Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi Jumala sallisi kärsimyksiä?

Miksi Jumala sallisi kärsimyksiä?

 16. luku

Miksi Jumala sallisi kärsimyksiä?

1. Mistä syystä monet sanovat epäilevänsä Luojan olemassaoloa?

MONET sanovat epäilevänsä Luojan olemassaoloa siitä syystä, että maailmassa koetaan niin paljon kärsimyksiä. Vuosisatojen aikana on esiintynyt hyvin paljon julmuutta, verenvuodatusta ja suoranaista pahuutta, joka on aiheuttanut suuria kärsimyksiä miljoonille viattomille ihmisille. Sen vuoksi monet kysyvätkin: ’Jos Jumala on olemassa, niin miksi hän sallii tämän kaiken?’ Kuten olemme nähneet, Raamatun kertomus sopii parhaiten luomista koskeviin tosiasioihin. Voiko Raamattu siis auttaa meitä myös ymmärtämään, miksi mahtava Luoja olisi näin kauan sallinut niin monenlaisia kärsimyksiä?

2. Mitä Raamattu kertoo puitteista, joihin ensimmäinen ihmispari asetettiin?

2 1. Mooseksen kirjan alkuluvut luovat pohjan vastaukselle tähän kysymykseen. Niissä kerrotaan sellaisen maailman luomisesta, jossa ei ollut kärsimyksiä. Ensimmäinen mies ja nainen pantiin paratiisiin, kauniiseen puutarhamaiseen kotiin, jota sanottiin Eedeniksi, ja heille annettiin miellyttävää ja haastavaa työtä. Heitä kehotettiin ”viljelemään ja varjelemaan” maata. Myös ”meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet” olivat heidän valvonnassaan. – 1. Mooseksen kirja 1:28; 2:15.

3. Mikä odote Aadamille ja Eevalle annettiin?

 3 Koska ensimmäiset ihmiset luotiin ruumiiltaan ja mieleltään täydellisiksi, he eivät myöskään olleet millään tavalla puutteellisia. Sen vuoksi ei ollut mitään syytä, miksi he olisivat kärsineet sairauksista, vanhenemisesta tai kuolemasta. Heillä oli sen sijaan edessään loputon tulevaisuus paratiisissa maan päällä. – 5. Mooseksen kirja 32:4.

4. Mikä oli Jumalan tarkoitus ihmisten ja maapallon suhteen?

4 Ensimmäistä ihmisparia kehotettiin ’olemaan hedelmälliset ja lisääntymään ja täyttämään maa’. Ihmisperheen oli määrä kasvaa sitä mukaa kuin syntyisi lapsia, ja paratiisin rajat ulotettaisiin yhä kauemmaksi, niin että se käsittäisi lopulta koko maapallon. Ihmissuku olisi siten yhtenäinen perhe, jonka kaikki jäsenet eläisivät täysin terveinä paratiisimaassa.

Jumalan hallitusvallan hyväksymisen tarve

5. Miksi ihmisiä vaadittiin hyväksymään Jumalan hallitusvalta?

5 Jotta tämä sopusointu säilyisi, ensimmäisen ihmisparin täytyi kuitenkin hyväksyä Luojansa oikeus hallita ihmisen asioita. Heidän täytyi toisin sanoen hyväksyä hänen suvereenisuutensa. Ensinnäkin se oli sopivaa  siksi, että tekijällä on varmasti oikeus jossain määrin valvoa sitä, minkä hän on tehnyt. Tämä periaate on näkynyt omistusoikeuslaeissa jo vuosisatojen ajan. Lisäksi ihmisten täytyi hyväksyä Tekijänsä ohjaus siitä ratkaisevasta syystä, ettei heihin ollut istutettu kykyä hallita itseään menestyksellisesti erossa Luojastaan. Eiväthän he olisi pysyneet hengissäkään, jos he eivät olisi syöneet, juoneet eivätkä hengittäneet. Historia on osoittanut Raamatun olevan oikeassa, kun se sanoo: ”[Ei] ihmisen tie ole hänen vallassansa, eikä miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja askeleensa ohjaa.” (Jeremia 10:23) Niin kauan kuin ihmiset pitäisivät kiinni Luojansa heille asettamista normeista, heidän elämänsä jatkuisi menestyksellisenä ja onnellisena.

6, 7. a) Millaisen vapauden Jumala antoi ihmisille ja miksi’? b) Minkä väärän valinnan ensimmäinen ihmispari teki?

6 Ihmiset luotiin myös toimimaan vapaasti. Heitä ei pantu toimimaan robottien tavoin eikä heitä pakotettu suorittamaan joitakin toimintoja pääasiassa vaistonvaraisesti niin kuin eläimet. Tämän vapauden oli kuitenkin määrä olla suhteellista, ei suinkaan ehdotonta. Sitä tuli käyttää vastuuntuntoisesti Jumalan lakien sallimissa puitteissa, lakien jotka olivat kaikkien parhaaksi. Pane merkille, miten Raamattu esittää tämän periaatteen: ”Olkaa kuin vapaat säilyttäen kuitenkin vapautenne, ei pahuuden verhona, vaan kuin Jumalan orjat.” (1. Pietari 2:16) Jos ihmissuhteita eivät hallitsisi mitkään lait, vallitsisi anarkia, ja siitä kärsisi kaikkien ihmisten elämä.

7 Vaikka suhteellinen vapaus siis onkin toivottavaa, niin liiallinen vapaus ei ole sellaista. Jos lapselle annetaan liikaa vapautta, hän saattaa mennä leikkimään vilkasliikenteiselle kadulle tai panna kätensä kuumalle keittolevylle. Täydellinen vapaus tehdä itse kaikki päätöksemme ottamatta huomioon Tekijämme ohjausta voi synnyttää kaikenlaisia ongelmia. Näin tapahtui ensimmäisille ihmisille. He päättivät käyttää vapauden lahjaansa väärin. Heidän päätöksensä tavoitella riippumattomuutta Luojastaan ja olla siten ”niinkuin Jumala” oli väärä. He ajattelivat pystyvänsä itse päättämään, mikä oli oikein ja mikä väärin. – 1. Mooseksen kirja 3:5.

8. Mitä tapahtui, kun Aadam ja Eeva vetäytyivät pois Jumalan hallitusvallan alaisuudesta?

 8 Se mitä ensimmäisille ihmisille tapahtui heidän vetäydyttyään irti Luojan ohjauksesta, muistuttaa sitä mitä tapahtuu, kun sähkötuulettimen pistoke vedetään irti pistorasiasta. Tuuletin toimii niin kauan kuin se on kytkettynä voimanlähteeseen. Mutta kun se irrotetaan voimanlähteestään, sen vauhti hidastuu ja lopulta se pysähtyy kokonaan. Näin tapahtui Aadamille ja Eevalle, kun he vetäytyivät pois Luojastaan, ”elämän lähteestä”. (Psalmit 36:10) Koska he tieten tahtoen valitsivat riippumattomuuden Tekijästään, hän antoi heidän tuntea valintansa kaikki vaikutukset jättämällä heidät oman onnensa nojaan. Eräs Raamatun periaate kuuluukin: ”Jos hylkäätte [Jumalan], niin hän hylkää teidät.” (2. Aikakirja 15:2) Koska ihmisillä ei enää ollut tukenaan Luojasta lähtöisin olevaa voimaa, heidän mielensä ja ruumiinsa alkoi vähitellen rappeutua. Aikanaan he tulivat vanhoiksi ja kuolivat. – 1. Mooseksen kirja 3:19; 5:5.

9. Miten ensimmäisten ihmisten väärä valinta on vaikuttanut koko ihmiskuntaan?

 9 Kun Aadam ja Eeva valitsivat riippumattomuuden Tekijästään, he menettivät täydellisyytensä. Tämä tapahtui ennen kuin heillä vielä oli yhtään lasta. Kun he sitten epätäydellisinä myöhemmin saivat lapsia, nämä heijastivat vanhempiensa epätäydellisyyttä. Näin ensimmäisistä ihmisistä oli tullut kuin viallinen muotti. Kaikki heistä lähtöisin oleva oli siksi myös viallista. Sen vuoksi me kaikki olemme syntyneet epätäydellisinä ja perineet vastuksiksemme vanhenemisen, sairaudet ja kuoleman. Epätäydellisyys ja erottautuminen Luojasta ja hänen laeistaan avasi tien ihmisen mielettömyydelle. Siksi ihmiskunnan historia on täynnä kärsimyksiä, murhetta, sairauksia ja kuolemaa. – Psalmit 51:7; Roomalaisille 5:12.

10. a) Millainen kapina puhkesi henkimaailmassa? b) Miten niin saattoi tapahtua?

10 Merkitseekö tämä sitä, että pahuus sai alkunsa ainoastaan ihmisistä? Ei suinkaan, sillä asiaan liittyy muutakin. Älyllisten luomusten luominen ei rajoittunut ihmisiin. Jumala oli jo luonut lukemattoman määrän henkiluomuksia taivaisiin. (Job 38:4, 7) Myös he saattoivat toimia vapaasti, ja hekin saattoivat valita, hyväksyisivätkö he Luojansa ohjauksen. Yksi noista henkiluomuksista alkoi hautoa riippumattomuudenhalua. Hänen kunnianhimonsa kasvoi siinä määrin, että se sai hänet asettamaan kyseenalaiseksi Jumalan määräysvallan. Hän sanoi Aadamin vaimolle, Eevalle, että hän ja hänen miehensä voisivat rikkoa Jumalan lakia eivätkä he siitä huolimatta, kuten hän vakuutti Eevalle, ’suinkaan kuolisi’. (1. Mooseksen kirja 3:4; Jaakob 1:13–15) Hänen lausuntonsa vihjasivat, että ihmiset eivät tarvinneet Luojaansa voidakseen elää ja olla onnellisia. Hän sanoi itse asiassa, että rikkomalla lakia he oikeastaan parantaisivat asemaansa, sillä he tulisivat Jumalan kaltaisiksi. Näin hän asetti kyseenalaiseksi Jumalan lakien paikkansapitävyyden ja herätti epäilyksiä Jumalan tavasta hallita heitä. Hän herätti jopa epäilyksen, oliko heidän Luojallaan edes oikeutta hallita. Tällaisten vääristelyjen vuoksi häntä alettiin kutsua Saatanaksi, joka merkitsee ’vastustajaa’, ja Panettelijaksi (kreikaksi Diabolos). Kuluneitten  6000 vuoden ajan tämä Saatanan asenne on vaikuttanut ihmiskuntaan edistäen toimintaperiaatetta, jonka mukaan se, mitä ei saada hallintaan, täytyy tuhota. – Luukas 4:2–8; 1. Johannes 5:19; Ilmestys 12:9.

11. Miksi Jumala ei hävittänyt kapinoitsijoita heti alkuunsa?

11 Miksi Jumala ei sitten hävittänyt näitä lainrikkojia, sekä ihmisiä että tuota henkiolentoa, heti alkuunsa? Vastaus piilee siinä, että koko älyllisen luomakunnan eteen oli nyt asetettu perustavan tärkeitä kiistakysymyksiä. Yhteen niistä liittyi seuraavanlaisia näkökohtia: Tuottaisiko riippumattomuus Jumalan suvereenisuudesta koskaan pysyvää hyötyä? Koituisiko Jumalan ohjaus ihmisten parhaaksi, vai johtaisiko ihmisten oma ohjaus parempaan tulokseen? Pystyisivätkö ihmiset hallitsemaan maailmaa menestyksellisesti riippumattomina Luojastaan? Lyhyesti sanottuna tarvitsivatko ihmiset todella Jumalan ohjausta? Nämä kysymykset vaativat vastauksia, jotka voitaisiin saada vasta ajan kuluessa.

Miksi näin pitkään?

12. Mikä syytös olisi voitu esittää Jumalaa vastaan, jos hän olisi puuttunut asiainkulkuun heti alussa?

12 Miksi Jumala sitten on antanut kulua näin paljon aikaa – nyt jo noin 6000 vuotta – ennen näiden asioiden ratkaisemista? Eikö niitä olisi voitu ratkaista tyydyttävästi jo kauan sitten? Jos Jumala tosiaan olisi puuttunut asiainkulkuun jo aikaa sitten, häntä olisi voitu syyttää siitä, ettei ihmisille ollut annettu tarpeeksi aikaa toimivan hallituksen ja tarvittavan tekniikan kehittämiseen rauhan ja hyvinvoinnin saattamiseksi kaikkien ulottuville. Jumala siis tiesi viisaudessaan, että herätettyjen kiistakysymysten ratkaiseminen vaatisi aikaa. Ja Hän antoi tuon ajan.

13, 14. Mihin riippumattomuus Jumalasta on johtanut?

13 Vuosisatojen kuluessa on kokeiltu kaikenlaisia hallituksia, kaikenlaisia yhteiskuntajärjestelmiä ja kaikenlaisia talousjärjestelmiä. Lisäksi ihmisillä on ollut riittävästi aikaa ottaa monia teknisiä edistysaskeleita, joita ovat olleet muiden muassa ydinenergian hyödyntäminen ja kuussa käynti. Mitä siitä on ollut seurauksena? Onko tämä kaikki saanut aikaan maailman, joka on todellinen siunaus koko ihmisperheelle?

 14 Kaikkea muuta. Mitkään ihmisen yritykset eivät ole saaneet aikaan todellista rauhaa ja onnellisuutta kaikille. Kaikkien näiden vuosien jälkeen olosuhteet ovat sitä vastoin epävakaammat kuin koskaan. Rikollisuus, sodat, perheitten hajoaminen, köyhyys ja nälkä tekevät tuhojaan maassa kuin maassa. Jopa ihmiskunnan olemassaolo on uhattuna. Tuhovoimaltaan pelottavat ydinohjukset voisivat hävittää jolleivät koko ihmissukua niin ainakin suurimman osan siitä. Huolimatta tuhansien vuosien ponnisteluista, huolimatta ihmiselle vuosisatojen perintönä kertyneestä kokemuksesta ja huolimatta teknisen kehityksen uusista huippusaavutuksista ihmiskunta kamppailee yhä tuloksetta perusongelmiensa parissa.

15. Mitä maapallolle on tapahtunut ihmisen kapinan vuoksi?

15 Maapallokin on saanut kärsiä. Ihmisen ahneus ja välinpitämättömyys ovat muuttaneet jotkin alueet autiomaiksi, kun niiltä on riistetty niiden suojana olleet metsät. Kemikaalit ja muut jätteet ovat saastuttaneet maan, veden ja ilman. Raamatun 2000 vuotta sitten esittämä kuvaus maan päällä vallitsevista elinoloista on vielä osuvampi nykyään: ”Koko luomakunta yhdessä huokailee ja on jatkuvassa tuskassa tähän saakka.” – Roomalaisille 8:22.

Mitä on todistettu?

16, 17. Mitä näin pitkän ajan kuluessa on todistettu?

16 Mitä kaikkien näiden vuosien tapahtumat ovat epäilyksittä todistaneet? Sen, että ihmisen valta riippumattomana hänen Luojastaan on epätyydyttävää. On näytetty  selvästi toteen, että maailman asioiden menestyksellinen hoitaminen on mahdotonta ottamatta huomioon ihmisen Tekijää. Historia vahvistaa edelleenkin sen Raamatun suorasukaisen arvioinnin ihmisen hallitsemisyrityksistä, joka kuuluu: ”Ihminen vallitsee toista ihmistä hänen onnettomuudekseen.” – Saarnaaja 8:9.

17 Ihmisen yritykset ovat päättyneet todella onnettomasti, kun niitä verrataan Luojansa lakien ohjauksessa toimivan kaikkeuden järjestykseen ja täsmällisyyteen! Myös ihmiset tarvitsevat selvästi tällaista ohjausta asioidensa hallinnassa, koska Jumalan valvonnan huomiotta jättäminen on ollut tuhoisaa. On totisesti osoitettu kaikiksi ajoiksi, että me tarvitsemme Jumalan ohjausta yhtä kipeästi kuin me tarvitsemme ilmaa, vettä ja ravintoa. – Matteus 4:4.

18. Miten kiistakysymysten ratkaisemiseen suotu aika on tuottanut pysyvän ennakkotapauksen tulevaisuuden varalle?

18 Suomalla riittävästi aikaa ihmishallintoon liittyvien kiistakysymysten ratkaisemiseen Jumala on myös vahvistanut pysyvän ennakkotapauksen tulevaisuuden varalle. Sitä voitaisiin verrata korkeimman oikeuden jossakin jutussa tekemään lopulliseen päätökseen. Kiistakysymys on näin ratkaistu kaikiksi ajoiksi: Jumalan huomiotta jättävä ihmishallinto ei voi saada aikaan toivottavia olosuhteita maan päällä. Jos joku toimintavapauden omaava luomus tulevaisuudessa asettaisi Jumalan toimintatavan kyseenalaiseksi, ei tarvitsisi enää käyttää tuhansia vuosia hänen väitteensä kumoamiseen. Kaikki todistamista  tarvitseva on jo todistettu tänä 6000 vuoden pituisena ajanjaksona, jonka Jumala on suonut. Niinpä koko edessä olevan ikuisuuden aikana ketään kapinoitsijaa ei enää päästetä turmelemaan maan päällä elävien rauhaa ja onnellisuutta tai puuttumaan Jumalan suvereenisuuteen missään muuallakaan kaikkeudessa. Raamattu toteaakin painokkaasti: ”Ei nouse ahdistus kahta kertaa.” – Naahum 1:9.

Jumalan ratkaisu

19. Mikä on Jumalan ratkaisu pahuuden ongelmaan?

19 Raamattu antaa siis järkevän selityksen sille, miksi Jumalan luomassa maailmassa on kärsimyksiä. Raamattu osoittaa myös selvästi, että pian koittaa aika, jolloin Jumala kaikkivoipaisuudessaan poistaa me, jotka aiheuttavat kärsimyksiä. Sananlaskujen 2:21, 22:ssa todetaan: ”Oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle; mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois.” Jumala tosiaan ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maan”. (Ilmestys 11:18) Siihen sisältyy lopulta myös Saatana Panettelijan hävittäminen. (Roomalaisille 16:20) Jumala ei salli pahojen enää kovin kauan turmella maata, hänen kaunista luomistyötään. Kaikki ne, jotka eivät mukaudu hänen lakeihinsa, hävitetään. Vain ne, jotka tekevät Jumalan tahdon, saavat jatkaa elämäänsä. (1. Johannes 2:15–17) Et varmastikaan istuttaisi kukkapenkkiä rikkaruohojen vallassa olevalle maatilkulle etkä panisi kananpoikia ja kettuja samaan häkkiin. Kun Jumala siis on ennallistanut paratiisin vanhurskaille ihmisille, hän ei anna vandaalien samanaikaisesti toimia vapaasti.

20. Miten menneisyydessä koetut kärsimykset poistetaan?

20 Vaikka vuosisatojen aikana koetut kärsimykset ovat olleet sangen tuskallisia niiden uhreille, niin niillä on ollut hyvä syy. Asiaa voitaisiin verrata siihen, että sallit tehdä lapsellesi tuskallisen leikkauksen jonkin vaikean vamman poistamiseksi. Siitä koituvalla pitkäaikaisella hyödyllä on paljon suurempi merkitys kuin  tilapäisellä kivulla. Lisäksi se tulevaisuus, jonka Jumala on tarkoittanut maapallolle ja sillä asuville ihmisille, poistaa menneisyyden taakan ihmisten muistista: ”Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu.” (Jesaja 65:17) Kaikki ne kärsimykset, joita ihmiset ovat kokeneet, pyyhitään siis lopulta pois niiden mielestä, jotka elävät silloin, kun Jumalan hallitusvalta ulottuu kaikkialle maapallolla. Silloin ilo karkottaa kaikki aiemmat huonot muistot, sillä Jumala ”’on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä surua eikä parkua eikä kipua  ole enää oleva. Entiset ovat kadonneet.’ Ja valtaistuimella istuva sanoi: ’Katso! Minä teen kaiken uudeksi.’” – Ilmestys 21:4, 5.

21. Mikä mahdollisuus annetaan jopa kuolleille?

21 Jeesus Kristus puhui tästä tulevasta uudesta järjestyksestä ”uudelleen luomisena”. (Matteus 19:28) Ne jotka jo menneisyydessä ovat joutuneet kärsimysten ja kuoleman uhreiksi, saavat silloin tietää Jumalan todella välittävän heistä, sillä tuolloin myös haudoissa lepäävät kuolleet luodaan kirjaimellisesti uudelleen. Jeesus sanoi: ”Kaikki muistohaudoissa olevat – – tulevat esiin” saadessaan ylösnousemuksen maan päälle. (Johannes 5:28, 29) Tällä tavoin kuolleillekin annetaan mahdollisuus alistua Jumalan vanhurskaaseen hallitusvaltaan ja saada etu elää ikuisesti ”paratiisissa”, jota nimitystä Jeesus siitä käytti. – Luukas 23:43.

22. Millaiseen tilaan eläinkunta saatetaan?

22 Eläinkunnassakin tulee vallitsemaan rauha. Raamattu sanoo, että ”susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas” ja pelkästään ”pieni poikanen niitä paimentaa”. Eläimet eivät ’tee pahaa eivätkä vahinkoa’ toisilleen eivätkä ihmisille. – Jesaja 11:6–9; 65:25.

23. Mihin tilaan Jumalan koko luomakunta saatetaan?

23 Roomalaiskirjeen 8:21:n sanat ”itse luomakuntakin vapautetaan turmeltuvuuden orjuudesta Jumalan lasten loistoisaan vapauteen” toteutuvat siis joka suhteessa. Aikanaan maasta tulee paratiisi, jonka asukkaat ovat täydellisiä ihmisiä, vapaita sairauksista, murheista ja kuolemasta. Kärsimykset tulevat ainiaaksi kuulumaan menneisyyteen. Kaikki Jumalan maanpäällisen luomakunnan osat saatetaan täysin sopusointuun hänen tarkoituksensa kanssa, ja siten poistuu se ruma tahra, joka on pilannut hänen kaikkeuttaan tuhansien vuosien ajan.

24. Mikä Raamattua koskeva kysymys on nyt paikallaan?

24 Näin Raamattu selittää meille, miksi Jumala on sallinut kärsimyksiä ja mitä hän tulee tekemään niiden poistamiseksi. Joku saattaa kuitenkin kysyä: ’Mistä tiedän, että voin todella luottaa siihen, mitä Raamattu sanoo?’

[Tutkistelukysymykset]

[Huomioteksti s. 188]

Monet kysyvät: ’Jos Jumala on olemassa, niin miksi hän sallii tämän kaiken?’

[Huomioteksti s. 190]

Ihmisiä ei luotu hallitsemaan itseään menestyksellisesti erossa Luojastaan

[Huomioteksti s. 190]

Vapauden oli määrä olla suhteellista, ei ehdotonta

[Huomioteksti s. 192]

Väärien asioiden hautominen mielessään voi johtaa väärin tekemiseen

[Huomioteksti s. 193]

Kaikkien herätettyjen kiistakysymysten perusteellinen ratkaiseminen vaatisi aikaa

[Huomioteksti s. 194]

”Koko luomakunta yhdessä huokailee ja on jatkuvassa tuskassa tähän saakka”

[Huomioteksti s. 196]

Luoja ei salli pahojen enää kovin kauan turmella hänen kaunista maapalloaan

[Huomioteksti s. 198]

”Luomakuntakin vapautetaan turmeltuvuuden orjuudesta” joka suhteessa

[Kuva s. 189]

Ensimmäisillä ihmisillä oli mahdollisuus elää ikuisesti paratiisimaassa

[Kuvat s. 191]

Samalla tavoin kuin tuulettimen vauhti hidastuu ja lakkaa, kun virta katkaistaan, Aadam ja Eeva vanhenivat ja kuolivat sen jälkeen, kun he olivat vetäytyneet eroon elämänlähteestään

[Kuva s. 194]

Kaikkien kuluneiden vuosisatojen jälkeen maailman olosuhteet ovat uhkaavammat kuin koskaan

[Kuva s. 195]

Suomalla riittävästi aikaa kysymysten ratkaisemiseen Jumala on vahvistanut tulevaisuuden varalle ennakkotapauksen, joka on ikään kuin korkeimman oikeuden lopullinen päätös

[Kuva s. 197]

Jumalan uuden järjestyksen ilot syrjäyttävät kaikki ne kärsimykset, joita ihmisillä on aiemmin ollut