Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 10

Miten oikean uskonnon voi tunnistaa?

Miten oikean uskonnon voi tunnistaa?

1. Onko olemassa vain yksi oikea uskonto?

”Varokaa vääriä profeettoja.” (MATTEUS 7:15.)

Jeesus opetti seuraajilleen, että on olemassa vain yksi oikea uskonto. Hän sanoi, että se on kuin tie, joka vie ikuiseen elämään. Vain harvat löytäisivät sen. (Matteus 7:14.) Jumala hyväksyy ainoastaan hänen Sanaansa Raamattuun perustuvan uskonnon. Kaikkia aitoja kristittyjä yhdistää se, että heillä on samat uskonkäsitykset. (Lue Johanneksen 4:23, 24; 14:6; Efesolaiskirjeen 4:4, 5.)

Katso video Hyväksyykö Jumala kaikki uskonnot?

2. Mistä Jeesus varoitti seuraajiaan?

”He julistavat julkisesti tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet.” (TITUKSELLE 1:16.)

Jeesus varoitti seuraajiaan siitä, että jotkut ihmiset opettaisivat valheita ja poikkeaisivat aidosta kristillisyydestä. He näyttäisivät ulkonaisesti kristityiltä ja väittäisivät, että heidän kirkkonsa noudattaa Jeesuksen opetuksia. Miten voimme saada selville, ketkä ovat aitoja kristittyjä ja ketkä eivät? Raamatun mukaan aidot kristityt voidaan tunnistaa heidän teoistaan ja ominaisuuksistaan. (Lue Matteuksen 7:13–23.)

3. Miten voit tunnistaa aidot kristityt?

Mieti seuraavia viittä tuntomerkkiä:

  • He pitävät Raamattua Jumalan sanana. He pyrkivät elämään Raamatun periaatteiden mukaisesti. Tosi uskonto ei siis perustu ihmisten ajatuksiin (Matteus 15:7–9).  Aidot kristityt eivät saarnaa yhtä ja tee toista. (Lue Johanneksen 17:17; 2. Timoteuksen kirjeen 3:16, 17.)

  • He kunnioittavat Jumalan nimeä Jehova. Jeesus kunnioitti Jumalan nimeä tekemällä sitä tunnetuksi. Hän opetti ihmisiä tuntemaan Jumalan ja rukoilemaan Jumalan nimen pyhittämistä (Matteus 6:9). Mikä uskonto sinun asuinseudullasi kertoo Jumalan nimestä toisille? (Lue Johanneksen 17:26; Roomalaiskirjeen 10:13, 14.)

  • He kertovat toisille Jumalan valtakunnasta. Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle kertomaan Jumalan valtakunnan hyvää uutista. Jumalan valtakunta on ihmiskunnan ainoa toivo, ja Jeesus käytti maan päällä ollessaan kaikki tilaisuudet kertoa siitä muille. (Luukas 4:43; 8:1; 23:42, 43.) Hän sanoi, että hänen seuraajansa jatkaisivat tätä työtä. Mihin uskontoon kuuluvat kulkevat Jeesuksen mallin mukaan talosta taloon ja kertovat ihmisille Jumalan valtakunnasta? (Lue Matteuksen 24:14.)

  • He eivät ole osa tätä pahaa maailmaa. Voit tunnistaa Jeesuksen aidot seuraajat siitä, että he eivät ota osaa politiikkaan eivätkä yhteiskunnallisiin konflikteihin (Johannes 17:16; 18:36). He myös välttävät vahingollisia tapoja ja asenteita, jotka ovat yleisiä ympärillä olevassa maailmassa. (Lue Jaakobin kirjeen 4:4.)

  • Heidän keskuudessaan vallitsee ainutlaatuinen rakkaus. Raamattu opettaa kunnioittamaan kaikkia ihmisiä heidän taustastaan riippumatta. Monet uskonnot ovat tukeneet sotia, mutta aidot kristityt kieltäytyvät tekemästä niin (Miika 4:1–3). He käyttävät sen sijaan epäitsekkäästi aikaa ja resursseja toisten auttamiseen ja rohkaisemiseen. (Lue Johanneksen 13:34, 35; 1. Johanneksen kirjeen 4:20.)

4. Tunnistatko oikean uskonnon?

Mikä uskonto perustaa kaikki opetuksensa Raamattuun ja kunnioittaa Jumalan nimeä? Mikä uskonto kertoo muille, että Jumalan valtakunta on ihmiskunnan ainoa toivo? Mihin uskontoon kuuluvat rakastavat lähimmäisiään eivätkä osallistu sotiin? Mitä mieltä sinä olet? (Lue 1. Johanneksen kirjeen 3:10–12.)