Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Luukas 3:1–38

3  Keisari Tiberiuksen* viidentenätoista hallitusvuonna, kun Pontius Pilatus oli Juudean käskynhaltijana ja Herodes*+ Galilean piirihallitsijana*, mutta hänen veljensä Filippos Iturean ja Trakonitiksen maan piirihallitsijana, ja Lysanias Abilenen piirihallitsijana,  ylipappi Hannaan ja Kaifaan päivinä,+ tuli Jumalan julistus Johannekselle,+ Sakarjan pojalle, erämaahan.+  Niin hän tuli kaikkialle Jordanin ympäristöseutuun ja saarnasi kastetta vertauskuvaksi katumuksesta syntien anteeksi antamiseksi,+  niin kuin profeetta Jesajan sanojen kirjaan on kirjoitettu: ”Kuunnelkaa! Joku huutaa erämaassa: ’Valmistakaa Jehovan* tie, tehkää hänen kulkutiensä suoriksi.+  Jokainen rotko on täytettävä, ja jokainen vuori ja kukkula on tasoitettava, ja mutkista on tultava suoria ja kivikkoisista paikoista tasaisia teitä,+  ja kaikki liha tulee näkemään Jumalan pelastuskeinon.’”+  Sen tähden hän sanoi ihmisjoukoille, jotka kulkivat hänen kastettavakseen: ”Te kyykäärmeiden+ jälkeläiset, kuka on antanut teille viitteen paeta tulevaa vihastusta?+  Tuottakaa sen tähden katumukseen* sopivia hedelmiä.+ Älkääkä ruvetko sanomaan itseksenne: ’Meillä on isänä Abraham.’ Sillä minä sanon teille, että Jumalalla on voima herättää näistä kivistä lapsia Abrahamille.  Tosiaankin, kirves on jo paikallaan puiden juurella; sen tähden jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.”+ 10  Ja ihmisjoukot kyselivät häneltä: ”Mitä meidän sitten pitää tehdä?”+ 11  Vastaukseksi hänellä oli tapana sanoa heille: ”Jolla on kaksi aluspukinetta, jakakoon ne sen kanssa, jolla ei ole yhtään, ja jolla on ruokatarvikkeita, tehköön samoin.”+ 12  Mutta veronkantajiakin tuli kastettavaksi, ja he sanoivat hänelle: ”Opettaja, mitä meidän pitää tehdä?”+ 13  Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko yhtään enempää kuin veromäärä on.”+ 14  Myös sotapalveluksessa olevat kyselivät häneltä: ”Entä mitä meidän pitää tehdä?” Ja hän sanoi heille: ”Älkää ahdistelko ketään älkääkä syyttäkö+ ketään väärin, vaan tyytykää ylläpitoonne.”*+ 15  Kun nyt kansa oli odotuksen vallassa ja kaikki pohdiskelivat sydämessään Johanneksesta: ”Voisikohan hän olla Kristus?”,+ 16  Johannes antoi vastauksen sanoen kaikille: ”Minä osaltani kastan teidät vedellä, mutta on tulossa minua voimakkaampi, jonka sandaalien hihnoja en ole kelvollinen irrottamaan.+ Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella.+ 17  Hänellä on viskimensä kädessään, jotta hän puhdistaisi puimatantereensa täydelleen ja kokoaisi+ vehnän varastohuoneeseensa, mutta akanat+ hän polttaa tulella,+ jota ei voi sammuttaa.” 18  Sen tähden hän antoi myös monia muita kehotuksia ja jatkoi hyvän uutisen julistamista kansalle. 19  Mutta kun piirihallitsija* Herodes oli saanut häneltä ojennuksen veljensä vaimon Herodiaan johdosta ja kaikkien pahojen tekojensa johdosta,+ 20  Herodes lisäsi tämänkin kaikkiin noihin tekoihin: hän sulki Johanneksen vankilaan.+ 21  Kun nyt kaikkea kansaa kastettiin, Jeesuskin+ kastettiin*, ja hänen rukoillessaan taivas+ aukeni 22  ja pyhä henki laskeutui ruumiillisessa hahmossa kuin kyyhkynen hänen päälleen, ja taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; olen hyväksynyt sinut.”+ 23  Ja Jeesus itse oli työnsä aloittaessaan*+ noin kolmikymmenvuotias+ ja oli, niin kuin luultiin*,Joosefin+ poika,+hänen joka oli Heelin, 24  joka taas Mattatin,joka Leevin,joka Melkin,joka Jannain,joka Joosefin, 25  joka Mattatiaan,joka Aamoksen,joka Nahumin,joka Eslin,joka Naggain, 26  joka Maatin,joka Mattatiaan,joka Semeinin,joka Josekin,joka Jodan, 27  joka Johananin,joka Resan,joka Serubbabelin,+joka Sealtielin,*+joka Nerin, 28  joka Melkin,joka Addin,joka Kosamin,joka Elmadamin,joka Erin, 29  joka Jeesuksen*,joka Elieserin,joka Jorimin,joka Mattatin,joka Leevin, 30  joka Symeonin,joka Juudaksen*,joka Joosefin,joka Jonamin,joka Eljakimin, 31  joka Melean,joka Mennan,joka Mattatan,joka Natanin,+joka Daavidin,+ 32  joka Iisain,+joka Obedin,*+joka Boasin,+joka Salman,*+joka Nahsonin,+ 33  joka Amminadabin,*+joka Arnin,*+joka Hesronin,+joka Peresin,+joka Juudan,+ 34  joka Jaakobin,+joka Iisakin,+joka Abrahamin,+joka Terahin,+joka Nahorin,+ 35  joka Serugin,+joka Reun,+joka Pelegin,+joka Eberin,+joka Selahin,+ 36  joka Kainanin*,joka Arpaksadin,+joka Seemin,+joka Nooan,+joka Lemekin,+ 37  joka Metusalahin,+joka Hanokin,+joka Jaredin,+joka Mahalaleelin,+joka Kainanin,+ 38  joka Enosin,+joka Setin,+joka Aadamin,+joka Jumalan poika.

Alaviitteet

Tai ”Tiberius Caesarin”. Kreik. Ti·be·riʹou Kaiʹsa·ros; lat. Tiberii Caesaris.
Ts. Herodes Antipas, Herodes Suuren poika.
”piirihallitsijana”. Kirjm. ”tetrarkki” (merk. ’neljänneksen hallitsija’), Rooman keisarin edustajana hallinnut paikallisruhtinas. Lat. tetrarcha.
Ks. liite 1D.
Kirjm. ”mielenmuutokseen”. Kreik. me·ta·noiʹas.
Tai ”palkkaanne”. Lat. stipendiis.
Ks. jae 1: ”piirihallitsijana”, alav.
Tai ”kastettiin upottamalla”. Kreik. ba·pti·sthenʹtos.
Tai ”opettamisensa aloittaessaan”.
Tai ”niin kuin oli lailla vahvistettu”.
”Sealtielin”. Kirjm. ”Salatiel”.
”Jeesuksen”, אABVgSysJ18,22; SypJ17,21: ”Joseksen (Josen)”.
Tai ”Juudan”.
”Obed”. א*BSys: ”Jobel”.
”Salma”. א*BSys: ”Sala”.
”Amminadab”, AVgSyp; B: ”Admein”.
”Arni”. ADVgSyp: ”Aram”. Tai ”Ram”. Ks. 1Ai 2:9; Mt 1:3, 4.
P75D jättävät pois ”joka Kainanin”, mikä on sopusoinnussa 1Mo 10:24; 11:12, 15; 1Ai 1:18:n kanssa.