Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miten löytää raamatunkohdat?

Miten löytää raamatunkohdat?

Luettelo Raamatun kirjoista a

Kirjan nimi

Kirjoittaja(t)

Kirjoitus päättyi

1. Mooseksen kirja

Mooses

1513 eaa.

2. Mooseksen kirja

Mooses

1512 eaa.

3. Mooseksen kirja

Mooses

1512 eaa.

4. Mooseksen kirja

Mooses

1473 eaa.

5. Mooseksen kirja

Mooses

1473 eaa.

Joosua

Joosua

n. 1450 eaa.

Tuomarit

Samuel

n. 1100 eaa.

Ruut

Samuel

n. 1090 eaa.

1. Samuelin kirja

Samuel, Gad, Natan

n. 1078 eaa.

2. Samuelin kirja

Gad, Natan

n. 1040 eaa.

1. Kuninkaiden kirja

Jeremia

580 eaa.

2. Kuninkaiden kirja

Jeremia

580 eaa.

1. Aikakirja

Esra

n. 460 eaa.

2. Aikakirja

Esra

n. 460 eaa.

Esra

Esra

n. 460 eaa.

Nehemia

Nehemia

j. 443 eaa.

Ester

Mordokai

n. 475 eaa.

Job

Mooses

n. 1473 eaa.

Psalmit

Daavid ym.

n. 460 eaa.

Sananlaskut

Salomo, Agur, Lemuel

n. 717 eaa.

Saarnaaja

Salomo

e. 1000 eaa.

Laulujen laulu

Salomo

n. 1020 eaa.

Jesaja

Jesaja

j. 732 eaa.

Jeremia

Jeremia

580 eaa.

Valituslaulut

Jeremia

607 eaa.

Hesekiel

Hesekiel

n. 591 eaa.

Daniel

Daniel

n. 536 eaa.

Hoosea

Hoosea

j. 745 eaa.

Joel

Joel

n. 820 eaa. (?)

Aamos

Aamos

n. 804 eaa.

Obadja

Obadja

n. 607 eaa.

Joona

Joona

n. 844 eaa.

Miika

Miika

e. 717 eaa.

Nahum

Nahum

e. 632 eaa.

Habakuk

Habakuk

n. 628 eaa. (?)

Sefanja

Sefanja

e. 648 eaa.

Haggai

Haggai

520 eaa.

Sakarja

Sakarja

518 eaa.

Malakia

Malakia

j. 443 eaa.

Matteus

Matteus

n. 41 jaa.

Markus

Markus

n. 60–65 jaa.

Luukas

Luukas

n. 56–58 jaa.

Johannes

Apostoli Johannes

n. 98 jaa.

Apostolien teot

Luukas

n. 61 jaa.

Roomalaisille

Paavali

n. 56 jaa.

1. Korinttilaisille

Paavali

n. 55 jaa.

2. Korinttilaisille

Paavali

n. 55 jaa.

Galatalaisille

Paavali

n. 50–52 jaa.

Efesolaisille

Paavali

n. 60–61 jaa.

Filippiläisille

Paavali

n. 60–61 jaa.

Kolossalaisille

Paavali

n. 60–61 jaa.

1. Tessalonikalaisille

Paavali

n. 50 jaa.

2. Tessalonikalaisille

Paavali

n. 51 jaa.

1. Timoteukselle

Paavali

n. 61–64 jaa.

2. Timoteukselle

Paavali

n. 65 jaa.

Titukselle

Paavali

n. 61–64 jaa.

Filemonille

Paavali

n. 60–61 jaa.

Heprealaisille

Paavali

n. 61 jaa.

Jaakobin kirje

Jaakob (Jeesuksen veli)

e. 62 jaa.

1. Pietarin kirje

Pietari

n. 62–64 jaa.

2. Pietarin kirje

Pietari

n. 64 jaa.

1. Johanneksen kirje

Apostoli Johannes

n. 98 jaa.

2. Johanneksen kirje

Apostoli Johannes

n. 98 jaa.

3. Johanneksen kirje

Apostoli Johannes

n. 98 jaa.

Juudaksen kirje

Juudas (Jeesuksen veli)

n. 65 jaa.

Ilmestys

Apostoli Johannes

n. 96 jaa.

Huomautus: Joidenkin kirjojen kirjoittajien henkilöllisyys ja kirjoitusten päättymisajat ovat epävarmoja. Monet vuosiluvut ovat likimääräisiä; lyhenne j. merkitsee ”jälkeen”, e. ”ennen” ja n. ”noin”.

a Tässä luettelossa Raamatun 66 kirjaa ovat siinä järjestyksessä, missä ne ovat useimmissa Raamatun käännöksissä. Tämä järjestys vakiintui 300-luvulla.