Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Paratiisimaa on lähellä

Paratiisimaa on lähellä

 19. luku

Paratiisimaa on lähellä

1, 2. a) Mikä on ihmisten normaali toive, mutta mikä estää sitä täysin toteutumasta? b) Millaiset olosuhteet olisivat ihanteelliset?

HALUAISITKO elämäsi jatkuvan täysipainoisena ja tyydyttävänä loputtomiin? Todennäköisesti vastaat myöntävästi. On niin paljon mielenkiintoista tehtävää, kiehtovaa nähtävää ja uutta opittavaa.

2 Ratkaisemattomilta näyttävät ongelmat eivät kuitenkaan salli meidän täysin nauttia elämästämme. Esimerkiksi nykyinen elinikämme on verraten lyhyt. Lisäksi elämä on usein täynnä sairauksia, murheita ja ongelmia. Jotta elämästä siis voitaisiin nauttia täysin määrin, olisi ihanteellista, että ihmisillä olisi 1) paratiisin kaltainen ympäristö, 2) täydellinen turvallisuus, 3) mielekästä työtä, 4) loistava terveys ja 5) loputon elämä.

3. Ainoastaan kuka voi luoda nämä ihanteelliset olosuhteet?

3 Onko tämä sitten liikaa vaadittu? On varmaankin ihmisen näkökannalta. Historia on osoittanut, että ihmiset eivät kerta kaikkiaan pysty omin neuvoin luomaan näitä ihanteellisia olosuhteita. Luojamme näkökannalta tällaiset olosuhteet on kuitenkin täysin mahdollista saavuttaa, ja ne tulevat myös varmasti toteutumaan. Syynä tähän on se, että edellä luetellut miellyttävät olosuhteet kuuluivat Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen maan suhteen. – Psalmit 127:1; Matteus 19:26.

Paratiisi ennallistetaan

4. Mikä oli Jumalan alkuperäinen tarkoitus maan suhteen?

4 Kuten olemme aiemmista luvuista havainneet, ensimmäiset ihmiset eivät olleet eläinten kaltaisia. Heidät  luotiin sen sijaan täydellisiksi ihmisiksi. Heidän alkukotinsa Eeden oli ”mielihyvän paratiisi”. (1. Mooseksen kirja 2:8, Douay-käännös) Heidän oli määrä ’viljellä ja varjella sitä’. (1. Mooseksen kirja 2:15) Lisäksi heidän osaansa maan päällä sisältyi seuraava perin inhimillinen toimeksianto: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi.” (1. Mooseksen kirja 1:28) Sitä mukaa kuin he saisivat jälkeläisiä, heidän tehtävänään olisi levittää tämän kauniin puutarhan rajoja yhä kauemmas ja muuttaa lopulta koko maa paratiisiksi. Kuinka kauan sen oli määrä säilyä? Raamattu sanoo varsin yksiselitteisesti, että maa pysyy ”iankaikkisesti”. (Psalmit 104:5; Saarnaaja 1:4) Tarkoitus siis oli, että paratiisimaa olisi ikuisesti elävien ihmisten ihastuttavana kotina pysyvästi. – Jesaja 45:11, 12, 18.

5. Miksi voimme luottaa siihen, että Jumalan tarkoitus toteutuu?

 5 Vaikka Eedenin kapina aiheuttikin tilapäisen keskeytyksen Jumalan tarkoituksen toteutumisessa, se ei ole muuttanut tuota tarkoitusta. Jumala on ilmoittanut, millä keinoin hän tulee tekemään tyhjäksi kapinasta aiheutuneen vahingon ja ennallistamaan paratiisin. Välikappaleena siinä on Jumalan valtakunta, taivaallinen hallitus, jolle Jeesus antoi huomattavan sijan ihmiskunnalle esittämässään sanomassa. (Matteus 6:10, 33) Me voimme myös olla varmoja siitä, että Jumalan alkuperäinen tarkoitus toteutuu. Kaikkivaltias Luoja, josta se on lähtöisin, vakuuttaa meille: ”Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.” – Jesaja 55:11.

6, 7. a) Mistä tiedämme paratiisin ennallistamisen olevan lähellä? b) Ketkä säilyvät elossa tämän asiainjärjestelmän lopusta, ja ketkä eivät?

6 On rohkaisevaa nähdä maailman tapahtumien meidän päivinämme täyttävän ”viimeisten päivien” ”tunnusmerkin”. (2. Timoteukselle 3:1–5; Matteus 24:3–14) Tämä osoittaa sen ajan olevan lähellä, jolloin Jumalan ”sana” ”saa menestymään” Jumalan tarkoituksen. Tämä menestyminen on varmaa siitä syystä, että kaikkivaltias  Jumala puuttuu ihmisten asioihin pitääkseen huolta siitä, että hänen tarkoituksensa toteutuvat. (Jeremia 25:31–33) Voimme odottaa hyvin pian näkevämme sen profeetallisen psalmin täyttymyksen, jossa sanotaan: ”Pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole – –. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.” Psalmit 37:9–11, 29; Matteus 5:5.

7 Ne jotka päättävät olla riippumattomia Luojasta, siis ”hävitetään”. Ne jotka ”Herraa odottavat”, säilyvät elossa tämän järjestelmän lopusta ja aloittavat paratiisin ennallistamisen. Sitä laajennetaan vähitellen, kunnes se käsittää koko maapallon. Tämän paratiisin tulo on niin varmaa, että Jeesus saattoi täysin luottavaisesti luvata hänen rinnallaan teloitetulle varkaalle: ”Totisesti minä sanon sinulle tänään: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa.” – Luukas 23:43.

 Maa muutetaan

8, 9. Mikä mullistus tapahtuu kirjaimellisen maan tilassa?

8 Raamatussa kuvaillaan paratiisia todella vaikuttavasti. Siinä kerrotaan esimerkiksi niistä huomiota herättävistä muutoksista, joita tapahtuu kirjaimellisen maan tilassa. Saatat muistaa, että kun ensimmäiset ihmiset karkotettiin Eedenistä, heille kerrottiin, että maa kasvaisi orjantappuroita ja ohdakkeita ja että se elättäisi heidät vain, jos he viljelisivät sitä otsansa hiessä. (1. Mooseksen kirja 3:17–19) Siitä lähtien aina meidän päiviimme saakka ihmiset ovat usein saaneet käydä jatkuvaa kamppailua aavikoitten leviämistä, huonoa maaperää, kuivuutta, rikkaruohoja, tuhohyönteisiä, kasvitauteja ja katovuosia vastaan. Nälkä on aivan liian usein voittanut tuon taistelun.

 9 Olosuhteet tulevat kuitenkin muuttumaan päinvastaisiksi: ”Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. – – sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi.” ”Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita.” (Jesaja 35:1, 6, 7; 55:13) Jumalan tarkoituksen toteutuminen merkitsee siis sitä, että ihmiskunnan erittäin miellyttävänä tehtävänä on muuttaa maa kauniiksi paikaksi, joka tuottaa ikuisesti mielihyvää asukkailleen. Mutta se merkitsee paljon muutakin kuin kauneutta.

 Köyhyys lakkaa

10, 11. Miten Jehova poistaa nälän?

10 Valtavien autiomaiden ja kuivuuden koettelemien alueiden muuttaminen merkitsee melkoista tuottoisan maapinta-alan lisäystä. Luojan valvonnassa ihmiset onnistuvat tekemään maasta hedelmällisemmän kuin koskaan ennen: ”Herra antaa meille kaikkea hyvää, ja meidän maamme antaa satonsa.” (Psalmit 85:13) Tuo ”sato” sisältää ”runsaasti viljaa, vuorten huippuja myöten”. (Psalmit 72:16) Koskaan enää eivät miljoonat ihmiset näänny nälkään. – Jesaja 25:6.

11 Myös työttömyys kuuluu silloin iäksi menneisyyteen, ja kaikki saavat nauttia oman työnsä hedelmistä: ”He istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; – – eivät [he] istuta muitten syödä.” (Jesaja 65:21, 22) Tämä johtaa taloudelliseen turvallisuuteen, jota Hesekielin 34:27:ssä kuvaillaan seuraavasti: ”Kedon puut kantavat hedelmänsä, ja maa antaa satonsa, ja he saavat olla turvassa maassansa.”

12. Keille paratiisissa on tarjolla kunnolliset asunto-olot?

12 Mutta ihmiset kaipaavat luonnostaan myös kunnollista  kotia ja maatilkkua, johon he voivat istuttaa kukkia, puita ja puutarhan. Voidaanko puhua kunnollisista asunto-oloista, kun miljoonat ihmiset ahdetaan valtaviin kerrostaloihin tai rappeutuneisiin slummeihin tai kun he saavat asua kadulla? Mitään tällaista ei tavata tulevasta paratiisista, koska Jumalan tarkoitus kuuluu: ”He rakentavat taloja ja asuvat niissä, – – he eivät rakenna muitten asua.” Tuo maailmanlaajuinen rakennusohjelma tulee onnistumaan täydellisesti, ja sen tulokset ovat pysyviä: ”Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan.” (Jesaja 65:21–23) Kunnolliset asunnot eivät siis enää ole vain varakkaan vähemmistön etuoikeus, vaan niistä saavat nauttia kaikki, jotka alistuvat Jumalan hallitusvaltaan.

Ei enää sairauksia eikä kuolemaa

13, 14. Mitä tapahtuu sairauksille, vammoille ja jopa kuolemalle?

13 Jumalan sana vakuuttaa myös, etteivät vammat eivätkä sairaudet pilaa noita miellyttäviä paratiisioloja ja ettei kuolema keskeytä niistä nauttimista, sillä se kertoo: ”Eikä yksikään asukas sano: ’Minä olen vaivanalainen.’” (Jesaja 33:24) ”[Jumala] on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä surua eikä parkua eikä kipua ole enää oleva. Entiset ovat kadonneet.” – Ilmestys 21:4.

 14 Kuvittelehan maailmaa, josta kaikki sairaudet ja vammat on parannettu! Jumalan sana sanoo: ”Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa.” (Jesaja 35:5, 6) Eikö muutos olekin mahtava! Ja ajattelehan myös sitä hämmästyttävää mahdollisuutta, joka sen jälkeen on tarjolla: mahdollisuutta elää yhtä kauan kuin Jumala, toisin sanoen ikuisesti! Ihmiskuntaa ei enää koskaan paina kuoleman kirous, sillä Jumala ”hävittää kuoleman ainiaaksi”. Jesaja 25:8.

15. Mitä tapahtuu niille vanhuksille, jotka säilyvät elossa tämän järjestelmän lopusta?

15 Entä sitten ne, jotka säilyvät elossa tämän järjestelmän lopusta mutta ovat jo iäkkäitä? Saavatko he ainoastaan elää vanhuutensa terveinä ja elää ikuisesti vanhuksina? Eivät, sillä Jumala kykenee muuttamaan vanhenemisen nuortumiseksi, ja hän käyttää tätä kykyään. Raamattu kertoo siitä seuraavasti: ”Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.” (Job 33:25) Nuortuessaan  vanhuksista vähitellen tulee Eedenin paratiisissa olleitten Aadamin ja Eevan kaltaisia täydellisiä miehiä ja naisia. Tämä tapahtumasarja on yksi seuraus siitä ”uudelleen luomisesta”, josta Jeesus puhui. – Matteus 19:28.

Pysyvä maailmanrauha

16, 17. Miksi väkivalta tai sodat eivät häiritse paratiisin rauhaa?

16 Häiritsevätkö väkivalta ja sodat koskaan paratiisin rauhaa? Eivät silloin, kun ”oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle; mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois”. (Sananlaskut 2:21, 22) Väkivaltaa ja sotia ei voi syntyä, kun rauhanhäiritsijöitä ei enää ole.

17 Miksi niitä, jotka ’jäävät jäljelle’ sen jälkeen kun Jumala on hävittänyt jumalattomat ja uskottomat, sanotaan ”oikeamielisiksi” ja ”nuhteettomiksi”? Koska heille on jo sitä ennen opetettu Jumalan rauhaisalle elämälle asettamia normeja, ja he ovat mukautuneet näihin normeihin. Jumalan tuntemus ja hänen lakeihinsa alistuminen on paratiisissa vallitsevan rauhan avain, sillä Raamattu toteaa: ”Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran [Jehovan, UM] tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.” (Jesaja 11:9) Myös Jeesus sanoi, että ”he tulevat kaikki olemaan Jehovan opettamia” ja että ne, jotka ottavat hänen opetuksensa vastaan ja elävät sen mukaisesti, saavat ”ikuisen elämän”. – Johannes 6:45–47.

18. Keitä opetetaan jo nykyään elämään rauhaisasti paratiisissa?

18 Onneksi tämä Jumalasta lähtöisin oleva, kautta maailman annettava opetus saa aikaan täysin rauhaisan ja sopusointuisen maailman, jossa ei ole rikollisuutta, ennakkoluuloja eikä vihaa, ei poliittisia jakaumia eikä sotia. Tämän opetuksen merkitys on jo nähtävissä miljoonien Jehovan todistajien keskuudessa kautta maailman. He muodostavat kansainvälisen veljesseuran, jossa veljeys perustuu rakkauteen ja keskinäiseen  kunnioitukseen. (Johannes 13:34, 35) Heidän maailmanlaajuista rauhaansa ja ykseyttään ei murra mikään. Eivät edes vainot tai sodat saa heitä millään maailmankolkalla tarttumaan aseisiin lähimmäisiään vastaan. Koska nykyisen jakautuneen maailman keskelläkin voi vallita tällainen maailmanlaajuinen rauha ja ykseys, niin sitä on varmasti paljon helpompi jatkaa Jumalan hallitusvallan alaisuudessa paratiisissa. – Matteus 26:52; 1. Johannes 3:10–12.

19. Minkä jo nyt täyttyvän profetian täyttyminen jatkuu paratiisissa?

19 Paratiisissa tulee siis jo aivan sen ennallistamisen alusta asti vallitsemaan maailmanlaajuinen rauha. Ja koko maailman kattavasta Jumalan sodasta, Harmagedonista, elossa säilyneet ihmiset noudattavat edelleen sen saman profetian sanoja, jota he parhaillaankin noudattavat: ”Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” Sen vuoksi tässä profetiassa voidaan lisäksi luvata: ”He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä.” (Miika 4:3, 4) Kuinka kauan sitä kestää? Sydäntä lämmittävä lupaus kuuluu: ”Rauha [on oleva] loppumaton.” – Jesaja 9:6.

20. Mitä Jehova tekee kansoille ja niiden sotatarvikkeille?

20 Vaikka nykyajan sotilaallisesti varustautuneet kansat ovat varastoineet aseita ennennäkemättömässä määrin, niin se ei merkitse mitään Hänelle, joka voimallaan on luonut koko kaikkeuden. Hän kertoo, mitä hän pian tulee tekemään kansojen sota-aseille: ”Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä: hän lopettaa sodat maan ääriin saakka, hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa.” (Psalmit 46:9, 10) Kansojen ja niiden sotilasmahdin murskaaminen raivaa tietä kestävälle maailmanlaajuiselle rauhalle paratiisissa. – Daniel 2:44; Ilmestys 19:11–21.

Rauha eläinkunnan kanssa

21, 22. Millainen suhde palautetaan ihmisten ja eläinten välille?

21 Paratiisin maailmanlaajuisen rauhan täydennykseksi  ennallistetaan myös se sopu, joka aikoinaan vallitsi ihmisten ja eläinten välillä Eedenissä. (1. Mooseksen kirja 1:26–31) Ihmiset pelkäävät nykyään monia eläimiä ja ovat samanaikaisesti itse uhkana niille. Mutta paratiisissa tilanne on aivan toinen. Me emme tiedä, millä tavalla Jumala säilytti rauhan ihmisten ja eläinten välillä Eedenissä, mutta hän tulee joka tapauksessa säilyttämään tuon rauhan myös paratiisissa. Silloin ihminen vallitsee jälleen rakkaudellisesti eläinkuntaa.

22 Luoja sanoo siitä: ”Sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa.” (Hoosea 2:18) Millaisin tuloksin? ”Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton; minä lopetan maasta pahat eläimet, niin että he asuvat turvallisesti erämaassa ja nukkuvat metsiköissä.” – Hesekiel 34:25.

23. Minkä eläinmaailmassa tapahtuvan perusteellisen muutoksen Jesaja ennustaa?

23 Sama rauha, joka vallitsee sekä ihmisten kesken  että ihmisten ja eläinten välillä, on ilmeinen myös eläinten keskuudessa: ”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa.” – Jesaja 11:6–9.

24. Miten Psalmissa 37 kuvaillaan paratiisin rauhaa?

24 Raamattu kuvailee meille todella kauniisti sitä täydellistä rauhaa, joka vallitsee paratiisissa. Ei siis ole mikään ihme, että Psalmissa 37:11 (UM) sanotaan elämästä tuossa uudessa järjestelmässä: ”Nöyrät tulevat omistamaan maan, ja he iloitsevat totisesti suuresti runsaasta rauhasta.”

Kuolleitten paluu

25, 26. a) Minkä lupauksen Jumalan sana antaa kuolleista? b) Miksi Luojan ei ole vaikea muistaa kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet?

25 Paratiisissa saatavista siunauksista eivät hyödy ainoastaan ne, jotka säilyvät elossa nykyisen asiainjärjestelmän lopusta. Jumalan taivaallisen valtakunnan hallitessa saavutetaan vielä eräs erittäin hämmästyttävä voitto: täydellinen voitto kuolemasta. Sen lisäksi että peritty kuolema voitetaan, myös ne jotka ovat jo kuolleet, saavat elämänsä takaisin, ja heille annetaan tilaisuus elää paratiisissa. Jumalan sana vakuuttaa: ”On oleva ylösnousemus, sekä vanhurskaiden että epävanhurskaiden.” (Apostolien teot 24:15) Mikä riemu vallitseekaan, kun rakkaiden omaisten sukupolvi toisensa jälkeen pääsee pois haudoista! – Luukas 7:11–16; 8:40–56; Johannes 11:38–45.

26 Jeesus sanoi: ”Tulee hetki, jolloin kaikki muistohaudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, inhottavuuksia harjoittaneet tuomion ylösnousemukseen.” (Johannes 5:28, 29) Jumalan muistissa olevat ihmiset  palautetaan tosiaan elämään. Eikä meidän tulisi ajatella, että se on Jumalalle ylivoimaista. Muista, että hän loi satoja miljardeja, jopa biljoonia, tähtiä. Ja Raamattu sanoo hänen kutsuvan niitä kaikkia ”nimeltä”. (Jesaja 40:26) Kaikkien koskaan eläneiden ja kuolleiden ihmisten määrä on vain murto-osa siitä. Niinpä he ja heidän elämänkulkunsa voivat vaivatta säilyä Jumalan muistissa.

27. Minkä tilaisuuden kaikki saavat paratiisissa?

27 Kaikille ylösnousseille opetetaan paratiisiolosuhteissa Jumalan vanhurskaita normeja. Vääryys, kärsimykset ja epäoikeudenmukaisuus, joita he aiemmin kokivat, eivät enää ole heillä esteenä. Jos he hyväksyvät Jumalan hallitusvallan ja mukautuvat hänen normeihinsa, heidät tuomitaan arvollisiksi jatkamaan elämäänsä. (Efesolaisille 4:22–24) Jos siis se varas, joka pantiin paaluun Jeesuksen rinnalle, aikoo jäädä paratiisiin, hänen täytyy lopettaa varastelu ja muuttua rehelliseksi. Mutta niiden, jotka kapinoivat Jehovan vanhurskasta hallitusvaltaa vastaan, ei sallita jatkaa elämäänsä eikä turmella toisten rauhaa ja iloa. He saavat langettavan tuomion. Kaikki saavat siis oikeudenmukaisesti täydet mahdollisuudet osoittaa, arvostavatko he todella elämää paratiisimaassa, jossa ”vanhurskaus on asuva”. – 2. Pietari 3:13.

28. Mitä voimme siis odottaa lähitulevaisuudelta?

28 Kuolleista herätetyt voivat sitten yhdessä Harmagedonissa elossa säilyneiden kanssa nauttia loputtomasti kiehtovasta elämästä. Täydellisillä ihmisaivoilla on valtavat mahdollisuudet hankkia tietoa, ja ne pystyvät omaksumaan sitä ikuisesti. Ajattelehan, mitä kaikkea voimme oppia maapallosta ja kunnioitusta herättävästä kaikkeudesta, jossa on miljardeja galakseja. Ajattele kaikkea sitä haastavaa ja mielekästä, joka liittyy rakentamiseen, ympäristön kaunistamiseen, puutarhanhoitoon, opettamiseen, taiteisiin, musiikkiin ja moniin muihin aloihin. Elämä ei siis tule olemaan ikävystyttävää eikä hyödytöntä. Sen sijaan jokaisesta päivästä voidaan paratiisissa ’iloita suuresti’, kuten Raamattu ennustaa. (Psalmit 37:11, UM) Aivan lähitulevaisuudessa koittaa siis uusi, suurenmoinen aikakausi.

[Tutkistelukysymykset]

[Huomioteksti s. 232]

Ihmiset eivät voi saada aikaan ihanteellisia olosuhteita, mutta Jumala voi

[Huomioteksti s. 236]

Maassakin tapahtuu perusteellinen muutos

[Huomioteksti s. 242]

Kansojen ja niiden sotilasmahdin murskaaminen raivaa tietä maailmanrauhalle

[Huomioteksti s. 244]

He ’iloitsevat suuresti runsaasta rauhasta’

[Huomioteksti s. 246]

Meitä odottaa aivan lähitulevaisuudessa uusi, suurenmoinen aikakausi

[Kuva s. 233]

Näissä ihanteellisissa olosuhteissa voisimme nauttia elämästä täysin määrin

Paratiisillinen ympäristö

Täydellinen turvallisuus

Mielekästä työtä

Loistava terveys

Loputon elämä

[Kuva s. 234]

Ne jotka haluavat olla riippumattomia Luojastaan, hävitetään

[Kuva s. 235]

Ne ”jotka Herraa odottavat”, säilyvät elossa

[Kuvat s. 236, 237]

Ihmisten miellyttävänä tehtävänä on muuttaa maa paratiisiksi

[Kuva s. 238]

Kaikki nauttivat taloudellisesta turvallisuudesta

[Kuva s. 239]

Vammat, sairaudet ja kuolema eivät turmele paratiisia

[Kuva s. 240]

”Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.” – Job 33:25.

[Kuva s. 241]

Paratiisissa ei ole sotia eikä väkivaltaa. Kaikki aseet tuhotaan. – Hesekiel 39:9, 10

[Kuva s. 243]

Ihmisten ja eläinten välille palautetaan sopu

 [Kuva s. 245]

Kuolleet saavat elämänsä takaisin, ja heille suodaan mahdollisuus elää paratiisissa. Jumalan sana vakuuttaa: ”On oleva ylösnousemus, sekä vanhurskaiden että epävanhurskaiden”