Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 9

Miten perheet voivat olla onnellisia?

Miten perheet voivat olla onnellisia?

1. Miksi avioliitto on onnellisen perhe-elämän perusta?

Jehova on onnellinen Jumala, ja hän haluaa myös perheiden olevan onnellisia (1. Timoteukselle 1:11). Hän on luonut avioliittojärjestelyn. Avioliitto on onnellisen perhe-elämän perusta, koska se tuo turvallisuutta ja tarjoaa hyvän kasvuympäristön lapsille. Kristittyjen tulee noudattaa avioliiton rekisteröintiä koskevia maan lakeja. (Lue Luukkaan 2:1, 4, 5.)

Miten Jumala suhtautuu avioliittoon? Hän haluaa, että se on miehen ja naisen välinen pysyvä liitto. Jehova haluaa aviomiesten ja vaimojen olevan uskollisia toisilleen (Heprealaisille 13:4). Raamatussa sanotaan, että Jumala vihaa avioeroa (Malakia 2:16). Hän kuitenkin sallii kristityn erota ja mennä uudelleen naimisiin, jos hänen puolisonsa tekee aviorikoksen. (Lue Matteuksen 19:3–6, 9.)

2. Miten miehen ja vaimon tulisi kohdella toisiaan?

Jehova loi miehet ja naiset niin, että he täydentävät toisiaan avioliitossa (1. Mooseksen kirja 2:18). Mies on perheen pää, joten hänellä on ensisijainen vastuu perheen fyysisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Hänen tulee osoittaa epäitsekästä rakkautta vaimoaan kohtaan. Molempien tulee rakastaa ja kunnioittaa toisiaan. Koska kaikki miehet ja vaimot ovat epätäydellisiä, heidän on opeteltava antamaan toisilleen anteeksi, jotta liitto voisi olla onnellinen. (Lue Efesolaiskirjeen 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1. Pietarin kirjeen 3:7.)

3. Pitäisikö onnettomasta avioliitosta lähteä?

Jos avioliitossa on vaikeuksia, molempien puolisoiden tulisi tehdä töitä kasvattaakseen rakkautta toisiaan kohtaan (1. Korinttilaisille 13:4, 5). Raamatussa ei suositella  erilleen muuttamista tavanomaisten avio-ongelmien ratkaisemiseksi. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 7:10–13.)

4. Mitä Jumala haluaa lapsille?

Jehova haluaa lasten olevan onnellisia. Hän antaa parhaat ohjeet lasten ja nuorten elämään. Hän haluaa, että lapset hyötyvät vanhempiensa viisaudesta ja elämänkokemuksesta (Kolossalaisille 3:20). Jumala toivoo myös, että lapset voivat kokea sen ilon, jota saa hänen ja hänen Poikansa tahdon tekemisestä. (Lue Saarnaajan 11:9–12:1; Matteuksen 19:13–15; 21:15, 16.)

5. Miten vanhemmat voivat edistää lastensa onnellisuutta?

Vanhempien vastuulla on huolehtia siitä, että lapsilla on ruokaa, vaatteita ja koti (1. Timoteukselle 5:8). Jotta lapset voisivat olla onnellisia, heidän täytyy myös oppia tuntemaan Jumala ja rakastamaan häntä (Efesolaisille 6:4). Raamattuun perustuva opetus voi vaikuttaa lapsen ajatteluun myönteisesti. Vanhempien on tärkeää myös omalla esimerkillään opettaa lasta rakastamaan Jumalaa. (Lue 5. Mooseksen kirjan 6:4–7; Sananlaskujen 22:6.)

Lapset kaipaavat vanhemmiltaan kiitosta ja kannustusta. He tarvitsevat myös neuvontaa ja ojennusta. Tällainen kasvatus suojelee heitä, koska se auttaa heitä tekemään hyviä ratkaisuja, joiden ansiosta he voivat olla onnellisia. (Sananlaskut 22:15.) Kasvatus ei koskaan saa olla julmaa tai ankaraa. (Lue Kolossalaiskirjeen 3:21.)

Jehovan todistajat ovat julkaisseet useita perheille suunnattuja julkaisuja, jotka perustuvat Raamattuun. (Lue psalmi 19:7, 11.)