Monet kieltäytyvät verensiirrosta uskonnollisista ja muista syistä ja valitsevat sen sijaan vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä. Miten lääkärit vastaavat tähän haasteeseen samalla kun he pyrkivät kunnioittamaan potilaan oikeuksia? Tällä videolla tarkastellaan sitä, millaiset leikkaustekniikat, ja -välineet sekä elimistön omat mekanismit ovat auttaneet lääkäreitä vastaamaan haasteeseen menestyksellisesti.