Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kirjan sisältö

Kirjan sisältö

Kirjan sisältö

Kun joku menee ensimmäistä kertaa kirjastoon, kirjojen ryhmittely voi tuntua hänestä hämmentävältä. Mutta saatuaan hiukan opastusta siihen, missä järjestyksessä kirjat ovat, hän oppii nopeasti löytämään etsimänsä. Samalla tavoin sinun on helpompi löytää tietoja Raamatusta, kun ymmärrät, miten sen sisältö on järjestetty.

SANA ”Raamattu” on peräisin kreikankielisestä sanasta gramʹma·ta ’kirjoitukset’. Rinnakkaisnimitys ”Biblia” (”Piplia”) on sellaisenaan kreikkaa ja on tarkoittanut ’papyruskääröjä’ eli ’kirjoja’.1 Raamattu on todellisuudessa 66 kirjan kokoelma kirjasto jonka kirjoittaminen kesti suunnilleen 1600 vuotta, vuodesta 1513 eaa. noin vuoteen 98 ya.

Ensimmäiset 39 kirjaa, likimain kolme neljäsosaa Raamatusta, tunnetaan Heprealaisina kirjoituksina, koska ne kirjoitettiin pääasiassa hepreaksi. Nämä kirjat voidaan jakaa yleisluonteisesti kolmeen ryhmään: 1) historialliset, 1. Mooseksen kirjasta Esteriin, 17 kirjaa; 2) runolliset, Jobista Laulujen lauluun, 5 kirjaa; ja 3) profeetalliset, Jesajasta Malakiaan, 17 kirjaa. Heprealaiset kirjoitukset kattavat maapallon ja ihmiskunnan varhaishistorian sekä muinaisen Israelin kansakunnan historian sen synnystä 400-luvulle eaa.

Loput 27 kirjaa tunnetaan Raamatun kreikkalaisina kirjoituksina, sillä ne kirjoitettiin kreikaksi, silloisella kansainvälisellä kielellä. Niiden järjestys on pohjimmiltaan aiheenmukainen: 1) 5 historiallista kirjaa, joihin kuuluvat evankeliumit ja Apostolien teot, 2) 21 kirjettä ja 3) Ilmestyskirja. Kreikkalaiset kirjoitukset keskittyvät Jeesuksen Kristuksen ja hänen opetuslastensa opetuksiin ja toimintaan ensimmäisellä vuosisadalla.