Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Joosua 19:1–51

19  Toinen arpa+ tuli sitten Simeonille, Simeonin poikien+ heimolle heidän sukujensa mukaan. Ja heidän perintönsä tuli olemaan Juudan poikien perinnön keskellä.+  Ja heidän perinnössään heille tuli Beerseba,+ myös Seba*, ja Molada+  ja Hasar-Sual+ ja Bala ja Esem+  ja Eltolad+ ja Betul ja Horma  ja Siklag+ ja Bet-Markabot ja Hasar-Susa+  ja Bet-Lebaot+ ja Saruhen; kolmetoista kaupunkia ja niiden asutusalueet.  Ain,+ Rimmon+ ja Eter ja Asan;+ neljä kaupunkia ja niiden asutusalueet,  ja kaikki asutusalueet, jotka olivat näiden kaupunkien ympärillä aina Baalat-Beeriin,+ etelän* Ramaan,+ asti. Tämä oli Simeonin poikien heimon perintö heidän sukujensa mukaan.  Simeonin poikien perintö otettiin Juudan poikien jako-osasta, sillä Juudan poikien osuus osoittautui heille liian suureksi.+ Niin Simeonin pojat saivat omaisuuden heidän perintönsä keskeltä.+ 10  Seuraavaksi nousi kolmas arpa+ Sebulonin+ pojille heidän sukujensa mukaan, ja heidän perintönsä raja tuli olemaan aina Saridissa saakka. 11  Ja heidän rajansa nousi länteen päin myös Marealiin ja ulottui Dabbesetiin ja ulottui Jokneamin+ edustalla olevaan purolaaksoon. 12  Ja se palasi Saridista itään päin, auringonnousuun päin, Kislot-Taborin rajalle ja suuntautui Daberatiin+ ja nousi Jafiaan. 13  Ja sieltä se kulki itään päin, kohti auringonnousua, Gat-Heferiin,+ Et-Kasiniin, ja suuntautui Rimmoniin, ja se merkittiin Neaan*. 14  Ja raja kääntyi sen pohjoispuolitse Hannatoniin, ja se päättyi Jiftah-Elin laaksoon; 15  lisäksi Kattat ja Nahalal ja Simron+ ja Jidala ja Betlehem;+ kaksitoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 16  Tämä oli Sebulonin poikien perintö+ heidän sukujensa mukaan.+ Nämä olivat kaupungit ja niiden asutusalueet. 17  Neljäs arpa tuli Isaskarille,+ Isaskarin pojille heidän sukujensa mukaan. 18  Ja heidän rajanaan tuli olemaan Jisreel+ ja Kesulot ja Sunem+ 19  ja Hafaraim ja Sion ja Anaharat 20  ja Rabbit ja Kisjon ja Ebes 21  ja Remet ja En-Gannim+ ja En-Hadda ja Bet-Passes. 22  Ja raja ulottui Taboriin+ ja Sahasumaan ja Bet-Semesiin, ja heidän rajansa päättyi Jordaniin; kuusitoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 23  Tämä oli Isaskarin poikien heimon perintö heidän sukujensa mukaan,+ kaupungit ja niiden asutusalueet. 24  Viides arpa+ tuli sitten Asserin+ poikien heimolle heidän sukujensa mukaan. 25  Ja heidän rajanaan tuli olemaan Helkat+ ja Hali ja Beten ja Aksaf+ 26  ja Alammelek ja Amad ja Misal.+ Ja se ulottui länteen päin Karmeliin+ ja Sihor-Libnatiin, 27  ja se palasi auringonnousuun päin Bet-Dagoniin ja ulottui Sebuloniin+ ja Jiftah-Elin laaksoon pohjoisessa, Bet-Emekiin ja Neieliin, ja se suuntautui Kabuliin, vasemmalle, 28  ja Ebroniin ja Rehobiin ja Hammoniin ja Kanaaseen aina väekkääseen Sidoniin+ saakka. 29  Ja raja palasi Ramaan ja aina Tyroksen+ linnoitettuun kaupunkiin saakka. Ja raja palasi Hosaan, ja se päättyi lopulta mereen Aksibin+ seudulle*; 30  lisäksi Umma ja Afek+ ja Rehob;+ kaksikymmentäkaksi kaupunkia ja niiden asutusalueet. 31  Tämä oli Asserin poikien heimon perintö heidän sukujensa mukaan.+ Nämä olivat kaupungit ja niiden asutusalueet. 32  Naftalin+ pojille tuli kuudes arpa,+ Naftalin pojille heidän sukujensa mukaan. 33  Ja heidän rajansa tuli olemaan Helefistä, Saanannimin suuresta puusta,+ ja Adami-Nekeb ja Jabneel aina Lakkumiin asti, ja se päättyi lopulta Jordaniin. 34  Ja raja palasi länteen päin Asnot-Taboriin ja meni sieltä Hukkokiin ja ulottui Sebuloniin+ etelässä, ja Asseriin+ se ulottui lännessä ja Juudaan+ Jordanin luona* auringonnousuun päin. 35  Ja linnoitettuja kaupunkeja olivat Siddiim, Ser ja Hammat,+ Rakkat ja Kinneret+ 36  ja Adama ja Rama ja Hasor+ 37  ja Kedes+ ja Edrei ja En-Hasor 38  ja Jiron ja Migdal-El, Horem ja Bet-Anat ja Bet-Semes;+ yhdeksäntoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 39  Tämä oli Naftalin poikien heimon perintö+ heidän sukujensa mukaan,+ kaupungit ja niiden asutusalueet. 40  Seitsemäs arpa+ tuli Danin+ poikien heimolle heidän sukujensa mukaan. 41  Ja heidän perintönsä rajana tuli olemaan Sora+ ja Estaol ja Ir-Semes 42  ja Saalabbin+ ja Aijalon+ ja Jitla 43  ja Elon ja Timna+ ja Ekron+ 44  ja Elteke ja Gibbeton+ ja Baalat+ 45  ja Jehud* ja Bene-Berak ja Gat-Rimmon+ 46  ja Me-Jarkon ja Rakkon sekä Joppen+ edustalla oleva raja. 47  Ja Danin poikien alue oli heille liian ahdas.*+ Niin Danin pojat nousivat ja sotivat Lesemiä+ vastaan ja valloittivat sen ja löivät sen miekan terällä. Sitten he ottivat sen haltuunsa ja asettuivat sinne asumaan, ja he alkoivat kutsua Lesemiä Daniksi esi-isänsä Danin nimen mukaan.+ 48  Tämä oli Danin poikien heimon perintö heidän sukujensa mukaan. Nämä olivat kaupungit ja niiden asutusalueet. 49  Näin he saivat päätökseen maan jakamisen omaisuudeksi sen alueiden mukaan. Sitten Israelin pojat antoivat keskuudestaan perinnön Joosualle, Nunin pojalle. 50  Jehovan käskystä he antoivat hänelle hänen pyytämänsä kaupungin,+ nimittäin Timnat-Serahin+ Efraimin vuoristosta, ja hän alkoi rakentaa kaupunkia ja asettui siihen asumaan. 51  Nämä olivat ne perinnöt, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, sekä Israelin poikien heimojen isien päämiehet jakoivat+ omaisuudeksi arvalla Silossa+ Jehovan edessä kohtaamisteltan sisäänkäynnin luona.+ Niin he lakkasivat jakamasta maata.

Alaviitteet

”Seba”. LXXB(kreikk.): Sa·ma·aʹ ’Sema’.
Tai ”Negevin”.
”ja se merkittiin Neaan”. Kirjm. ”joka merkittiin Neaan”.
”Aksibin seudulle”. Mahd. ”ja Mehelebiin ja Aksibiin”. LXXB: ”ja kohti Lebiä ja Ekosobia”.
”ja Juudaan Jordanin luona”. Mahd. ”ja Jordanin rannoille”, M:iin tehdyn C. F. Houbigantin ehdottaman pienen korjauksen mukaan; LXX: ”ja Jordaniin”. Vrt. 3:15.
LXXB: ”Azor”.
Kirjm.: ”Ja Danin poikien alue meni heiltä jatkuvasti pois (hävisi heiltä).”