1. Korinttilaisille 1:1–31

1  Paavali, kutsuttu Jeesuksen Kristuksen apostoliksi+ Jumalan tahdosta,+ ja veljemme Sostenes+  Korintissa+ olevalle Jumalan seurakunnalle, teille, jotka on pyhitetty+ Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, kutsuttu olemaan pyhiä,+ sekä kaikille, jotka kaikkialla huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä,+ hänen joka on heidän Herransa ja meidän:+  Olkoon teillä ansaitsematon hyvyys+ ja rauha+ Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.+  Kiitän aina Jumalaa teistä sen Jumalan ansaitsemattoman hyvyyden+ vuoksi, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,+  että olette kaikessa rikastuneet+ hänessä, täydessä puhumiskyvyssä ja täydessä tiedossa,+  sen mukaan kuin todistus* Kristuksesta+ on tehty lujaksi teidän keskuudessanne,  niin ettei teiltä puutu mitään mistään lahjasta+ odottaessanne hartaasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.+  Hän tekee myös teidät lujiksi+ loppuun* asti, ettette olisi minkään syytöksen alaisia+ Herramme Jeesuksen Kristuksen* päivänä.*+  Jumala on uskollinen,+ hän joka kutsui teidät osallisuuteen+ Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kanssa. 10  Mutta minä kehotan+ teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen kautta,+ että puhuisitte kaikki yhtäpitävästi+ ja ettei keskuudessanne olisi jakaumia,*+ vaan että olisitte sopivasti yhteen liittyneitä samanmielisinä ja samassa ajatussuunnassa.+ 11  Sillä ne, jotka ovat Kloen huonekuntaa, toivat minulle ilmi+ teistä, veljeni, että keskuudessanne on erimielisyyksiä. 12  Tarkoitan sitä, että kukin teistä sanoo tällaisia: ”Minä kuulun Paavalille”, ”Mutta minä Apollokselle”,+ ”Mutta minä Keefaalle”, ”Mutta minä Kristukselle”. 13  Kristus on jaettuna!+ Ei kai Paavalia pantu paaluun* teidän puolestanne? Tai kastettiinko+ teidät Paavalin nimessä? 14  Olen kiitollinen siitä, etten kastanut teistä ketään muuta kuin Crispuksen+ ja Gaiuksen,+ 15  niin ettei kukaan voi sanoa, että teidät kastettiin minun nimessäni. 16  Kastoin tosin myös Stefanaan huonekunnan.+ Jäljellä olevista en tiedä, kastoinko ketään muuta. 17  Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan hyvää uutista,+ ei viisain puhein,+ jotta Kristuksen kidutuspaalua* ei tehtäisi hyödyttömäksi. 18  Sillä puhe kidutuspaalusta on tyhmyyttä+ niille, jotka tuhoutuvat,+ mutta meille, jotka pelastumme,+ se on Jumalan voima.+ 19  Sillä on kirjoitettu: ”Minä saatan viisaiden viisauden häviämään,+ ja älykkäiden älyn+ minä työnnän syrjään.”+ 20  Missä on viisas? Missä kirjanoppinut?+ Missä tämän asiainjärjestelmän*+ väittelijä?+ Eikö Jumala tehnyt maailman viisautta tyhmyydeksi?+ 21  Sillä koska Jumalan viisaudesta maailma ei viisautensa+ avulla tullut tuntemaan Jumalaa,+ niin Jumala näki hyväksi sen tyhmyyden+ avulla, jota saarnataan, pelastaa uskovat. 22  Sillä juutalaiset pyytävät tunnusmerkkejä+ ja kreikkalaiset etsivät viisautta,+ 23  mutta me saarnaamme paaluun pantua Kristusta,+ joka on juutalaisille kompastumisen aihe,+ mutta kansakunnille tyhmyyttä,+ 24  kuitenkin niille, jotka ovat kutsutut, sekä juutalaisille että kreikkalaisille, Kristusta, Jumalan voimaa+ ja Jumalan viisautta.+ 25  Sillä Jumalan tyhmä asia* on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikko asia* on voimakkaampi kuin ihmiset.+ 26  Sillä te näette kutsumisenne, veljet, ettei ole kutsuttu+ monta lihan mukaan viisasta,+ ei monta voimallista,+ ei monta jalosukuista, 27  vaan Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on tyhmää,+ saattaakseen viisaat häpeään, ja Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on heikkoa, saattaakseen sen, mikä on voimakasta, häpeään,+ 28  ja Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on halpasyntyistä, ja sen, mitä halveksutaan, sen, mitä ei ole,+ tehdäkseen tyhjäksi+ sen, mikä on, 29  jotta mikään liha ei ylpeilisi+ Jumalan edessä. 30  Mutta hänen ansiostaan te olette Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, hänen josta on tullut meille Jumalalta oleva viisaus+ sekä vanhurskaus+ ja pyhitys+ ja vapautus lunnaiden perusteella,+ 31  jotta olisi niin kuin on kirjoitettu: ”Joka ylpeilee, ylpeilköön Jehovasta.”*+

Alaviitteet

”todistus”. Kreik. mar·tyʹri·on; lat. testimonium.
Kreik. teʹlous.
”Kristuksen”, אACDVgSyh,hi,p; P46B jättävät pois.
”päivänä”, אAB; D: ”läsnäolossa”; Vg: ”tulemuksen (adventin) päivänä”.
Tai ”repeämiä”. Kreik. skhiʹsma·ta ’skismoja’; lat. scismata.
Ks. liite 5C.
Ks. liite 5C.
Tai ”asiainjärjestyksen”. Kreik. ai·ōʹnos; lat. saeculi; J17,22(hepr.): ha·ʽō·lamʹ.
Tai ”tyhmyys”.
Tai ”heikkous”.
Ks. liite 1D.