Siirry sisältöön

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

 Mitä Jehovan todistajat uskovat?

”Meistä on sopivaa kuulla sinulta, mitkä ajatuksesi ovat, sillä totisesti me tiedämme tästä lahkosta, että sitä vastaan puhutaan kaikkialla.” (Apostolien teot 28:22.) Nämä paikalliset johtajat ensimmäisen vuosisadan Roomassa näyttivät erinomaista esimerkkiä. He halusivat kuulla asianomaisia eivätkä vain ulkopuolisia arvostelijoita.

Nykyäänkin puhutaan usein Jehovan todistajia vastaan, ja olisi erehdys odottaa ennakkoluuloisten lähteiden kertovan heistä totuuden. Siksi olemme iloisia voidessamme selittää joitakin tärkeimpiä uskonkäsityksiämme.

Raamattu, Jeesus Kristus ja Jumala

Me uskomme, että ”koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen” (2. Timoteukselle 3:16). Jotkut ovat väittäneet, että emme ole todellisuudessa kristittyjä, mutta se ei pidä paikkaansa. Hyväksymme täysin sen, mitä apostoli Pietari todisti Jeesuksesta Kristuksesta: ”Taivaan alla ei ole toista ihmisten keskuudessa annettua nimeä, jonka välityksellä meidän täytyy pelastautua.” (Apostolien teot 4:12.)

Koska Jeesus kuitenkin sanoi, että hän on ”Jumalan Poika” ja että ”Isä – – on lähettänyt minut”, Jehovan todistajat uskovat, että Jumala on suurempi kuin Jeesus (Johannes 10:36; 6:57). Jeesus itse myönsi: ”Isä on minua suurempi.” (Johannes 14:28; 8:28.) Siksi emme usko, että Jeesus on tasavertainen Isän kanssa, kuten kolminaisuusoppi  sanoo. Sen sijaan uskomme, että Jumala loi hänet ja että hän on Jumalaa alempi. (Kolossalaisille 1:15; 1. Korinttilaisille 11:3.)

Jumalan nimeä vastaa heprean kielessä neljä kirjainta JHWH. Suomenkielisissä Raamatuissa tästä nimestä on 1600-luvulta asti käytetty muotoa ”Jehova”. Vuoden 1992 kirkkoraamatussa nimi esiintyy muodossa ”Jahve” esimerkiksi Jesajan 42:8:ssa: ”Minä olen Herra, Jahve on minun nimeni.” Jeesus piti Jumalan nimeä hyvin tärkeänä ja opetti seuraajiaan rukoilemaan: ”Meidän Isämme taivaissa, olkoon sinun nimesi pyhitetty.” Ja hän itse sanoi rukouksessa Jumalalle: ”Olen tehnyt sinun nimesi ilmeiseksi niille ihmisille, jotka annoit minulle.” (Matteus 6:9; Johannes 17:6.)

Jehovan todistajat uskovat, että heidän pitäisi tehdä Jeesuksen tavoin Jumalan nimi ja tarkoitukset ilmeisiksi toisille. Olemme omaksuneet nimen Jehovan todistajat, koska jäljittelemme Jeesusta, ”Uskollista todistajaa” (Ilmestys 1:5; 3:14). Jesajan 43:10 sanoo sattuvasti Jumalaa edustaville ihmisille: ”’Te olette minun todistajiani’, lausuu Jehova, ’niin, palvelijani, jonka olen valinnut.’”

Jumalan valtakunta

Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi”, ja hän teki tuosta Valtakunnasta opetuksensa pääteeman (Matteus 6:10; Luukas 4:43). Jehovan todistajat uskovat, että Valtakunta on todellinen taivaallinen hallitus, että se hallitsee maata ja että Jeesus Kristus on asetettu sen näkymättömäksi Kuninkaaksi. ”Hän kantaa valtaa harteillaan”, sanoo Raamattu. ”Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon.” (Jesaja 9:5, 6, KR-92.)

Jeesus Kristus ei kuitenkaan ole Jumalan hallituksen ainoa kuningas. Hänellä tulee olemaan monia hallitsijatovereita taivaassa. Apostoli Paavali kirjoitti: ”Jos kestämme edelleen, niin tulemme myös hallitsemaan yhdessä kuninkaina.” (2. Timoteukselle 2:12.) Raamattu osoittaa  niiden ihmisten määrän, jotka herätetään kuolleista hallitsemaan Kristuksen kanssa taivaassa, rajoittuvan ”sataanneljäänkymmeneenneljääntuhanteen, jotka on ostettu maasta” (Ilmestys 14:1, 3).

Jokaisella hallituksella täytyy tietysti olla alamaisia, ja Jehovan todistajat uskovat, että näiden taivaallisten hallitsijoiden lisäksi miljardit muut ihmiset saavat ikuisen elämän. Lopulta kauniiksi paratiisiksi muutettu maa on oleva täynnä näitä Jumalan valtakunnan alamaisia, jotka kaikki alistuvat Kristuksen ja hänen hallitsijatovereidensa valtaan. Jehovan todistajat ovat siis lujasti vakuuttuneita siitä, ettei maata tuhota koskaan ja että seuraava Raamatun lupaus täyttyy: ”Vanhurskaat saavat omistaa maan, ja he asuvat siinä ikuisesti.” (Psalmit 37:29; 104:5.)

Mutta miten Jumalan valtakunta tulee? Alistuvatko kaikki kansat vapaaehtoisesti Jumalan hallituksen alaisuuteen? Päinvastoin. Raamattu osoittaa realistisesti, että Valtakunnan tuleminen edellyttää Jumalan suoranaista puuttumista maapallon asioihin: ”Taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. – – Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti.” (Daniel 2:44.)

Milloin Jumalan valtakunta tulee? Parhaillaan täyttyvien Raamatun ennustusten perusteella Jehovan todistajat uskovat, että se tulee hyvin pian. Kehotamme sinua tarkastelemaan joitakin profetioita, jotka kertovat tämän pahan asiainjärjestelmän ”viimeisten päivien” piirteistä. Ne on merkitty muistiin Matteuksen 24:3–14:ään, Luukkaan 21:7–13, 25–31:een ja 2. Timoteuksen kirjeen 3:1–5:een.

 Koska me rakastamme Jehovaa, Jumalaamme, koko sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme, emme ole jakautuneita kansallisesti, rodullisesti emmekä yhteiskunnallisesti (Markus 12:30, 31). Meidät tunnetaan laajalti rakkaudesta, joka ilmenee kaikissa kansoissa olevien kristittyjen veljiemme keskuudessa. (Johannes 13:35; 1. Johanneksen kirje 3:10–12.) Siksi pysymme puolueettomina kansojen poliittisiin asioihin nähden. Yritämme olla Jeesuksen varhaisten opetuslasten kaltaisia. Jeesus sanoi heistä: ”He eivät ole osa maailmasta, niin kuin en minäkään ole osa maailmasta.” (Johannes 17:16.) Uskomme maailmasta erossa pysymisen merkitsevän sitä, että karttaa nykyisin hyvin yleistä moraalitonta käytöstä, kuten valehtelemista, varastamista, haureutta, aviorikosta, homoseksuaalisuutta, veren väärinkäyttöä, epäjumalanpalvelusta ja muita Raamatussa tuomittuja asioita. (1. Korinttilaisille 6:9–11; Efesolaisille 5:3–5; Apostolien teot 15:28, 29.)

Tulevaisuuden toivo

Jehovan todistajat uskovat, että on olemassa muutakin kuin nykyinen elämä tässä maailmassa. Uskomme, että Jehova lähetti Kristuksen maailmaan vuodattamaan elämänverensä lunnaiksi, jotta ihmiset voisivat saada vanhurskaan aseman Jumalan edessä ja ikuisen elämän uudessa asiainjärjestelmässä. Yksi Jeesuksen apostoleista sanoikin: ”Meidät on nyt julistettu vanhurskaiksi hänen verensä välityksellä.” (Roomalaisille 5:9; Matteus 20:28.) Jehovan todistajat tuntevat syvää kiitollisuutta Jumalaa ja hänen Poikaansa kohtaan tästä lunastusjärjestelystä, jonka ansiosta tuleva elämä on mahdollinen.

Jehovan todistajat luottavat täysin tulevaan elämään, jonka tekee mahdolliseksi kuolleista herättäminen Jumalan valtakunnan alaisuudessa. Uskomme Raamatun opetusten mukaan, että kun ihminen kuolee, hän todella lakkaa  olemasta. ”Sinä päivänä hänen ajatuksensa häviävät.” (Psalmit 146:3, 4; Hesekiel 18:4; Saarnaaja 9:5.) Kuolleiden tuleva elämä perustuu siis siihen, että Jumala muistaa heidät ylösnousemuksessa (Johannes 5:28, 29).

Jehovan todistajat ovat toisaalta vakuuttuneita siitä, että monet nykyään elävät ihmiset säilyvät elossa, kun Jumalan valtakunta saattaa kaikki nykyiset hallintojärjestelmät loppuunsa. Samoin kuin Nooa ja hänen perheensä säilyivät vedenpaisumuksessa, nuo ihmiset jäävät eloon ja saavat nauttia ikuisesta elämästä puhdistetun maan päällä. (Matteus 24:36–39; 2. Pietarin kirje 3:5–7, 13.) Uskomme, että elossa säilyminen riippuu kuitenkin Jehovan vaatimusten täyttämisestä, kuten Raamattu sanoo: ”Maailma on häviämässä – –, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy ikuisesti.” (1. Johanneksen kirje 2:17; Psalmit 37:11; Ilmestys 7:9, 13–15; 21:1–5.)

On selvää, ettei tässä ole mahdollista käsitellä kaikkia Jehovan todistajien uskonkäsityksiä, mutta kehotamme sinua hankkimaan lisää tietoa.

Ellei toisin mainita, kaikkien raamatunlainausten lähteenä on Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös.

[Huomioteksti s. 4]

Olemme omaksuneet nimen Jehovan todistajat, koska jäljittelemme Jeesusta