Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jäljittele Jeesusta ja ole. . .

Jäljittele Jeesusta ja ole. . .

MYÖTÄTUNTOINEN

Jeesus oli täydellinen ihminen, joten hän ei joutunut tuntemaan samanlaista ahdistusta ja huolta kuin ihmiset yleensä. Hän oli kuitenkin hyvin empaattinen. Hän oli valmis näkemään vaivaa toisten vuoksi ja tekemään heidän hyväkseen enemmän kuin ehkä olisi ollut välttämätöntä. Myötätunto sai hänet auttamaan toisia. Esimerkkejä tästä on luvuissa 32, 37, 57 ja 99.

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ

Kaikenikäiset ihmiset tunsivat voivansa lähestyä Jeesusta vapaasti, koska hän ei ollut etäinen eikä ylemmyydentuntoinen. Hän oli kiinnostunut heistä, joten he tunsivat olonsa mukavaksi hänen seurassaan. Tämä ilmenee luvuissa 25, 27 ja 95.

AHKERA RUKOILIJA

Jeesus rukoili isäänsä säännöllisesti, sekä yksin että toisten Jehovan palvelijoiden kanssa. Hän rukoili monissa eri tilanteissa, ei vain aterioiden yhteydessä. Hän kiitti ja ylisti isäänsä sekä pyysi ohjausta ennen tärkeitä ratkaisuja. Joitain esimerkkejä tästä on luvuissa 24, 34, 91, 122 ja 123.

EPÄITSEKÄS

Silloinkin, kun Jeesuksen olisi pitänyt saada levätä ja rentoutua, hän usein asetti toisten edut omiensa edelle. Hänellä ei ollut minä ensin -asennetta. Tässäkin hän näytti meille hyvää esimerkkiä. Hänen epäitsekkyytensä käy ilmi muun muassa luvuista 19, 41 ja 52.

ANTEEKSIANTAVA

Jeesus ei vain puhunut anteeksi antamisen tarpeellisuudesta vaan oli itse anteeksiantava ollessaan tekemisissä opetuslastensa ja muiden kanssa. Tämä ominaisuus korostuu luvuissa 26, 40, 64, 85 ja 131.

INNOKAS

Raamatussa oli ennustettu, että vain harvat juutalaiset uskoisivat Jeesuksen olevan Messias ja että hänen vihollisensa tappaisivat hänet. Jeesus olisi siksi voinut säästellä itseään ja tehdä ihmisten hyväksi vain välttämättömän. Sen sijaan hän palveli Jehovaa innokkaasti. Näin hän näytti esimerkkiä kaikille seuraajilleen, jotka kohtaavat välinpitämättömyyttä tai jopa vastustusta. Jeesuksen innokkuutta havainnollistavat luvut 16, 72 ja 103.

NÖYRÄ

Jeesus oli täydellinen ja siksi joka suhteessa parempi kuin epätäydelliset ihmiset. Hänellä oli muun muassa enemmän tietoa ja viisautta kuin muilla. Hänellä oli epäilemättä myös ainutlaatuisia fyysisiä ja henkisiä kykyjä. Hän kuitenkin palveli toisia nöyrästi. Esimerkkejä nöyryydestä on luvuissa 10, 62, 66, 94 ja 116.

KÄRSIVÄLLINEN

Jeesus suhtautui kärsivällisesti apostoleihin ja muihin, vaikka he eivät aina noudattaneet hänen esimerkkiään ja opetuksiaan. Hän opetti toistuvasti samoja asioita, niin että he voisivat päästä lähemmäs Jehovaa. Jeesuksen kärsivällisyys ilmenee muun muassa luvuissa 74, 98, 118 ja 135.