Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

MIHIN LAHJOITUKSIA KÄYTETÄÄN?

Alkuperäisyhteisöihin kuuluvien uskonnonvapautta puolustetaan

Alkuperäisyhteisöihin kuuluvien uskonnonvapautta puolustetaan

1. TOUKOKUUTA 2021

 Latinalaisessa Amerikassa asuu satoja miljoonia ihmisiä, ja miljoonat heistä kuuluvat alkuperäiskansoihin, joilla on omat kielensä ja tapansa. Alkuperäiskansoihin kuuluu myös monia hengellisiä veljiämme ja sisariamme, ja he arvostavat kulttuuriperintöään. He haluavat auttaa toisia hengellisesti, ja siksi he levittävät Jehovan todistajien julkaisuja, joita käännetään yli 130:lle Latinalaisen Amerikan alkuperäiskielelle. a Jotkut alkuperäiskansoihin kuuluvat todistajat ovat kuitenkin kohdanneet vastustusta, koska he ovat päättäneet palvella Jehovaa ja ovat kieltäytyneet osallistumasta epäraamatullisiin tapoihin, jotka ovat yleisiä heidän yhteisöissään. Millaista apua heille on voitu antaa lahjoitusvaroilla?

Autetaan palaamaan kotiin

 Huichol-heimoon kuuluvat veljet ja sisaret, jotka asuvat vuoristossa Jaliscon osavaltiossa Meksikossa, kieltäytyivät kunnioittavasti osallistumasta uskonnollisiin menoihin omantunnonsyistä. b Tämä kuitenkin suututti jotkut yhteisön jäsenet. 4. joulukuuta 2017 väkivaltainen joukko hyökkäsi todistajien ja heidän kanssaan olleiden ihmisten kimppuun. Hyökkääjät karkottivat heidät väkisin yhteisöstä, tuhosivat heidän omaisuutensa ja uhkasivat tappaa jokaisen, joka yrittäisi palata.

 Veljet ja sisaret saivat välitöntä apua lähikaupunkien todistajilta. Mutta voisivatko he enää palata kotiin? Veli nimeltä Agustín kertoo: ”Meillä ei ollut varaa palkata lakimiestä, emmekä tienneet, mistä saisimme lainopillisia neuvoja.”

 Koska veljien ja sisarten uskonnonvapaus oli uhattuna, Keski-Amerikan haaratoimisto ryhtyi välittömiin toimiin. Ensin he pyysivät paikallisia viranomaisia tutkimaan rikoksia. Sitten he saivat Jehovan todistajien hallintoelimen koordinaattorien komitealta luvan tehdä yhteistyötä päätoimiston lakiosaston kanssa ja nostaa oikeuskanteen huichol-heimoon kuuluvien veljien ja sisarten puolesta. Tapaus vietiin lopulta Meksikon korkeimpaan oikeuteen.

 Kansainvälinen lakimiesten tiimi selitti, että aivan kuten toisten täytyy kunnioittaa alkuperäisyhteisöjen kulttuuria, myös yhteisöjen itsensä täytyy kunnioittaa ja suojella kaikkien jäsentensä oikeuksia. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

 Korkein oikeus teki 8. heinäkuuta 2020 yksimielisen ratkaisun Jehovan todistajien hyväksi. Oikeus määräsi, että yhteisön tulee päästää kaikki karkotetut palaamaan kotiinsa. Aiemmin mainittu Agustín kertoo, miltä hänestä ja monista muista tuntuu: ”Olemme todella kiitollisia ja onnellisia siitä, mitä veljet ovat tehneet hyväksemme. Jos he eivät olisi tulleet avuksemme, emme olisi voineet tehdä yhtään mitään.”

”Niin paljon niin harvojen hyväksi”

 Veljet San Juan de Ilumánin kylässä Ecuadorissa ovat kohdanneet samanlaista vastustusta. Tuossa kylässä asuu paljon Otavalon laakson alkuperäisväestöön kuuluvia ihmisiä. Vuonna 2014 veljet alkoivat rakentaa valtakunnansalia saatuaan kaikki siihen tarvittavat luvat. Erään papin johtama yli sadan ihmisen joukko pakotti kuitenkin veljet pysäyttämään rakennustyön. Sitten yhteisö kielsi Jehovan todistajia enää pitämästä kokouksia.

 Ecuadorin haaratoimiston ja päätoimiston lakiosastot tekivät yhteistyötä puolustaakseen seurakunnan palvontavapautta. Veljet veivät asian oikeuteen. Tämän seurauksena yhteisö lopetti seurakunnan vastustamisen ja antoi sen jatkaa kokousten pitämistä ja valtakunnansalin rakentamista. Järjestömme edustajat halusivat suojella veljiemme oikeuksia myös tulevaisuudessa, joten he veivät korkeampiin oikeusasteisiin perustavanlaatuisen kysymyksen ”Täytyykö alkuperäisyhteisöjen kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia?”

 16. heinäkuuta 2020 tapausta käsitteli Ecuadorin perustuslakituomioistuin, joka on maan ylin oikeusaste. Seurakuntaa edustivat Ecuadorissa lakimiehinä toimivat veljet. Lisäksi neljä veljeä, jotka ovat kokeneita kansainvälisiä lakimiehiä, esitti lausuntonsa. Koronarajoitusten vuoksi he antoivat kommenttinsa eri maista videoyhteyden välityksellä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jehovan todistajia maailmanlaajuisesti edustava lakitiimi on saanut esittää lausuntonsa tällä tavalla. c Tiimi lainasi kansainvälisiä oikeusviranomaisia korostaakseen sitä, että alkuperäiskansoihin kuuluvat eivät menetä ihmisoikeuksiaan vain siksi, että he ovat osa alkuperäisyhteisöä.

Kansainvälinen lakimiesten tiimi puolustaa veljien ja sisarten oikeuksia videoyhteyden välityksellä

 Otavalon laaksossa asuvat veljet ja sisaret odottavat jännittyneinä perustuslakituomioistuimen ratkaisua. He ovat hyvin kiitollisia avusta, jota he ovat saaneet. Ilumánin kitšuankielisessä seurakunnassa palveleva vanhin nimeltä César sanoo: ”Vain Jehova ja hänen järjestönsä ovat valmiita tekemään niin paljon niin harvojen hyväksi.”

 Mukana olleet lakimiehet ovat kaikki Jehovan todistajia, ja he käyttävät mielellään asiantuntemustaan toisten hyväksi ilmaiseksi. Tapausten vieminen oikeuteen, niihin valmistautuminen ja oikeusistuntoihin osallistuminen vievät kuitenkin aikaa ja rahaa. Edellä mainitussa Meksikon tapauksessa lakimiehiltämme ja muilta veljiltä ja sisarilta kului aikaa yli 380 tuntia valmistautumiseen ja lisäksi 240 tuntia asiakirjojen kääntämiseen. Lähes 40 lakimiestä eri puolilta maailmaa käytti satoja tunteja Ecuadorin tapaukseen. Kaikki veljien ja sisarten puolustamisesta aiheutuneet kustannukset on peitetty lahjoitusvaroilla.

a Jehovan todistajat kääntävät aineistoa myös monille muille Latinalaisessa Amerikassa puhuttaville kielille sekä useille viittomakielille, joita käytetään vain tuolla alueella.

b Huichol-heimoon kuuluvia kutsutaan myös wixarikoiksi, ja he puhuvat wixarikan kieltä.

c Vaikka maailmanlaajuinen järjestömme ei ollut tapauksessa varsinaisena asianosaisena, tuomarit antoivat veljien esittää lausuntonsa ulkopuolisina asiantuntijoina (amicus curiae, ’tuomioistuimen ystävä’).