Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Matteus 1:1–25

1  Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan,+ Abrahamin pojan,+ historian* kirja:+   Abrahamille syntyi* Iisak,+Iisakille syntyi Jaakob,+Jaakobille syntyivät Juuda+ ja hänen veljensä,   Juudalle syntyivät Peres+ ja Serah Tamarista,Peresille syntyi Hesron,+Hesronille syntyi Ram,+   Ramille syntyi Amminadab,Amminadabille syntyi Nahson,+Nahsonille syntyi Salma,+   Salmalle syntyi Boas Rahabista,+Boasille syntyi Obed Ruutista,+Obedille syntyi Iisai,+   Iisaille syntyi Daavid,+ kuningas.+Daavidille syntyi Salomo+ Uurian vaimosta*,   Salomolle syntyi Rehabeam,+Rehabeamille syntyi Abia,Abialle+ syntyi Asa,+   Asalle syntyi Josafat,+Josafatille syntyi Joram,+Joramille syntyi* Ussia,   Ussialle syntyi Jotam,Jotamille+ syntyi Ahas,+Ahasille syntyi Hiskia,+ 10  Hiskialle syntyi Manasse,+Manasselle+ syntyi Amon,+Amonille+ syntyi Josia, 11  Josialle+ syntyivät Jekonja+ ja hänen veljensä Babyloniin* karkottamisen+ aikaan. 12  Babyloniin karkottamisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel,+Sealtielille syntyi Serubbabel,+ 13  Serubbabelille syntyi Abiud,Abiudille syntyi Eljakim,Eljakimille syntyi Asor, 14  Asorille syntyi Sadok,Sadokille syntyi Akim,Akimille syntyi Eliud, 15  Eliudille syntyi Eleasar,Eleasarille syntyi Mattan,Mattanille syntyi Jaakob, 16  Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen josta syntyi Jeesus,+ jota kutsutaan Kristukseksi.+ 17  Sukupolvia oli siis kaikkiaan Abrahamista Daavidiin neljätoista sukupolvea ja Daavidista Babyloniin karkottamiseen neljätoista sukupolvea ja Babyloniin karkottamisesta Kristukseen neljätoista sukupolvea. 18  Mutta Jeesuksen Kristuksen syntymä oli näin. Hänen äitinsä Marian ollessa luvattuna+ avioon Joosefille hänen todettiin olevan raskaana pyhän hengen vaikutuksesta,+ ennen kuin he liittyivät yhteen. 19  Mutta koska Joosef, hänen miehensä, oli vanhurskas eikä halunnut saattaa häntä julkisen huomion kohteeksi,+ hän aikoi salaa erota+ hänestä*. 20  Mutta kun hän oli tätä harkinnut, katso, Jehovan* enkeli näyttäytyi hänelle unessa ja sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä.+ 21  Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus,*+ sillä hän pelastaa+ kansansa+ sen synneistä.”+ 22  Tämä kaikki todella tapahtui, jotta täyttyisi se, minkä Jehova* oli puhunut+ profeettansa välityksellä,+ joka sanoi: 23  ”Katso! Neitsyt*+ tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimi Immanuel”,*+ joka merkitsee käännettynä: Jumala on kanssamme.+ 24  Sitten Joosef heräsi unestaan ja teki niin kuin Jehovan* enkeli oli häntä käskenyt ja otti vaimonsa luokseen. 25  Mutta hän ei ollut sukupuolisuhteissa+ hänen kanssaan*, ennen kuin tämä synnytti pojan;+ ja Joosef antoi hänelle nimen Jeesus.+

Alaviitteet

Tai ”sukuperän”, ”alkuperän”. Kreik. ge·neʹse·ōs ’synnyn’, ’syntymisen’; lat. generationis ’sukupolven’; J17,18(hepr.): tō·ledotʹ ’sukuluettelon’. Ks. 1Mo 2:4: ”historia”, alav.; 1Mo 5:1, alav.
Tai ”[Abrahamista] tuli [Iisakin] isä”, ”[Abraham] siitti [Iisakin]”. Kreik. e·genʹnē·sen; lat. genuit.
”Uurian vaimosta”. Tai ”hänestä, joka oli kuulunut Uurialle”.
WH, UBS ja Nestle-Aland jättävät pois Ahasjan, Joasin, Amasjan. Ks. kuitenkin 1Ai 3:11, 12.
Kreik. Ba·by·lōʹnos; J17,22(hepr.): Ba·velʹ. Ks. 1Mo 10:10, alav.; 2Ku 17:24, alav.
Tai ”päästää hänet vapaaksi”. Kirjm. ”päästää hänet irti”.
”Jehovan”. J3,4,7-14,16-18,22-24,28(hepr.): יהוה (Jeho·wahʹ); kreik. Κυρíου (Ky·riʹou), ilman määräistä artikkelia, merk. ’Herran’. Saksalainen Elberfelder Bibel, 1891 (samoin kuin J. N. Darbyn The Holy Scriptures, 1920), sanoo alaviitteessään Mt 1:20:een: ”’Herra’ ilman artikkelia tarkoittaa tässä ja monissa muissa kohdissa nimeä ’Jehova’.” Tämä on ensimmäinen niistä Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten 237 kohdasta, joissa Jumalan nimi ”Jehova” esiintyy UM:n päätekstissä. Lisäksi se esiintyy 72 kertaa alaviitteissä mutta ei päätekstissä. Ks. liite 1D.
”Jeesus”. Kreik. Ἰησοῦν (I·ē·sounʹ); J1-14,16-18,22(hepr.): ישוע (Je·šuʹaʽ, ”Jesua”, merk. ’Jehova on pelastus’).
Ks. liite 1D.
Neitsyt”. Kreik. par·theʹnos; J22(hepr.): ha·ʽal·mahʹ.
Kreik. Em·ma·nou·ēlʹ; J17,18,22(hepr.): ʽIm·ma·nu·ʼelʹ.
Ks. liite 1D.
Kirjm. ”hän ei tuntenut häntä”.