Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

Joosua 18:1–28

18  Sitten Israelin poikien koko kansankokous kokoontui Siloon,+ ja he ryhtyivät sijoittamaan sinne kohtaamistelttaa,+ koska maa oli nyt alistettuna heidän edessään.+  Mutta Israelin poikien keskuudessa oli vielä jäljellä niitä, joiden perintö oli jakamatta, nimittäin seitsemän heimoa.  Niin Joosua sanoi Israelin pojille: ”Kuinka kauan te aiotte olla leväperäisiä ettekä mene ottamaan haltuunne sitä maata,+ jonka Jehova, esi-isienne Jumala, on teille antanut?+  Hankkikaa itsellenne kolme miestä jokaisesta heimosta ja antakaa minun lähettää heidät matkaan, jotta he lähtisivät ja kulkisivat ympäri maata ja kartoittaisivat sen perintönsä mukaisesti, ja tulkoot he luokseni.+  Ja heidän on jaettava se keskenään seitsemään osaan.+ Juuda pysyy alueellaan etelässä,+ ja Joosefin huone pysyy alueellaan pohjoisessa.+  Te taas kartoitatte maan seitsemään osaan, ja teidän on tuotava ne tänne minulle, ja minun on heitettävä puolestanne arpaa+ täällä Jehovan, meidän Jumalamme, edessä.  Sillä leeviläisillä ei ole osuutta keskuudessanne,+ koska Jehovan pappeus on heidän perintönsä,+ ja Gad ja Ruuben+ ja Manassen puoli heimoa+ ovat ottaneet Jordanin itäpuolelta perintönsä, jonka Jehovan palvelija Mooses on heille antanut.”+  Niin miehet nousivat lähteäkseen ja Joosua käski+ sitten niitä, jotka olivat menossa kartoittamaan maata, sanoen: ”Menkää ja kulkekaa ympäri maata ja kartoittakaa se ja palatkaa minun luokseni, niin minä vedän puolestanne arpaa+ täällä Silossa+ Jehovan edessä.”  Silloin miehet menivät ja kulkivat kautta maan ja kartoittivat+ sen kirjaan kaupunki kaupungilta, seitsemään osaan. Sen jälkeen he tulivat Joosuan luo Silon leiriin, 10  ja Joosua veti heidän puolestaan arpaa Silossa Jehovan edessä.+ Näin Joosua jakoi siellä maan Israelin pojille heidän osuuksiensa mukaan.+ 11  Silloin nousi Benjaminin+ poikien heimon arpa+ heidän sukujensa mukaan, ja heidän arpaosansa alue osui Juudan poikien+ ja Joosefin poikien+ väliin. 12  Ja heidän rajansa tuli olemaan pohjoiskulmauksessa Jordanista, ja raja nousi Jerikon+ pohjoisrinteelle ja nousi vuorelle länteen päin, ja se päättyi Bet-Avenin+ erämaahan. 13  Ja raja kulki sieltä Lusiin,+ Lusin etelärinteelle, eli Beteliin,+ ja raja laskeutui Atrot-Addariin,+ vuorelle joka on Ala-Bet-Horonin+ eteläpuolella. 14  Ja raja merkittiin, ja se kääntyi länsipuolella etelään vuorelta, joka sijaitsee vastapäätä Bet-Horonia eteläpuolella, ja se päättyi Kirjat-Baaliin eli Kirjat-Jearimiin,+ Juudan poikien kaupunkiin. Tämä on länsisivu. 15  Ja eteläsivu lähti Kirjat-Jearimin laidasta, ja raja kulki länttä kohti ja suuntautui Neftoahin vesien lähteelle.+ 16  Ja raja laskeutui sen vuoren päähän, joka sijaitsee vastapäätä Hinnomin pojan laaksoa,+ joka on Refaimin+ alatasangon pohjoispuolella, ja se laskeutui Hinnominlaaksoon* eteläiselle jebusilaisrinteelle+ ja laskeutui En-Rogeliin.+ 17  Ja se merkittiin pohjoiseen päin, ja se suuntautui En-Semesiin ja meni Gelilotiin, joka on Adummimin ylämäen edustalla,+ ja se laskeutui Bohanin,+ Ruubenin pojan, kiveen.+ 18  Ja se meni Araban edustalla olevalle pohjoisrinteelle ja laskeutui Arabaan. 19  Ja raja meni Bet-Hoglan+ pohjoisrinteelle, ja se (raja) päättyi Suolameren+ pohjoiseen lahteen, Jordanin eteläpäähän. Tämä oli eteläraja. 20  Ja Jordan oli sen rajana itäpuolella. Tämä oli Benjaminin poikien perintö rajoineen yltympäri heidän sukujensa mukaan. 21  Ja Benjaminin poikien heimon kaupungeiksi heidän sukujensa mukaan tulivat Jeriko+ ja Bet-Hogla ja Emek-Kesis 22  ja Bet-Araba+ ja Semaraim ja Betel+ 23  ja Avvim ja Para ja Ofra+ 24  ja Kefar-Ammoni ja Ofni ja Geba;+ kaksitoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. 25  Gibeon+ ja Rama ja Beerot 26  ja Mispe+ ja Kefira+ ja Mosa 27  ja Rekem ja Jirpeel ja Tarala 28  ja Seela,+ Ha-Elef ja Jebusi*, toisin sanoen Jerusalem,+ Gibea+ ja Kirjat; neljätoista kaupunkia ja niiden asutusalueet. Tämä oli Benjaminin poikien perintö heidän sukujensa mukaan.+

Alaviitteet

”Hinnominlaaksoon”. Hepr. gē Hin·nomʹ; kreik. Gaiʹen·na; lat. Gehennom. Näistä tulee suomeen lainasana ”Gehenna”. Ks. liite 4C.
Kirjm. ”jebusilainen”, M; LXXSyVg: ”Jebus”.