Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Joosua 21:1–45

21  Leeviläisten isien päämiehet lähestyivät nyt pappi Eleasaria+ ja Joosuaa,+ Nunin poikaa, sekä Israelin poikien heimojen isien päämiehiä  ja puhuivat heille Silossa+ Kanaanin maassa sanoen: ”Jehova käski Mooseksen välityksellä antaa meille asuinkaupunkeja sekä niiden laidunmaat kotieläimiämme varten.”+  Niin Israelin pojat antoivat leeviläisille+ Jehovan käskystä nämä kaupungit ja niiden laidunmaat omasta perinnöstään.+  Sitten arpa tuli kehatilaisten+ suvuille, ja leeviläisistä pappi Aaronin pojille tuli kuulumaan kolmetoista kaupunkia arvan mukaan Juudan+ heimolta ja simeonilaisten+ heimolta sekä Benjaminin+ heimolta.  Ja jäljelle jääneille Kehatin+ pojille tuli arvalla kymmenen kaupunkia Efraimin+ heimon suvuilta* ja Danin+ heimolta ja puolelta Manassen+ heimolta.  Ja Gersonin+ pojille tuli arvalla kolmetoista kaupunkia Isaskarin+ heimon suvuilta ja Asserin+ heimolta ja Naftalin+ heimolta ja puolelta Manassen heimolta Basanista.+  Merarin+ pojille tuli heidän sukujensa mukaisesti kaksitoista kaupunkia Ruubenin+ heimolta ja Gadin+ heimolta ja Sebulonin+ heimolta.  Näin Israelin pojat antoivat leeviläisille nämä kaupungit ja niiden laidunmaat+ arvalla,+ niin kuin Jehova oli käskenyt Mooseksen välityksellä.+  He siis antoivat nämä nimeltä mainitut kaupungit Juudan poikien heimolta ja Simeonin poikien heimolta,+ 10  ja ne tulivat kuulumaan Aaronin pojille, jotka olivat Leevin poikien kehatilaissuvuista, sillä ensimmäinen arpa tuli heille.+ 11  Niin he antoivat heille Kirjat-Arban+ (tämä Arba oli Anakin isä)+ eli Hebronin+ Juudan vuoristosta+ sekä sen ympärillä olevan laidunmaan; 12  ja kaupungin kedon ja sen asutusalueet he antoivat omaisuudeksi Kalebille, Jefunnen pojalle.+ 13  Ja pappi Aaronin pojille he antoivat tappajaa+ varten olevan turvakaupungin,+ nimittäin Hebronin,+ ja sen laidunmaan sekä Libnan+ ja sen laidunmaan 14  ja Jattirin+ ja sen laidunmaan ja Estemoan+ ja sen laidunmaan 15  ja Holonin*+ ja sen laidunmaan ja Debirin+ ja sen laidunmaan 16  ja Ainin*+ ja sen laidunmaan ja Jutan+ ja sen laidunmaan, Bet-Semesin+ ja sen laidunmaan; yhdeksän kaupunkia näiltä kahdelta heimolta. 17  Ja Benjaminin heimolta Gibeon+ ja sen laidunmaa, Geba+ ja sen laidunmaa, 18  Anatot+ ja sen laidunmaa ja Almon*+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia. 19  Aaronin poikien,+ pappien, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia ja niiden laidunmaat.+ 20  Ja Kehatin poikien suvuille, Kehatin pojista jäljelle jääneille leeviläisille, tuli heidän arpansa perusteella kaupunkeja Efraimin heimolta.+ 21  Niinpä heille annettiin tappajaa+ varten oleva turvakaupunki,+ nimittäin Sikem,+ ja sen laidunmaa+ Efraimin vuoristosta ja Geser+ ja sen laidunmaa 22  ja Kibsaim*+ ja sen laidunmaa ja Bet-Horon+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia. 23  Ja Danin heimolta Elteke ja sen laidunmaa, Gibbeton+ ja sen laidunmaa, 24  Aijalon+ ja sen laidunmaa, Gat-Rimmon+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia. 25  Ja puolelta Manassen heimolta Taanak+ ja sen laidunmaa ja Gat-Rimmon ja sen laidunmaa; kaksi kaupunkia. 26  Jäljelle jääneillä Kehatin poikien suvuilla oli kaupunkeja laidunmaineen kaikkiaan kymmenen. 27  Ja leeviläissukuihin kuuluvilla Gersonin+ pojilla oli puolelta Manassen+ heimolta tappajaa varten oleva turvakaupunki, nimittäin Golan+ Basanista, ja sen laidunmaa ja Beestera*+ ja sen laidunmaa; kaksi kaupunkia. 28  Ja Isaskarin+ heimolta Kisjon+ ja sen laidunmaa, Daberat+ ja sen laidunmaa, 29  Jarmut*+ ja sen laidunmaa, En-Gannim+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia. 30  Ja Asserin+ heimolta Misal+ ja sen laidunmaa, Abdon+ ja sen laidunmaa, 31  Helkat+ ja sen laidunmaa ja Rehob+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia. 32  Ja Naftalin+ heimolta tappajaa+ varten oleva turvakaupunki,+ nimittäin Kedes+ Galileasta*, ja sen laidunmaa ja Hammot-Dor+ ja sen laidunmaa sekä Kartan* ja sen laidunmaa; kolme kaupunkia. 33  Gersonilaisten kaupunkeja heidän sukujensa mukaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia ja niiden laidunmaat. 34  Ja Merarin+ poikien suvuilla, jäljelle jääneillä leeviläisillä, oli Sebulonin+ heimolta Jokneam+ ja sen laidunmaa, Karta ja sen laidunmaa, 35  Dimna*+ ja sen laidunmaa, Nahalal+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia. 36  Ja Ruubenin+ heimolta Beser+ ja sen laidunmaa ja Jahas+ ja sen laidunmaa, 37  Kedemot+ ja sen laidunmaa ja Mefaat+ ja sen laidunmaa; neljä kaupunkia.* 38  Ja Gadin+ heimolta tappajaa varten oleva turvakaupunki, nimittäin Ramot Gileadista,+ ja sen laidunmaa ja Mahanaim+ ja sen laidunmaa, 39  Hesbon+ ja sen laidunmaa, Jaser+ ja sen laidunmaa; kaikkiaan neljä kaupunkia. 40  Leeviläissuvuista jäljelle jääneille Merarin+ pojille heidän sukujensa mukaan kuuluvia kaupunkeja oli heidän arpaosanaan kaikkiaan kaksitoista kaupunkia. 41  Kaikkiaan leeviläisten kaupunkeja Israelin poikien maaomaisuuden keskellä oli neljäkymmentäkahdeksan kaupunkia+ laidunmaineen.+ 42  Näihin kaupunkeihin tuli kuhunkin kuulumaan kaupungin lisäksi sitä ympäröivä laidunmaa – sellaisia olivat kaikki nämä kaupungit.+ 43  Niin Jehova antoi Israelille kaiken sen maan, jonka hän oli heidän esi-isilleen vannonut antavansa,+ ja he ryhtyivät ottamaan sitä haltuunsa+ ja asumaan siinä. 44  Lisäksi Jehova antoi heille levon+ yltympäri kaiken sen mukaisesti, mitä hän oli heidän esi-isilleen vannonut,+ eikä yksikään heidän vihollisistaan kestänyt heidän edessään.+ Kaikki heidän vihollisensa Jehova antoi heidän käsiinsä.+ 45  Ei yksikään lupaus jäänyt toteutumatta kaikista niistä hyvistä lupauksista, jotka Jehova oli antanut Israelin huoneelle; kaikki toteutui.+

Alaviitteet

M:n mukaan; LXXSyVg: ”Efraimin heimolta”.
1Ai 6:58:ssa nimi on ”Hilen”.
15:42:ssa, 19:7:ssä ja 1Ai 6:59:ssä nimi on ”Asan”.
1Ai 6:60:ssä nimi on ”Alemet”.
1Ai 6:68:ssa nimi on ”Jokmeam”.
1Ai 6:71:ssä nimi on ”Astarot”.
19:21:ssä nimi on ”Remet”, 1Ai 6:73:ssa ”Ramot”.
Ks. 20:7: ”Galileasta”, alav.
1Ai 6:76:ssa nimi on ”Kirjataim”.
1Ai 6:77:ssä nimi on ”Rimmono”.
Jakeet 36, 37 ovat tässä joidenkin hepr. käsikirjoitusten, LXXSyVgc:n ja 1Ai 6:63, 78, 79:n mukaan (Sy mainitsee nämä neljä kaupunkia nimeltä jakeesta 34 alkaen); Al, Ca ja L jättävät pois jakeet 36, 37, ilmeisesti kirjurinvirheen vuoksi, joka johtui siitä, että jakeet 35 ja 37 päättyvät molemmat ilmaukseen ”neljä kaupunkia”.