Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Mikä on sinun valintasi?

Mikä on sinun valintasi?

 20. luku

Mikä on sinun valintasi?

1, 2. a) Millä tavoin ”hyvä uutinen” vaikuttaa nykyään miljooniin ihmisiin? b) Miten tämä maailmanlaajuinen kokoaminen ennustettiin?

TIETO Jumalan valtakunnan alaisuudessa luotavasta paratiisista on juuri sellainen uutinen, jota ihmiskunta kaipaa. Ja Jeesus ennusti, että ”tästä valtakunnan hyvästä uutisesta” kertominen kaikkialla maailmassa olisi yksi sen ajanjakson piirre, jonka jälkeen ”tulee loppu”. (Matteus 24:14) Miljoonat Jehovan todistajat tekevät nykyään juuri tätä työtä. He kertovat tuosta hyvästä uutisesta miljoonille muille, jotka kuulemansa perusteella ryhtyvät tutkimaan Raamattua ja liittyvät heidän joukkoonsa.

2 Tämä maailmanlaajuinen opetustyö, jonka avulla kootaan ihmisiä kaikista kansoista, ennustettiin Raamatussa. Jesajan profetiassa kerrotaan näistä viimeisistä päivistä: ’Jehovan palvonta on seisova vahvana, ja kaikkiin kansakuntiin kuuluvat ihmiset virtaavat sen yhteyteen. Ja Jehova opettaa heille teitänsä, ja he vaeltavat hänen polkujansa.’ – Jesaja 2:2–4; ks. myös Jesaja 60:22; Sakarja 8:20–23.

3. Mitä Valtakunnan sanoma saa aikaan?

3 Valtakunnan julistaminen maailmanlaajuisesti jakaa ihmiset selvästi. Jeesus ennusti kuvakielellä jotakin, mikä saavuttaa huippunsa meidän päivinämme: ”Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.” Ne jotka toimivat sopusoinnussa Luojan tarkoitusten kanssa, ovat lampaiden kaltaisia. Niiden jotka haluavat toimia riippumattomina, sanotaan olevan vuohien kaltaisia. Heidän kohtalostaan Jeesus sanoi, että ”lampaat” saavat ”ikuisen elämän”, mutta ”vuohet” joutuvat ”ikuiseen pois karsimiseen”. – Matteus 25:32–46.

 Jumalan totuutta ei pidä vaihtaa valheeseen

4. a) Mikä on olennaisen tärkeää, jos haluamme elää? b) Miten kehitysteoria on luokiteltava Raamatun mukaan?

4 Tulevaisuutemme kannalta on olennaisen tärkeää, että saatamme elämämme sopusointuun Jumalan tarkoitusten kanssa, koska hän on ”elämän lähde”. (Psalmit 36:10) Meidän ei siis pitäisi antaa pettää itseämme totuuden vastaisilla käsityksillä. Roomalaiskirjeen 1:25:ssä puhutaan ihmisistä, ”jotka vaihtoivat Jumalan totuuden valheeseen ja osoittivat uskonnollista kunnioitusta ja suorittivat pyhää palvelusta luodulle ennemmin kuin Luojalle”. Kuten olemme nähneet, kehitysteoria on tosiasioiden vastainen, todellisuudessa ”valhetta”. Luomakunnan Jumalaa koskevien tosiasioiden vaihtaminen tuollaiseen ”valheeseen” ei Roomalaiskirjeen 1:20:n mukaan ole todisteet huomioon ottaen ”puolustettavissa”.

5, 6. a) Mistä evoluutioon uskominen on todellisuudessa saanut alkunsa? b) Miksi se on levinnyt niin laajalti meidän aikanamme? c) Miten meidän tulisi suhtautua siihen?

5 Ei ole syytä hämmästellä sitä, että kehitysteoria nykyään on levinnyt niin laajalti sitä vastaan esitettävistä todisteista huolimatta. Tämän käsityksen todellinen sanoma on siinä, ettei Jumalaa ole olemassa ja että hän on tarpeeton. Mistä näin suunnaton valhe voisi olla peräisin? Jeesus mainitsi sen lähteen sanoessaan: ”Panettelija – – on valehtelija ja valheen isä.” – Johannes 8:44.

6 On syytä ottaa huomioon se, että kehitysteoria palvelee Saatanan tarkoituksia. Hän haluaa ihmisten jäljittelevän hänen menettelyään ja Aadamin ja Eevan menettelyä eli kapinoivan Jumalaa vastaan. Näin on varsinkin nykyään, koska Panettelijalla eli Saatanalla on jäljellä vain ”lyhyt aika”. (Ilmestys 12:9–12) Evoluutioon uskominen merkitsee siis sitä, että ihminen edistää hänen etujaan ja kieltäytyy näkemästä Luojamme suurenmoisia tarkoituksia. Miten meidän sitten tulisi suhtautua siihen? Me närkästymme niihin, jotka yrittävät petkuttaa meiltä rahaa tai vain hiemankin aineellista omaisuutta. Kehitysteorian ja sen alkuunpanijan tulisi herättää meissä vielä suurempaa närkästystä, koska kyseessä on yritys petkuttaa meiltä ikuinen elämä. – 1. Pietari 5:8.

 ’Kaikki tulevat tietämään’

7. Mitä Luoja sanoo tekevänsä nimensä ja olemassaolonsa suhteen?

7 Pian kaikki tulevat tietämään, että on todella olemassa Luoja. Hän julistaa: ”Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa – –. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra [Jehova, UM].” (Hesekiel 36:23) Kaikki tulevat tosiaan tietämään, että ”Jehova on Jumala. Hän on meidät tehnyt emmekä me itse.” – Psalmit 100:3, UM.

8. Miten kansat joutuvat pian vastatusten Jehovan kanssa?

8 Kansat tulevat tietämään, että Jehova on luomakunnan Jumala, kun hän pian käy niitä vastaan ja tekee lopun ihmisten surkeasta yrityksestä olla riippumattomia hänestä. Silloisia tapahtumia kuvataan seuraavasti: ”Hänen vihastansa vapisee maa, ja kansat eivät kestä hänen suuttumustansa.” ”Jumalat, jotka eivät ole tehneet taivasta eikä maata, ne katoavat maan päältä ja taivaan alta.” – Jeremia 10:10, 11; ks. myös Ilmestys 19:11–21.

9. a) Miksi paratiisissa ei opeteta kehitysteoriaa? b) Mikä kunnioitusta herättävä osoitus Jehovan kyvyistä todistaa, että hän loi ihmiset?

9 Tulevassa paratiisissa ei siis ole noita kansoja, niiden koulujärjestelmiä eikä niiden tiedotusvälineitä. Niinpä silloin ei kehitysteoriaakaan opeteta enää lainkaan. Sen sijaan, kuten Jesajan 11:9:ssä osoitetaan, ”maa on täynnä Herran [Jehovan, UM] tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren”. Kaikille annetaan opetusta, joka johtaa Luojan läheiseen tuntemukseen. He ihastelevat sitä, miten hän on toteuttanut tarkoituksensa menneisyydessä. He näkevät hänen tulevat tekonsa paratiisissa, ja ne sykähdyttävät heitä. Yksi noista kunnioitusta herättävistä teoista on ylösnousemus. Se todistaa lopullisesti Jumalan luoneen ihmiset, sillä jos hän kerran pystyy luomaan uudelleen miljardeja kuolleita ihmisiä, niin varmasti hän pystyi luomaan myös ensimmäisen ihmisparin.

Valinnan tekeminen

10. Mihin kysymyksiin meidän on vastattava ottaen huomioon, että Jehova on jo päättänyt tulevaisuuden?

10 Tulevaisuutta ei tosiaankaan ratkaise mikään sattumanvarainen  evoluutio. Luoja on jo päättänyt tulevaisuuden. Hänen tarkoituksensa toteutuvat eivätkä suinkaan ihmisten tai Panettelijan tarkoitukset. (Jesaja 46:9–11) Tämän vuoksi meidän jokaisen on vastattava seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mikä on minun asemani? Haluanko elää ikuisesti vanhurskaassa paratiisissa? Jos haluan, täytänkö ne vaatimukset, jotka Jumala on asettanut elossa säilymiselle?

11. Kenen esimerkkiä meidän tulisi noudattaa, mikäli haluamme elää paratiisissa?

11 Jos haluamme elää ikuisesti paratiisissa, niin meidän tulee Raamatun mukaan noudattaa niiden esimerkkiä, jotka kunnioittavat Luojaa, hänen tarkoituksiaan ja hänen lakejaan. Raamattu neuvoo: ”Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus, mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois.” – Psalmit 37:37, 38.

12. a) Vaikka ihmisillä onkin valinnanvapaus, niin minkä Jumala ei salli jatkua? b) Mitä odotteita on niillä, jotka valinnanvapauttaan käyttäen valitsevat Jumalan palvelemisen?

12 Jumala antoi meille mahdollisuuden valita, palvelemmeko häntä vai emme. Ja vaikka hän ei pakotakaan ihmisiä tottelemaan, hän ei myöskään salli pahuuden, kärsimysten ja epäoikeudenmukaisuuden jatkua loputtomiin. Hän ei liioin salli kenenkään sellaisen jäädä eloon, joka järkyttäisi hänen tulevan paratiisinsa rauhaa ja onnellisuutta. Sen vuoksi hän nyt kehottaa ihmisiä käyttämään valinnanvapauttaan ja valitsemaan hänen palvelemisensa. Ne jotka tekevät tämän valinnan, näkevät nykyisen epämiellyttävän maailman loppuvan, ja sen jälkeen he voivat iloita suuresti osallistuessaan maan muuttamiseen paratiisiksi. – Psalmit 37:34.

13. Mitä meidän pitäisi tehdä, jos kaipaamme ”todellista elämää”?

13 Tosin monet ihmiset eivät halua mukautua Jehovan vaatimuksiin. Se on heidän asiansa ja suuri menetys heille. (Hesekiel 33:9) Mutta haluatko sinä saada ”lujan otteen todelliseen elämään” tulevaisuudessa? (1. Timoteukselle 6:19) Jos haluat, niin toimi sen  mukaan, mitä Jeesus sanoi rukoillessaan Jumalaa: ”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” – Johannes 17:3.

14. Mihin toimiin on viisasta ryhtyä viipymättä?

14 Kun siis vielä on aikaa, niin on viisasta ryhtyä pikimmiten hankkimaan tietoa Luojan tahdosta ja yrittää vilpittömästi noudattaa sitä. Hänen henkeytetty Sanansa kehottaa: ”Ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.” – Sefanja 2:2, 3.

15. Mikä suurenmoinen odote tarjotaan nöyrille ihmisille?

15 Toivottavasti osoittaudut tällaiseksi nöyräksi ihmiseksi ja alistut kuuliaisesti Jumalan tahtoon. Mitä tapahtuu, jos teet niin? ”Maailma on häviämässä”, sanotaan Raamatussa, ”mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy ikuisesti.” (1. Johannes 2:17) Jos teet oikean valinnan, sinulla on edessäsi todella suurenmoinen odote – ikuinen elämä paratiisimaassa!

[Tutkistelukysymykset]

[Huomioteksti s. 247]

Miljoonat kokoontuvat Jehovan tosi palvonnan yhteyteen

[Huomioteksti s. 248]

Mistä evoluutiokäsitys oikeastaan on lähtöisin?

[Huomioteksti s. 249]

Pian kaikki tulevat tietämään, että on olemassa Luoja

[Huomioteksti s. 249]

Ylösnousemus todistaa Jumalan luoneen ihmiset

[Huomioteksti s. 250]

Tulevaisuus on jo päätetty

[Huomioteksti s. 250]

Miten käytämme valinnanvapauttamme?

[Kuva s. 251]

Niiden edessä, jotka tekevät oikean ratkaisun, on suurenmoinen tulevaisuus