Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

1. Mooseksen kirja 2:1–25

2  Näin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja koko niiden armeija.+  Ja seitsemänteen päivään mennessä Jumala sai tekemänsä työn valmiiksi, ja hän ryhtyi lepäämään* seitsemäntenä päivänä kaikesta työstään, jonka hän oli tehnyt.+  Ja Jumala ryhtyi siunaamaan seitsemättä päivää ja pyhittämään sitä*, koska sinä päivänä Jumala on levännyt* kaikesta työstään, jonka hän sen tehdäkseen* on luonut.+  Tämä on taivaiden ja maan historia* niiden luomisaikaan, sinä päivänä jona Jehova* Jumala* teki maan ja taivaan.+  Eikä maassa ollut vielä yhtään kedon pensasta eikä vielä ollut versomassa mitään kedon kasvillisuutta, koska Jehova Jumala ei ollut vielä antanut sataa+ maan päälle eikä ollut ihmistä viljelemässä maata.  Mutta usva*+ nousi säännöllisesti maasta, ja se kasteli maan koko pinnan.+  Sitten Jehova Jumala muodosti ihmisen maan tomusta*+ ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen,*+ ja ihmisestä tuli elävä sielu.*+  Lisäksi Jehova* Jumala istutti puutarhan Eedeniin,*+ itään päin*, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka hän oli muodostanut.+  Siksi Jehova Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, haluttavan näköisiä ja hyviä ravinnoksi, ja myös elämän puun+ keskelle puutarhaa sekä hyvän ja pahan tiedon puun.+ 10  Ja Eedenistä lähti* virta, joka kasteli puutarhaa, ja sieltä se alkoi jakautua, ja siitä tuli neljä päähaaraa. 11  Ensimmäisen nimi on Pison; se kiertää koko Havilan maan,+ jossa on kultaa. 12  Ja sen maan kulta on hyvää.+ Siellä on myös bdelliumpihkaa+ ja onyksikiveä.+ 13  Ja toisen virran nimi on Gihon; se kiertää koko Kuusin* maan. 14  Ja kolmannen virran nimi on Hiddekel;*+ se kulkee Assyriasta*+ itään. Ja neljäs virta on Eufrat.*+ 15  Niin Jehova Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan+ viljelemään sitä ja huolehtimaan siitä.+ 16  Ja Jehova Jumala antoi ihmiselle myös tämän käskyn: ”Jokaisesta puutarhan puusta saat syödä kylliksesi.+ 17  Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta, siitä sinä et saa syödä, sillä sinä päivänä, jona syöt siitä, sinä kuolemalla kuolet.”*+ 18  Ja Jehova* Jumala sanoi edelleen: ”Ihmisen ei ole hyvä olla jatkuvasti yksin. Minä teen hänelle auttajan hänen täydennyksekseen.”*+ 19  Ja Jehova Jumala muodosti* maasta kaikkia kedon villieläimiä ja kaikkia taivaiden lentäviä luomuksia, ja hän alkoi tuoda niitä ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä kullekin antaisi, ja minkä nimen ihminen sille antoikin, kullekin elävälle sielulle,+ se oli sen nimi.+ 20  Niin ihminen antoi nimet kaikille kotieläimille ja taivaiden lentäville luomuksille ja kaikille kedon villieläimille, mutta ihmiselle ei löytynyt* auttajaa hänen täydennyksekseen. 21  Siksi Jehova Jumala vaivutti ihmisen sikeään uneen,+ ja hänen nukkuessaan hän otti yhden hänen kylkiluistaan ja sulki sitten lihan sen kohdalta. 22  Sen jälkeen Jehova* Jumala rakensi Aadamista* ottamastaan kylkiluusta naisen ja toi hänet Aadamin* luo.+ 23  Silloin Aadam* sanoi:”Tämä on vihdoinkin luu minun luistanija liha minun lihastani.+Häntä tullaan kutsumaan ’miehettäreksi’*,sillä miehestä* hänet on otettu.”+ 24  Sen vuoksi mies jättää isänsä ja äitinsä+ ja hänen on liityttävä vaimoonsa* ja heidän on tultava yhdeksi lihaksi.+ 25  Ja he olivat molemmat kaiken aikaa alasti,+ Aadam* ja hänen vaimonsa, eivätkä he kuitenkaan tunteneet häpeää.+

Alaviitteet

”ja hän ryhtyi lepäämään”. Hepr. waj·jiš·botʹ. Verbi on imperfektiivisessä tilassa, joka ilmaisee päättymätöntä, jatkuvaa tai etenevää tekemistä. Ks. liite 3C.
”ja pyhittämään sitä”. Tai ”ja tekemään sitä pyhäksi (pitämään sitä pyhänä)”. Hepr. waj·qad·dešʹ ʼo·tōʹ; lat. et sanctificavit illum. Ks. 2Mo 31:13, alav.
Tai ”Jumala lepää”, ”Jumala on lakannut”. Hepr. ša·vatʹ, perfektiivinen tila. Se osoittaa yksilön, nimittäin Jumalan, ominaispiirteen hänen luomisviikkonsa 7. päivänä. Tämä verbin ša·vatʹ käännös on sopusoinnussa henkeytetyn kirjoittajan Hpr 4:3–11:ssä esittämän todistelun kanssa. Ks. jae 2, alav.
”sen tehdäkseen”, ts. kaiken mainitun taivaassa ja maan päällä.
Tai ”syntyhistoria”. Hepr. ʼelʹleh tō·ledōtʹ ’Nämä ovat – – aikaansaamiset (siittämiset)’; kreik. Hauʹtē hē biʹblos ge·neʹse·ōs ’Tämä on – – alkuperän (lähteen) kirja’; lat. istae generationes ’Nämä ovat – – sukupolvet’. Vrt. Mt 1:1, alav.
”Jehova”. Hepr. יְהוָה (JHWH, tässä vokalisoitu Jehwahʹ), merk. ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’ (hepr. verbistä הָוָה [ha·wahʹ ’tulla (joksikin)’]); LXXA(kreikk.): Kyʹri·os; syyr. Mar·jaʼ; lat. Dominus. Jumalan ainutlaatuisen persoonanimen יהוה (JHWH) ensimmäinen esiintymä; näiden neljän hepr. kirjaimen yhdistelmää nimitetään Tetragrammiksi. Tämä jumalallinen nimi ilmaisee Jehovan tarkoitustensa Toteuttajaksi. Vain tosi Jumalalla on oikeus tähän nimeen. Ks. liite 1A.
”Jehova Jumala”. Hepr. Jehwahʹ ʼElo·himʹ. Tätä ilmausta ilman sanan ʼElo·himʹ edessä olevaa heprean määräistä artikkelia ha käytetään 1Mo 2. ja 3. luvussa 20 kertaa. Ilmaus Jehwahʹ ha·ʼElo·himʹ, joka on käännetty ”Jehova, tosi Jumala”, esiintyy ensi kerran 1Ai 22:1:ssä. Ks. liite 1A.
Tai ”Mutta vesihöyry”. Hepr. weʼedʹ; LXX(kreik. pē·gēʹ)Vg(lat. fons)Sy: ”lähde”, joka viittaa maanalaiseen makean veden virtaan; T: ”pilvi”.
Tai ”savesta”, sen mukaan kuin tätä hepr. sanaa myöhemmin käytettiin savenvalannassa. Hepr. ʽa·farʹ.
”elämän henkäyksen”. Tai ”elämän hengityksen”. Hepr. niš·matʹ (sanasta neša·mahʹ) ḥaj·jimʹ.
”elävä sielu [ts. hengittävä luomus]”. Kirjm. ”[ihminen tuli] eläväksi sieluksi”. Hepr. leneʹfeš ḥaj·jahʹ; kreik. εις ψυχὴν ζῶσαν (eis psy·khēnʹ zōʹsan); lat. in animam viventem. Ks. 1:20, 21, 30; 1Ko 15:45; liite 4A.
”Jehova”. Hepr. Jehwahʹ; LXXP.Oxy.VII.1007. Tässä 200-luvulta olevassa pergamenttilehdessä Jumalan nimi ”Jehova” esiintyi jakeissa 8 ja 18 siten, että sen alkukirjain jōd oli kirjoitettu kuin kahtena Z-kirjaimena, joiden keskiosien läpi kulki vaakasuora viiva. Ks. liite 1C, kohta 6.
”puutarhan [tai: puiston] Eedeniin”. Hepr. gan-beʽEʹden (sanan ”Eeden” merk. ’mielihyvä’); LXXBagster(kreikk.): pa·raʹdei·son en E·demʹ; lat. paradisum voluptatis ’mielihyvän paratiisi’.
”alusta asti”, Vg.
Hepreassa partisiippi, joka ilmaisee jatkuvaa virtaamista.
”Kuus”. Hepr. Kuš; LXXVg: ”Etiopia”.
Hepr. Ḥid·deʹqel; LXXVg: ”Tigris”.
”Assyria”. Hepr. ʼAš·šurʹ; LXXVg: ”assyrialaiset”.
”Eufrat”, LXXVg; hepr. Feratʹ.
”sinä kuolemalla kuolet”. Hepr. mōt ta·mutʹ. Tai ”sinä ehdottomasti kuolet”. Raamatun ensimmäinen viittaus kuolemaan. Ks. Hes 3:18, alav.
Ks. liite 1C, kohta 6.
Tai ”vastinparikseen”, ts. hänelle sopivaksi.
Ajankohtana oli yhä kuudes luomispäivä. Partitiiviin liittyvä imperfekti ”muodosti” ilmaisee tässä jatkuvaa, etenevää tekemistä. Ks. liite 3C.
”ei löytynyt”. Kirjm. ”hän ei löytänyt”.
Hepr. Jehwahʹ.
Kirjm. ”ihmisestä”. Hepr. min-ha·ʼa·damʹ.
Hepr. ha·ʼa·damʹ.
Hepr. ha·ʼa·damʹ.
Hepr. ʼiš·šahʹ (sanasta ʼiš ’mies’ ja feminiinipäätteestä -ah ’-tär’).
miehestä”. Hepr. me·ʼišʹ.
Tai ”naiseensa”.
Hepr. ha·ʼa·damʹ.