Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

4. Mooseksen kirja 15:1–41

15  Ja Jehova puhui edelleen Moosekselle sanoen:  ”Puhu Israelin pojille, ja sinun on sanottava heille: ’Kun te lopulta tulette asuinpaikkojenne maahan, jonka minä teille annan,+  ja kun teidän on toimitettava tuliuhri Jehovalle,+ polttouhri+ tai teurasuhri joko erikoislupauksen täyttämiseksi tai vapaaehtoisesti*+ tai juhla-aikojenne+ kuluessa valmistaaksenne Jehovalle rauhoittavan tuoksun,+ karjalaumasta tai katraasta,  niin uhrilahjaansa esittävän on myös esitettävä Jehovalle viljauhriksi kymmenesosa eefaa* hienoja jauhoja,+ jotka on kostutettu neljänneksellä hin-mittaa öljyä.  Ja sinun tulee toimittaa neljännes hin-mittaa viiniä juomauhriksi+ polttouhrin tai teurasuhrin ohella kutakin uroskaritsaa kohti.  Tai pässiä kohti sinun tulee toimittaa viljauhriksi kaksi kymmenesosaa hienoja jauhoja, jotka on kostutettu kolmanneksella hin-mittaa öljyä.  Ja sinun tulee esittää kolmannes hin-mittaa viiniä juomauhriksi, rauhoittavaksi tuoksuksi Jehovalle.  Mutta jos toimitat uroseläimen karjalaumasta* polttouhriksi+ tai teurasuhriksi erikoislupauksen täyttämiseksi+ tai yhteysteurasuhreiksi Jehovalle,+  niin karjalauman uroseläimen ohella on myös esitettävä viljauhriksi+ kolme kymmenesosaa hienoja jauhoja, jotka on kostutettu puolella hin-mitalla öljyä. 10  Ja sinun tulee esittää puoli hin-mittaa viiniä juomauhriksi,+ rauhoittavasti tuoksuvaksi tuliuhriksi Jehovalle. 11  Näin tulee tehdä jokaiselle sonnille tai jokaiselle pässille tai uroskaritsoista tai vuohista otetulle eläimelle. 12  Miten monta toimitattekin, näin teidän tulee itse kullekin tehdä niiden lukumäärän mukaan. 13  Jokaisen syntyperäisen asukkaan tulee toimittaa nämä tällä tavoin esittäessään rauhoittavasti tuoksuvaa tuliuhria Jehovalle.+ 14  Ja mikäli luonanne asustaa muukalaisasukas tai sellainen, joka on keskuudessanne sukupolvesta toiseen, ja hänen on toimitettava rauhoittavasti tuoksuva tuliuhri Jehovalle, hänen tulee tehdä samoin kuin teidänkin tulee tehdä.+ 15  Teillä seurakuntaan kuuluvilla ja muukalaisasukkaana asustavalla on sama säädös.+ Se on teille ajan hämärään asti pysyvä säädös sukupolvesta toiseen. Muukalaisasukkaan tulee olla Jehovan edessä niin kuin te.*+ 16  Saman lain ja saman oikeudellisen päätöksen tulee koskea teitä ja luonanne asustavaa muukalaisasukasta.’”+ 17  Ja Jehova jatkoi Moosekselle puhumista sanoen: 18  ”Puhu Israelin pojille, ja sinun on sanottava heille: ’Kun tulette siihen maahan, jonne minä teidät vien,+ 19  niin on tapahduttava, että kun syötte sen maan leipää,+ teidän tulee antaa Jehovalle anti. 20  Teidän tulee antaa ensimmäisistä+ karkeista jauhoistanne anti reikäleipinä. Teidän tulee antaa se puimatantereen annin tavoin. 21  Ensimmäisistä karkeista jauhoistanne teidän tulee antaa osa anniksi Jehovalle sukupolvesta toiseen. 22  Jos nyt tekisitte erehdyksen ettekä tekisi kaikkien näiden käskyjen mukaan,+ jotka Jehova on Moosekselle puhunut, 23  kaikkea sitä, mistä Jehova on teille Mooseksen välityksellä antanut käskyn siitä päivästä lähtien, jolloin Jehova antoi käskynsä, ja edelleen sukupolvesta toiseen, 24  niin on tapahduttava, että jos jotakin on tehty erehdyksessä, kaukana kansankokouksen silmiltä, niin koko kansankokouksen on toimitettava yksi nuori sonni polttouhriksi rauhoittavana tuoksuna Jehovalle ja siihen kuuluva viljauhri ja juomauhri säädettyyn tapaan+ ja yksi vuohenvohla syntiuhriksi.+ 25  Ja papin on toimitettava sovitus+ Israelin poikien koko kansankokoukselle, ja heille annetaan anteeksi, sillä se oli erehdys+ ja he puolestaan ovat tuoneet uhrilahjanaan tuliuhrin Jehovalle sekä syntiuhrinsa Jehovan eteen erehdyksensä vuoksi. 26  Ja Israelin poikien koko kansankokoukselle sekä heidän keskuudessaan asustavalle muukalaisasukkaalle annetaan anteeksi,+ koska erehdys koski koko kansaa. 27  Ja jos joku sielu tekee syntiä erehdyksessä,+ niin hänen on esitettävä ensimmäisellä vuodellaan oleva naarasvuohi syntiuhriksi.+ 28  Ja papin on toimitettava sovitus sille sielulle, joka erehdyksessä teki tahattomasti syntiä Jehovan edessä, toimittaakseen siitä sovituksen, ja hänelle annetaan anteeksi.+ 29  Tulee osoittautua, että sekä Israelin poikien joukossa olevaa syntyperäistä asukasta että heidän keskuudessaan asustavaa muukalaisasukasta koskee sama laki, kun jotakin tehdään tahattomasti.+ 30  Mutta se sielu, joka tekee jotakin tahallaan,*+ olkoonpa hän syntyperäinen asukas tai muukalaisasukas, jos hän herjaa Jehovaa,+ niin se sielu on karsittava pois kansansa keskuudesta.+ 31  Koska hän on halveksinut Jehovan sanaa+ ja rikkonut hänen käskynsä,+ se sielu tulee karsimalla karsia pois.+ Hän on vastuussa omasta erheestään.’”*+ 32  Ollessaan edelleen erämaassa Israelin pojat tapasivat kerran miehen keräämästä puita sapattipäivänä.+ 33  Silloin ne, jotka tapasivat hänet puita keräämästä, toivat hänet Mooseksen ja Aaronin ja koko kansankokouksen luo. 34  Niin he pidättivät hänet,+ sillä ei ollut nimenomaan tuotu julki, mitä hänelle pitäisi tehdä. 35  Sen jälkeen Jehova sanoi Moosekselle: ”Se mies tulee ehdottomasti surmata:+ koko kansankokouksen tulee kivittää* hänet leirin ulkopuolella.”+ 36  Niin koko kansankokous vei hänet leirin ulkopuolelle ja kivitti hänet kuoliaaksi, kuten Jehova oli Moosesta käskenyt. 37  Ja Jehova sanoi edelleen Moosekselle näin: 38  ”Puhu Israelin pojille, ja sinun on sanottava heille, että heidän on sukupolvesta toiseen tehtävä itselleen ripsureunat vaatteittensa liepeisiin, ja heidän on pantava liepeen ripsureunan yläpuolelle sininen nauha.+ 39  ’Ja sen on oltava teille ripsureunana, ja teidän on nähtävä se ja muistettava kaikki Jehovan käskyt+ ja tehtävä niiden mukaan, ettekä saa kulkea ympäriinsä seuraten sydäntänne ja silmiänne,+ joita te seuraatte ollessanne moraalittomissa suhteissa.*+ 40  Tarkoitus on, että te muistaisitte kaikki käskyni ja todella tekisitte niiden mukaan ja osoittautuisitte pyhiksi Jumalallenne.+ 41  Minä olen Jehova, teidän Jumalanne, joka olen tuonut teidät pois Egyptin maasta osoittautuakseni teidän Jumalaksenne.+ Minä olen Jehova, teidän Jumalanne.’”+

Alaviitteet

Kirjm. ”vapaasta tahdosta”.
”kymmenesosa eefaa”, LXXVg; MSamSy: ”kymmenesosa”. Ks. liite 8A.
”uroseläimen karjalaumasta”. Kirjm. ”karjalauman pojan”.
Kirjm.: ”Niin kuin teidän, niin muukalaisasukkaan tulee olla Jehovan edessä.”
Kirjm. ”kohotetun käden myötä”, ts. avoimesti, ylpeästi, tieten tahtoen.
Kirjm.: ”Hänen oma erheensä on hänen päällään.”
”tulee kivittää”. Hepreassa on tässä infinitivus absolutus, persoonaton ja ajan suhteen epämääräinen verbimuoto.
”ollessanne moraalittomissa suhteissa”. Tai ”haureuteen syyllistyvinä”. Hepr. zo·nimʹ; lat. fornicantes.