Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

Nehemia 12:1–47

12  Ja nämä olivat ne papit ja leeviläiset, jotka lähtivät Serubbabelin,+ Sealtielin+ pojan, ja Jesuan+ kanssa: Seraja, Jeremia, Esra,  Amarja,+ Malluk, Hattus,  Sekanja, Rehum, Meremot,  Iddo, Ginnetoi, Abia,  Mijamin, Maadja, Bilga,  Semaja+ ja Jojarib, Jedaja,+  Sallu*, Amok,+ Hilkia, Jedaja.+ Nämä olivat pappien ja heidän veljiensä päämiehet Jesuan+ päivinä.  Ja leeviläiset olivat Jesua,+ Binnui,+ Kadmiel,+ Serebja, Juuda, Mattanja,+ joka johti kiitosten esittämistä, hän ja hänen veljensä.  Ja heidän veljensä Bakbukja ja Unni olivat heitä vastapäätä vartiointitehtävissä. 10  Ja Jesualle syntyi Jojakim,+ ja Jojakimille syntyi Eljasib,+ ja Eljasibille Jojada.+ 11  Ja Jojadalle syntyi Jonatan, ja Jonatanille syntyi Jaddua.+ 12  Ja Jojakimin päivinä seuraavat papit olivat isänhuoneiden päämiehinä:+ Serajalla+ Meraja, Jeremialla Hananja, 13  Esralla+ Mesullam, Amarjalla Jehohanan, 14  Mallukilla* Jonatan, Sebanjalla+ Joosef, 15  Harimilla+ Adna, Merajotilla Helkai, 16  Iddolla Sakarja, Ginnetonilla Mesullam, 17  Abialla+ Sikri, Minjaminilla**, Moadjalla Piltai, 18  Bilgalla+ Sammua, Semajalla Jonatan 19  ja Jojaribilla Mattenai, Jedajalla+ Ussi, 20  Sallailla Kallai, Amokilla Eber, 21  Hilkialla Hasabja, Jedajalla+ Netanel. 22  Eljasibin,+ Jojadan,+ Johananin ja Jadduan+ päivinä merkittiin leeviläiset isänhuoneiden päämiehiksi, samoin papit, persialaisen Dareioksen kuninkuuteen asti. 23  Leevin pojat merkittiin isänhuoneiden päämiehinä+ aikojen tapahtumia koskevaan kirjaan aina Johananin, Eljasibin pojan, päiviin asti. 24  Ja leeviläisten päämiehet olivat Hasabja, Serebja+ ja Jesua*, Kadmielin+ poika, ja heidän veljensä olivat heitä vastapäätä ylistämässä ja kiittämässä Daavidin, tosi Jumalan miehen, käskyn mukaisesti,+ vartioryhmän vastatessa vartioryhmää. 25  Mattanja+ ja Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub+ pitivät vartiota portinvartijoina,+ vartioryhmänä porttien varastojen luona. 26  Nämä toimivat Jojakimin,+ Josadakin+ pojan Jesuan+ pojan, päivinä ja käskynhaltija Nehemian+ ja pappi Esran,+ jäljentäjän,+ päivinä. 27  Ja Jerusalemin muurin vihkiäisten+ aikaan etsittiin leeviläiset, jotta heidät olisi tuotu kaikista paikoistaan Jerusalemiin viettämään vihkiäisiä ja iloitsemaan kiitoksin+ ja lauluin,+ symbaalein, kielisoittimin+ ja harpuin.+ 28  Niin laulajien pojat kokoontuivat Alanteelta,+ kaikkialta Jerusalemin ympäriltä ja netofalaisten+ asutusalueilta 29  ja Bet-Gilgalista+ ja Geban+ ja Asmavetin+ peltomailta, sillä laulajat olivat rakentaneet itselleen asutusalueita+ kaikkialle Jerusalemin ympäristöön. 30  Ja papit ja leeviläiset ryhtyivät puhdistautumaan+ ja puhdistamaan kansaa+ ja portteja+ ja muuria.+ 31  Sitten vein Juudan ruhtinaat+ ylös muurille. Lisäksi asetin kaksi suurta kiitoskuoroa+ ja kulkuetta, ja toinen kulki* oikealle muuria myöten Tuhkakasojenportin*+ luo. 32  Ja heidän jälkeensä lähtivät kulkemaan Hosaja ja puolet Juudan ruhtinaista, 33  samoin Asarja, Esra ja Mesullam, 34  Juuda ja Benjamin ja Semaja ja Jeremia, 35  myös pappien pojista trumpetteineen+ Sakarja, Asafin+ pojan Sakkurin+ pojan Mikajan pojan Mattanjan pojan Semajan pojan Jonatanin poika, 36  ja hänen veljensä Semaja ja Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel ja Juuda, Hanani, mukanaan Daavidin, tosi Jumalan miehen, laulusoittimet,+ ja jäljentäjä Esra+ heidän edellään. 37  Ja Lähdeportin+ kohdalla he nousivat suoraan Daavidin kaupungin+ Portaikkoa+ muurin nousutietä myöten Daavidintalon yläpuolelle ja aina Vesiportille+ asti itään päin. 38  Ja toinen kiitoskuoro+ kulki edellä ja sen perässä minä ja puolet kansasta muuria pitkin Leivinuunitornin+ yläpuolitse ja edelleen Leveällemuurille+ 39  ja Efraiminportin+ yläpuolitse ja edelleen Vanhankaupunginportille+ ja aina Kalaportille+ ja Hananelintorniin+ ja Meantorniin+ ja edelleen Lammasportille+ saakka, ja he pysähtyivät Vartioportin kohdalle. 40  Lopulta nuo kaksi kiitoskuoroa+ pysähtyivät tosi Jumalan huoneen+ kohdalle, samoin minä ja puolet kanssani olevista valtuusmiehistä,+ 41  ja papit Eljakim, Maaseja, Minjamin*, Mikaja, Eljoenai, Sakarja, Hananja trumpetteineen,+ 42  ja Maaseja ja Semaja ja Eleasar ja Ussi ja Jehohanan ja Malkia ja Elam ja Eser. Ja laulajat antoivat valvoja Jisrahjan kanssa jatkuvasti äänensä kaikua.+ 43  Ja he uhrasivat sinä päivänä suuria teurasuhreja+ ja iloitsivat,+ sillä tosi Jumala itse sai heidät iloitsemaan suurella ilolla.+ Ja myös naiset+ ja lapset+ iloitsivat, niin että Jerusalemin ilo voitiin kuulla kauas.+ 44  Sinä päivänä asetettiin myös miehiä valvomaan varastoja,+ anteja,+ ensi hedelmiä+ ja kymmenyksiä*+ varten varattuja saleja,+ kokoamaan niihin kaupunkien pelloilta* lain vaatimat osuudet+ papeille ja leeviläisille,+ sillä Juudan ilo johtui papeista ja leeviläisistä,+ jotka olivat palvelemassa. 45  Ja he alkoivat pitää huolta Jumalansa velvoituksesta+ ja puhdistusvelvoituksesta,+ samoin laulajat+ ja portinvartijat,+ Daavidin ja hänen poikansa Salomon käskyn mukaan. 46  Sillä jo entisaikaan Daavidin ja Asafin päivinä oli laulajien päämiehiä+ ja ylistys- ja kiitoslaulua Jumalalle.+ 47  Ja koko Israel antoi Serubbabelin+ päivinä ja Nehemian+ päivinä laulajien+ ja portinvartijoiden+ osuudet päivittäisen tarpeen mukaan* ja pyhitti ne leeviläisille,+ ja leeviläiset pyhittivät ne Aaronin pojille.

Alaviitteet

Luult. sama kuin jakeessa 20 mainittu ”Sallai”.
Nimen perusmuoto on ”Malluki”. LXX: ”Malluk”.
Jakeessa 5 nimi on ”Mijamin”.
M jättää tästä ilmeisesti pois jonkin nimen.
”Jeesus”, LXX.
”ja toinen kulki” lisätty jakeen 38 mukaisesti.
”Tuhkakasojenportin”. Sanotaan tavallisesti Lantaportiksi kuten LXXVg:ssa.
10:7:ssä ”Mijamin”.
Tai ”kymmenesosia”.
Tai ”peltojen mukaan”.
”päivittäisen tarpeen mukaan”. Kirjm. ”päivän asian (tarpeen) sen päivänä”.