Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Onko Raamattu todella Jumalan henkeyttämä?

Onko Raamattu todella Jumalan henkeyttämä?

 18. luku

Onko Raamattu todella Jumalan henkeyttämä?

1. Mitä Luojan kykyä ei ihmisillä ole?

KUKAAN ihminen ei voi täsmällisesti ennustaa tulevaisuutta yksityiskohtia myöten. Se ylittää ihmisen kyvyt. Kaikkeuden Luoja kuitenkin tietää kaiken sen mikä on tarpeellista, ja hän pystyy jopa ohjailemaan tapahtumia. Luojasta voidaankin siksi sanoa, että Hän ’ilmoittaa alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut’. – Jesaja 46:10; 41:22, 23.

2. Mitkä tuntuvat todisteet osoittaisivat, että Raamattu on Jumalan henkeyttämä?

2 Raamattu sisältää satoja ennustuksia. Ovatko ne toteutuneet täsmällisesti tähän mennessä? Jos ovat, niin se olisi tuntuva osoitus siitä, että Raamattu on ”Jumalan henkeyttämä”. (2. Timoteukselle 3:16, 17) Se herättäisi myös luottamusta muihin ennustuksiin, jotka koskevat tulevia tapahtumia. On siksi hyvä tarkastella eräitä jo toteutuneita ennustuksia.

Tyroksen hävitys

3. Mitä Tyroksesta ennustettiin?

3 Tyros eli Tyyro oli eräs Foinikian merkittävä satamakaupunki, joka oli kohdellut petollisesti eteläistä naapuriaan, Jehovaa palvovaa muinaista Israelia. Hesekiel-nimisen profeetan kautta Jehova ennusti sen täydellisen tuhon yli 250 vuotta ennen kuin se tapahtui. Jehova julisti: ”Minä – – nostatan monet kansat sinua vastaan – –. Ne hävittävät Tyyron muurit, repivät maahan sen tornit, ja minä lakaisen siitä pois sen tomutkin ja panen sen paljaaksi kallioksi. Siitä tulee verkkojen kuivauspaikka keskelle merta.” Hesekiel nimesi etukäteen myös sen kansan, joka ensimmäisenä piirittäisi Tyrosta, samoin kuin  sen johtajan: ”Katso, minä tuon Tyyron kimppuun Nebukadressarin, Baabelin kuninkaan.” – Hesekiel 26:3–5, 7.

4. a) Miten Babylonian suorittamaa Tyroksen valloitusta koskeva ennustus täyttyi? b) Miksi babylonialaiset eivät saaneet sotasaalista?

4 Ennustuksen mukaisesti Nebukadressar [Nebukadnessar] kukisti myöhemmin Tyroksen mannerkaupungin, ja tietosanakirjat kertovat Nebukadressarin ”13 vuotta kestäneestä piirityksestä”.1 Hänen ei kuitenkaan kerrottu saaneen piirityksen jälkeen mitään sotasaalista: ”Mutta palkkaa ei Tyyrosta ole tullut hänelle.” (Hesekiel 29:18) Miksi ei? Koska osa Tyroksesta sijaitsi kapean salmen erottamalla saarella.2 Suurin osa Tyroksen aarteista oli siirretty mantereelta kaupungin saarella sijaitsevaan osaan, jota ei tuhottu.

5, 6. Miten Aleksanteri Suuri hävitti Tyroksen saarikaupungin ja täytti yksityiskohtia myöten sen, mitä oli ennustettu?

5 Nebukadressarin valloitus ei kuitenkaan ’lakaissut Tyroksesta sen tomuja eikä pannut sitä paljaaksi kallioksi’, niin kuin Hesekiel oli ennustanut. Myöskään Sakarjan ennustus Tyroksen syöksemisestä ”mereen” ei toteutunut. (Sakarja 9:4) Olivatko nämä ennustukset siis vääriä? Eivät suinkaan. Runsaat 250 vuotta Hesekielin ennustuksen ja lähes 200 vuotta Sakarjan ennustuksen jälkeen Aleksanteri Suuren johtamat kreikkalaiset sotajoukot tuhosivat Tyroksen täysin vuonna 332 eaa. Tietosanakirja Encyclopedia Americana selittää: ”Kaupungin mannerosan jäännöksistä – – hän rakensi vuonna 332  valtavan [penkereen], jolla saari liitettiin mantereeseen. Seitsemän kuukautta kestäneen piirityksen jälkeen – – hän valtasi ja tuhosi Tyroksen.”3

6 Hesekielin ja Sakarjan ennustuksen mukaisesti Tyroksen tomut ja jäännökset päätyivät siis lopulta mereen. Kaupunki jäi paljaaksi kallioksi, ”paikaksi, johon voidaan levittää verkkoja”, kuten muuan paikalla käynyt totesi.4 Satoja vuosia aiemmin esitetyt ennustukset täyttyivät siis täsmällisesti yksityiskohtia myöten.

Kyyros ja Babylonia kukistuminen

7. Mitä Raamattu oli ennustanut juutalaisista ja Babylonista?

7 Myös juutalaisia ja Babylonia koskevat ennustukset ovat merkittäviä. Historia kertoo, että babylonialaiset veivät juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen. Jeremia oli kuitenkin ennustanut sen noin 40 vuotta ja Jesaja noin 150 vuotta etukäteen. Jesaja oli myös ennustanut, että juutalaiset palaisivat tuosta pakkosiirtolaisuudesta. Jeremia esitti samanlaisen ennustuksen lisäten vielä sen, että heidät päästettäisiin takaisin omaan maahansa 70 vuoden kuluttua. – Jesaja 39:6, 7; 44:26; Jeremia 25:8–12; 29:10.

8, 9. a) Kuka valloitti Babylonin ja miten? b) Miten historia vahvistaa Babylonin kukistumisesta lausutun profetian?

8 Paluun teki mahdolliseksi se, että meedialaiset ja persialaiset hävittivät Babylonin vuonna 539 eaa. Jesaja  oli ennustanut sen lähes 200 vuotta ja Jeremia noin 50 vuotta etukäteen. Jeremia kertoi, että Babylonin sotilaat eivät ryhtyisi taisteluun. Sekä Jesaja että Jeremia olivat ennustaneet, että Babylonia suojelevat Eufratin vedet ”kuivuvat”. Jesaja oli jopa maininnut nimeltä voittoisan persialaisen kenraalin Kooreksen eli Kyyroksen ja sanonut, että hänen edessään ”eivät [Babylonin] portit sulkeutuisi”. – Jeremia 50:38; 51:11, 30; Jesaja 13:17–19; 44:27; 45:1.

9 Kreikkalainen historioitsija Herodotos selittää, että Kyyros todellakin johti Eufratin vedet toisaalle ja ”teki vanhan uoman ylikuljettavaksi sen kautta, että joki oli laskeutunut”.5 Vihollissotilaat siis marssivat yöllä pitkin joenuomaa ja pääsivät kaupunkiin porteista, jotka oli huolettomasti jätetty auki. ”Jos nyt babylonilaiset olisivat ennakolta kuulleet tai huomanneet, mitä Kyroksella oli tekeillä”, jatkaa Herodotos, ”niin he – – olisivat sulkeneet kaikki joelle vievät portit – –. Mutta nyt olivat persialaiset odottamatta heidän kimpussaan. – – Sillä tavoin Babylon ensi kerran valloitettiin.”6 Itse asiassa Raamattu kertoo babylonilaisten pitäneen juominkeja, minkä myös Herodotos vahvistaa.’ (Daniel 5:1–4, 30) Sekä Jesaja että Jeremia olivat ennustaneet, että Babylonista tulisi lopulta autio rauniokaupunki. Ja niin tapahtuikin. Nykyään Babylonin paikalla on vain paljaita kiviröykkiöitä. – Jesaja 13:20–22; Jeremia 51:37, 41–43.

10. Mitkä todisteet vahvistavat sen, että Kyyros päästi juutalaiset vapaaksi?

10 Kyyros myös päästi juutalaiset takaisin heidän kotimaahansa. Jehova oli ennustanut Kyyroksesta runsaat 200 vuotta etukäteen: ”Hän täyttää kaiken minun tahtoni.” (Jesaja 44:28) Profetian mukaisesti Kyyros päästi pakkosiirtolaiset 70 vuotta myöhemmin, vuonna 537 eaa., takaisin kotimaahansa. (Esra 1:1–4) On löydetty vanha persialainen piirtokirjoitus, niin sanottu Kyyroksen lieriö, jossa todetaan selvästi Kyyroksen palauttaneen vangit heidän kotimaahansa. Siinä kerrotaan Kyyroksen sanoneen: ”Mitä tulee Babylonin asukkaisiin – – kaikki niiden [entiset] asukkaat minä [myös] kokosin  ja annoin [heille] takaisin heidän asuinpaikkansa.”8

Meedo-Persia ja Kreikka

11. Miten Raamattu ennusti Meedo-Persian nousun maailmanvallaksi ja sen kukistumisen Kreikan edessä?

11 Babylonian ollessa vielä maailmanvalta Raamattu ennusti, että vertauskuvallinen kaksisarvinen oinas, joka edusti ”Meedian ja Persian kuninkaita”, valloittaisi sen. (Daniel 8:20) Ennustuksen mukaisesti Meedo-Persiasta tuli seuraava maailmanvalta, kun se valloitti Babylonin vuonna 539 eaa. Aikanaan kuitenkin ”kauris”, jonka kerrottiin olevan Kreikka, ’puski oinasta ja murskasi sen molemmat sarvet’. (Daniel 8:1–7) Tämä tapahtui vuonna 332 eaa., jolloin Kreikka voitti Meedo-Persian ja kohosi uudeksi maailmanvallaksi.

12. Mitä Raamattu sanoi Kreikan hallintojärjestelyistä?

12 Panepa merkille, mitä ennustettiin tapahtuvan seuraavaksi: ”Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea.” (Daniel 8:8) Mitä tämä tarkoittaa? Raamattu selittää: ”Kauris on Jaavanin [Kreikan] kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.” – Daniel 8:21, 22.

13. Miten Kreikasta lausuttu ennustus täyttyi yli 200 vuotta sen kirjoittamisen jälkeen?

13 Historia osoittaa, että tämä ”Jaavanin [Kreikan] kuningas” oli Aleksanteri Suuri. Mutta hänen kuoltuaan vuonna 323 eaa. hänen valtakuntansa jaettiin lopulta neljän kenraalin, Seleukos I Nikatorin, Kassandroksen, Ptolemaios I Soterin ja Lysimakhoksen, kesken. Aivan niin kuin Raamattu oli ennustanutkin, ’neljä valtakuntaa nousi siitä kansasta’. Mutta kuten myös oli ennustettu, yksikään heistä ei saavuttanut sellaista valta-asemaa kuin Aleksanterilla oli ollut. Näin ollen tämä profetia alkoi täyttyä vasta yli 200 vuotta sen kirjoittamisen jälkeen, mikä on jälleen yksi vaikuttava vahvistus sille, että Raamattu on henkeytetty!

 Ennustukset Messiaasta

14. Mitä muuan oppinut sanoo niistä monista ennustuksista, jotka Jeesus Kristus täytti?

14 Erityisen merkittäviä ovat ne lukuisat Raamatun ennustukset, jotka koskevat Jeesusta Kristusta. Professori J. P. Free kirjoittaa: ”Se mahdollisuus, että kaikki nämä ennustukset olisivat sattumalta täyttyneet yhdessä ainoassa miehessä, on niin äärimmäisen olematon, että voidaan pitää varmasti todistettuna, että ne eivät voi mitenkään olla vain ihmisten osuvia arvailuja.”9

15. Mainitse joitakin Kristuksessa täyttyneitä ennustuksia, joihin hän ei voinut vaikuttaa.

15 Jeesuksen oli mahdotonta vaikuttaa millään tavoin monien häntä koskevien ennustusten täyttymiseen. Hän ei esimerkiksi voinut järjestää sitä, että hän syntyi Juudan sukukuntaan ja Daavidin jälkeläiseksi. (1. Mooseksen kirja 49:10; Jesaja 9:5, 6; 11:1, 10; Matteus 1:2–16) Hän ei myöskään voinut ohjailla tapahtumia, joiden vuoksi hän syntyi Betlehemissä. (Miika 5:1; Luukas 2:1–7) Hän ei liioin voinut vaikuttaa siihen, että hänet kavallettiin 30 hopearahasta (Sakarja 11:12; Matteus 26:15); että hänen vihollisensa sylkivät hänen päälleen (Jesaja 50:6; Matteus 26:67); että häntä herjattaisiin hänen riippuessaan kidutuspaalussa (Psalmit 22:8, 9; Matteus 27:39–43); että hänet lävistettäisiin keihäällä, muttei yhtään hänen luutaan rikottaisi (Sakarja 12:10; Psalmit 34:21; Johannes 19:33–37) ja että sotilaat heittäisivät hänen vaatteistaan arpaa (Psalmit 22:19; Matteus 27:35). Nämä ovat vain joitakin niistä monista ennustuksista, jotka täyttyivät Jeesuksessa hänen ollessaan maan päällä.

 Jerusalemin tuho

16. Mitä Jeesus ennusti Jerusalemista?

16 Jeesus oli Jehovan suurin Profeetta. Huomaahan ensinnäkin, mitä hän sanoi tapahtuvan Jerusalemille: ”Sinun vihollisesi rakentavat ympärillesi varustuksen teroitetuista paaluista ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta, ja he iskevät sinut ja sinun sisäpuolellasi olevat lapsesi maahan eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska sinä et havainnut sitä aikaa jona sinua tarkastettiin.” (Luukas 19:43, 44) Jeesus sanoi myös: ”Kun näette Jerusalemin leiriytyneiden sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen autioitus on tullut lähelle. Silloin ruvetkoot Juudeassa olevat pakenemaan vuorille.” – Luukas 21:20, 21.

17. Miten Jeesuksen ennustus Jerusalemia ympäröivistä sotajoukoista täyttyi, ja miten kaupungista saattoi sen jälkeen paeta?

17 Tämän profetian mukaisesti Cestius Galluksen johtamat Rooman sotajoukot hyökkäsivät Jerusalemia vastaan vuonna 66. Gallus ei kuitenkaan kumma kyllä saattanut piiritystä päätökseen, vaan teki niin kuin ensimmäisellä vuosisadalla elänyt historioitsija Flavius Josephus kertoo: ”Hän vetäytyi kaupungista ilman vähäisintäkään syytä.”10 Kun piiritys odottamatta lakkasi, tarjoutui tilaisuus noudattaa Jeesuksen neuvoa ja paeta Jerusalemista. Historioitsija Eusebius kertoo, että nimenomaan kristityt pakenivat.”

18. a) Mitä tapahtui vuonna 70 eli vajaat neljä vuotta sen jälkeen, kun Rooman sotajoukot olivat vetäytyneet Jerusalemista? b) Miten täydellisesti Jerusalem tuhoutui?

18 Vajaat neljä vuotta myöhemmin, toisin sanoen vuonna 70, Rooman sotajoukot palasivat kenraali Tituksen johdolla ja piirittävät Jerusalemin. Roomalaiset sotilaat kaatoivat puita kilometrien säteeltä kaupungin ympäriltä ja rakensivat niistä kaupungin ympärille aidan, ”varustuksen teroitetuista paaluista”. Josephus huomautti, että ”kun juutalaisille oli mahdotonta päästä ulos, oli samalla kaikki pelastumisen toive tukossa”.12 Josephus totesi, että viitisen kuukautta kestäneen piirityksen jälkeen jäljellä oli enää vain kolme tornia ja osa muuria, mutta muutoin kaikki ”oli niin perusteellisesti hajotettu maan tasalle – – ettei jäljelle jäänyt mitään, mikä olisi saanut  paikalla kävijät uskomaan, että siinä oli kerran asuttu”.13

19. a) Miten ankara Jerusalemia kohdannut ahdistus oli? b) Mistä Tituksen riemukaari on nykyään sanaton muistutus?

19 Piirityksessä kuoli noin 1100000 ihmistä ja 97000 joutui vangiksi.14 Roomassa on vielä nykyäänkin nähtävissä todistus tämän Jeesuksen profetian täyttymyksestä. Siellä on Tituksen riemukaari, jonka roomalaiset pystyttivät vuonna 81 Jerusalemin onnistuneen valtauksen muistoksi. Tuo riemukaari on sanaton muistutus siitä, miten Raamatun ennustuksissa esitettyjen varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa tuhoon.

Parhaillaan täyttyviä ennustuksia

20. Mihin kysymykseen vastatessaan Jeesus esitti ”tunnusmerkin”, josta tietäisimme, että suuri muutos maailman olosuhteissa olisi lähellä?

20 Raamatun mukaan maailman olosuhteissa tapahtuu pian hämmästyttävä muutos. Samalla tavoin kuin Jeesus ennusti tapahtumat, joiden perusteella ensimmäisellä vuosisadalla eläneet ihmiset saattoivat tietää Jerusalemin tuhon olevan lähellä, hän ennusti myös tapahtumia, joiden perusteella nykyään elävät ihmiset voivat tietää maailman olosuhteitten pian muuttuvan. Jeesus esitti tämän ”tunnusmerkin” vastatessaan opetuslastensa kysymykseen: ”Mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?” – Matteus 24:3.

21. a) Mitä Kristuksen ”läsnäolo” ja ”asiainjärjestelmän päättyminen” tarkoittavat? b) Missä Jeesuksen antamasta tunnusmerkistä kerrotaan?

21 Raamatun mukaan Kristus ei ”läsnäolossaan” olisi ihminen, vaan mahtava taivaallinen hallitsija, joka vapauttaa sorretun ihmiskunnan. (Daniel 7:13, 14) Hänen ”läsnäolonsa” osuisi aikaan, jota hän sanoi ”asiainjärjestelmän päättymiseksi”. Millainen sitten oikeastaan oli se tunnusmerkki, jonka Jeesus antoi osoitukseksi ajasta,  jolloin hän olisi läsnä näkymättömänä hallitsijana ja jolloin tämän asiainjärjestelmän loppu olisi lähellä? Voit tarkastella tapahtumia, jotka yhdessä muodostavat tuon tunnusmerkin, Raamatusta Matteuksen 24. luvusta, Markuksen 13. luvusta ja Luukkaan 21. luvusta. Käsittelemme seuraavaksi joitakin huomattavimpia näistä tapahtumista.

22. Miten vuodesta 1914 lähtien käydyt sodat ovat muodostaneet osan tunnusmerkistä, ja miten tuhoisia ne ovat olleet?

22 SUURET SODAT: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan.” (Matteus 24:7) Tämä ennustus on täyttynyt vastaansanomattomasti vuodesta 1914 lähtien. Vuonna 1914 alkaneessa ensimmäisessä maailmansodassa ryhdyttiin käyttämään suurisuuntaisesti konekivääreitä, panssarivaunuja, sukellusveneitä, lentokoneita ja myrkkykaasuja. Sen loppuessa vuonna 1918 noin 14 miljoonaa sotilasta ja siviiliä oli surmattu. Eräs historioitsija kirjoittaa: ”Ensimmäinen maailmansota oli ensimmäinen ’totaalinen’ sota.”15 Vuosina 1939–1945 käyty toinen maailmansota oli vielä tuhoisampi, sillä siinä kuoli kaikkiaan noin 55 miljoonaa sotilasta ja siviiliä. Silloin ryhdyttiin käyttämään myös aivan uutta hirmuasetta, nimittäin atomipommia. Sen jälkeen on kymmenissä suurissa ja pienissä sodissa kuollut yli 30 miljoonaa ihmistä. Saksalainen aikakauslehti Der Spiegel toteaa: ”Maailmassa ei ole vuoden 1945 jälkeen ollut ainuttakaan todellisen rauhan päivää.”16

23. Missä määrin maailma on kärsinyt ravinnonpuutteesta vuodesta 1914 lähtien?

23 NÄLÄNHÄTÄÄ: ”Nälänhätää – – tulee olemaan.” (Matteus 24:7) Ensimmäistä maailmansotaa seurasi suuri nälänhätä. Toisen maailmansodan jälkeen nälänhätä oli vielä pahempi. Entä nykyään? ”Nälän nykyinen laajuus on jotakin aivan uutta. – – 400 miljoonaa elää koko ajan nälkäkuoleman partaalla”, sanotaan Lontoossa ilmestyvässä Times-lehdessä.17 Torontolaisessa Globe and Mail -lehdessä todetaan: ”Yli 800 miljoonaa ihmistä elää aliravittuna.”18 Ja Maailman terveysjärjestön mukaan ”12 miljoonaa lasta kuolee joka vuosi ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä” aliravitsemuksen vuoksi.19

24. Millaista lisäystä on tapahtunut maanjäristyksissä vuodesta 1914 lähtien?

 24 MAANJÄRISTYKSET: ”Tulee olemaan suuria maanjäristyksiä.” (Luukas 21:11) Maanjäristyksiä kestävän rakentamisen asiantuntija George W. Housner sanoi Tangshanin kaupungissa Kiinassa vuonna 1976 sattunutta maanjäristystä ”ihmiskunnan historian tuhoisimmaksi maanjäristykseksi”, joka vaati satojen tuhansien ihmisten hengen.20 Italialainen aikakauslehti Il Piccolo kertoi: ”Sukupolvemme elää vaarallista, voimakkaan seismisen toiminnan aikaa, kuten tilastot osoittavat.”21 Vuodesta 1914 lähtien maanjäristyksissä on kuollut joka vuosi keskimäärin 10 kertaa niin paljon ihmisiä kuin aiempina vuosisatoina.

25. Mitä tuhoisia epidemioita, jotka muodostavat osan tunnusmerkistä, on esiintynyt vuoden 1914 jälkeen?

25 SAIRAUDET: ”Ruttotauteja – – paikassa toisensa jälkeen.” (Luukas 21:11) Science Digest -tiedelehdessä selostettiin: ”Vuoden 1918 espanjantautiepidemia kiiti yli maapallon [ja] surmasi 21 miljoonaa ihmistä.” Lehdessä lisättiin: ”Koko historian aikana ei ole tapahtunut ankarampaa eikä nopeampaa kuoleman vierailua – – jos epidemia olisi jatkanut kiihtyvää vauhtiaan, ihmissuku olisi hävinnyt muutamassa kuukaudessa.”22 Sen jälkeen ovat sydäntaudit, syöpä, sukupuolitaudit ja monet muut sairaudet vammauttaneet ja surmanneet satoja miljoonia ihmisiä.

26. Missä määrin laittomuus on lisääntynyt vuodesta 1914 lähtien?

26 RIKOLLISUUS: ”Laittomuuden lisääntyminen.” (Matteus 24:12) Murhia, ryöstöjä, raiskauksia, terrorismia, lahjontaa – luettelo on pitkä ja varsin tuttu. Monilla alueilla ihmiset pelkäävät kulkea kotikaduillaan. Sitä että laittomuus on ollut vuoden 1914 jälkeen lisääntymään päin, tukee erään terrorismin asiantuntijan lausunto: ”Ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt ajanjakso oli yleensä inhimillisempi.”23

27. Miten pelosta lausuttu ennustus täyttyy nykyään?

27 PELKO: ”Tulee olemaan pelottavia näkyjä.” (Luukas 21:11) Hampurilainen sanomalehti Die Welt sanoi aikaamme ”pelon vuosisadaksi”.24 Ihmiskuntaa uhkaavat  aivan uudenlaiset vaarat, jotka synnyttävät ennenkuulumatonta pelkoa. Ensi kerran historiassa esimerkiksi ydintuho ja saastuminen uhkaavat ’turmella maan’. (Ilmestys 11:18) Lisääntyvä rikollisuus, inflaatio, ydinaseet, nälkä, sairaudet ja kaikki muu kurjuus ovat ruokkineet pelkoa, jota ihmiset tuntevat oman turvallisuutensa ja henkensä säilymisen puolesta.

Missä on ero?

28. Miksi nyt näkyvät tunnusmerkin piirteet osoittavat meidän elävän ”asiainjärjestelmän päättymisen” aikaa?

28 Jotkut kuitenkin huomauttavat, että monet näistä ilmiöistä ovat tuttuja jo menneiltä vuosisadoilta. Miksi niiden esiintyminen nykyään olisi sitten millään tavoin erikoista? Ensinnäkin jokainen tunnusmerkkiin liittyvä tapahtuma on nähty vuodesta 1914 lähtien. Toiseksi tunnusmerkin vaikutukset tuntuvat kaikkialla maailmassa, ”paikassa toisensa jälkeen”. (Matteus 24:3, 7, 9) Kolmanneksi olosuhteet ovat tämän ajanjakson kuluessa jatkuvasti pahentuneet: ”Kaikki nämä ovat ahdingon tuskien alkua”; ”pahat ihmiset ja petkuttajat menevät yhä huonompaan suuntaan”. (Matteus 24:8; 2. Timoteukselle 3:13) Ja neljänneksi, kaiken tämän rinnalla on tapahtunut muutos ihmisten asenteissa ja toiminnassa, niin kuin Jeesus varoittikin: ”Useimpien rakkaus kylmenee.” – Matteus 24:12.

29. Miten Raamatun kuvaus tämän maailman ”viimeisistä päivistä” sopii nykyajan ihmisten moraaliseen tilaan?

29 Yksi voimakas todiste siitä, että elämme parhaillaan tuota ennustettua merkittävää lopun aikaa, nähdäänkin ihmisten moraalin luhistumisessa. Vertaahan sitä, mitä näet maailmassa, seuraaviin meidän aikaamme koskeviin profeetallisiin sanoihin: ”Muista, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Ihmiset ovat silloin itsekkäitä, rahanahneita, rehenteleviä ja itserakkaita. He esiintyvät loukkaavasti, eivät tottele vanhempiaan ja ovat kiittämättömiä. He eivät kunnioita pyhää, he ovat  epäystävällisiä, kovia, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja; hyvää he vihaavat. He pettävät, toimivat silmittömästi ja ovat täynnä omaa etevyyttään. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He kyllä noudattavat uskonnollisia menoja, mutta kieltävät uskonnon voiman.” – 2. Timoteukselle 3:1–5, Uusi testamentti nykysuomeksi.

Vuosi 1914 käännekohta historiassa

30, 31. a) Mitä ennen vuotta 1914 eläneet ihmiset ajattelivat maailman olosuhteista, ja mitä he odottivat tulevaisuudelta? b) Mikä muu Raamatussa osoittaa tunnusmerkin lisäksi, että me elämme ”viimeisiä päiviä”?

30 Raamatussa ennustettujen maailman ongelmien ja maailmanlaajuisten sotien mahdollisuus tuntui ihmisistä ennen vuotta 1914 erittäin epätodennäköiseltä. Saksalainen valtiomies Konrad Adenauer sanoi: ”Mieleeni tulee ajatuksia ja mielikuvia, – – ajatuksia vuotta 1914 edeltäneiltä vuosilta, jolloin maailmassa vallitsi todellinen rauha, tyyneys ja turvallisuus – ajalta, jolloin emme tunteneet pelkoa – –. Turvallisuus ja tyyneys ovat hävinneet ihmisten elämästä vuoden 1914 jälkeen.”25 Ennen vuotta 1914 eläneet ihmiset ajattelivat, että tulevaisuus ”tulisi jatkuvasti paremmaksi”, kertoi englantilainen valtiomies Harold Macmillan.26 Kirjassa 1913: America Between Two Worlds kerrotaan: ”Ulkoministeri Bryan sanoi [1913], että ’maailmanrauhaan viittaavat olosuhteet eivät ole koskaan olleet suotuisammat kuin nyt’.”27

31 Maailman johtajat ennustivat siis aivan ensimmäisen maailmansodan kynnykselle asti yhteiskunnallisen edistyksen ja valistuksen aikakautta. Raamattu oli kuitenkin ennustanut aivan päinvastoin, että vuosien 1914–1918 ennenkuulumaton sota olisi osoitus ”viimeisten päivien” alkamisesta. (2. Timoteukselle 3:1) Myös Raamatun ajanlasku tarjosi todisteita siitä, että vuosi 1914 olisi merkki Jumalan taivaallisen Valtakunnan syntymisestä, jota seuraisivat ennennäkemättömät vaikeudet maailmassa.28 Mutta tiesikö kukaan silloin eläneistä, että vuodesta 1914 tulisi niin merkittävä käännekohta historiassa?

32. a) Mitä ne, jotka olivat perehtyneet Raamatun ajanlaskuun, olivat sanoneet vuodesta 1914 vuosikymmeniä etukäteen? b) Mitä muut ovat oheisen taulukon mukaan sanoneet vuodesta 1914?

 32 Vuosikymmeniä ennen tuota vuotta oli olemassa muuan järjestö, joka teki tunnetuksi vuoden 1914 merkitystä. Amerikkalaisen World-lehden numerossa 30.8.1914 sanotaan: ”Kauhistavan sodan puhkeaminen Euroopassa on täyttänyt epätavallisen ennustuksen. ’Kansainväliset Raamatuntutkijat’ [Jehovan todistajat] – – ovat julistaneet maailmalle neljännesvuosisadan ajan saarnaajien ja painotuotteiden välityksellä, että Raamatussa ennustettu vihan päivä oli tuleva vuonna 1914. ’Tarkatkaa vuotta 1914!’ on ollut noiden – – evankelistojen huuto.”29

Kansa joka täyttää profetian

33. Minkä muun tunnusmerkin piirteen Jehovan todistajat täyttävät?

33 Raamatussa ennustettiin myös, että ”aikojen lopussa” kaikista kansoista olevat ihmiset nousisivat kuvaannollisesti ”Herran [Jehovan, UM] vuorelle”, jolla hän ”opettaisi [heille] teitänsä”. Profetiassa sanotaan, että tuon opetuksen ansiosta ”he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; – – eivätkä he enää opettele sotimaan”. (Jesaja 2:2–4) Jehovan todistajien varsin hyvin tunnettu suhtautuminen sotaan on ’tämän ennustuksen ilmeinen täyttymys.

34. Mitä todisteita on siitä, että Jehovan todistajat ovat ’takoneet miekkansa vantaiksi’?

34 Martin Niemöller, joka oli Saksan johtavia protestanttisia teologeja ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen, sanoi Jehovan todistajien olevan ”hartaita Raamatun tutkijoita, jotka ovat sadoittain ja tuhansittain menneet keskitysleireille ja kuolleet, koska he kieltäytyivät palvelemasta sodassa ja ampumasta ihmisiä”. Sitä vastoin, kuten hän kirjoittaa, ”kristilliset kirkot ovat kautta aikain aina suostuneet siunaamaan sodat, armeijat ja aseet ja – – ne ovat rukoilleet erittäin epäkristillisellä tavalla vihollistensa tuhoa”.30 Ketkä sitten täyttävät sen tuntomerkin, jonka Jeesus esitti tosi kristityistä, kun hän sanoi: ”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne”? (Johannes  13:35) Kuten Johanneksen 1. kirjeen 3:10–12:ssa tehdään täysin selväksi, Jumalan palvelijat eivät tapa toisiaan. Mutta Saatanan lapset tappavat.

35. a) Mikä yhdistää Jehovan todistajat? b) Onko heidän alamaisuutensa Jumalan valtakunnalle raamatullisesti perusteltua?

35 Yhteinen alamaisuus Jumalan valtakunnalle ja uskollinen Raamatun periaatteiden noudattaminen yhdistävät Jehovan todistajat maailmanlaajuiseksi veljesseuraksi. He hyväksyvät täysin sen Raamatun opetuksen, että Valtakunta on todellinen hallitus, jolla on lait ja viranomaiset, ja että se tulee pian hallitsemaan koko maata. Sillä on jo maan päällä miljoonien alamaisten kasvava joukko, johon kuuluvia muovataan tulevan maailman perustaksi. Profeetta Daniel henkeytettiin kirjoittamaan tuosta Valtakunnasta: ”Taivaan Jumala [on] pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti – –. Se on musertava kaikki ne muut [nyt olemassa olevat] valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.” (Daniel 2:44) Jeesus antoi Valtakunnalle etusijan, kun hän neuvoi: ”Teidän tulee siis  rukoilla näin: ’Meidän Isämme taivaissa – –. Tulkoon sinun valtakuntasi.’” Matteus 6:9, 10.

36. a) Minkä Jumala haluaa tehtävän julkisesti tunnetuksi? b) Ketkä tekevät sen?

36 Ne monet tapahtumat, jotka ovat täyttäneet Raamatun ennustuksia vuoden 1914 jälkeen, osoittavat, että Jumalan taivaallinen valtakunta on hyvin pian ”musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun”. Jumala haluaa myös, että tämä tehdään julkisesti tunnetuksi, kuten seuraava tunnusmerkin huomattava piirre osoittaa: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14) Miljoonat Jehovan todistajat, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen veljesseuraan, täyttävät parhaillaan tätä ennustusta.

37. Miksi tämän asiainjärjestelmän päättyminen Harmagedonissa on hyvä uutinen?

37 Kun Valtakuntaa on saarnattu siinä määrin kuin Jumala haluaa, niin maailma tulee Jeesuksen sanojen mukaan näkemään ”suuren ahdistuksen, jollaista ei ole sattunut maailman alusta tähän asti, ei, eikä enää satu”. Tämä huipentuu Harmagedonin taisteluksi, ja se tekee lopun Saatanan ilkeämielisestä vaikutuksesta. Se puhdistaa koko maan pahoista kansoista ja ihmisistä ja raivaa tien tulevalle paratiisille, jossa ”vanhurskaus on asuva”. – Matteus 24:21; 2. Pietari 3:13; Ilmestys 16:14–16; 12:7–12; 2. Korinttolaisille 4:4.

38. a) Minkä Raamatun täyttyneet ennustukset ovat todistaneet? b) Millaisen suhtautumisen tulevaisuutta koskevat ennustukset ansaitsevat?

38 Kun Raamatulla on jo niin monia täyttyneitä profetioita tukenaan, se on todella todistanut olevansa ”Jumalan henkeyttämä” kirja. (2. Timoteukselle 3:16) Suhtaudu siihen siis ’ei ihmisten sanana, vaan niin kuin se todella on, Jumalan sanana’. (1. Tessalonikalaisille 2:13) Lisäksi koska sen Kirjoittaja, Jehova Jumala, ’ilmoittaa alusta asti, mitä tuleva on’, voit luottaa täysin niihin ennustuksiin, jotka täyttyvät vasta tulevaisuudessa. (Jesaja 46:10) Ja se mitä on vielä edessäpäin, on todella suurenmoista. Epäilemättä se kiehtoo sinua lukiessasi siitä seuraavasta luvusta.

[Tutkistelukysymykset]

[Huomioteksti s. 216]

Täyttyneet ennustukset herättävät luottamusta

[Huomioteksti s. 222]

Jeesus ennusti Jerusalemin tuhon

[Huomioteksti s. 226]

Meidän aikanamme nähdään parhaillaan jokainen tunnusmerkkiin liittyvä tapahtuma

[Huomioteksti s. 227]

”Vuotta 1914 edeltäneinä vuosina – – maailmassa vallitsi todellinen rauha, tyyneys ja turvallisuus”

[Huomioteksti s. 229]

”Eivätkä he enää opettele sotimaan”

[Huomioteksti s. 231]

Raamattu on todistanut, että siihen voidaan luottaa Luojan henkeyttämänä kirjana

 [Tekstiruutu s. 228]

1914 – Käännekohta historiassa

Vielä toisen maailmansodan jälkeenkin monet viittaavat vuoteen 1914 nykyhistorian suurena käännekohtana:

”Pikemminkin vuosi 1914 – eikä niinkään Hiroshiman vuosi – ilmaisee käännekohdan meidän aikanamme.” – René Albrecht-Carrié, The Scientific Monthly, heinäkuu 1951.

”Vuodesta 1914 lähtien jokainen, joka on huomannut maailmassa vallitsevat suuntaukset, on ollut syvästi huolissaan siitä, mikä on näyttänyt kohtalon määräämältä ja ennalta määrätyltä marssilta kohti yhä suurempaa tuhoa. Monista asioihin vakavasti suhtautuvista ihmisistä on alkanut tuntua, ettei tuhoon syöksymistä voida mitenkään estää. Heidän silmissään ihmiskunta on kuin kreikkalaisen tragedian sankari, jota vihaiset jumalat ajavat eteenpäin ja joka ei enää ole kohtalonsa herra.” – Bertrand Russell, Times Magazine, New York, 27.9.1953.

”Nykyaika – – alkoi vuonna 1914, eikä kukaan tiedä, milloin tai miten se päättyy – –. Se voi päättyä joukkotuhoon.” – The Seattle Times, 1.1.1959.

”Vuonna 1914 maailma loppui sellaisena kuin se silloin tunnettiin ja hyväksyttiin.” – James Cameron, 1914, julkaistu 1959.

”Koko maailma meni todella pirstaleiksi ensimmäisessä maailmansodassa, emmekä vieläkään tiedä, miksi niin kävi. – – Edessä häämötti ihannemaailma. Vallitsi rauha ja hyvinvointi. Sitten kaikki meni pirstaleiksi. Olemme siitä lähtien olleet kuin valekuolleita.” – Tri Walker Percy, American Medical News, 21.11.1977.

”Vuonna 1914 maailma menetti yhtenäisyyden, jota se ei sen jälkeen ole onnistunut saamaan takaisin. – – Tämä on ollut poikkeuksellisen sekavaa ja väkivaltaista aikaa sekä kansallisten rajojen sisä- että ulkopuolella.” – The Economist, Lontoo, 4.8.1979.

”Sivistynyt maailma sai vuonna 1914 julman ja kenties kuolemaan johtavan sairauden.” – Frank Peters, Post-Dispatch, St. Louis, 27.1.1980.

”Kaikki tuli jatkuvasti paremmaksi. Tällaiseen maailmaan minä synnyin. – – Yhtäkkiä, odottamatta, eräänä aamuna vuonna 1914 kaikki päättyi.” – Englantilainen valtiomies Harold Macmillan, New York Times, 23.11.1980.

[Kuva s. 217]

Penkereen rakentaminen Tyroksen saarikaupunkiin täytti Raamatun ennustuksen

[Kuva s. 218]

Eufratin kuivattaminen täytti Raamatun ennustuksen

[Kuva s. 219]

Tämä Kyyroksen savilieriö kertoo, että Kyyros päästi vangit palaamaan kotiinsa

[Kuva s. 220]

Tähän kultaiseen mitaliin on kuvattu Aleksanteri Suuri, jonka uroteoista oli kerrottu ennustuksissa

[Kuvat s. 221]

Jeesus ei olisi voinut järjestää monien häntä koskevien profetioiden täyttymistä

[Kuva s. 223]

Tämä Tituksen riemukaaren sisäpuolella oleva seinäreliefi, joka kuvaa aarteiden kantamista pois Jerusalemista sen tuhon jälkeen, on sanaton muistutus

[Kuva s. 230]

Kun tämä järjestelmä päättyy, elossa säilyneet pääsevät uuteen, vanhurskaaseen järjestelmään