Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 LUKU 128

Pilatus ja Herodes toteavat Jeesuksen syyttömäksi

Pilatus ja Herodes toteavat Jeesuksen syyttömäksi

Jeesus ei yritä salata Pilatukselta sitä, että hän on kuningas. Hänen valtakuntansa ei kuitenkaan ole uhka Roomalle. Hän sanoo: ”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta. Jos minun valtakuntani olisi osa tästä maailmasta, minun seuraajani olisivat taistelleet, jottei minua luovutettaisi juutalaisille. Näin ollen minun valtakuntani ei ole täältä.” (Johannes 18:36.) Jeesuksen valtakunta ei tosiaan kuulu tähän maailmaan.

Pilatus ei tyydy tähän vaan kysyy: ”Oletko sinä sitten kuningas?” Jeesuksen vastaus vahvistaa, että Pilatuksen päätelmä on oikea: ”Sinä itse sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuudesta. Jokainen, joka on totuuden puolella, kuuntelee minua.” (Johannes 18:37.)

Aikaisemmin Jeesus sanoi Tuomaalle: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Nyt myös Pilatus saa kuulla, että Jeesus on lähetetty maan päälle todistamaan ”totuudesta”, erityisesti valtakuntaansa koskevasta totuudesta. Jeesus on päättänyt olla uskollinen tuolle totuudelle vaikka joutuukin maksamaan siitä hengellään. Pilatus kysyy: ”Mikä on totuus?”, mutta ei halua kuulla enempää. Hän on kuullut tarpeeksi voidakseen antaa tuomionsa. (Johannes 14:6; 18:38.)

Pilatus menee takaisin palatsin ulkopuolella odottavan ihmisjoukon luo. Jeesus seisoo ilmeisesti hänen vieressään, kun hän sanoo ylipapeille ja muille: ”En havaitse, että tämä mies olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen.” Ihmiset vihastuvat ja väittävät: ”Hän kiihottaa kansaa opetuksellaan koko Juudeassa. Hän aloitti Galileasta ja on tullut tänne asti.” (Luukas 23:4, 5.)

Juutalaisten järjetön fanaattisuus varmasti hämmästyttää Pilatusta. Ylipapit ja vanhimmat jatkavat huutamista, ja Pilatus kysyy Jeesukselta: ”Etkö kuule, mistä kaikesta he syyttävät sinua?” (Matteus 27:13.) Jeesus ei vastaa sanaakaan. Pilatus on ihmeissään siitä, että perusteettomista syytöksistä huolimatta Jeesus pysyy tyynenä.

Juutalaiset sanoivat, että Jeesus ”aloitti Galileasta”. Pilatus päättelee tästä, että Jeesus onkin galilealainen, ja keksii, miten hän voi välttyä Jeesuksen tuomitsemiselta. Herodes Antipas (Herodes Suuren poika) on Galilean paikallishallitsija, ja hän on pesahin aikaan Jerusalemissa. Niinpä Pilatus lähettää Jeesuksen hänen luokseen. Aiemmin juuri Herodes Antipas mestautti Johannes Kastajan. Kuullessaan myöhemmin Jeesuksen ihmeistä Herodes pelkäsi, että Jeesus oli kuolleista herätetty Johannes. (Luukas 9:7–9.)

Herodes ilahtuu siitä, että voi nähdä Jeesuksen. Hän ei halua auttaa Jeesusta eikä selvittää, pitävätkö häntä vastaan esitetyt syytökset paikkansa, vaan hän on pelkästään utelias. Hän toivoo, että näkisi Jeesuksen tekevän jonkin ihmeen. (Luukas 23:8.) Herodes ei kuitenkaan saa tyydytettyä uteliaisuuttaan. Jeesus ei edes vastaa hänen kysymyksiinsä. Pettyneinä Herodes ja hänen sotilaansa kohtelevat Jeesusta halveksivasti (Luukas 23:11). He pukevat hänet upeaan vaatteeseen ja tekevät hänestä pilkkaa. Sitten Herodes lähettää Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. Herodes ja Pilatus ovat olleet keskenään vihollisia, mutta nyt heistä tulee hyviä ystäviä.

Kun Jeesus palaa, Pilatus kutsuu koolle ylipapit, juutalaiset hallitusmiehet ja kansan ja sanoo: ”Minä kuulustelin häntä teidän edessänne mutta en havainnut mitään perusteita niihin syytöksiin, joita te esitätte häntä vastaan. Ei havainnut Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet  takaisin meidän luoksemme. Tämä mies ei ole tehnyt mitään, minkä vuoksi hän ansaitsisi kuoleman. Siksi minä rankaisen häntä ja päästän hänet vapaaksi.” (Luukas 23:14–16.)

Pilatus haluaisi vapauttaa Jeesuksen, sillä hän tietää, että papit ovat luovuttaneet Jeesuksen hänelle kateudesta. Sitten hän saa vielä lisäsyyn yrittää vapauttaa Jeesuksen. Kun Pilatus istuu tuomarinistuimellaan, hän saa viestin vaimoltaan. Tämä on nähnyt unen, joka on ilmeisesti lähtöisin Jumalalta, ja sanoo: ”Älä ole missään tekemisissä sen viattoman miehen kanssa. Kärsin tänään paljon unen vuoksi, jonka näin hänestä.” (Matteus 27:19.)

Mutta miten Pilatus saisi vapautettua tämän syyttömän miehen?