Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Matteus 23:1–39

23  Sitten Jeesus puhui ihmisjoukoille ja opetuslapsilleen+ sanoen:  ”Kirjanoppineet+ ja fariseukset ovat istuutuneet Mooseksen istuimelle.+  Sen tähden kaikki, mitä he teille sanovat,+ se tehkää ja sitä noudattakaa, mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan,+ sillä he sanovat, mutta eivät tee.  He sitovat kokoon raskaita kuormia ja panevat ne ihmisten hartioille,+ mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa.+  Kaikki tekonsa he tekevät ihmisten katseltaviksi,+ sillä he leventävät raamatunlauseita sisältävät kotelot,+ joita he käyttävät suojelusesineinä*, ja suurentavat vaatteittensa reunukset.*+  He pitävät huomattavimmasta paikasta+ illallisilla ja etumaisista istuimista synagogissa+  ja tervehdyksistä+ toreilla* ja siitä, että ihmiset kutsuvat heitä rabbiksi.*+  Mutta teitä älköön kutsuttako rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne,+ kun taas te kaikki olette veljiä.  Älkää myöskään kutsuko ketään isäksenne maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne,+ taivaallinen. 10  Älköön teitä liioin kutsuttako ’johtajiksi’,+ sillä yksi on teidän Johtajanne*, Kristus. 11  Vaan suurimman teidän keskuudessanne tulee olla teidän palvelijanne.*+ 12  Joka korottaa itsensä, se nöyrrytetään,+ ja joka nöyrryttää itsensä, se korotetaan.+ 13  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut, koska te suljette+ taivasten valtakunnan ihmisten edestä, sillä itse te+ ette mene sisään ettekä salli sisään menossa olevien mennä sisään! 14 * —— 15  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut,+ koska te kuljette meret ja mantereet ristiin rastiin tehdäksenne yhden käännynnäisen*, ja kun hänestä se tulee, te teette hänet Gehennan* alaiseksi* kaksin verroin enemmän kuin itsenne! 16  Voi teitä, sokeat oppaat,+ jotka sanotte: ’Jos joku vannoo temppelin* kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on velvoituksen alainen’!+ 17  Tyhmät ja sokeat! Kumpihan on suurempi, kultako vai temppeli, joka on kullan pyhittänyt?+ 18  Myös: ’Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo sillä olevan lahjan kautta, niin hän on velvoituksen alainen.’ 19  Sokeat! Kumpihan on suurempi, lahjako vai alttari,+ joka lahjan pyhittää? 20  Siksi se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen ja kaiken sillä olevan kautta, 21  ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen ja siinä asuvan kautta,+ 22  ja se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen ja sillä istuvan kautta.+ 23  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut, koska te annatte kymmenykset+ mintusta ja tillistä ja kuminasta, mutta olette jättäneet huomioon ottamatta Lain painavammat asiat, nimittäin oikeuden+ ja armon+ ja uskollisuuden!*+ Näitä oli tehtävä, mutta ei pitänyt jättää huomioon ottamatta noita toisiakaan. 24  Te sokeat oppaat,+ jotka siivilöitte sääsken,+ mutta nielette kamelin!+ 25  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut, koska te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen,+ mutta sisäpuolelta ne ovat täynnä ryöstöä+ ja kohtuuttomuutta! 26  Sokea+ fariseus, puhdista ensin maljan ja vadin sisäpuoli,+ jotta sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. 27  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut,+ koska te muistutatte valkoisiksi kalkittuja+ hautoja, jotka tosin ulkonaisesti näyttävät kauniilta, mutta sisältä ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikenlaista epäpuhtautta! 28  Sillä tavoin tekin tosin ulkonaisesti näytätte ihmisistä vanhurskailta,+ mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. 29  Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut,+ koska te rakennatte profeettojen hautoja ja koristatte vanhurskaiden muistohautoja+ 30  ja sanotte: ’Jos olisimme esi-isiemme päivissä, niin emme olisi heidän kanssaan osallisia profeettojen vereen’!+ 31  Sen tähden te todistatte itseänne vastaan, että olette niiden poikia, jotka murhasivat profeetat.+ 32  Täyttäkää siis esi-isienne mitta.*+ 33  Käärmeet, kyykäärmeiden jälkeläiset,+ kuinka te pakenisitte Gehennan* tuomiota?+ 34  Tästä syystä, katso, minä lähetän+ teidän luoksenne profeettoja ja viisaita miehiä ja julkisia opettajia.*+ Jotkut heistä te tapatte+ ja panette paaluun*, ja joitakuita heistä te ruoskitte+ synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin, 35  jotta päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka on vuodatettu maan päällä+ vanhurskaan+ Abelin+ verestä Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen jonka te murhasitte pyhäkön ja alttarin välillä.+ 36  Totisesti minä sanon teille: nämä kaikki tulevat tämän sukupolven päälle.+ 37  Jerusalem, Jerusalem, profeettojen surmaaja+ ja luoksensa lähetettyjen kivittäjä+ – kuinka usein tahdoinkaan koota lapsesi sillä tavoin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle!+ Mutta te ette tahtoneet.+ 38  Katso! Teidän huoneenne+ jätetään hylättynä teille.+ 39  Sillä minä sanon teille: tästä lähin ette missään tapauksessa näe minua, ennen kuin sanotte: ’Siunattu on hän, joka tulee Jehovan* nimessä!’”+

Alaviitteet

Tai ”leventävät fylakteerionsa”.
Tai ”ripsureunat”, ”tupsut”.
Tai ”kokoontumispaikoissa”.
Tai ”suurekseni”, ”ylhäisekseni”. Kreik. Rhab·beiʹ; lat. rabbi; J17(hepr.): Rab·biʹ Rab·biʹ.
Johtajanne”. Kreik. ka·thē·gē·tēsʹ; lat. magister.
palvelijanne”. Kreik. di·aʹko·nos; lat. minister; J17,18(hepr.): lim·ša·retʹ ’[teille] apulaisena’.
אBDVgSysArm jättävät pois. VgcSyc: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut, koska te ahmitte leskien talot ja näön vuoksi esitätte pitkiä rukouksia; tämän vuoksi tulette saamaan ankaramman tuomion.” (Vrt. Mr 12:40.)
Tai ”proselyytin”. Kreik. pro·sēʹly·ton; lat. proselytum.
Ks. liite 4C.
”alaiseksi”. Kirjm. ”pojaksi”.
Tai ”jumalallisen asumuksen (asunnon)”. Kreik. na·ōiʹ, yks. dat.; lat. templum; J17,18,22(hepr.): ba·hē·khalʹ palatsin kautta’. Vrt. 1Sa 1:9: ”temppelin”, alav.
Tai ”uskon”.
Tai: ”Olkaa siis täysin esi-isienne mittaisia.” B*: ”Te tulette siis täyttämään esi-isienne mitan.”
Ks. liite 4C.
Tai ”ja oppineita henkilöitä”, ”ja kirjanoppineita”.
Ks. liite 5C.
Ks. liite 1D.