Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

Esra 4:1–24

4  Kun Juudan ja Benjaminin vastustajat+ kuulivat, että pakkosiirtolaisuuden+ pojat rakensivat temppeliä Jehovalle, Israelin Jumalalle,  he lähestyivät heti Serubbabelia+ ja isänhuoneiden päämiehiä+ ja sanoivat heille: ”Antakaa meidän rakentaa yhdessä teidän kanssanne,+ sillä me etsimme teidän Jumalaanne,+ niin kuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Assyrian kuninkaan Assarhaddonin+ päivistä asti, hänen joka toi meidät tänne.”+  Mutta Serubbabel ja Jesua+ ja muut Israelin isänhuoneiden päämiehet+ sanoivat heille: ”Teillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme* huoneen rakentamisessa Jumalallemme,+ sillä me itse rakennamme yhdessä Jehovalle, Israelin Jumalalle, niin kuin kuningas Kyyros,+ Persian kuningas, on meitä käskenyt.”  Tämän jälkeen maan kansa heikensi+ jatkuvasti Juudan kansan käsiä ja lannisti heitä rakentamasta+  ja palkkasi+ heitä vastaan neuvonantajia tekemään heidän aikeensa tyhjäksi kaikkina Persian kuninkaan Kyyroksen päivinä aina Persian kuninkaan Dareioksen+ hallituskauteen asti.  Ja Ahasveroksen hallituskaudella, hänen hallituskautensa alussa, he kirjoittivat syytteen+ Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.  Myös Artakserkseen päivinä Bislam, Mitredat, Tabeel ja muut hänen virkatoverinsa kirjoittivat Persian kuninkaalle Artakserkseelle, ja kirjeen kirjoitus oli aramealaisin kirjaimin kirjoitettua ja aramean+ kielelle käännettyä. 8*  Ylin hallitusviranomainen Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artakserkseelle seuraavan kirjeen Jerusalemia vastaan:  Sitten ylin hallitusviranomainen Rehum+ ja kirjuri Simsai ja muut heidän virkatoverinsa, tuomarit ja alikäskynhaltijat Virran+ toiselta puolen*, sihteerit,+ Erekin+ kansa, babylonialaiset,+ Susan+ asukkaat, toisin sanoen elamilaiset,+ 10  ja muut kansakunnat,+ jotka suuri ja kunnioitettava Asenappar*+ vei pakkosiirtolaisuuteen ja sijoitti Samarian kaupunkeihin,+ ja muut Virran tuolla puolen —*; ja nyt 11  tämä on jäljennös kirjeestä, jonka he lähettivät siitä: ”Kuningas Artakserkseelle+ palvelijasi, ihmiset Virran tuolta puolen: Ja nyt 12  tulkoon kuninkaan tietoon, että ne juutalaiset, jotka tulivat sinun luotasi tänne meidän luoksemme, ovat tulleet Jerusalemiin. He rakentavat tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja ryhtyvät panemaan kuntoon sen muureja+ ja korjaamaan perustuksia. 13  Tulkoon nyt kuninkaan tietoon, että jos tämä kaupunki rakennetaan uudelleen ja sen muurit pannaan kuntoon, niin he eivät anna henkilöveroa+ eivätkä pakkoveroa+ eivätkä tullia, ja se aiheuttaa tappiota kuninkaiden rahastoille.+ 14  Koska kerran me nyt syömme palatsin suolaa* eikä meidän sovi katsella kuninkaan riistämistä, niin me olemme lähettäneet viestin ja ilmoittaneet tämän kuninkaalle, 15  jotta esivanhempiesi asiakirjaa+ tutkittaisiin. Silloin havaitset asiakirjasta ja saat tietää, että tuo kaupunki on kapinallinen kaupunki ja aiheuttaa tappiota kuninkaille ja hallintoalueille ja että siinä on ollut kapinan lietsojia muinaisista päivistä alkaen. Siitä syystä tuo kaupunki on autioitettu.+ 16  Me ilmoitamme kuninkaalle, että jos tämä kaupunki rakennetaan uudelleen ja sen muurit pannaan kuntoon, niin ei sinulla ole oleva mitään osuutta Virran*+ tuolla puolen.” 17  Kuningas lähetti sanan ylimmälle hallitusviranomaiselle Rehumille+ ja kirjuri Simsaille ja muille heidän virkatovereilleen,+ jotka asuivat Samariassa, sekä muille Virran tuolle puolen: ”Tervehdys!*+ Ja nyt: 18  Virkakirje, jonka olette meille* lähettäneet, on selvästi luettu edessäni. 19  Niinpä olen antanut käskyn, ja on tutkittu+ ja havaittu, että tuo kaupunki on muinaisista päivistä ollut sellainen, joka on noussut kuninkaita vastaan ja jossa on ollut kapinaa ja kansannousua.+ 20  Ja on osoittautunut, että Jerusalemissa oli voimakkaita kuninkaita,+ jotka hallitsivat kaikkea Virran+ tuolla puolen, ja heille annettiin henkilöveroa, pakkoveroa ja tullia.+ 21  Antakaa nyt käsky, että näiden voimakkaiden miesten on lopetettava ja että sitä kaupunkia ei rakenneta uudelleen, ennen kuin minulta tulee käsky. 22  Olkaa siis tarkkoja, ettei tässä asiassa toimimisessa tule mitään laiminlyöntiä, jottei haitta lisääntyisi kuninkaiden vahingoksi.”+ 23  Kun nyt kuningas Artakserkseen virkakirjeen jäljennös oli luettu Rehumille+ ja kirjuri Simsaille+ ja heidän virkatovereilleen,+ he menivät kiireesti Jerusalemiin juutalaisten luo ja pysäyttivät heidät asevoimin.*+ 24  Silloin pysähtyi työ Jumalan huoneella, joka oli Jerusalemissa, ja se oli pysähdyksissä Persian kuninkaan Dareioksen+ toiseen hallitusvuoteen asti.

Alaviitteet

Kirjm. ”Teille ja meille ei [ole] mitään”. Hepr. idiomi. Ks. liite 7B.
Esr 4:8–6:18 on kirjoitettu arameaksi.
Tai ”toisen rannan alikäskynhaltijat”.
Tai ”Osnappar”. Tämä on Assyrian kuninkaan Assurbanipalin nimen lyhennetty vastine; lopussa oleva l-kirjain on arameassa korvattu r-kirjaimella, kuten tehdään persian kielessäkin, jossa ei ole l-kirjainta.
M:ssä tästä on ilmeisesti jätetty verbi pois. LXX lisää jakeen 9 alkuun verbin ”tuomitsi”.
”syömme – – suolaa”. Muinainen ilmaus, joka tarkoitti sitä, että sai suorittamastaan palveluksesta palkkaa.
Ts. Eufratin.
Kirjm. ”Rauhaa!” Aram. šelamʹ.
”meille”, mon. ilmaisemassa ylhäisyyttä; sitä käytetään tässä korvaamassa ”minä”-pronominia.
Tai ”armeijan avulla”. Kirjm. ”käsivarrella ja voimalla”.