Siirry sisältöön

Hallitus joka tuo paratiisin

Hallitus joka tuo paratiisin

 Hallitus joka tuo paratiisin

Kun Jeesus oli maan päällä, hän kehotti seuraajiaan rukoilemaan Jumalan valtakuntaa: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:9, 10) Hän myös puhui jatkuvasti ”valtakunnan hyvästä uutisesta”. (Matteus 4:23) Itse asiassa hän puhui Valtakunnasta enemmän kuin mistään muusta. Se johtui siitä, että Valtakunta on se välikappale, jota Jumala käyttää niiden ongelmien ratkaisemiseen, jotka tekevät elämän nykyään niin vaikeaksi. Juuri Valtakunnan välityksellä Jumala poistaa pian sodat, nälänhädän, sairaudet ja rikollisuuden sekä saa aikaan ykseyden ja rauhan.

Haluaisitko elää tällaisessa maailmassa? Jos haluaisit, niin sinun tulisi lukea tämä esite. Saat tietää, että Valtakunta on hallitus, mutta se on parempi kuin mikään ihmiskunnalla koskaan ollut hallitus. Näet myös, kuinka sykähdyttävällä tavalla Jumala vähitellen selitti palvelijoilleen Valtakuntaa koskevaa tarkoitustaan. Näet lisäksi, miten Valtakunta voi auttaa sinua myös tänä aikana.

Sinusta voi itse asiassa tulla Jumalan valtakunnan alamainen jo nyt. Mutta ennen tällaista valintaa sinun täytyy tietää siitä enemmän. Me kannustamme siksi sinua tarkastelemaan tätä esitettä. Kaikki se, mitä se kertoo sinulle Valtakunnasta, perustuu Raamattuun.

Katsokaamme aivan aluksi, miksi me tarvitsemme Jumalan valtakuntaa niin kipeästi.

 Ihmisen historian alussa Jumala teki täydellisen ihmisen ja pani hänet paratiisiin. Tuohon aikaan ei tarvittu Valtakuntaa.

Mutta ensimmäiset vanhempamme Aadam ja Eeva kuuntelivat Saatanaa, kapinallista enkeliä. Hän esitti heille valheita Jumalasta ja sai myös heidät kapinoimaan Jumalaa vastaan. He ansaitsivat siksi kuoleman, koska ”synnin maksama palkka on kuolema”. – Roomalaisille 6:23.

Epätäydellinen, syntinen ihminen ei voi saada täydellisiä lapsia. Siksi Aadamin kaikki lapset syntyivät epätäydellisinä, syntisinä ja kuoleman alaisina. – Roomalaisille 5:12.

Tuosta ajasta lähtien ihmiset tarvitsivat Jumalan valtakuntaa synnin ja kuoleman kirouksesta vapautumiseksi. Tuo valtakunta myös puhdistaa Jumalan nimen niistä valheista, joita Saatana on Jumalaa vastaan esittänyt.

 Jehova Jumala lupasi, että syntyisi erityinen ”siemen” (eli jälkeläinen), joka vapauttaisi ihmiskunnan synnistä. (1. Mooseksen kirja 3:15) Tästä ”siemenestä” tulisi Jumalan valtakunnan Kuningas. Kuka hän olisi?

Noin 2000 vuotta Aadamin synnin jälkeen maan päällä eli hyvin uskollinen mies nimeltään Aabraham. Jehova käski Aabrahamia lähtemään kaupungistaan ja elämään teltoissa Palestiinan maassa.

Aabraham totteli Jehovaa kaikessa, myös eräässä hyvin vaikeassa asiassa. Jehova käski häntä uhraamaan alttarilla poikansa Iisakin.

Todellisuudessa Jehova ei halunnut ihmisuhria. Mutta hän halusi tietää, kuinka paljon Aabraham rakastaisi häntä. Kun Aabraham oli surmaamaisillaan Iisakin, Jehova pysäytti hänet.

Aabrahamin osoittaman suuren uskon vuoksi Jehova lupasi antaa hänen jälkeläisilleen Palestiinan maan ja sanoi, että luvattu Siemen tulisi hänen sekä hänen poikansa Iisakin suvusta. – 1. Mooseksen kirja 22:17, 18; 26:4, 5.

 Iisakilla oli kaksospojat Eesau ja Jaakob. Jehova sanoi, että luvattu Siemen tulisi Jaakobin kautta. – 1. Mooseksen kirja 28:13–15.

Jaakobilla, jota Jehova kutsui myös Israeliksi, oli 12 poikaa, jotka kaikki saivat lopulta lapsia. Näin Aabrahamin lasten määrä alkoi lisääntyä. – 1. Mooseksen kirja 46:8–27.

Kun alueella oli ankara nälänhätä, Jaakob perheineen muutti Egyptin hallitsijan, faraon, kutsusta Egyptiin. – 1. Mooseksen kirja 45:16–20.

Egyptissä ilmoitettiin, että luvattu Siemen olisi Jaakobin pojan Juudan jälkeläinen. – 1. Mooseksen kirja 49:10.

Lopulta Jaakob kuoli, ja hänen jälkeläistensä määrä kasvoi, kunnes he olivat kuin kansa. Silloin egyptiläiset alkoivat pelätä heitä ja tekivät heistä orjia. – 2. Mooseksen kirja 1:7–14.

 Lopulta Jehova lähetti hyvin uskollisen miehen, Mooseksen, vaatimaan, että tuon ajan farao päästäisi israelilaiset lähtemään vapaasti. – 2. Mooseksen kirja 6:10, 11.

Koska farao kieltäytyi, Jehova aiheutti egyptiläisille kymmenen vitsausta. Viimeisessä vitsauksessa hän lähetti kuoleman enkelin surmaamaan kaikki egyptiläisten esikoispojat. – 2. Mooseksen kirjan luvut 7–12.

Jumala sanoi israelilaisille, että jos he surmaisivat karitsan illallistaan varten ja panisivat hiukan sen verta ovenpieliinsä, kuoleman enkeli ohittaisi heidän talonsa. Siten israelilaisten esikoiset pelastuivat. – 2. Mooseksen kirja 12:1–35.

Kaikki tämä johti siihen, että farao määräsi israelilaiset lähtemään Egyptistä. Mutta sitten hän muutti mielensä ja ajoi heitä takaa tuodakseen heidät takaisin.

Jehova avasi israelilaisille pakotien Punaisenmeren läpi. Kun farao armeijoineen yritti sitten seurata heitä, se johti siihen, että hän sotajoukkoineen hukkui. – 2. Mooseksen kirja 15:5–21.

 Jehova johdatti israelilaiset erämaahan Siinai-nimisen vuoren luo. Hän antoi siellä heille lakinsa ja sanoi, että jos he noudattaisivat sitä, heistä tulisi pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Israelilaisilla oli siis ajan mittaan tilaisuus muodostaa tärkeä osa Jumalan valtakuntaa. – 2. Mooseksen kirja 19:6; 24:3–8.

Kun israelilaiset olivat olleet Siinainvuoren luona noin vuoden ajan, Jehova johdatti heidät kohti Palestiinaa, sitä maata, jonka hän oli luvannut heidän esi-isälleen Aabrahamille.

Jumala salli Palestiinassa myöhemmin, että kuninkaat hallitsisivat israelilaisia. Jumalalla oli tuohon aikaan valtakunta maan päällä.

 Israelin toinen kuningas oli Daavid. Hän oli Juudan jälkeläinen. Daavid voitti kaikki Israelin viholliset ja teki Jerusalemista Israelin pääkaupungin.

Daavidin hallinnon aikaiset tapahtumat osoittavat, että kun Jehova tukee kuningasta, ketkään maalliset hallitsijat eivät voi voittaa häntä.

Jehova sanoi, että luvattu Siemen olisi Daavidin jälkeläinen. – 1. Aikakirja 17:7, 11, 14.

Daavidin jälkeen hallitsi hänen poikansa Salomo. Hän oli viisas kuningas, ja hänen hallintonsa alaisuudessa Israel menestyi.

Salomo rakensi Jehovalle myös kauniin temppelin Jerusalemiin. Ne olosuhteet, jotka vallitsivat Israelissa Salomon hallinnon aikaan, kertovat meille joistakin niistä siunauksista, joita Jumalan tuleva Valtakunta tuo ihmiskunnalle. – 1. Kuningasten kirja 4:24, 25.

 Mutta monet Salomon jälkeen tulleet kuninkaat olivat hyvin uskottomia.

Kun Daavidin jälkeläiset hallitsivat vielä Jerusalemissa, Jehova käytti kuitenkin profeettaansa Jesajaa kertomaan tulevasta Daavidin Pojasta, joka hallitsisi koko maata uskollisesti. Hän olisi se luvattu Siemen. – Jesaja 9:5, 6.

Profeetta Jesaja ennusti, että Hänen hallituskautensa olisi vielä loistavampi kuin Salomon. – Jesajan 11. ja 65. luku.

Jumalan palvelijat pohtivat entistä enemmän, kuka tämä Siemen olisi.

 Ennen Siemenen tuloa Israelin kuninkaat tulivat kuitenkin niin pahoiksi, että Jehova salli babylonialaisten valloittaa maan vuonna 607 eaa. ja viedä suurimman osan kansasta vankeuteen Babyloniin. Jumala ei silti ollut unohtanut lupaustaan. Siemen ilmaantuisi joka tapauksessa Daavidin suvusta. – Hesekiel 21:25–27.

Se mitä Israelille tapahtui, osoittaa, että vaikka viisas, uskollinen ihmiskuningas voisi saada hyvää aikaan, tulokset olisivat rajallisia. Uskolliset kuolevat, ja heidän seuraajansa eivät ehkä ole uskollisia. Mikä olisi ratkaisu? Luvattu Siemen.

Tuhansien vuosien kuluttua Siemen lopulta ilmaantui. Kuka hän oli?

 Jumalan enkeli ilmoitti sen naimattomalle israelilaistytölle Marialle. Hän kertoi Marialle, että tämä saisi pojan, jolle annettaisiin nimeksi Jeesus. Enkeli sanoi:

”Tämä on oleva suuri, ja häntä tullaan kutsumaan Korkeimman Pojaksi, ja Jehova Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen, ja hän hallitsee kuninkaana.” – Luukas 1:32, 33.

Jeesuksesta oli siis määrä tulla luvattu Siemen ja lopulta Jumalan valtakunnan Kuningas. Mutta missä suhteessa Jeesus oli erilainen kuin ennen häntä eläneet uskolliset miehet?

Jeesuksen syntymä oli ihme. Hänen äitinsä oli neitsyt, eikä Jeesuksella ollut ihmisisää. Jeesus oli elänyt aikaisemmin taivaassa, ja Jumalan pyhä henki eli toimiva voima siirsi hänen elämänsä taivaasta Marian kohtuun. Siksi hän ei perinyt Aadamin syntiä. Jeesus ei tehnyt syntiä kertaakaan koko elämänsä aikana. – 1. Pietari 2:22.

 Jeesus kastettiin, kun hän oli 30-vuotias.

Hän kertoi ihmisille Jumalan valtakunnasta ja lopulta esittäytyi tuon Valtakunnan Kuninkaana. – Matteus 4:23; 21:4–11.

Hän teki myös monia ihmeitä.

Hän paransi sairaita. – Matteus 9:35.

Hän ruokki ihmeen avulla nälkäisiä. – Matteus 14:14–22.

Hän herätti jopa kuolleita. – Johannes 11:38–44.

Nämä ihmeet osoittavat, mitä Jeesus tekee ihmiskunnan hyväksi ollessaan Jumalan valtakunnan Kuningas.

 Muistatko, että kuningas Daavid teki Jerusalemista valtakuntansa pääkaupungin? Jeesus selitti, että Jumalan valtakunta ei olisi maan päällä vaan taivaassa. (Johannes 18:36) Siksi tuota Valtakuntaa sanotaan ”taivaalliseksi Jerusalemiksi”. – Heprealaisille 12:22, 28.

Jeesus esitti ne lait, joita Valtakunnan tulevien alamaisten olisi toteltava. Nämä lait ovat nyt Raamatussa. Tärkeimmät lait olisivat, että ihmisten tulisi rakastaa Jumalaa ja toisiaan. – Matteus 22:37–39.

Jeesus paljasti myös, että hän ei hallitsisi Valtakuntaansa yksin. Olisi ihmisiä, jotka olisi valittu taivaalliseen elämään ja hallitsemaan siellä hänen kanssaan. (Luukas 12:32; Johannes 14:3) Kuinka paljon heitä olisi? Ilmestyksen 14:1 vastaa: 144000.

 Jos vain 144000 menee taivaaseen hallitsemaan Jeesuksen kanssa, niin millainen toivo muilla ihmisillä olisi?

Raamattu sanoo: ”Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.” – Psalmit 37:29.

Niitä, jotka elävät ikuisesti maan päällä, sanotaan ”muiksi lampaiksi”. – Johannes 10:16.

On siis kaksi toivoa. Jehova Jumala on kutsunut 144000 taivaaseen hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Mutta miljoonilla muilla on varma toivo elää ikuisesti maan päällä hänen Valtakuntansa alamaisina. – Ilmestys 5:10.

 Saatana vihasi ja vastusti Jeesusta. Kun Jeesus oli saarnannut kolme ja puoli vuotta, Saatana järjesti niin, että hänet pidätettiin ja surmattiin paaluun naulaamalla. Miksi Jumala salli sen?

Muista, että Aadamin jälkeläisinä me kaikki teemme syntiä ja ansaitsemme kuoleman. – Roomalaisille 6:23.

Muista myös, että Jeesus oli täydellinen sen ihmeellisen tavan vuoksi, jolla hän syntyi, eikä hän ansainnut kuolemaa. Jumala salli Saatanan kuitenkin ’pistää Jeesusta kantapäähän’, surmata hänet. Mutta Jumala herätti hänet jälleen eloon kuolemattomaksi hengeksi. Koska hänellä oli yhä oikeus täydelliseen ihmiselämään, hän saattoi käyttää sitä nyt lunastaakseen meidät ihmiset synnistä. – 1. Mooseksen kirja 3:15; Roomalaisille 5:12, 21; Matteus 20:28.

 Auttaakseen meitä täysin ymmärtämään, mitä Jeesuksen uhri merkitsee, Raamattu puhuu siitä profeetallisten mallien välityksellä.

Muistatko esimerkiksi, miten Jehova käski Aabrahamia uhraamaan poikansa ja koetteli näin hänen rakkauttaan?

Tämä oli profeetallinen malli Jeesuksen uhrista. Se osoitti Jehovan rakastaneen ihmiskuntaa niin paljon, että hän antoi Poikansa, Jeesuksen, kuolla meidän puolestamme, jotta me saisimme elämän. – Johannes 3:16.

Muistatko, miten Jehova pelasti israelilaiset Egyptistä ja säästi heidän esikoisensa kuoleman enkelin kulkiessa heidän ohitseen? – 2. Mooseksen kirja 12:12, 13.

Tämä oli profeetallinen malli. Aivan niin kuin karitsan veri merkitsi elämää israelilaisten esikoisille, samoin Jeesuksen vuodatettu veri merkitsee elämää niille, jotka uskovat häneen. Ja niin kuin tuon yön tapahtumat merkitsivät israelilaisille vapautusta, samoin Jeesuksen kuolema merkitsee ihmiskunnalle vapautusta synnistä ja kuolemasta.

Siksi Jeesusta sanotaan ”Jumalan Karitsaksi, joka ottaa pois maailman synnin”. – Johannes 1:29.

 Jeesus kokosi maan päällä ollessaan myös opetuslapsia ja valmensi heitä saarnaamaan vielä kuolemansa jälkeenkin Valtakunnan hyvää uutista. – Matteus 10:5; Luukas 10:1.

He olivat ensimmäiset ihmiset, jotka Jumala valitsi hallitsemaan Jeesuksen kanssa hänen Valtakunnassaan. – Luukas 12:32.

Muistatko Jumalan luvanneen juutalaisille, että jos he pitäisivät Lain, he olisivat ”pappisvaltakunta”? Jos he hyväksyisivät Jeesuksen, heillä olisi tilaisuus päästä osaksi Jumalan valtakuntaa ja palvella taivaallisina pappeina. Useimmat heistä kuitenkin hylkäsivät Jeesuksen.

Niinpä juutalaiset eivät enää tuon ajan jälkeen olleet Jumalan valittu kansa; Palestiina ei enää ollut Luvattu maa. – Matteus 21:43; 23:37, 38.

Jehova on koonnut Jeesuksen päivistä meidän aikaamme asti niitä, jotka hallitsisivat Jeesuksen kanssa taivaassa. Heistä on yhä muutamia tuhansia elossa maan päällä. Me kutsumme heitä voidelluksi jäännökseksi. – Ilmestys 12:17.

 Nyt voit ymmärtää, mikä Jumalan valtakunta on. Se on taivaallinen hallitus. Sen Kuninkaana on Jeesus Kristus, ja häneen on liittynyt 144000 maasta otettua ihmistä. Tuo valtakunta hallitsee uskollista maan päällä olevaa ihmiskuntaa, ja sillä on kyky tuoda rauha maan päälle.

Kuolemansa jälkeen Jeesus herätettiin eloon, ja hän meni taivaaseen. Hän odotti siellä, kunnes Jumala sanoisi, milloin hänen olisi aika alkaa hallita Jumalan valtakunnan Kuninkaana. (Psalmit 110:1) Milloin tuo aika olisi?

 Joskus Jehova lähetti ihmisille unia kertoakseen heille Valtakunnastaan.

Danielin aikana Jehova lähetti sellaisen unen Babylonin kuninkaalle Nebukadnessarille. Uni koski suunnattoman suurta puuta. – Daniel 4:7–34.

Puu kaadettiin ja sen kanto sidottiin vanteilla seitsemäksi vuodeksi.

Puu edusti Nebukadnessaria. Niin kuin kanto sidottiin seitsemäksi vuodeksi, Nebukadnessar menetti järkensä seitsemäksi vuodeksi. Sitten hänen järkensä palasi.

Kaikki tämä muodosti profeetallisen mallin. Nebukadnessar edusti Jehovan maailmanherruutta. Se ilmeni ensin Jerusalemissa hallinneiden kuningas Daavidin jälkeläisten välityksellä. Kun Babylonia valloitti Jerusalemin vuonna 607 eaa., tuohon sukuun kuuluvien kuninkaitten sarja keskeytyi. Enää ei tulisi toista Daavidin sukuun kuuluvaa kuningasta, ”kunnes tulee hän, jolla on oikeus”. (Hesekiel 21:27)

Hän oli Jeesus Kristus.

Kuinka kauan kestäisi vuodesta 607 eaa. siihen, kun Jeesus alkaisi hallita? Seitsemän profeetallista vuotta. Se merkitsee 2520:tä vuotta. (Ilmestys 12:6, 14) Ja 2520 vuotta vuodesta 607 eaa. tuovat meidät vuoteen 1914 ya.

 Siksi Jeesus alkoi hallita taivaissa vuonna 1914. Mitä se merkitsi?

Raamattu kertoo sen meille apostoli Johanneksen saaman näyn välityksellä.

Hän näki taivaassa naisen, joka synnytti poikalapsen. – Ilmestys 12:1–12.

Nainen kuvasi Jumalan taivaallista järjestöä, joka muodostuu kaikista hänen taivaassa olevista enkelipalvelijoistaan. Poikalapsi kuvaa Jumalan valtakuntaa. Se ”syntyi” vuonna 1914.

Mitä sitten tapahtui? Jeesuksen ensimmäinen toimenpide Kuninkaana oli se, että hän heitti Saatanan ja kaikki hänen kanssaan kapinoineet enkelit taivaasta maan päälle. – Ilmestys 12:9.

Raamattu kertoo meille lopputuloksesta: ”Iloitkaa, taivaat ja te niissä asuvat! Voi maata ja merta, koska Panettelija on tullut alas teidän luoksenne suuren vihan vallassa tietäessään, että hänellä on lyhyt aika.” – Ilmestys 12:12.

Kun Jeesus siis alkoi hallita taivaassa, hänen maan päällä olevat vihollisensa tulivat hyvin toimeliaiksi. Kuten Raamattu ennusti, hän alkoi hallita vihollistensa keskellä. – Psalmit 110:1, 2.

 Mitä tämä merkitsisi ihmiskunnalle?

Jeesus kertoi, että se merkitsisi sotia, nälänhätää, sairauksia ja maanjäristyksiä. – Matteus 24:7, 8; Luukas 21:10, 11.

Me olemme nähneet näiden toteutuneen vuodesta 1914 lähtien, ja se on lisäsyy, jonka perusteella me tiedämme, että Valtakunta alkoi silloin hallita.

Olisi myös ”kansojen ahdinko, kun ne eivät tunne pääsytietä – – samalla kun ihmiset tulevat voimattomiksi pelosta”. (Luukas 21:25, 26) Senkin me olemme nähneet vuodesta 1914 lähtien.

Apostoli Paavali lisäsi, että ihmiset olisivat ”itserakkaita, rahaa rakastavia, – – vanhemmilleen tottelemattomia, – – haluttomia mihinkään sopimukseen, panettelijoita, vailla itsehillintää”. – 2. Timoteukselle 3:1–5.

Nyt ymmärrät, miksi elämä on nykyään niin vaikeaa. Saatana on ollut hyvin toimelias. Mutta myös Jumalan valtakunta on ollut toimelias.

 Pian vuoden 1914 jälkeen niiden ihmisten jäännös, jotka toivovat saavansa hallita taivaassa Jeesuksen kanssa, alkoi kertoa hyvää uutista siitä, että Valtakunta on perustettu. Tämä työ on nyt laajentunut ympäri maapallon, kuten Jeesus sanoi tapahtuvankin. – Matteus 24:14.

Mikä tämän saarnaamistyön tarkoitus on?

Ensiksikin, kertoa ihmisille Jumalan valtakunnasta.

Toiseksi, auttaa ihmisiä päättämään, haluavatko he olla tuon Valtakunnan alamaisia.

Jeesus sanoi, että meidän aikanamme koko ihmiskunta jaettaisiin lampaankaltaisiin ja vuohenkaltaisiin ihmisiin. – Matteus 25:31–46.

Ne jotka rakastavat Jeesusta ja hänen veljiään, olisivat ”lampaita”. Ne jotka eivät rakastaisi, olisivat ”vuohia”.

”Lampaat” saisivat ikuisen elämän, mutta ”vuohet” eivät saisi.

Tämä jakamistyö toteutuu Valtakunnan hyvän uutisen saarnaamisen välityksellä.

 Profeetta Jesaja ennusti:

”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.” – Jesaja 2:2.

Ihmiskunta on nyt ”aikojen lopussa”.

Jehovan ’palvontatemppeli’ on ’korotettu’ väärien uskontojen yläpuolelle.

”Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa.’” – Jesaja 2:3.

Niinpä monet ihmiset kaikista kansoista tulevat palvomaan Jehovaa ja kutsuvat toisiakin liittymään heihin. He oppivat, miten elää Jehovan haluamalla tavalla.

”Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” – Jesaja 2:4.

Jehovan palvojilla on ykseys ja rauha.

 Tämä Jumalan valtakunnan toiminta on johtanut siihen, että kautta maailman on nyt lähes kolme miljoonaa Valtakunnan alamaista.

He ovat kokoontuneet jäännöksen eli niistä ihmisistä jäljellä olevien ympärille, joiden toivona on mennä taivaaseen ja hallita Kristuksen kanssa.

He saavat hengellistä ruokaa Jumalan järjestön välityksellä. – Matteus 24:45–47.

He ovat kristittyjen kansainvälinen veljesseura, ja he todella rakastavat toisiaan. – Johannes 13:35.

He iloitsevat mielenrauhasta; heillä on tulevaisuudentoivo. – Filippiläisille 4:7.

 Hyvä uutinen on pian saarnattu ja ”lampaat” koottu. Mitä Valtakunta sitten tekee?

Muistatko, että uskollinen kuningas Daavid voitti kaikki Jumalan kansan viholliset? Kuningas Jeesus tulee tekemään samoin.

Kuningas Nebukadnessar näki kerran unen suunnattoman suuresta kuvapatsaasta, joka kuvasi kaikkia maailmanvaltoja hänen ajastaan aina meidän päiviimme saakka.

Sitten hän näki vuoresta irrotetun kivilohkareen, joka iski kuvapatsaan palasiksi. Kivilohkare edusti Jumalan valtakuntaa.

Tämä merkitsee nykyisen pahan asiainjärjestelmän tuhoa. – Daniel 2:44.

 Valtakunta tulee hävittämään muun muassa:

Väärän uskonnon, joka häviää kuin mereen heitetty myllynkivi. – Ilmestys 18:21.

Siksi kaikkia Jumalaa rakastavia kehotetaan lähtemään väärästä uskonnosta NYT. – Ilmestys 18:4.

Seuraavaksi Kuningas Jeesus ’lyö kansoja, ja hän on paimentava niitä rautasauvalla’. – Ilmestys 19:15.

Siksi Jehovan todistajat eivät osallistu politiikkaan, vaikka he maksavatkin veronsa ja tottelevat maan lakeja.

Lopuksi itse Saatana, se suuri ”lohikäärme”, heitetään syvyyteen. – Ilmestys 20:2, 3.

Vain ”lampaat”, ne jotka alistuvat Jeesus-kuninkaan alaisuuteen, säilyvät tästä ahdistuksen ajasta elossa. – Matteus 25:31–34, 41, 46.

 Apostoli Johannes näki näyn ”lampaista”, jotka säilyivät elossa tuosta ahdistuksesta.

”Minä näin, ja katso, suuri joukko, jota kukaan ei kyennyt laskemaan, kaikista kansakunnista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä seisoi valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkoisiin viittoihin, ja heidän käsissään oli palmunoksia.” – Ilmestys 7:9.

Tämä ”suuri joukko” koostuu kaikista niistä, jotka ottavat saarnatun hyvän uutisen vastaan.

He ”tulevat siitä suuresta ahdistuksesta”. – Ilmestys 7:14.

”Palmunoksat” osoittavat, että he ottavat Kuninkaansa Jeesuksen tervetulleena vastaan.

Se että heillä on yllään ”valkoiset viitat”, kuvaa sitä, että he uskovat Jeesuksen uhriin.

”Karitsa” on Jeesus Kristus.

 Millaisista siunauksista he silloin nauttivat? Muistatko kuinka onnellisia israelilaiset olivat uskollisen kuninkaan Salomon hallitessa? Se oli ennakkovälähdys siitä onnellisuudesta, joka vallitsee maan päällä Jeesus-kuninkaan hallinnon alaisuudessa.

Ihmiskunnan keskuudessa sekä ihmisten ja eläinten välillä vallitsee kirjaimellinen rauha aivan niin kuin Jesaja ennusti. – Psalmit 46:10; Jesaja 11:6–9.

Aivan samoin kuin Jeesus paransi sairaita ollessaan maan päällä, hän tulee poistamaan sairaudet kaikilta ihmisiltä. – Jesaja 33:24.

Aivan samoin kuin hän ruokki ihmisjoukkoja, hän tulee poistamaan nälän kaikilta ihmisiltä. – Psalmit 72:16.

Aivan samoin kuin hän herätti kuolleita, hän tulee herättämään ne kuolleet, joilla ei ole ollut täyttä mahdollisuutta alistua Jumalan valtakunnan hallintoon. – Johannes 5:28, 29.

Hän tulee ennallistamaan ihmisille vähitellen sellaisen täydellisyyden, jonka Aadam menetti.

 Eikö tulevaisuus olekin suurenmoinen? Haluaisitko nähdä sen? Jos haluaisit, toimi niin, että voit nyt alistua Jumalan valtakunnan hallintoon ja tulla yhdeksi ”lampaaksi”.

Tutki Raamattua ja opi tuntemaan Jehova Jumala ja Jeesus Kristus. – Johannes 17:3.

Ole niiden yhteydessä, jotka myös ovat Valtakunnan alamaisia. – Heprealaisille 10:25.

Opi tuntemaan Valtakunnan lait ja tottele niitä. – Jesaja 2:3, 4.

Vihkiydy Jehovan palvelukseen, ja anna kastaa itsesi. – Matteus 28:19, 20.

Karta pahan tekemistä, esimerkiksi varastamista, valehtelemista, moraalittomuutta ja juoppoutta, jotka eivät miellytä Jehova Jumalaa. – 1. Korinttolaisille 6:9–11.

Osallistu Valtakunnan hyvän uutisen saarnaamiseen. – Matteus 24:14.

 Silloin voit Jumalan avulla nähdä ennallistettuna sen paratiisin, jonka Aadam menetti jälkeläisiltään, ja näet seuraavan lupauksen täyttyvän: ”Minä kuulin suuren äänen sanovan valtaistuimelta: ’Katso! Jumalan teltta on ihmisten luona, ja hän on asuva heidän kanssaan, ja he tulevat olemaan hänen kansojaan. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä surua eikä parkua eikä kipua ole enää oleva. Entiset ovat kadonneet.’” – Ilmestys 21:3, 4.

[Taulukko s. 20]

(Ks. painettu julkaisu)

607 eaa. 1914 ya.

eaa. ya.

500 1000 1500 2000 2520

[Kuvat s.11]

Aabraham

Iisak

Jaakob

Juuda

Daavid

[Kuva s. 14]

144000

[Kuvat s. 16]

Aadam

Jeesus