Johannes 1:1–51

1  Alussa+ oli Sana,*+ ja Sana oli Jumalan luona,*+ ja Sana oli jumala.*+  Tämä oli alussa+ Jumalan luona.+  Kaikki tuli olemassaoloon hänen välityksellään,+ eikä ilman häntä tullut olemassaoloon mikään. Se, mikä on tullut olemassaoloon  hänen välityksellään, oli elämä,+ ja elämä oli ihmisten valo.*+  Ja valo loistaa pimeydessä,+ mutta pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.  Nousi mies, joka oli lähetetty Jumalan edustajana:+ hänen nimensä oli Johannes.*+  Tämä tuli todistusta varten+ todistaakseen valosta,+ jotta kaikenlaiset ihmiset uskoisivat hänen välityksellään.+  Hän ei ollut se valo,+ mutta tarkoitus oli, että hän todistaisi+ siitä valosta.  Tosi valo,+ joka antaa valoa+ kaikenlaisille ihmisille,+ oli tulemaisillaan maailmaan*. 10  Hän oli maailmassa,+ ja maailma tuli olemassaoloon hänen välityksellään,+ mutta maailma ei tuntenut häntä. 11  Hän tuli omaan kotiinsa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.+ 12  Mutta kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan,+ hän antoi vallan tulla Jumalan lapsiksi,+ koska he uskoivat hänen nimeensä,+ 13  eivätkä he syntyneet verestä* eivätkä lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.+ 14  Niin Sana tuli lihaksi+ ja asui* meidän keskuudessamme, ja me näimme hänen kirkkautensa, sellaisen kirkkauden kuin ainosyntyiselle pojalle+ kuuluu isältä, ja hän oli täynnä ansaitsematonta hyvyyttä ja totuutta.+ 15  (Johannes todisti hänestä, niin, hän jopa huusi sanoen – juuri tämä sanoi näin: ”Se, joka tulee minun jälkeeni, on edennyt minun edelläni, sillä hän oli olemassa ennen minua.”)+ 16  Sillä me kaikki olemme saaneet hänen täyteydestään,+ niin, ansaitsematonta hyvyyttä ansaitsemattoman hyvyyden lisäksi.+ 17  Sillä Laki annettiin Mooseksen välityksellä;+ ansaitsematon hyvyys+ ja totuus+ tulivat olemaan Jeesuksen Kristuksen välityksellä. 18  Kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Jumalaa;+ ainosyntyinen jumala,*+ joka on Isän poven edessä,+ on se, joka on selittänyt hänet.+ 19  Ja tämä on Johanneksen todistus*, kun juutalaiset lähettivät pappeja ja leeviläisiä Jerusalemista hänen luokseen kysymään häneltä: ”Kuka sinä olet?”+ 20  Ja hän tunnusti eikä kieltänyt, vaan tunnusti: ”Minä en ole Kristus.”+ 21  Ja he kysyivät häneltä: ”Mikä sitten? Oletko sinä Elia?”*+ Ja hän sanoi: ”En ole.” ”Oletko sinä se Profeetta?”+ Ja hän vastasi: ”En!” 22  Sen tähden he sanoivat hänelle: ”Kuka olet, jotta voisimme antaa vastauksen niille, jotka lähettivät meidät? Mitä sanot itsestäsi?”+ 23  Hän sanoi: ”Minä olen sellaisen ääni, joka huutaa erämaassa: ’Tehkää Jehovan* tie suoraksi’, niin kuin profeetta Jesaja sanoi.”+ 24  Ja lähetetyt olivat fariseuksia*. 25  Niin he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: ”Miksi sitten kastat,+ ellet sinä ole Kristus etkä Elia etkä se Profeetta?” 26  Johannes vastasi heille sanoen: ”Minä kastan* vedessä. Teidän keskellänne+ seisoo se, jota te ette tunne,+ 27  joka tulee minun jälkeeni, mutta jonka sandaalin hihnaa minä en ole arvollinen irrottamaan.”+ 28  Tämä tapahtui Betaniassa* Jordanin toisella puolella, missä Johannes oli kastamassa.+ 29  Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan häntä kohti, ja hän sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa,+ joka ottaa pois maailman* synnin!+ 30  Tämä on se, josta minä sanoin: minun jälkeeni tulee mies, joka on edennyt minun edelläni, sillä hän oli olemassa ennen minua.+ 31  Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sen vuoksi minä tulin kastamaan vedessä, että hänet tehtäisiin ilmeiseksi Israelille.”+ 32  Johannes todisti myös sanoen: ”Minä näin hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen taivaasta, ja se jäi hänen päälleen.+ 33  Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri Hän, joka lähetti minut+ kastamaan vedessä, sanoi minulle: ’Kuka se onkin, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhässä hengessä.’+ 34  Ja minä olen nähnyt sen, ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.”+ 35  Seuraavana päivänä Johannes oli taas seisomassa kahden opetuslapsensa kanssa, 36  ja kun hän katsoi Jeesusta, joka tuli kävellen, hän sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa!”+ 37  Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen puhuvan, ja he seurasivat Jeesusta. 38  Silloin Jeesus kääntyi, ja nähtyään heidän seuraavan hän sanoi heille: ”Mitä te etsitte?” He sanoivat hänelle: ”Rabbi (joka merkitsee käännettynä: Opettaja), missä sinä majailet?” 39  Hän sanoi heille: ”Tulkaa, niin näette.”+ Niinpä he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja he viipyivät hänen luonaan sen päivän; oli noin kymmenes tunti*. 40  Andreas,+ Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka kuulivat, mitä Johannes sanoi, ja jotka seurasivat Jeesusta*. 41  Ensiksi* hän tapasi oman veljensä Simonin ja sanoi hänelle: ”Olemme löytäneet Messiaan”*+ (joka on käännettynä: Kristus).+ 42  Hän vei hänet Jeesuksen luo. Katsoessaan+ häneen Jeesus sanoi: ”Sinä olet Simon,+ Johanneksen* poika;+ sinua tullaan kutsumaan Keefaaksi*” (joka käännetään: Pietari).*+ 43  Seuraavana päivänä Jeesus halusi lähteä Galileaan. Niin hän tapasi Filippuksen+ ja sanoi hänelle: ”Ole minun seuraajani.”+ 44  Filippus taas oli Betsaidasta,+ Andreaan ja Pietarin kaupungista. 45  Filippus tapasi Natanaelin+ ja sanoi hänelle: ”Olemme löytäneet sen, josta Mooses Laissa+ ja Profeetat+ ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan,+ Nasaretista.” 46  Mutta Natanael sanoi hänelle: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?”+ Filippus sanoi hänelle: ”Tule ja katso.” 47  Jeesus näki Natanaelin tulevan häntä kohti ja sanoi hänestä: ”Katso, varmasti israelilainen, jossa ei ole petollisuutta.”+ 48  Natanael sanoi hänelle: ”Mistä sinä minut tunnet?” Jeesus sanoi hänelle vastaukseksi: ”Ennen kuin Filippus kutsui sinua, kun olit viikunapuun alla, minä näin sinut.” 49  Natanael vastasi hänelle: ”Rabbi, sinä olet Jumalan Poika,+ sinä olet Israelin Kuningas.”+ 50  Jeesus sanoi hänelle vastaukseksi: ”Uskotko sinä siksi, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Sinä tulet näkemään suurempia kuin nämä.” 51  Edelleen hän sanoi hänelle: ”Totta totisesti* minä sanon teille: te tulette näkemään taivaan auenneena ja Jumalan enkelien*+ nousevan ja laskeutuvan Ihmisen Pojan luokse.”*+

Alaviitteet

Tai ”Logos”. Kreik. ho loʹgos; lat. Verbum; J17,18,22(hepr.): had·Da·varʹ.
Kirjm. ”oli kohti Jumalaa”. Kreik. ēn pros ton The·onʹ; J17,18(hepr.): ha·jahʹ ʼet ha·ʼElo·himʹ.
”jumala”. Kreik. the·osʹ, vastakohta samassa virkkeessä olevalle ilmaukselle ton The·onʹ ’Jumala’; J17,22(hepr.): weʼ·lo·himʹ ’ja jumala’. Ks. sanan ”jumala” käsittelyä liitteestä 6A.
Jakeiden 3 ja 4 välimerkit on pantu WH:n, Vgww:n, UBS:n ja Nestle-Alandin mukaan.
Ks. Mt 3:1: ”Johannes”, alav.
Ks. 3:16, alav.
Kirjm. ”veristä”.
Kirjm. ”majaili teltassa”. Ks. Il 21:3: ”asuu”, alav.
”ainosyntyinen jumala” (määräisen artikkelin kanssa), P75אc; P66א*BC*: ”ainosyntyinen jumala” (ilman määräistä artikkelia); ACcItVgSyc,h: ”ainosyntyinen Poika”.
”todistus”. Kreik. mar·ty·riʹa; lat. testimonium.
”Elia” (merk. ’Jumalani on Jehova’), J17,18,22; kreik. Ē·leiʹas.
Ks. liite 1D.
Tai ”fariseusten luota”.
Tai ”Minä kastan upottamalla”. Kreik. ba·ptiʹzō.
Ei lähellä Jerusalemia sijainnut Betania.
Vrt. 3:16, alav.
Auringonnoususta laskien, ts. n. klo 16.
Kirjm. ”häntä”.
”Varhain seuraavana aamuna”, Itkäsik:tSys.
Tai ”Voidellun”. Kreik. ton Mes·siʹan; lat. Messiam; J17,18,22(hepr.): ham·Ma·šiʹaḥ.
”Johanneksen”, P66,75אB*It; ABcVgcSyp,s: ”Joonan”.
”Keefas”. Kreik. Kē·fasʹ. Aram. nimi (Kē·faʼ) on tässä maskuliini, kuten Mt 16:18:ssa syyr. käsikirjoituksissa. Ks. Mt 16:18: ”kalliolle”, alav.
Merk. ’kallion kappale’. Kreik. Peʹtros.
Kirjm. ”Totisesti, totisesti”. Kreik. A·mēnʹ, a·mēnʹ.
Tai ”sanansaattajien”. Kreik. ag·geʹlous; lat. angelos. Vrt. Job 33:23; Ps 91:11.
”luokse”. Tai ”palveluksessa”.