Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Nehemia 10:1–39

10  Ne, jotka nyt vahvistivat sen sinetillä,*+ olivat: Nehemia,+ tirsata,+ Hakaljan+ poika, ja Sidkia,  Seraja,+ Asarja, Jeremia,  Pashur, Amarja, Malkia,  Hattus, Sebanja, Malluk,  Harim,+ Meremot, Obadja,  Daniel,+ Ginneton, Baruk,  Mesullam, Abia, Mijamin,  Maasja, Bilgai ja Semaja – nämä ovat pappeja.  Myös leeviläiset: Jesua,+ Asanjan poika, Binnui Henadadin+ pojista, Kadmiel 10  ja heidän veljensä Sebanja,+ Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hasabja, 12  Sakkur, Serebja,+ Sebanja, 13  Hodia, Bani ja Beninu. 14  Kansan päämiehet: Paros, Pahat-Moab,+ Elam, Sattu, Bani, 15  Bunni, Asgad, Bebai, 16  Adonia*, Bigvai, Adin, 17  Ater, Hiskia, Asur, 18  Hodia, Hasum, Besai, 19  Harif*, Anatot, Nebai, 20  Magpias, Mesullam, Hesir, 21  Mesesabel, Sadok, Jaddua, 22  Pelatja, Hanan, Anaja, 23  Hosea, Hananja, Hassub, 24  Hallohes, Pilha, Sobek, 25  Rehum, Hasabna, Maaseja 26  ja Ahia, Hanan, Anan, 27  Malluk, Harim, Baanaa. 28  Ja muu kansa, papit,+ leeviläiset,+ portinvartijat,+ laulajat,+ netinit*+ ja jokainen, joka oli erottautunut maiden kansoista+ tosi Jumalan lain+ puolelle, heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, jokainen, jolla oli tietoa ja ymmärrystä,+ 29  he liittyivät veljiinsä,+ majesteettisiinsa,+ ja tulivat kirouksen+ uhan ja valan+ alaisiksi vaeltaakseen tosi Jumalan lain mukaan, joka oli annettu Mooseksen, tosi Jumalan palvelijan, käden kautta,+ ja pitääkseen+ ja toteuttaakseen kaikki Jehovan, meidän Herramme, käskyt+ ja hänen oikeudelliset päätöksensä ja säännöksensä,+ 30  ja me lupasimme, ettemme antaisi tyttäriämme maan kansoille emmekä ottaisi heidän tyttäriään pojillemme.+ 31  Mitä tulee maan kansoihin,+ jotka toivat kauppatavaraa ja kaikenlaista viljaa sapatinpäivänä myytäväksi, meidän ei tule ottaa heiltä mitään sapattina+ eikä pyhänä päivänä,+ ja meidän tulee luopua seitsemännen vuoden+ ja jokaisen käden velan hyväksikäytöstä.+ 32  Lisäksi me asetimme itsellemme käskyjä siitä, että antaisimme, jokainen meistä, kolmannessekelin* vuosittain Jumalamme huoneen palvelusta varten:+ 33  sapattien, uusienkuiden+ kerrosleipään+ ja vakituiseen viljauhriin+ ja vakituiseen polttouhriin,+ määrättyihin juhla-aikoihin+ ja pyhiin+ anteihin sekä syntiuhreihin+ sovituksen toimittamiseksi Israelille ja kaikkeen Jumalamme huoneen työhön.+ 34  Me heitimme myös arpaa+ sen puun+ toimituksesta*, joka pappien, leeviläisten ja kansan pitäisi tuoda Jumalamme huoneeseen esi-isiemme huoneen mukaan määräajoin, vuosi vuodelta, poltettavaksi Jehovan, meidän Jumalamme, alttarilla+ sen mukaan kuin lakiin on kirjoitettu,+ 35  ja teimme päätöksen maamme+ kypsien ensi hedelmien ja kaikenlaisten puiden+ koko hedelmäsadon kypsien ensi hedelmien tuomisesta vuosi vuodelta Jehovan huoneeseen 36  ja poikiemme ja kotieläintemme+ esikoisista+ – sen mukaan kuin lakiin on kirjoitettu+ – sekä karjalaumojemme ja katraittemme esikoisista,+ niiden tuomisesta Jumalamme huoneeseen, papeille, jotka palvelivat Jumalamme huoneessa.+ 37  Myös ensimmäisiä karkeita jauhoja+ ja antejamme+ ja kaikenlaisten puiden hedelmiä,+ uutta viiniä+ ja öljyä+ meidän tulee viedä papeille Jumalamme huoneen ruokasaleihin,+ samoin maamme kymmenykset* leeviläisille,+ koska he, leeviläiset, saavat kymmenykset kaikissa maataloutta harjoittavissa kaupungeissamme. 38  Ja on osoittauduttava, että pappi, Aaronin poika, on leeviläisten kanssa leeviläisten saadessa kymmenykset, ja leeviläisten itsensä tulee antaa kymmenykset noista kymmenyksistä Jumalamme huoneeseen+ varastorakennuksen ruokasaleihin.+ 39  Sillä Israelin poikien ja leeviläisten poikien tulee viedä antina+ viljaa, uutta viiniä+ ja öljyä ruokasaleihin, ja siellä ovat pyhäkön välineet ja palvelevat+ papit ja portinvartijat+ ja laulajat;+ ja meidän ei tule laiminlyödä Jumalamme huonetta.+

Alaviitteet

Kirjm. ”Ja niissä, jotka oli sinetöity”.
Esr 2:13:ssa nimi on ”Adonikam”.
Esr 2:18:ssa nimi on ”Jora”.
Tai ”temppeliorjat”. Kirjm. ”annetut”. Vrt. 4Mo 3:9, alav.
Sekeli painoi 11,4 g. Ks. liite 8A.
Tai ”uhrilahjasta”. Hepr. qur·banʹ. Ks. Mr 7:11: ”korban”.
Tai ”kymmenesosa”.