Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

1. Mooseksen kirja 36:1–43

36  Ja tämä on Esaun eli Edomin+ historia.  Esau otti vaimonsa Kanaanin tyttäristä:+ Adan,+ heettiläisen Elonin tyttären,+ ja Oholibaman,+ Anan tyttären, hivviläisen Sibeonin pojantyttären*,  sekä Basematin,+ Ismaelin tyttären, Nebajotin sisaren.+  Ja Ada synnytti sitten Esaulle Elifasin, ja Basemat synnytti Reuelin,  ja Oholibama synnytti Jeusin sekä Jalamin ja Korahin.+ Nämä ovat Esaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa.  Sen jälkeen Esau otti vaimonsa ja poikansa ja tyttärensä ja kaikki huonekuntansa sielut ja karjalaumansa ja kaikki muut kotieläimensä ja kaiken varallisuutensa,+ jonka hän oli koonnut Kanaanin maassa, ja meni toiseen maahan*, pois veljensä Jaakobin luota,+  koska heidän omaisuutensa oli tullut liian suureksi heidän asuakseen yhdessä eikä heidän muukalaisuutensa maa pystynyt ylläpitämään heitä heidän karjalaumojensa vuoksi.+  Niin Esau asettui asumaan Seirin vuoristoon.+ Esau on Edom.+  Ja tämä on Esaun, Edomin kantaisän, historia, hänen joka oli Seirin vuoristossa.+ 10  Nämä ovat Esaun poikien nimet: Elifas, Esaun vaimon Adan poika; Reuel, Esaun vaimon Basematin poika.+ 11  Ja Elifasin poikia olivat Teman,+ Omar, Sefo ja Gatam ja Kenas.+ 12  Ja Timnasta+ tuli Esaun pojan Elifasin sivuvaimo. Aikanaan hän synnytti Elifasille Amalekin.+ Nämä ovat Esaun vaimon Adan pojat. 13  Nämä ovat Reuelin pojat: Nahat ja Serah, Samma ja Missa.+ Nämä olivat Esaun vaimon Basematin+ poikia*. 14  Ja nämä olivat Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, Sibeonin pojantyttären, poikia, jotka hän synnytti Esaulle: Jeus sekä Jalam ja Korah.+ 15  Nämä ovat Esaun poikien šeikit:*+ Esaun esikoisen Elifasin pojat: šeikki Teman,+ šeikki Omar, šeikki Sefo, šeikki Kenas, 16  šeikki Korah*, šeikki Gatam, šeikki Amalek. Nämä ovat Elifasin šeikit+ Edomin maassa. Nämä ovat Adan pojat. 17  Nämä ovat Esaun pojan Reuelin pojat: šeikki Nahat, šeikki Serah, šeikki Samma, šeikki Missa. Nämä ovat Reuelin šeikit Edomin maassa.+ Nämä ovat Esaun vaimon Basematin pojat. 18  Lopuksi nämä ovat Esaun vaimon Oholibaman pojat: šeikki Jeus, šeikki Jalam, šeikki Korah. Nämä ovat Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, šeikit. 19  Nämä ovat Esaun pojat, ja nämä ovat heidän šeikkinsä. Hän on Edom.+ 20  Nämä ovat horilaisen Seirin pojat, sen maan asukkaat:+ Lotan ja Sobal ja Sibeon ja Ana+ 21  ja Dison ja Eser ja Disan.+ Nämä ovat horilaisten šeikit, Seirin pojat, Edomin maassa. 22  Ja Lotanin poikia olivat Hori ja Hemam, ja Lotanin sisar oli Timna.+ 23  Ja nämä ovat Sobalin pojat: Alvan ja Manahat ja Ebal, Sefoo ja Onam. 24  Ja nämä ovat Sibeonin pojat: Ajja ja Ana. Tämä on se Ana, joka löysi ne kuumat lähteet* erämaasta ollessaan paimentamassa isänsä Sibeonin aaseja.+ 25  Ja nämä ovat Anan lapset: Dison ja Anan tytär Oholibama. 26  Ja nämä ovat Disonin* pojat: Hemdan ja Esban ja Jitran ja Keran.+ 27  Nämä ovat Eserin pojat: Bilhan ja Saavan ja Akan. 28  Nämä ovat Disanin pojat: Us ja Aran.+ 29  Nämä ovat horilaisten šeikit: šeikki Lotan, šeikki Sobal, šeikki Sibeon, šeikki Ana, 30  šeikki Dison, šeikki Eser, šeikki Disan.+ Nämä ovat horilaisten šeikit heidän šeikkiensä mukaan* Seirin maassa. 31  Ja nämä ovat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa,+ ennen kuin yksikään kuningas hallitsi Israelin poikia.+ 32  Ja Beorin poika Bela alkoi hallita Edomissa,+ ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 33  Kun Bela kuoli, Bosrasta+ olevan Serahin poika Jobab alkoi hallita hänen sijastaan.+ 34  Kun Jobab kuoli, Husam temanilaisten+ maasta alkoi hallita hänen sijastaan.+ 35  Kun Husam kuoli, Bedadin poika Hadad, joka löi midianilaiset+ Moabin maa-alueella,+ alkoi hallita hänen sijastaan, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.+ 36  Kun Hadad kuoli, Samla Masrekasta alkoi hallita hänen sijastaan.+ 37  Kun Samla kuoli, Saul Rehobotista Virran varrelta alkoi hallita hänen sijastaan.+ 38  Kun Saul kuoli, Akborin poika Baal-Hanan alkoi hallita hänen sijastaan.+ 39  Kun Akborin poika Baal-Hanan kuoli, Hadar alkoi hallita hänen sijastaan, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pau, ja hänen vaimonsa oli nimeltään Mehetabel, Me-Sahabin tyttären Matredin tytär.+ 40  Nämä siis ovat Esaun šeikkien nimet heidän sukujensa, paikkakuntiensa ja nimiensä mukaan: šeikki Timna, šeikki Alva, šeikki Jetet,+ 41  šeikki Oholibama, šeikki Ela, šeikki Pinon,+ 42  šeikki Kenas, šeikki Teman, šeikki Mibsar,+ 43  šeikki Magdiel, šeikki Iram. Nämä ovat Edomin šeikit+ heidän asuinpaikkojensa mukaan heidän omistamassaan maassa.+ Tämä on Esau, Edomin kantaisä.+

Alaviitteet

Kirjm. ”tyttären”, M; SamLXXSy: ”pojan”. Vrt. jae 24.
”toiseen maahan”. Kirjm. ”maahan”, M; Sy: ”Seirin maahan”.
Tai ”pojanpoikia”.
Tai ”päälliköt”. LXX: ”päälliköt”, ”johtajat”, ”käskynhaltijat”; Vg: ”johtajat”, ”herttuat”. Hepr. sana on ʼal·lu·fēʹ, joka on johdettu sanasta ʼeʹlef ’tuhat’. Siksi ʼal·lufʹ merkitsee pohjimmaltaan ’tuhannen johtajaa’ ja vastaa kreikan kiliarkkia. Ks. Mr 6:21, alav.
”šeikki Korah”, MLXXSyVg; Sam jättää pois. Jakeet 5, 14, 18 osoittavat, ettei hän ollut Elifasin vaan Esaun ja Oholibaman poika.
”ne kuumat lähteet”. Hepr. haj·je·mimʹ; lat. aquas calidas ’kuumat vedet’.
”Disonin”, SamLXXSyVgc ja 1Ai 1:41; MVg: ”Disanin”.
”heidän šeikkiensä mukaan”. Tai ”šeikki šeikiltä”.