Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

4. Mooseksen kirja 1:1–54

1  Ja Jehova jatkoi Moosekselle puhumista Siinain erämaassa,*+ kohtaamisteltassa,+ toisen kuun ensimmäisenä päivänä, toisena vuonna siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta,+ ja sanoi:  ”Laskekaa+ Israelin poikien koko kansankokouksessa olevien määrä heidän sukujensa mukaan, heidän isiensä huoneen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaikki miespuoliset pää päältä*,  kaksikymmenvuotiaista alkaen,+ jokainen armeijaan menevä Israelissa.+ Teidän, sinun ja Aaronin, tulee luetteloida heidät armeijoittain.  Ja kanssanne tulee olla muutamia miehiä, yksi mies heimoa kohti, kukin isiensä huoneen päämies.+  Ja nämä ovat niiden miesten nimet, jotka tulevat seisomaan kanssanne*: Ruubenista+ Elisur,+ Sedeurin poika,  Simeonista+ Selumiel,+ Surisaddain poika,  Juudasta+ Nahson,+ Amminadabin poika,  Isaskarista+ Netanel,+ Suarin poika,  Sebulonista+ Eliab,+ Helonin poika, 10  Joosefin+ pojista: Efraimista+ Elisama, Ammihudin poika, Manassesta+ Gamaliel, Pedasurin poika, 11  Benjaminista+ Abidan,+ Gideonin poika, 12  Danista+ Ahieser,+ Ammisaddain poika, 13  Asserista+ Pagiel,+ Okranin poika, 14  Gadista+ Eljasaf,+ Deuelin*+ poika, 15  Naftalista+ Ahira,+ Enanin poika. 16  Nämä ovat kansankokouksesta kutsutut, isiensä heimojen johtomiehet.*+ He ovat Israelin tuhansien päämiehet.”+ 17  Niin Mooses ja Aaron ottivat nämä nimeltä määrätyt miehet. 18  Ja he kokosivat toisen kuun ensimmäisenä päivänä koko kansankokouksen, jotta siihen kuuluvat saisivat polveutumisensa+ vahvistetuksi isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen,+ pää päältä, 19  niin kuin Jehova oli Moosesta käskenyt; ja hän ryhtyi luetteloimaan+ heitä Siinain erämaassa. 20  Ja Ruubenin, Israelin esikoisen,+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, kertyi nimien lukumäärän mukaisesti, pää päältä, kaikkia miespuolisia kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 21  Ruubenin heimosta luetteloituja, neljäkymmentäkuusituhatta viisisataa.+ 22  Simeonin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, hänestä nimien lukumäärän mukaisesti pää päältä luetteloituja, kaikkia miespuolisia kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 23  Simeonin heimosta luetteloituja, oli viisikymmentäyhdeksäntuhatta kolmesataa.+ 24  Gadin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 25  Gadin heimosta+ luetteloituja, oli neljäkymmentäviisituhatta kuusisataaviisikymmentä.+ 26  Juudan+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 27  Juudan heimosta luetteloituja, oli seitsemänkymmentäneljätuhatta kuusisataa.+ 28  Isaskarin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 29  Isaskarin heimosta luetteloituja, oli viisikymmentäneljätuhatta neljäsataa.+ 30  Sebulonin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 31  Sebulonin heimosta luetteloituja, oli viisikymmentäseitsemäntuhatta neljäsataa.+ 32  Joosefin poikia: Efraimin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 33  Efraimin heimosta+ luetteloituja, oli neljäkymmentätuhatta viisisataa.+ 34  Manassen+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 35  Manassen heimosta luetteloituja, oli kolmekymmentäkaksituhatta kaksisataa.+ 36  Benjaminin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 37  Benjaminin heimosta luetteloituja, oli kolmekymmentäviisituhatta neljäsataa.+ 38  Danin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 39  Danin heimosta luetteloituja, oli kuusikymmentäkaksituhatta seitsemänsataa.+ 40  Asserin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 41  Asserin heimosta luetteloituja, oli neljäkymmentäyksituhatta viisisataa.+ 42  Naftalin+ poikia, syntyneitä heidän isiensä huoneen sukujen mukaan, nimien lukumäärän mukaisesti, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä, 43  Naftalin heimosta luetteloituja, oli viisikymmentäkolmetuhatta neljäsataa.+ 44  Nämä ovat ne luetteloidut, jotka Mooses luetteloi yhdessä Aaronin ja Israelin johtomiesten, kahdentoista miehen, kanssa. He edustivat itse kukin isiensä huonetta. 45  Ja kaikkia niitä, jotka oli luetteloitu Israelin pojista heidän isiensä huoneen mukaan, kaksikymmenvuotiaista alkaen, kaikkia armeijaan meneviä Israelissa, kertyi, 46  niin, kaikkia luetteloituja kertyi kuusisataakolmetuhatta viisisataaviisikymmentä.+ 47  Mutta leeviläisiä+ isiensä heimon mukaan ei luetteloitu heidän joukkoonsa.+ 48  Jehova puhuikin Moosekselle sanoen: 49  ”Ainoastaan Leevin heimoa et saa luetteloida, etkä saa laskea heidän määräänsä Israelin poikien joukkoon.+ 50  Ja aseta sinä leeviläiset hoitamaan Todistuksen+ tabernaakkelia ja kaikkia sen välineitä ja kaikkea siihen kuuluvaa.*+ Juuri heidän tulee kantaa tabernaakkelia ja kaikkia sen välineitä,+ ja juuri heidän tulee palvella+ siinä, ja heidän on määrä leiriytyä tabernaakkelin ympärille.+ 51  Ja aina kun tabernaakkeli on lähdössä liikkeelle, leeviläisten tulee purkaa se,+ ja kun tabernaakkeli saapuu leiripaikkaan, leeviläisten tulee pystyttää se; ja jokainen sitä lähestyvä sivullinen* tulee surmata.+ 52  Ja Israelin poikien on leiriydyttävä kunkin omaan leiriinsä* ja joka miehen kolmenheimonosastonsa* luo+ heidän armeijoittensa mukaisesti. 53  Ja leeviläisten tulee leiriytyä Todistuksen tabernaakkelin ympärille, jottei Israelin poikien kansankokousta vastaan heräisi mitään närkästystä,+ ja leeviläisten on hoidettava Todistuksen tabernaakkelia koskeva palvelus.”+ 54  Ja Israelin pojat tekivät aivan niin kuin Jehova oli Moosesta käskenyt. He tekivät juuri niin.+

Alaviitteet

”erämaassa”. Hepr. bemid·barʹ. Hepreassa Neljäs Mooseksen kirja on saanut nimensä tästä sanasta. LXXVg:ssa kirjan nimi on ”Lukumäärät” (kreik. A·rith·moiʹ; lat. Numeri).
”pää päältä”. Kirjm. ”kallojensa mukaisesti”.
”seisomaan kanssanne”. Tai ”avustamaan teitä”.
”Deuelin”, MSamVg; LXX: ”Raguelin”; Sy: ”Reuelin”.
Tai ”nasit”. Hepr. nesi·ʼēʹ.
”siihen kuuluvaa”, MSam; LXXSy: ”siinä olevaa”.
Ts. ei-leeviläinen.
”omaan leiriinsä”. Hepr. ma·ḥaneʹhu; kreik. tēi he·au·touʹ taʹksei ’omaan järjestykseensä (ryhmitykseensä)’; lat. turmas joukko-osastoihin’. Nämä ilmaukset osoittavat, että oli kyse järjestetystä eli organisoidusta kansasta. Ks. 1Ko 14:40, alav.
kolmenheimonosastonsa”. Hepr. dig·lōʹ (sanasta deʹgel ’osasto’).