Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

4. Mooseksen kirja 2:1–34

2  Jehova puhui nyt Moosekselle ja Aaronille sanoen:  ”Israelin poikien tulee leiriytyä isiensä huoneen tunnusmerkkien mukaisesti*, joka miehen kolmenheimonosastonsa luo.+ Heidän tulee leiriytyä kohtaamisteltan ympärille sitä vastapäätä.  Ja itäpuolelle, kohti auringonnousua, leiriytyy Juudan leirin kolmenheimonosasto armeijoittain, ja Juudan poikien johtomies on Nahson,+ Amminadabin poika.  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on seitsemänkymmentäneljätuhatta kuusisataa.+  Ja hänen viereensä leiriytyy Isaskarin+ heimo, ja Isaskarin poikien johtomies on Netanel,+ Suarin poika.  Ja hänen armeijaansa ja luetteloitujaan on viisikymmentäneljätuhatta neljäsataa.+  Sitten Sebulonin heimo; ja Sebulonin poikien johtomies on Eliab,+ Helonin poika.  Ja hänen armeijaansa ja luetteloitujaan on viisikymmentäseitsemäntuhatta neljäsataa.+  Kaikkiaan Juudan leiriin kuuluvia luetteloituja on armeijoittain satakahdeksankymmentäkuusituhatta neljäsataa. Heidän tulee lähteä liikkeelle ensiksi.+ 10  Ruubenin+ leirin kolmenheimonosasto armeijoittain on eteläpuolella, ja Ruubenin poikien johtomies on Elisur,+ Sedeurin poika. 11  Ja hänen armeijaansa ja luetteloitujaan on neljäkymmentäkuusituhatta viisisataa.+ 12  Ja hänen viereensä leiriytyy Simeonin heimo, ja Simeonin poikien johtomies on Selumiel,+ Surisaddain poika. 13  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on viisikymmentäyhdeksäntuhatta kolmesataa.+ 14  Ja Gadin heimo; ja Gadin poikien johtomies on Eljasaf,+ Reuelin* poika. 15  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on neljäkymmentäviisituhatta kuusisataaviisikymmentä.+ 16  Kaikkiaan Ruubenin leiriin kuuluvia luetteloituja on armeijoittain sataviisikymmentäyksituhatta neljäsataaviisikymmentä, ja heidän tulee lähteä liikkeelle toiseksi.+ 17  Kun kohtaamisteltan+ on lähdettävä liikkeelle, leeviläisten+ leiri on leirien keskellä. Niin kuin heidän tulee leiriytyä, niin heidän tulee lähteä liikkeellekin,+ kunkin kohdallaan, kolmenheimonosastojensa mukaan. 18  Efraimin+ leirin kolmenheimonosasto armeijoittain on länsipuolella, ja Efraimin poikien johtomies on Elisama,+ Ammihudin poika. 19  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on neljäkymmentätuhatta viisisataa.+ 20  Ja hänen vierellään on Manassen+ heimo, ja Manassen poikien johtomies on Gamaliel,+ Pedasurin poika. 21  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on kolmekymmentäkaksituhatta kaksisataa.+ 22  Sitten Benjaminin+ heimo; ja Benjaminin poikien johtomies on Abidan,+ Gideonin poika. 23  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on kolmekymmentäviisituhatta neljäsataa.+ 24  Kaikkiaan Efraimin leiriin kuuluvia luetteloituja on armeijoittain satakahdeksantuhatta sata, ja heidän tulee lähteä liikkeelle kolmanneksi.+ 25  Danin leirin kolmenheimonosasto armeijoittain on pohjoispuolella, ja Danin poikien johtomies on Ahieser,+ Ammisaddain poika. 26  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on kuusikymmentäkaksituhatta seitsemänsataa.+ 27  Ja hänen viereensä leiriytyy Asserin heimo, ja Asserin poikien johtomies on Pagiel,+ Okranin poika. 28  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on neljäkymmentäyksituhatta viisisataa.+ 29  Sitten Naftalin+ heimo; ja Naftalin poikien johtomies on Ahira,+ Enanin poika. 30  Ja hänen armeijaansa ja siitä luetteloituja on viisikymmentäkolmetuhatta neljäsataa.+ 31  Kaikkiaan Danin leiriin kuuluvia luetteloituja on sataviisikymmentäseitsemäntuhatta kuusisataa. Heidän kolmenheimonosastojensa* mukaan heidän tulee lähteä liikkeelle viimeiseksi.”+ 32  Nämä olivat Israelin pojista luetteloidut isiensä huoneen mukaan; kaikkiaan oli leireihin kuuluvia luetteloituja armeijoittain kuusisataakolmetuhatta viisisataaviisikymmentä.+ 33  Mutta leeviläisiä ei luetteloitu+ Israelin poikien joukkoon, niin kuin Jehova oli Moosekselle käskyn antanut. 34  Ja Israelin pojat tekivät aivan niin kuin Jehova oli Moosekselle käskyn antanut.+ Siten he leiriytyivät kolmenheimonosastoissaan,+ ja siten he lähtivät liikkeelle+ suvuittain kukin isiensä huoneen mukaisesti.

Alaviitteet

tunnusmerkkien mukaisesti”. Hepr. veʼo·totʹ.
”Reuelin”, MSy; SamVg ja 109 hepr. käsik.: ”Deuelin”; LXX: ”Raguelin”. Ks. 1:14, alav.
”Heidän kolmenheimonosastojensa”, ts. koko Israelin kolmenheimonosastojen. Ks. jae 17.