Jesajan 41:10 auttaa Graysonia ymmärtämään, ettei Jumala odota häneltä täydellisyyttä.