Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

3. Mooseksen kirja 25:1–55

25  Ja Jehova puhui vielä Moosekselle Siinainvuorella sanoen:  ”Puhu Israelin pojille, ja sinun on sanottava heille: ’Kun te lopulta tulette siihen maahan, jonka minä teille annan,+ niin sen maan on pidettävä sapattia Jehovan kunniaksi.+  Kuutena vuonna sinun tulee kylvää peltosi, ja kuutena vuonna sinun tulee leikata viinitarhasi, ja sinun on korjattava maan sato.+  Mutta seitsemäntenä vuonna maalla tulee olla täyden levon sapatti,+ sapatti Jehovan kunniaksi. Peltoasi et saa kylvää etkä viinitarhaasi saa leikata.  Elosi varisseiden jyvien jälkikasvua et saa korjata, ja leikkaamattoman viiniköynnöksesi rypäleitä et saa kerätä. Maalla tulee olla täyden levon vuosi.  Ja maan sapattikasvun on oltava teille ruoaksi, sinulle ja orjallesi ja orjattarellesi ja palkkatyöläisellesi ja luonasi olevalle siirtolaiselle, niille, jotka asuvat muukalaisina luonasi,  sekä kotieläimillesi ja maassasi oleville villieläimille. Koko sen sadon tulee olla syömistä varten.  Ja sinun on laskettava itsellesi seitsemän vuosisapattia*, seitsemän kertaa seitsemän vuotta, ja niiden seitsemän vuosisapatin* päiviä täytyy kertyä sinulle neljäkymmentäyhdeksän vuotta.  Ja sinun on annettava äänekkään torven* soida*+ seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä;+ sovituspäivänä+ teidän tulee antaa torven soida koko maassanne. 10  Ja teidän on pyhitettävä* viideskymmenes vuosi ja julistettava vapautus* maassa kaikille sen asukkaille.+ Siitä tulee teille riemuvuosi,*+ ja kunkin teistä on palattava maaomaisuudelleen, ja kunkin teistä tulee palata sukunsa luo.+ 11  Tuo viideskymmenes vuosi tulee teille riemuvuodeksi.+ Ette saa kylvää ettekä saa korjata sitä, mikä varisseista jyvistä maassa kasvaa, ettekä kerätä sen leikkaamattomien viiniköynnösten rypäleitä.+ 12  Se on näet riemuvuosi. Sen tulee olla teille pyhä. Pellolta saatte syödä, mitä maa tuottaa.+ 13  Riemuvuonna kunkin teistä tulee palata maaomaisuudelleen.+ 14  Mikäli nyt myytte jotakin lähimmäisellenne tai ostatte* lähimmäisenne kädestä, älkää tehkö vääryyttä toinen toisellenne.+ 15  Sinun tulee ostaa lähimmäiseltäsi riemuvuoden jälkeisten vuosien luvun mukaan; satovuosien luvun mukaan hänen tulee sinulle myydä.+ 16  Kuta useampia vuosia on, sitä enemmän hänen tulee lisätä sen ostohintaa,+ ja kuta vähemmän vuosia on, sitä enemmän hänen tulee alentaa sen ostohintaa, sillä satojen lukumäärän hän sinulle myy. 17  Eikä kukaan teistä saa tehdä vääryyttä lähimmäiselleen,+ ja sinun on pelättävä Jumalaasi,+ sillä minä olen Jehova*, teidän Jumalanne.+ 18  Teidän on siis pantava täytäntöön minun säädökseni, ja teidän tulee pitää minun oikeudelliset päätökseni, ja teidän on pantava ne täytäntöön. Silloin saatte varmasti asua maassa turvassa.+ 19  Ja maa antaa hedelmänsä,+ ja te saatte varmasti syödä kylliksenne ja asua siinä turvassa.+ 20  Mutta jos te sanotte: ”Mitä me syömme seitsemäntenä vuonna, koskapa emme saa kylvää emmekä korjata satojamme?”,+ 21  niin minä käsken siunaukseni tulla teille kuudentena vuonna, ja sen on tuotettava kolmen vuoden sato.+ 22  Ja teidän on kylvettävä kahdeksantena vuonna ja syötävä vanhaa satoa yhdeksänteen vuoteen saakka. Sen sadon tuloon saakka te syötte vanhaa. 23  Maata ei siis pidä myydä ainiaaksi,+ sillä maa on minun.+ Te olette näet muukalaisasukkaita ja siirtolaisia minun kannaltani katsoen.+ 24  Ja koko omistamassanne maassa teidän tulee suoda maalle takaisinosto-oikeus.+ 25  Jos veljesi köyhtyy ja hänen on myytävä maaomaisuuttaan, niin hänelle läheistä sukua olevan lunastajan on tultava ja ostettava takaisin se, mitä hänen veljensä on myynyt.+ 26  Ja jos osoittautuu, että jollakulla ei ole lunastajaa ja hänen oma kätensä hankkii voittoa ja hän saa riittävästi sen lunastamiseksi, 27  niin hänen on laskettava vuodet siitä lähtien, kun hän sen myi, ja hänen on palautettava jäljellä oleva raha miehelle, jolle hän myi, ja hänen on palattava maaomaisuudelleen.+ 28  Mutta jos hänen kätensä ei hanki riittävästi antaakseen hänelle takaisin, on sen, minkä hän myi, jäätävä ostajansa käteen riemuvuoteen saakka,+ ja riemuvuonna sen on tultava vapaaksi, ja hänen on palattava maaomaisuudelleen.+ 29  Jos nyt joku mies myy asuintalon muurein ympäröidystä kaupungista, niin on hänen lunastusoikeutensa jatkuttava, kunnes vuosi hänen myyntihetkestään kuluu umpeen; hänen lunastusoikeutensa+ tulee jatkua koko vuoden*. 30  Mutta ellei sitä osteta takaisin, ennen kuin kokonainen vuosi on tullut hänelle täyteen, niin sen talon, joka on siinä kaupungissa jossa on muuri, on pysyttävä ainaisesti ostajansa omaisuutena sukupolvesta toiseen. Sen ei pidä tulla vapaaksi riemuvuonna. 31  Mutta talot asutusalueilla, joiden ympärillä ei ole muuria, tulee laskea maaseudun pellon osaksi. Niitä koskevan lunastusoikeuden+ tulee jatkua, ja riemuvuonna+ niiden pitää tulla vapaiksi. 32  Mitä tulee leeviläisten kaupunkeihin ja heidän omistamiensa kaupunkien taloihin,+ lunastusoikeuden pitää pysyä leeviläisillä ajan hämärään asti.+ 33  Ja missä leeviläisten omaisuutta ei osteta takaisin*, siellä talon, joka on myyty kaupungissa*, joka kuuluu hänen omaisuuteensa*, on myös tultava vapaaksi riemuvuonna,+ sillä leeviläisten kaupunkien talot ovat heidän omaisuuttaan Israelin poikien keskuudessa.+ 34  Myöskään heidän kaupunkiensa laidunmaa-aluetta+ ei saa myydä, sillä se on heidän omaisuuttaan ajan hämärään asti. 35  Ja jos veljesi köyhtyy ja on siten taloudellisesti heikossa asemassa* rinnallasi,+ niin sinun on ylläpidettävä häntä.+ Hänen on elettävä luonasi kuten muukalaisasukkaan ja siirtolaisenkin.+ 36  Älä ota häneltä korkoa äläkä kiskurivoittoa,+ vaan sinun on pelättävä Jumalaasi,+ ja veljesi on elettävä luonasi. 37  Et saa antaa hänelle rahaasi korkoa vastaan+ etkä saa antaa ruokaasi kiskurivoittoa vastaan. 38  Minä olen Jehova, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptin maasta antaakseni teille Kanaanin maan,+ osoittautuakseni teidän Jumalaksenne.+ 39  Ja mikäli veljesi köyhtyy rinnallasi ja hänen on myytävä itsensä sinulle,+ et saa käyttää häntä orjantyössä.+ 40  Hänen tulee olla luonasi palkkatyöläisen kaltaisena,+ siirtolaisen kaltaisena. Hänen tulee palvella luonasi riemuvuoteen saakka. 41  Silloin hänen on lähdettävä luotasi, hänen ja hänen poikiensa hänen kanssaan, ja hänen on palattava sukunsa luo, ja hänen tulee palata esi-isiensä maaomaisuudelle.+ 42  Sillä he ovat minun orjiani, jotka toin pois Egyptin maasta.+ He eivät saa myydä itseään sillä tavoin kuin orja myydään. 43  Et saa tyrannimaisesti polkea häntä maahan,+ ja sinun on pelättävä Jumalaasi.+ 44  Mitä tulee orjaasi ja orjattareesi, jotka tulevat omiksesi ympärillänne olevista kansakunnista, niistä voitte ostaa orjan ja orjattaren. 45  Ja voitte ostaa myös niiden siirtolaisten pojista, jotka asustavat muukalaisina luonanne,+ ja heidän suvuistaan, jotka ovat luonanne, jotka ovat syntyneet heille maassanne, ja heidän on tultava omaisuudeksenne. 46  Ja teidän on annettava heidät edelleen perinnöksi pojillenne perintöomaisuutena ajan hämärään asti.+ Voitte käyttää heitä työntekijöinä, mutta veljiänne Israelin poikia, toinen toistanne, ette saa tyrannimaisesti polkea maahan.+ 47  Mutta mikäli luonasi olevan muukalaisasukkaan tai siirtolaisen käsi tulee varakkaaksi ja veljesi on hänen rinnallaan köyhtynyt ja hänen on myytävä itsensä luonasi olevalle muukalaisasukkaalle tai siirtolaiselle* tai jollekulle muukalaisasukkaan suvun jäsenelle, 48  lunastusoikeus pysyy hänen tapauksessaan+ hänen myytyään itsensä.+ Joku hänen veljistään voi ostaa hänet takaisin.+ 49  Tai hänen setänsä tai setänsä poika voi ostaa hänet takaisin, tai kuka tahansa hänen lihaansa oleva verisukulainen,+ joku hänen suvustaan, voi ostaa hänet takaisin. Tai jos hänen oma kätensä on tullut varakkaaksi, niin hänen on ostettava itse itsensä takaisin.+ 50  Ja hänen on laskettava ostajansa kanssa siitä vuodesta lähtien, jolloin hän myi itsensä hänelle, riemuvuoteen+ saakka, ja hänen myyntirahansa on vastattava vuosien lukua.+ Hänen työpäivänsä hänen luonaan lasketaan sillä tavoin kuin palkkatyöläisen päivät.*+ 51  Jos on vielä monta vuotta jäljellä, hänen tulee niiden mukaan maksaa lunastushintansa ostorahastaan. 52  Mutta jos riemuvuoteen+ on jäljellä vain muutamia vuosia, niin hänen on tehtävä itsestään laskelma. Hänen tulee maksaa lunastushintansa vuosiensa mukaan. 53  Hänen tulee olla hänen luonaan palkkatyöläisen tavoin+ vuodesta vuoteen. Hän ei saa tyrannimaisesti polkea häntä maahan+ silmiesi edessä. 54  Ellei hän kuitenkaan voi ostaa itseään takaisin näillä ehdoilla, niin hänen on tultava riemuvuonna vapaaksi,+ hänen ja hänen poikiensa hänen kanssaan. 55  Sillä minulle Israelin pojat ovat orjia. He ovat orjiani,+ jotka minä toin pois Egyptin maasta.+ Minä olen Jehova, teidän Jumalanne.+

Alaviitteet

”[seitsemän] vuosisapattia”. Hepr. šab·betotʹ ša·nimʹ; lat. ebdomades annorum ’vuosiviikkoa’.
”[seitsemän] vuosisapatin”. Kreik. he·bdo·maʹdes e·tōnʹ ’vuosiviikon’. Vrt. Da 9:24: ”viikkoa”, alav.
”torven”. Hepr. šō·farʹ.
Kirjm. ”kulkea”.
Tai ”pidettävä pyhänä”.
Tai ”vapaus”.
”riemuvuosi”. Hepr. jō·velʹ; Vgc(lat.): iubilaeus; LXX: ”vapautusvuosi”. 2Mo 19:13:ssa jō·velʹ on käännetty ”pässinsarveksi”.
”ostatte”. Hepreassa on tässä verbimuotona infinitivus absolutus, persoonaton ja ajan suhteen epämääräinen verbimuoto. Vrt. 2Mo 20:8, alav.
Hepr. Jeho·wahʹ. Ks. liite 1A.
”koko vuoden”. Kirjm. ”päiviä”. Vrt. jae 30.
”ei osteta takaisin”, Vg, tämän kohdan tekstiyhteyden mukaisesti; MSam jättävät kiellon pois.
”talon, joka on myyty kaupungissa”, LXX:n mukaisesti; M: ”talon myynnin ja kaupungin”.
Tai ”jossa hänellä on omaisuutta”.
Kirjm. ”ja hänen kätensä horjuu”.
”muukalaisasukkaalle tai siirtolaiselle”, SamLXXSy ja kymmenen hepr. käsik.; M jättää pois sanan ”tai”.
Kirjm.: ”Hänen tulee olla hänen luonaan niin kuin palkkatyöläisen päivät.”