Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

4. Mooseksen kirja 3:1–51

3  Nämä olivat nyt Aaronin ja Mooseksen sukupolvet* sinä päivänä, jona Jehova puhui Mooseksen kanssa Siinainvuorella.+  Ja nämä olivat Aaronin poikien nimet: Nadab, esikoinen, ja Abihu,+ Eleasar+ ja Itamar.+  Nämä olivat Aaronin poikien nimet, voideltujen pappien, joiden kädet oli täytetty vallalla, jotta he toimisivat pappeina.+  Mutta Nadab ja Abihu kuolivat Jehovan edessä uhratessaan laitonta tulta+ Jehovan edessä Siinain erämaassa, eivätkä he olleet saaneet poikia. Eleasar+ ja Itamar+ taas jatkoivat pappeina toimimista yhdessä isänsä Aaronin kanssa.  Niin Jehova puhui Moosekselle sanoen:  ”Tuo Leevin heimo+ paikalle, ja sinun on asetettava heidät pappi Aaronin eteen, ja heidän täytyy palvella+ häntä.  Ja heidän on täytettävä velvollisuutensa häntä kohtaan ja velvollisuutensa koko kansankokousta kohtaan kohtaamisteltan edessä suorittaessaan tabernaakkelipalvelusta.  Ja heidän on huolehdittava kaikista kohtaamisteltan välineistä,+ niin, Israelin poikien velvollisuudesta suorittaessaan tabernaakkelipalvelusta.+  Ja sinun on annettava leeviläiset Aaronille ja hänen pojilleen. He ovat annettuja*, Israelin pojista hänelle annettuja.+ 10  Ja sinun tulee nimittää virkaansa Aaron ja hänen poikansa, ja heidän on huolehdittava pappeudestaan;+ ja jokainen sitä lähestyvä sivullinen* tulee surmata.”+ 11  Ja Jehova puhui edelleen Moosekselle sanoen: 12  ”Katso, minä itse otan leeviläiset Israelin poikien keskuudesta kaikkien Israelin poikien esikoisten sijaan,+ jotka avaavat kohdun, ja leeviläisten on tultava minun omikseni. 13  Jokainen esikoinen on näet minun.+ Sinä päivänä, jona minä löin jokaisen esikoisen Egyptin maassa,+ minä pyhitin itselleni jokaisen Israelin esikoisen, sekä ihmisten että kotieläinten.+ Niiden pitää tulla minun omikseni. Minä olen Jehova.” 14  Ja Jehova puhui vielä Moosekselle Siinain erämaassa+ sanoen: 15  ”Luetteloi Leevin pojat heidän isiensä huoneen mukaan suvuittain. Sinun tulee luetteloida jokainen miespuolinen kuukauden ikäisestä alkaen.”+ 16  Ja Mooses alkoi luetteloida heitä Jehovan määräyksestä, niin kuin häntä oli käsketty. 17  Ja nämä olivat Leevin+ poikia nimiensä mukaisesti: Gerson ja Kehat ja Merari.+ 18  Nämä taas olivat Gersonin poikien nimet suvuittain: Libni ja Simei.+ 19  Ja Kehatin+ pojat olivat suvuittain Amram ja Jishar,+ Hebron ja Ussiel. 20  Ja Merarin+ pojat olivat suvuittain Mahli+ ja Musi.+ Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä huoneen mukaan. 21  Gersonista olivat libniläisten+ suku ja simeiläisten+ suku. Nämä olivat gersonilaisten suvut. 22  Heistä luetteloituja oli kaikkien kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien miespuolisten lukumäärän mukaisesti.+ Heistä luetteloituja oli seitsemäntuhatta viisisataa.+ 23  Gersonilaisten suvut olivat tabernaakkelin takana.+ He olivat leiriytyneinä lännen puolella. 24  Ja gersonilaisten isänhuoneen johtomies oli Eljasaf, Laelin poika. 25  Ja Gersonin poikien velvollisuuksiin+ kohtaamisteltalla kuuluivat tabernaakkeli ja teltta,+ sen peite+ ja kohtaamisteltan sisäänkäynnin verho+ 26  ja tabernaakkelia ja alttaria ympäröivän esipihan ympärysverhot+ ja esipihan sisäänkäynnin verho+ sekä sen telttaköydet+ kaikkea sen palvelusta varten*. 27  Ja Kehatista olivat amramilaisten suku ja jisharilaisten suku ja hebronilaisten suku ja ussielilaisten suku. Nämä olivat kehatilaisten suvut.+ 28  Kaikkia kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia oli lukumäärältään kahdeksantuhatta kuusisataa*, jotka huolehtivat pyhää paikkaa koskevasta velvollisuudesta.+ 29  Kehatin poikien suvut olivat leiriytyneinä tabernaakkelin etelänpuoleisella sivulla.+ 30  Ja kehatilaissukujen isänhuoneen johtomies oli Elisafan, Ussielin poika.+ 31  Ja heidän velvollisuuksiinsa+ kuuluivat arkku+ ja pöytä+ ja lampunjalka+ ja alttarit+ sekä pyhäkön välineet,+ joita heidän oli tapana käyttää palveluksessa, ja verho+ ja kaikki sitä koskeva palvelus. 32  Ja leeviläisten johtomiesten esimies oli Eleasar,+ pappi Aaronin poika, joka valvoi niitä, jotka huolehtivat pyhää paikkaa koskevasta velvollisuudesta. 33  Merarista olivat mahlilaisten+ suku ja musilaisten+ suku. Nämä olivat Merarin suvut.+ 34  Ja heistä luetteloituja oli kaikkien kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien miespuolisten lukumäärän mukaisesti kuusituhatta kaksisataa.+ 35  Ja Merarin sukujen isänhuoneen johtomies oli Suriel, Abihailin poika. He olivat leiriytyneinä tabernaakkelin pohjoisenpuoleisella sivulla.+ 36  Ja Merarin pojat oli velvoitettu valvomaan tabernaakkelin kehikoita+ ja sen poikkitankoja+ ja sen pylväitä+ ja sen jalustoja ja kaikkia sen välineitä+ ja kaikkea sen palvelusta+ 37  sekä ympärillä olevan esipihan pylväitä+ ja niiden jalustoja+ ja niiden telttavaarnoja ja niiden telttaköysiä. 38  Ja tabernaakkelin edessä idän puolella, kohtaamisteltan edessä auringonnousun puolella, olivat leiriytyneinä Mooses ja Aaron ja hänen poikansa, jotka huolehtivat pyhäkköä koskevasta velvollisuudesta+ velvollisuutena Israelin poikien puolesta. Ja jokainen sitä lähestyvä sivullinen* oli määrä surmata.+ 39  Kaikkia leeviläisistä luetteloituja, jotka Mooses ja Aaron* luetteloivat Jehovan käskystä suvuittain, kaikkia miespuolisia kuukauden ikäisistä alkaen, oli kaksikymmentäkaksituhatta. 40  Sitten Jehova sanoi Moosekselle: ”Luetteloi kaikki Israelin poikien miespuoliset esikoiset kuukauden ikäisistä alkaen+ ja laske heidän nimiensä lukumäärä. 41  Ja sinun on otettava leeviläiset minulle – minä olen Jehova – kaikkien Israelin poikien joukossa olevien esikoisten sijaan+ sekä leeviläisten kotieläimet kaikkien Israelin poikien kotieläinten joukossa olevien esikoisten sijaan.”+ 42  Ja Mooses ryhtyi luetteloimaan kaikkia Israelin poikien joukossa olleita esikoisia, niin kuin Jehova oli häntä käskenyt. 43  Ja kaikkia miespuolisia esikoisia oli heistä luetteloituina nimien lukumäärän mukaisesti, kuukauden ikäisistä alkaen, kaksikymmentäkaksituhatta kaksisataaseitsemänkymmentäkolme. 44  Ja Jehova puhui vielä Moosekselle sanoen: 45  ”Ota leeviläiset kaikkien Israelin poikien joukossa olevien esikoisten sijaan ja leeviläisten kotieläimet heidän kotieläintensä sijaan, ja leeviläisten on tultava minun omikseni.+ Minä olen Jehova. 46  Ja lunastushinnaksi+ niistä kahdestasadastaseitsemästäkymmenestäkolmesta, jonka verran Israelin poikien esikoisia on yli leeviläisten määrän,+ 47  sinun on otettava viisi sekeliä kutakin yksilöä kohti.+ Pyhäkkösekeleinä sinun tulee se ottaa. Yksi sekeli on kaksikymmentä geraa.+ 48  Ja sinun on annettava raha Aaronille ja hänen pojilleen heidän määränsä ylittävien lunastushinnaksi.” 49  Niin Mooses otti lunnasrahan niistä, joita oli yli leeviläisten lunastushinnan. 50  Israelin poikien esikoisista hän otti rahan, tuhat kolmesataakuusikymmentäviisi sekeliä* pyhäkkösekeleinä. 51  Sitten Mooses antoi lunastusrahan Aaronille ja hänen pojilleen Jehovan määräyksen mukaan, niin kuin Jehova oli Moosesta käskenyt.

Alaviitteet

Tai ”Tämä oli – – historia”. Ks. 1Mo 2:4: ”historia”, alav.
”annettuja”. Hepr. netu·nimʹ, sukua sanalle neti·nimʹ ’netinit’. Ks. Esr 2:43.
Ts. Aaronin sukuun kuulumaton.
Tai ”telttaköydet – kaikki sitä koskeva palvelus”.
”kahdeksantuhatta kuusisataa”, MSamSyVg; jotkin LXX:n käsik:t: ”kahdeksantuhatta kolmesataa”, joka lisättynä jakeissa 22 ja 34 oleviin lukumääriin antaa tulokseksi jakeessa 39 mainitun luvun 22000.
Ts. ei-leeviläinen. Ks. 1:51.
”ja Aaron”, MLXXVg. M:ssä soferit merkitsivät näin käännetyn hepr. sanan erikoispisteillä. Mooseksen käskettiin suorittaa laskenta, mutta koska Aaron otti siihen osaa Mooseksen kanssa, jotkut muinaiset jäljentäjät lisäsivät tekstiin ilmauksen ”ja Aaron”. Myöhemmin kirjurit panivat tämän sanan päälle pisteet, sen sijaan että olisivat ottaneet sen pois. SamSy ja 11 hepr. käsik. jättävät sanan pois. Ks. liite 2A.
”sekeliä”, TJ,OLXXSyVg; MSam jättävät pois.