Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 OPPIJAKSO 2

Kuka Jumala on?

Kuka Jumala on?

1. Miksi Jumala ansaitsee palvontamme?

Jumala on kaiken Luoja. Hänellä ei ole alkua eikä loppua (Psalmit 90:2). Raamatussa oleva hyvä uutinen on lähtöisin häneltä (1. Timoteukselle 1:11). Koska Jumala on antanut meille elämän, vain hän ansaitsee palvontamme. (Lue Ilmestyksen 4:11.)

2. Millainen Jumala on?

Emme voi nähdä Jumalaa, koska hän on henkiolento (Johannes 4:24; 1. Johanneksen kirje 4:12). Voimme kuitenkin nähdä hänen luomisteoistaan, millaisia ominaisuuksia hänellä on. Esimerkiksi värikkäiden kukkien ja maukkaiden hedelmien loputon kirjo kertoo Jumalan rakkaudesta ja viisaudesta. Suunnaton maailmankaikkeus kertoo hänen voimastaan. (Lue Roomalaiskirjeen 1:20.)

Voimme oppia Jumalan persoonallisuudesta vielä enemmän lukemalla Raamattua. Siinä kerrotaan muun muassa, mistä hän pitää ja mistä ei, miten hän kohtelee ihmisiä ja miten hän toimii erilaisissa tilanteissa. (Lue psalmi 103:7–10.)

3. Onko Jumalalla nimi?

Jeesus sanoi: ”Meidän Isämme, joka olet taivaassa, olkoon sinun nimesi pyhitetty.” (Matteus 6:9.) Sen lisäksi, että Jumalalla on monia arvonimiä, hänellä on myös oma yksilöllinen nimi. Se lausutaan eri kielissä eri tavoin. Suomen kielessä käytetään yleensä muotoa ”Jehova” mutta joskus myös muotoa ”Jahve”. (Lue Jesajan 42:8.)

Jumalan nimi on poistettu monista raamatunkäännöksistä ja korvattu arvonimillä Herra tai Jumala. Alun perin Jumalan nimi esiintyi Raamatussa noin 7 000 kertaa. Jeesus  käytti tuota nimeä, kun hän kertoi ihmisille Jumalasta. (Lue Johanneksen 17:26.)

Katso video Onko Jumalalla nimi?

4. Välittääkö Jumala meistä?

Rakastavan isän tavoin Jumalasta tuntuu pahalta, kun hän näkee meidän kärsivän.

Maailman huonot olosuhteet ovat saaneet monet ajattelemaan, että Jumala ei välitä ihmisistä. Jotkut jopa väittävät, että Jumala aiheuttaa meille kärsimyksiä koetellakseen meitä, mutta Raamatun mukaan se ei ole totta. (Lue Jaakobin kirjeen 1:13.)

Jumala on antanut meille vapaan tahdon eli oikeuden tehdä itse omat ratkaisumme. Meillä on siksi myös vapaus valita, palvelemmeko Jumalaa. (Joosua 24:15.) Monet käyttävät vapaata tahtoaan epäviisaasti ja tekevät pahaa toisille. Siksi maailmassa on niin paljon kärsimystä. Tällainen epäoikeudenmukaisuus tuntuu Jehovasta pahalta. (Lue 1. Mooseksen kirjan 6:5, 6.)

Jehova välittää meistä. Hän haluaa meidän nauttivan elämästä. Pian hän tekee lopun kärsimyksistä ja niiden aiheuttajista. Hänellä on kuitenkin ollut hyvä syy sallia pahuutta rajallisen ajan. Oppijaksossa 8 kerrotaan tästä lisää. (Lue psalmi 37:10, 11; Sananlaskujen 2:21, 22.)

5. Miten voimme päästä lähemmäksi Jumalaa?

Jehova haluaa, että puhumme hänelle rukouksessa. Hän on kiinnostunut meistä yksilöinä. (Psalmit 65:2; 145:18.) Hän huomaa, että yritämme toimia oikein, vaikka emme aina onnistukaan siinä. Hän antaa meille mielellään anteeksi. Voimme siis puutteistamme huolimatta luoda läheisen suhteen Jumalaan. (Lue psalmi 103:12–14; Jaakobin kirjeen 4:8.)

Jehova on antanut meille elämän, ja siksi hän ansaitsee rakkautemme (Markus 12:30). Voimme näyttää, että rakastamme Jumalaa, kun hankimme hänestä lisää tietoa ja toimimme hänen tahtonsa mukaisesti. Näin pääsemme entistä lähemmäksi häntä. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 2:4; 1. Johanneksen kirjeen 5:3.)