Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 12. JAKSO

Osoita, että uskosi on aitoa!

Osoita, että uskosi on aitoa!

JUMALA varoittaa, että hänen palvelijansa kohtaisivat uskonkoetuksia. Hänen Sanansa sanoo: ”Olkaa valppaat. Teidän vastustajanne, Panettelija, vaeltaa ympäri niin kuin karjuva leijona etsien kenet niellä.” (1. Pietarin kirje 5:8.) Miten Saatana voisi yrittää tuhota uskosi?

Oletko kohdannut tämänkaltaista vastustusta?

Saatana voi toisten, jopa sinulle rakkaiden ihmisten välityksellä painostaa sinua lopettamaan Pyhän Raamatun tutkimisen. Jeesus ennusti: ”Ihmisen vihollisia tulevat olemaan hänen omat huonekuntalaisensa.” (Matteus 10:36.) Hyvää tarkoittavat perheenjäsenet ja ystävät eivät ehkä ole selvillä Jumalan sanan suurenmoisista totuuksista. Tai he saattavat pelätä, mitä muut ajattelevat. Pyhä Raamattu kuitenkin sanoo: ”Ihmisten edessä vapiseminen asettaa ansan, mutta Jehovaan luottava suojellaan.” (Sananlaskut 29:25.) Jos lopetat Pyhän Raamatun tutkimisen miellyttääksesi ihmisiä, miellyttäisikö se Jumalaa? Ei varmasti! Jos taas osoitamme aitoa uskoa, Jumala auttaa meitä. ”Me emme ole sellaisia, jotka vetäytyvät pois tuhoon, vaan sellaisia, joilla on usko sielun elossa säilymiseksi.” (Heprealaisille 10:39.)

Palauta mieleesi aiemmin mainittu Dumas. Aluksi hänen vaimonsa pilkkasi hänen uskoaan mutta halusi myöhemmin itsekin oppia tuntemaan Jumalan sanaa. Jos sinäkin toimit hellittämättä oikein, ehkä myös ystäväsi ja perheesi jäsenet haluavat jäljitellä sinua. Monesti ei-uskova perheenjäsen on ”voitettu sanatta”, kun hän on havainnut uskovan perheenjäsenen ”siveellisesti puhtaan käytöksen” ja ”syvän kunnioituksen” (1. Pietarin kirje 3:1, 2).

Saatana yrittää myös saada ihmiset ajattelemaan, ettei heillä ole aikaa tutkia Pyhää Raamattua. Hän haluaisi, että kohtaamasi elämän paineet – taloudelliset ja muut huolet – ”tukahduttaisivat sanan”, jotta uskosi ”tulisi hedelmättömäksi” (Markus 4:19). Varo tällaista lyhytnäköistä ajattelua. Jumalan sana sanoo: ”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes  17:3.) Sinun on tosiaan välttämätöntä jatkaa tiedon hankkimista Jumalasta ja Jeesuksesta, Messiaasta, jotta saisit elää ikuisesti paratiisissa.

Rukoile Jumalalta apua.

Ajattele Moosesta, joka kuului Egyptin hoviin. Hän olisi voinut tavoitella rikkautta, mainetta ja valtaa. Hän kuitenkin valitsi ennemmin ”huonon kohtelun Jumalan kansan kanssa kuin synnistä saatavan tilapäisen nautinnon”. Miksi? ”Hän pysyi vakaana kuin nähden Hänet, joka on näkymätön.” (Heprealaisille 11:24, 25, 27.) Mooseksella oli tosiaan vahva usko Jumalaan. Hän pani Jumalan edut omiensa edelle, ja Jumala siunasi häntä runsaasti. Jos toimit samoin, Jumala siunaa sinuakin.

Saatanalla on monia keinoja, joilla hän voi yrittää saada sinut ansaan. Sinusta ei kuitenkaan tarvitse tulla hänen uhriaan. Jumalan sana kehottaa: ”Vastustakaa Panettelijaa, niin hän pakenee teistä.” (Jaakobin kirje 4:7.) Miten voit vastustaa häntä?

Jatka Pyhän Raamatun tutkimista. Lue Jumalan sanaa päivittäin. Tutki sen opetuksia. Noudata sen neuvoja. Näin puet yllesi ”Jumalan koko sota-asun”, jonka avulla voit torjua Saatanan hyökkäykset (Efesolaisille 6:13).

Ole niiden seurassa, joilla on aito usko. Pyri löytämään toisia, jotka lukevat ja tutkivat Pyhää Raamattua ja soveltavat oppimaansa. Heprealaiskirjeen 10:24, 25:n mukaan tällaiset ihmiset ottavat huomioon toinen toisensa, kannustavat toisiaan rakkauteen ja hyviin tekoihin ja rohkaisevat toisiaan. He auttavat sinua kasvamaan uskossa.

Ole toisten uskovien seurassa.

Luo läheinen suhde Jehovaan. Rukoile Jumalalta apua ja luota häneen. Älä koskaan unohda, että Jumala haluaa auttaa sinua. Meitä kehotetaan heittämään kaikki huolemme Jumalalle, sillä ”hän huolehtii” meistä (1. Pietarin kirje 5:6, 7). ”Jumala on uskollinen, eikä hän anna kiusata teitä yli kestokykynne, vaan kiusauksen ohella hän valmistaa myös poispääsytien voidaksenne kestää sen.” (1. Korinttilaisille 10:13.)

Saatana pilkkaa Jumalaa väittämällä, ettei kukaan jatka Jumalan palvelemista, jos siitä seuraa kärsimyksiä. Mutta sinulla on tilaisuus osoittaa Saatana valehtelijaksi! ”Ole viisas”, Jumala sanoo, ”ja ilahduta sydämeni, niin että voin antaa vastauksen pilkkaajalleni.” (Sananlaskut 27:11.) Ole siis päättäväinen ja osoita, että sinulla on aito usko!