Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

Joosua 22:1–34

22  Siihen aikaan Joosua kutsui ruubenilaiset ja gadilaiset ja Manassen puoli heimoa+  ja sanoi heille: ”Te olette noudattaneet kaikkea, mitä Jehovan palvelija Mooses on käskenyt teidän noudattaa,+ ja olette totelleet ääntäni kaikessa, mistä olen antanut teille käskyn.+  Ette ole jättäneet veljiänne näinä monina päivinä+ aina tähän päivään asti, ja olette täyttäneet Jehovan, Jumalanne, käskyn velvoituksen.+  Ja nyt Jehova, teidän Jumalanne, on antanut veljillenne levon, niin kuin hän lupasi heille.+ Kääntykää siis nyt ja lähtekää matkaan teltoillenne, omistamaanne maahan, jonka Jehovan palvelija Mooses antoi teille Jordanin toiselta puolelta.+  Pankaa vain hyvin tarkoin täytäntöön se käsky+ ja laki, jonka Jehovan palvelija Mooses teille antoi, rakastamalla Jehovaa, Jumalaanne,+ ja vaeltamalla kaikilla hänen teillään+ ja pitämällä hänen käskynsä+ ja pysymällä hänessä kiinni+ sekä palvelemalla+ häntä kaikesta sydämestänne+ ja kaikesta sielustanne.”+  Niin Joosua siunasi+ heidät ja lähetti heidät matkaan, jotta he voivat mennä teltoilleen*.  Ja toiselle puolelle Manassen heimoa Mooses oli antanut Basanista+ lahjan*, ja sen toiselle puolelle Joosua antoi lahjan* heidän veljiensä parista Jordanin länsipuolelta.+ Niinpä kun Joosua lähetti heidät teltoilleen, hän myös ryhtyi siunaamaan heitä.  Ja hän sanoi heille edelleen: ”Palatkaa teltoillenne mukananne paljon rikkauksia ja hyvin paljon karjaa, hopeaa ja kultaa ja kuparia ja rautaa ja vaatteita hyvin suuret määrät.+ Ottakaa veljienne kanssa osanne vihollisiltanne saadusta saaliista.”+  Sen jälkeen Ruubenin pojat ja Gadin pojat ja Manassen puoli heimoa palasivat ja lähtivät pois muiden Israelin poikien luota Silosta, joka on Kanaanin maassa, mennäkseen Gileadin+ maahan, omistamaansa maahan, jonne he olivat asettuneet Jehovan Mooseksen välityksellä antamasta käskystä.+ 10  Kun Ruubenin pojat ja Gadin pojat ja Manassen puoli heimoa tulivat Jordanin seuduille, jotka olivat Kanaanin maassa, niin he rakensivat sinne Jordanin rannalle alttarin, huomiota herättävän suuren alttarin.+ 11  Myöhemmin muut Israelin pojat kuulivat+ sanottavan: ”Katso! Ruubenin pojat ja Gadin pojat ja Manassen puoli heimoa ovat rakentaneet alttarin Kanaanin maan rajalle, Israelin poikien puoleisille Jordanin seuduille.” 12  Kun Israelin pojat saivat kuulla siitä, niin Israelin poikien koko kansankokous+ kokoontui Siloon+ ryhtyäkseen sotatoimiin heitä vastaan.+ 13  Silloin Israelin pojat lähettivät+ Ruubenin poikien ja Gadin poikien ja Manassen puolen heimon luo Gileadin maahan Pinehasin,+ pappi Eleasarin pojan, 14  ja hänen kanssaan kymmenen johtomiestä, yhden johtomiehen kustakin isänhuoneesta, kaikista Israelin heimoista, ja kukin heistä oli heidän isiensä huoneen päämies Israelin tuhansista.+ 15  Niin he tulivat Ruubenin poikien ja Gadin poikien sekä Manassen puolen heimon luo Gileadin maahan ja alkoivat puhua heidän kanssaan+ sanoen: 16  ”Näin on koko Jehovan kansankokous+ sanonut: ’Mikä on tämä uskottomuudenteko,+ jonka olette tehneet Israelin Jumalaa vastaan kääntyessänne+ tänään pois seuraamasta Jehovaa rakentamalla itsellenne alttarin+ kapinoidaksenne tänään Jehovaa vastaan? 17  Oliko meille liian vähäinen Peorin erhe,+ josta emme ole puhdistautuneet vielä tähän päivään mennessä, vaikka vitsaus tuli Jehovan kansankokoukselle?+ 18  Ja te kääntyisitte tänään pois seuraamasta Jehovaa; ja on tapahtuva, että jos te kapinoitte tänään Jehovaa vastaan, niin hän närkästyy huomenna Israelin koko kansankokoukseen.+ 19  Jos nyt omistamanne maa on todella epäpuhdas,+ niin menkää toiselle puolelle Jehovan omaisuusmaahan,+ jossa on ollut Jehovan tabernaakkeli,+ ja asettukaa meidän keskellemme; älkääkä Jehovaa vastaan kapinoiko älkääkä tehkö meistä kapinallisia rakentamalla itsellenne alttarin Jehovan, meidän Jumalamme, alttarin lisäksi.+ 20  Eikö Aakan,+ Serahin poika, tehnyt uskottomuudenteon siinä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, ja eikö närkästys tullut Israelin koko kansankokoukselle?+ Eikä hän ollut ainoa mies, joka heitti henkensä erheensä takia.’”+ 21  Tällöin Ruubenin pojat ja Gadin pojat ja Manassen puoli heimoa vastasivat+ ja puhuivat Israelin tuhansien päämiehille:+ 22  ”Jumalallinen,+ Jumala,+ Jehova, Jumalallinen, Jumala, Jehova,*+ hän tietää,+ ja Israelkin tulee tietämään.+ Jos teimme tämän kapinamielessä*+ tai jos uskottomuudessa Jehovaa vastaan,+ niin älä pelasta meitä tänä päivänä. 23  Jos* teimme tämän rakentaaksemme itsellemme alttarin kääntyäksemme pois seuraamasta Jehovaa ja jos uhrataksemme sen päällä polttouhreja ja viljauhreja+ ja jos toimittaaksemme sen päällä yhteysteurasuhreja, niin Jehova itse ottaa sen selville.+ 24  Vai emmekö tehneet tätä pikemminkin huolestuneina jostakin muusta sanoen: ’Teidän poikanne sanovat vastaisuudessa meidän pojillemme: ”Mitä tekemistä teillä on Jehovan, Israelin Jumalan, kanssa?* 25  Ja Jehova on asettanut välillemme rajan, meidän ja teidän, Ruubenin poikien ja Gadin poikien, välille, nimittäin Jordanin. Teillä ei ole mitään osuutta Jehovaan.”+ Ja teidän poikanne saavat varmasti meidän poikamme luopumaan Jehovan pelkäämisestä.’+ 26  Siksi me sanoimme: ’Jospa toimisimme omaksi hyväksemme rakentamalla alttarin, ei polttouhria eikä teurasuhria varten, 27  vaan olemaan todistajana meidän ja teidän sekä jälkeemme tulevien sukupolvien välillä+ siitä, että me suoritamme Jehovan palvelusta* hänen edessään polttouhreillamme ja teurasuhreillamme sekä yhteysteurasuhreillamme,+ jotta poikanne eivät vastaisuudessa sanoisi meidän pojillemme: ”Teillä ei ole mitään osuutta Jehovaan.”’ 28  Niin me sanoimme: ’Ja on tapahduttava, että jos he vastaisuudessa sanoisivat sen meille ja meidän sukupolvillemme, niin meidän on sanottava: ”Katsokaa Jehovan alttarin kuvaa, jonka isämme tekivät, ei polttouhria eikä teurasuhria varten, vaan olemaan todistajana välillämme, meidän ja teidän.”’ 29  Meistä on mahdotonta ajatella, että omasta aloitteestamme kapinoisimme Jehovaa vastaan ja kääntyisimme tänään pois seuraamasta Jehovaa+ rakentamalla alttarin polttouhria, viljauhria ja teurasuhria varten Jehovan, Jumalamme, alttarin lisäksi, joka on hänen tabernaakkelinsa edessä!”+ 30  Kun nyt pappi Pinehas+ ja kansankokouksen johtomiehet+ sekä Israelin tuhansien päämiehet, jotka olivat hänen kanssaan, kuulivat Ruubenin poikien ja Gadin poikien sekä Manassen poikien puhumat sanat, se oli heidän silmissään hyvä. 31  Niin Pinehas, pappi Eleasarin poika, sanoi Ruubenin pojille ja Gadin pojille ja Manassen pojille: ”Tänään me tiedämme, että Jehova on keskellämme,+ koska ette olekaan tässä tehneet uskottomuudentekoa Jehovaa vastaan. Nyt te olette vapauttaneet Israelin pojat Jehovan käsistä.”+ 32  Sitten Pinehas, pappi Eleasarin poika, sekä johtomiehet palasivat+ Ruubenin poikien ja Gadin poikien luota Gileadin maasta Kanaanin maahan toisten Israelin poikien luo ja toivat heille vastauksen.+ 33  Ja vastaus oli Israelin poikien silmissä hyvä, ja Israelin pojat siunasivat Jumalaa,+ eivätkä he puhuneet sotatoimiin ryhtymisestä heitä vastaan sen maan hävittämiseksi, jossa Ruubenin ja Gadin pojat asuivat. 34  Ja Ruubenin pojat ja Gadin pojat antoivat sitten alttarille nimen*, koska ”se on välillämme todistajana siitä, että Jehova on tosi Jumala”.+

Alaviitteet

Tai ”koteihinsa”.
Tai ”Jumalien Jumala, Jehova, jumalien Jumala, Jehova”. Hepr. ʼEl ׀ ʼElo·himʹ ׀ Jehwahʹ, ʼEl ׀ ʼElo·himʹ ׀ Jehwahʹ, jossa sanoja erottaa pystysuora lukumerkki (pa·seqʹ). Ilmaus ʼEl ʼElo·himʹ Jehwahʹ esiintyy vain kertaalleen Ps 50:1:ssä. Lat. fortissimus Deus Dominus, fortissimus Deus Dominus ’väkevin Jumala Jehova, väkevin Jumala Jehova’. Olemme kääntäneet hepr. ilmauksen ensimmäisen sanan ʼEl sanalla ”Jumalallinen”. Se voidaan kääntää myös vastineilla ”Jumala”, ”Väkevä”, ”Mahtava”.
”kapinamielessä”. M: ”kapinassa”. Kreik. a·po·sta·siʹai ’luopumus’, verbistä a·fiʹstē·mi ’astua pois jostakin’; substantiivin merkityksiä ovat ’hylkääminen’, ’luopuminen’ ja ’kapina’. Ks. 2Ai 29:19, alav., Ap 21:21, alav. ja 2Te 2:3: ”luopumus”, alav.
”Ja jos”, LXXVg; M jättää pois.
Tai: ”Mitä yhteistä teillä on Jehovan – – kanssa?” Kirjm.: ”Mitä [on] teille ja Jehovalle?” Hepr. idiomi; torjuva kysymys, joka ilmaisee vastustusta. Ks. liite 7B.
Tai ”palvonnan osaa”. Hepr. ʽavo·datʹ; kreik. la·treiʹan ’pyhää palvelusta’. Vrt. 2Mo 3:12, alav.
Selityksestä päätellen alttarin nimeksi annettiin todennäköisesti Todistaja. Sy lisää: ”todistuksen alttari”.