyt niin käsitellessään aiheita, jotka ovat herättäneet  kiivaita kiistoja, ja horjuttaessaan vääriä opetuksia ja perinteitä. Tämä erottaa toisistaan jopa sellaisia, joiden odottaisi pitävän yhtä, niin että ”isä on poikaa vastaan ja poika isää vastaan, äiti tytärtä vastaan ja tytär äitiä vastaan, anoppi miniää vastaan ja miniä anoppia vastaan”. (Luukas 12:49, 53.)

Jeesus on kohdistanut sanansa erityisesti opetuslapsilleen. Nyt hän puhuu koko ihmisjoukolle. Useimmat ovat itsepintaisesti kieltäytyneet hyväksymästä todisteita siitä, että hän on Messias, joten hän sanoo heille: ”Kun näette pilven nousevan lännestä, te sanotte heti: ’On tulossa myrsky’, ja niin tuleekin. Kun näette etelätuulen puhaltavan, te sanotte: ’Tulee helleaalto’, ja niin tulee. Tekopyhät, te osaatte tulkita, miltä maa ja taivas näyttävät, mutta miksi ette osaa tulkita, mitä juuri nyt tapahtuu?” (Luukas 12:54–56.) He eivät selvästikään ole valmiina.