Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

4. Mooseksen kirja 26:1–65

26  Ja äkillisen vitsauksen+ jälkeen tapahtui*, että Jehova sanoi Moosekselle ja Eleasarille, pappi Aaronin pojalle, näin:  ”Laskekaa Israelin poikien koko kansankokouksessa olevien määrä, kaksikymmenvuotiaista ja sitä vanhemmista, heidän isiensä huoneen mukaan, kaikki armeijaan menevät Israelissa.”+  Ja Mooses ja pappi Eleasar+ puhuivat heidän kanssaan Moabin aavikkotasangoilla+ Jordanin varrella Jerikon+ kohdalla sanoen:  ”Laskekaa heidän määränsä kaksikymmenvuotiaista ja sitä vanhemmista, niin kuin Jehova oli Moosesta käskenyt.”+ Ja Egyptin maasta lähteneet Israelin pojat olivat:  Ruuben, Israelin esikoinen;+ Ruubenin pojat: Hanokista+ hanokilaisten suku, Pallusta+ pallulaisten suku,  Hesronista+ hesronilaisten suku, Karmista+ karmilaisten suku.  Nämä olivat ruubenilaisten suvut, ja heistä luetteloituja kertyi neljäkymmentäkolmetuhatta seitsemänsataakolmekymmentä.+  Ja Pallun poika* oli Eliab.  Ja Eliabin pojat: Nemuel ja Datan ja Abiram. Tämä Datan+ ja Abiram+ olivat kansankokouksen koollekutsuttuja, jotka ryhtyivät kamppailuun Moosesta ja Aaronia vastaan Korahin kansankokouksessa,+ kun se ryhtyi kamppailuun Jehovaa vastaan. 10  Silloin maa avasi kitansa ja nielaisi heidät.+ Korah puolestaan kuoli kokousjoukon kuollessa, kun tuli kulutti kaksisataaviisikymmentä miestä.*+ Ja he tulivat vertauskuvaksi.*+ 11  Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.+ 12  Simeonin+ pojat suvuittain: Nemuelista*+ nemuelilaisten suku, Jaminista+ jaminilaisten suku, Jakinista+ jakinilaisten suku, 13  Serahista* serahilaisten suku, Saulista+ saulilaisten suku. 14  Nämä olivat simeonilaisten suvut: kaksikymmentäkaksituhatta kaksisataa.+ 15  Gadin+ pojat suvuittain: Sefonista* sefonilaisten suku, Haggista haggilaisten suku, Sunista sunilaisten suku, 16  Osnista* osnilaisten suku, Eristä eriläisten suku, 17  Arodista* arodilaisten suku, Arelista+ arelilaisten suku. 18  Nämä olivat Gadin poikien suvut; heistä luetteloituja oli neljäkymmentätuhatta viisisataa.+ 19  Juudan+ poikia olivat Er+ ja Onan.+ Mutta Er ja Onan kuolivat Kanaanin maassa.+ 20  Ja Juudan poikia olivat suvuittain: Selaasta+ selaalaisten suku, Peresistä+ peresiläisten suku, Serahista+ serahilaisten suku. 21  Ja Peresin poikia olivat: Hesronista+ hesronilaisten suku, Hamulista+ hamulilaisten suku. 22  Nämä olivat Juudan+ suvut; heistä luetteloituja oli seitsemänkymmentäkuusituhatta viisisataa.+ 23  Isaskarin+ pojat olivat suvuittain: Tolasta+ tolalaisten suku, Puvasta punilaisten suku, 24  Jasubista* jasubilaisten suku, Simronista+ simronilaisten suku. 25  Nämä olivat Isaskarin suvut; heistä luetteloituja oli kuusikymmentäneljätuhatta kolmesataa.+ 26  Sebulonin+ pojat olivat suvuittain: Seeredistä seerediläisten suku, Elonista elonilaisten suku, Jahleelista+ jahleelilaisten suku. 27  Nämä olivat sebulonilaisten suvut; heistä luetteloituja oli kuusikymmentätuhatta viisisataa.+ 28  Joosefin+ pojat olivat suvuittain Manasse ja Efraim.+ 29  Manassen+ pojat olivat: Makirista+ makirilaisten suku. Ja Makirille syntyi Gilead.+ Gileadista gileadilaisten suku. 30  Nämä olivat Gileadin pojat: Ieseristä+ ieseriläisten suku, Helekistä helekiläisten suku, 31  Asrielista asrielilaisten suku, Sikemistä sikemiläisten suku, 32  Semidasta+ semidalaisten suku, Heferistä+ heferiläisten suku. 33  Mutta osoittautui, ettei Selofhadilla, Heferin pojalla, ollut poikia vaan tyttäriä,+ ja Selofhadin tyttärien nimet olivat: Mahla ja Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.+ 34  Nämä olivat Manassen suvut, ja heistä luetteloituja oli viisikymmentäkaksituhatta seitsemänsataa.+ 35  Nämä olivat Efraimin+ pojat suvuittain: Sutelahista+ sutelahilaisten suku, Bekeristä bekeriläisten suku, Tahanista+ tahanilaisten suku. 36  Ja nämä olivat Sutelahin pojat: Eranista eranilaisten suku. 37  Nämä olivat Efraimin+ poikien suvut; heistä luetteloituja oli kolmekymmentäkaksituhatta viisisataa. Nämä olivat Joosefin pojat suvuittain.+ 38  Benjaminin+ pojat olivat suvuittain: Belasta+ belalaisten suku, Asbelista+ asbelilaisten suku, Ahiramista* ahiramilaisten suku, 39  Sefufamista* sufamilaisten suku, Hufamista*+ hufamilaisten suku. 40  Belan poikia olivat Ard ja Naaman:+ Ardista* ardilaisten suku, Naamanista naamilaisten suku. 41  Nämä olivat Benjaminin+ pojat suvuittain, ja heistä luetteloituja oli neljäkymmentäviisituhatta kuusisataa.+ 42  Nämä olivat Danin+ pojat suvuittain: Suhamista* suhamilaisten suku. Nämä olivat Danin+ suvut suvuittain. 43  Kaikista suhamilaisten suvuista oli luetteloituja kuusikymmentäneljätuhatta neljäsataa.+ 44  Asserin+ pojat olivat suvuittain: Jimnasta+ jimnalaisten suku, Jisvistä+ jisviläisten suku, Beriasta berialaisten suku; 45  Berian pojista: Heberistä heberiläisten suku, Malkielista+ malkielilaisten suku. 46  Ja Asserin tyttären nimi oli Sarah.+ 47  Nämä olivat Asserin+ poikien suvut; heistä luetteloituja oli viisikymmentäkolmetuhatta neljäsataa.+ 48  Naftalin+ pojat olivat suvuittain: Jahseelista+ jahseelilaisten suku, Gunista+ gunilaisten suku, 49  Jeseristä+ jeseriläisten suku, Sillemistä+ sillemiläisten suku. 50  Nämä olivat Naftalin+ suvut suvuittain, ja heistä luetteloituja oli neljäkymmentäviisituhatta neljäsataa.+ 51  Nämä olivat Israelin pojista luetteloidut: kuusisataayksituhatta seitsemänsataakolmekymmentä.+ 52  Sen jälkeen Jehova puhui Moosekselle sanoen: 53  ”Näille tulee maa jakaa perinnöksi nimien lukumäärän mukaan.+ 54  Monilukuiselle sinun tulee lisätä tämän perintöä, ja harvalukuiselta sinun tulee vähentää tämän perintöä.+ Kullekin tulee antaa perintö sen mukaan, paljonko hänellä on luetteloituja. 55  Maa tulee jakaa ainoastaan arvalla.+ Heidän tulee saada perintö isiensä heimojen nimien mukaan. 56  Kunkin perintö tulee jakaa monilukuisten ja harvalukuisten kesken arvan ratkaisun perusteella.” 57  Ja nämä olivat leeviläisistä+ luetteloidut suvuittain: Gersonista+ gersonilaisten suku, Kehatista+ kehatilaisten suku, Merarista+ merarilaisten suku. 58  Nämä olivat leeviläisten* suvut: libniläisten+ suku, hebronilaisten+ suku, mahlilaisten+ suku, musilaisten+ suku, korahilaisten+ suku. Ja Kehatille+ syntyi Amram.+ 59  Ja Amramin vaimon nimi oli Jokebed,+ Leevin tytär, jonka Leevin vaimo synnytti* hänelle Egyptissä. Aikanaan hän synnytti Amramille Aaronin ja Mooseksen ja heidän sisarensa Mirjamin.+ 60  Sitten Aaronille syntyivät Nadab ja Abihu,+ Eleasar ja Itamar.+ 61  Mutta Nadab ja Abihu kuolivat, koska he esittivät Jehovan edessä laitonta tulta.+ 62  Ja heistä luetteloituja kertyi kaksikymmentäkolmetuhatta, kaikki miespuolisia, kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia.+ Heitä ei näet luetteloitu Israelin poikien joukkoon,+ koska heille ei ollut määrä antaa perintöä Israelin poikien keskuudessa.+ 63  Nämä olivat Mooseksen ja pappi Eleasarin luetteloimat, kun he luetteloivat Israelin pojat Moabin aavikkotasangoilla Jordanin varrella Jerikon kohdalla.+ 64  Mutta osoittautui, ettei näiden joukossa ollut ainoatakaan miestä niistä, jotka Mooses ja pappi Aaron olivat luetteloineet, kun he luetteloivat Israelin pojat Siinain erämaassa.+ 65  Sillä Jehova oli sanonut heistä: ”He kuolemalla kuolevat erämaassa.”+ Niinpä heistä ei ollut jäljellä ainoatakaan miestä paitsi Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nunin poika.+

Alaviitteet

M lopettaa 25. luvun tähän siten, että tähän päättyvä lause muodostaa siinä jakeen 19.
”poika”, Vg; MSamLXXSy: ”pojat [olivat]”.
”Silloin maa avasi kitansa ja maa nielaisi heidät, kun kokousjoukko kuoli, kun tuli kulutti Korahin ja kaksisataaviisikymmentä miestä”, Sam.
Tai ”varoittavaksi esimerkiksi”.
”Jemuel” 1Mo 46:10:ssä ja 2Mo 6:15:ssä.
”Sohar” 1Mo 46:10:ssä ja 2Mo 6:15:ssä.
”Sifjon” 1Mo 46:16:ssa.
”Esbon” 1Mo 46:16:ssa.
Nimen perusmuoto on tässä ”Arod”. 1Mo 46:16:ssa nimi on ”Arodi”.
”Joob” 1Mo 46:13:ssa.
”Ehi” 1Mo 46:21:ssä.
”Muppim” 1Mo 46:21:ssä; ”Suppim” 1Ai 7:12:ssa.
”Huppim” 1Mo 46:21:ssä.
”Ardista”, SamLXXVg:n mukaisesti.
”Husim” 1Mo 46:23:ssa.
”leeviläisten”, Sy; MVg: ”Leevin”; LXX: ”Leevin poikien”.
”tytär, joka synnytti nämä”, LXX; SyVg: ”tytär, joka syntyi”.