Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

Esra 2:1–70

2  Ja nämä olivat ne hallintoalueen* pojat,+ jotka lähtivät niiden pakkosiirtolaisten+ vankeudesta, jotka Babylonin kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen+ Babyloniin ja jotka myöhemmin palasivat+ Jerusalemiin ja Juudaan,+ kukin omaan kaupunkiinsa,  ne jotka tulivat Serubbabelin,+ Jesuan,*+ Nehemian, Serajan,*+ Reelajan*, Mordokain, Bilsanin, Misparin*, Bigvain, Rehumin* ja Baanaan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä:  Parosin+ poikia kaksituhatta sataseitsemänkymmentäkaksi,  Sefatjan+ poikia kolmesataaseitsemänkymmentäkaksi,  Arahin+ poikia seitsemänsataaseitsemänkymmentäviisi,  Pahat-Moabin*+ poikia Jesuan ja Joabin+ pojista kaksituhatta kahdeksansataakaksitoista,  Elamin+ poikia tuhat kaksisataaviisikymmentäneljä,  Sattun+ poikia yhdeksänsataaneljäkymmentäviisi,  Sakkain+ poikia seitsemänsataakuusikymmentä, 10  Banin*+ poikia kuusisataaneljäkymmentäkaksi, 11  Bebain+ poikia kuusisataakaksikymmentäkolme, 12  Asgadin+ poikia tuhat kaksisataakaksikymmentäkaksi, 13  Adonikamin+ poikia kuusisataakuusikymmentäkuusi, 14  Bigvain+ poikia kaksituhatta viisikymmentäkuusi, 15  Adinin+ poikia neljäsataaviisikymmentäneljä, 16  Aterin+ poikia Hiskiasta yhdeksänkymmentäkahdeksan, 17  Besain+ poikia kolmesataakaksikymmentäkolme, 18  Joran* poikia satakaksitoista, 19  Hasumin+ poikia kaksisataakaksikymmentäkolme, 20  Gibbarin*+ poikia yhdeksänkymmentäviisi, 21  Betlehemin+ poikia satakaksikymmentäkolme, 22  Netofan+ miehiä viisikymmentäkuusi, 23  Anatotin+ miehiä satakaksikymmentäkahdeksan, 24  Asmavetin+ poikia neljäkymmentäkaksi, 25  Kirjat-Jearimin,+ Kefiran ja Beerotin poikia seitsemänsataaneljäkymmentäkolme, 26  Raman+ ja Geban+ poikia kuusisataakaksikymmentäyksi, 27  Mikmasin+ miehiä satakaksikymmentäkaksi, 28  Betelin+ ja Ain+ miehiä kaksisataakaksikymmentäkolme, 29  Nebon*+ poikia viisikymmentäkaksi, 30  Magbisin poikia sataviisikymmentäkuusi, 31  toisen Elamin+ poikia tuhat kaksisataaviisikymmentäneljä, 32  Harimin+ poikia kolmesataakaksikymmentä, 33  Lodin,+ Hadidin+ ja Onon+ poikia seitsemänsataakaksikymmentäviisi, 34  Jerikon+ poikia kolmesataaneljäkymmentäviisi, 35  Senaan+ poikia kolmetuhatta kuusisataakolmekymmentä. 36  Papit:+ Jedajan+ poikia Jesuan+ huoneesta yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme, 37  Immerin+ poikia tuhat viisikymmentäkaksi, 38  Pashurin+ poikia tuhat kaksisataaneljäkymmentäseitsemän, 39  Harimin+ poikia tuhat seitsemäntoista. 40  Leeviläiset:+ Jesuan+ ja Kadmielin+ poikia Hodavjan+ pojista seitsemänkymmentäneljä. 41  Laulajia, Asafin+ poikia, satakaksikymmentäkahdeksan. 42  Portinvartijoiden poikia, Sallumin+ poikia, Aterin+ poikia, Talmonin+ poikia, Akkubin+ poikia, Hatitan+ poikia, Sobain poikia, kaikkiaan satakolmekymmentäyhdeksän. 43  Netinit:*+ Sihan pojat, Hasufan pojat, Tabbaotin+ pojat, 44  Kerosin pojat, Siahan pojat, Padonin+ pojat, 45  Lebanan pojat, Hagaban pojat, Akkubin pojat, 46  Hagabin pojat, Salmain+ pojat, Hananin pojat, 47  Giddelin pojat, Gaharin+ pojat, Reajan pojat, 48  Resinin+ pojat, Nekodan pojat, Gassamin pojat, 49  Ussan pojat, Paseahin+ pojat, Besain pojat, 50  Asnaan pojat, Meunimin pojat, Nefusimin+ pojat, 51  Bakbukin pojat, Hakufan pojat, Harhurin+ pojat, 52  Baslutin pojat, Mehidan pojat, Harsan+ pojat, 53  Barkosin pojat, Siseran pojat, Temahin+ pojat, 54  Nesiahin pojat, Hatifan+ pojat. 55  Salomon palvelijoiden pojat:+ Sotain pojat, Soferetin pojat, Perudan+ pojat, 56  Jaalan pojat, Darkonin pojat, Giddelin+ pojat, 57  Sefatjan pojat, Hattilin pojat, Pokeret-Hassebaimin pojat, Amin+ pojat. 58  Netinejä+ ja Salomon palvelijoiden poikia oli kaikkiaan kolmesataayhdeksänkymmentäkaksi.+ 59  Ja nämä olivat ne, jotka lähtivät Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerubista, Addonista ja Immeristä eivätkä kyenneetkään ilmoittamaan isiensä huonetta eivätkä alkuperäänsä,*+ olivatko he Israelista: 60  Delajan pojat, Tobian pojat, Nekodan+ pojat, kuusisataaviisikymmentäkaksi. 61  Ja pappien pojista:+ Habajan pojat, Hakkosin+ pojat ja sen Barsillain+ pojat, joka otti vaimon gileadilaisen Barsillain+ tyttäristä ja jota alettiin kutsua heidän nimellään. 62  Nämä olivat niitä, jotka etsivät luetteloaan vahvistaakseen julkisesti sukuperänsä, mutta eivät löytäneet itseään, joten heiltä evättiin saastaisina pappeus.+ 63  Niinpä tirsata*+ sanoi heille, etteivät he voineet syödä+ erittäin pyhiä antimia, ennen kuin nousisi pappi, jolla on urim+ ja tummim*. 64  Koko seurakuntaa* yhtenä joukkona+ oli neljäkymmentäkaksituhatta kolmesataakuusikymmentä,+ 65  lukuun ottamatta heidän orjiaan ja orjattariaan, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataakolmekymmentäseitsemän; ja heillä oli kaksisataa mieslaulajaa+ ja naislaulajaa. 66  Hevosia heillä oli seitsemänsataakolmekymmentäkuusi, muuleja heillä oli kaksisataaneljäkymmentäviisi,+ 67  kameleja heillä oli neljäsataakolmekymmentäviisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataakaksikymmentä.+ 68  Ja tullessaan Jehovan huoneeseen,+ joka oli Jerusalemissa,+ antoivat eräät isänhuoneiden+ päämiehet+ vapaaehtoisia+ uhrilahjoja tosi Jumalan huoneelle sen pystyttämiseksi omalle paikalleen.+ 69  He antoivat kykynsä mukaan työtarpeita varten kuusikymmentäyksituhatta drakhmaa* kultaa+ ja viisituhatta minaa* hopeaa+ sekä sata papinihokasta.+ 70  Ja papit ja leeviläiset ja jotkut kansasta+ ja laulajat ja portinvartijat ja netinit asettuivat asumaan kaupunkeihinsa ja koko Israel omiin kaupunkeihinsa.+

Alaviitteet

”hallintoalueen”. Lat. provinciae.
”Jesuan”. Hepr. Je·šuʹaʽ; Hag 1:1:ssä ja Sak 3:1:ssä nimi on ”Joosua”; LXX: ”Jeesus”.
Ne 7:7:ssä ”Asarjan”.
Ne 7:7:ssä ”Raamjan”.
Ne 7:7:ssä ”Misperetin”.
Ne 7:7:ssä ”Nehumin”.
Nimen merk. ’Moabin käskynhaltija’.
Ne 7:15:ssä ”Binnuin”.
Ne 7:24:ssä ”Harifin”.
Ne 7:25:ssä ”Gibeonin”.
Ne 7:33:ssa ”toisen Nebon”.
”Netinit”. Tai ”temppeliorjat”. Kirjm. ”annetut”. Hepr. han·neti·nimʹ. Vrt. 4Mo 3:9, alav.
Kirjm. ”siementään”.
”tirsata”. Hepr. hat·tir·šaʹtaʼ, hallintoalueen käskynhaltijan persialainen arvonimi.
Ks. 2Mo 28:30: ”tummim”, alav.
”Koko seurakuntaa”. Hepr. kol-haq·qa·halʹ; kreik. ek·klē·siʹa.
Drakhman katsottiin yleensä olevan samanarvoinen kuin persialainen kultadareikki, joka painoi 8,4 g. Ei sama drakhma kuin Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainittu.
Mina painoi 570 g. Ei sama mina kuin Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainittu.