Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

MIHIN LAHJOITUKSIA KÄYTETÄÄN?

Kokoukset järjestetään videoneuvotteluna

Kokoukset järjestetään videoneuvotteluna

26. KESÄKUUTA 2020

 Viranomaiset eri puolilla maailmaa ovat kieltäneet yleisötilaisuuksia ja kehottaneet ihmisiä pitämään turvaetäisyyksiä. Jehovan todistajat ottavat kokoustoiminnassaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja noudattavat viranomaisten asettamia rajoituksia. Niinpä seurakunnan kokouksia on järjestetty videoneuvottelusovellusten, kuten Zoomin, avulla.

 Hallintoelin halusi varmistaa, että kokoukset pystytään edelleen järjestämään säännöllisesti ja turvallisesti, ja hyväksyi siksi sen, että seurakunnille hankitaan Zoom-tilejä lahjoitusvaroilla. Tästä on ollut paljon apua niille seurakunnille, joilla ei olisi varaa huolehtia tällaisen tilin kustannuksista, jotka ovat yleensä 15–20 euroa kuukaudessa tai enemmän. Aiemmin tällaiset seurakunnat joutuivat usein käyttämään ilmaisohjelmia, joissa oli turvallisuusongelmia tai joihin pystyi yhdistämään vain rajallisen määrän osallistujia. Lahjoitusvaroilla hankittujen Zoom-tilien turvallisuusasetukset ovat helppokäyttöisiä, ja tällaisten tilien avulla seurakunnan kokouksiin voi osallistua suuri määrä ihmisiä. Tähän mennessä yli 65 000 seurakuntaa yli 170 maassa käyttää näitä tilejä.

 Kairagin seurakunta, joka toimii Manadossa Pohjois-Sulawesissa Indonesiassa, käytti aiemmin ilmaista videoneuvottelusovellusta mutta siirtyi käyttämään järjestön hankkimaa Zoom-tiliä. Veli Hadi Santoso kertoo: ”Myös sellaiset veljet ja sisaret, jotka eivät ole tottuneet käyttämään elektronisia laitteita, pystyvät nyt hyötymään kokouksista. Tämä on paljolti sen ansiota, ettei heidän enää tarvitse kirjautua sisään useita kertoja saman kokouksen aikana.”

 Lester Jijón, joka palvelee vanhimpana Guayacanes Oesten seurakunnassa Guayaquilissa Ecuadorissa, sanoo: ”Monien veljien ja sisarten taloudellisesta tilanteesta johtuen joidenkin seurakuntien olisi ollut yksinkertaisesti mahdotonta maksaa Zoom-lisenssiä, niin että koko seurakunta olisi voinut osallistua kokouksiin. Järjestön ansiosta meillä on nyt Zoom-tilejä, joiden avulla kokouksiin voi osallistua suurempi määrä ihmisiä. Niinpä voimme vapaasti kutsua kokouksiin muitakin ilman pelkoa siitä, että ylittäisimme osallistujarajan.”

 Johnson Mwanza, joka toimii vanhimpana Ngwereren pohjoisessa seurakunnassa Lusakassa Sambiassa, kirjoittaa: ”Monet veljet ja sisaret ovat toistuvasti sanoneet, että järjestön tarjoaman Zoom-yhteyden ansiosta he tuntevat olevansa lähempänä veljiä ja sisaria ja kokevat lisäksi Jehovan rakkauden ja huolenpidon.”

 Järjestö on käyttänyt Zoom-tilien hankkimiseen katastrofiapuun tarkoitettuja varoja, jotka saadaan maailmanlaajuiseen työhön annetuista vapaaehtoisista lahjoituksista. Näitä lahjoituksia arvostetaan hyvin paljon, ja niillä tuetaan myös muita Jehovan todistajien avustusprojekteja ympäri maailman. (2. Korinttilaisille 8:14.)