Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

1. Aikakirja 9:1–44

9  Kaikki israelilaiset siis merkittiin sukuluetteloon,+ ja katso, heidät on kirjoitettu ”Israelin kuninkaiden kirjaan”. Ja Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen+ Babyloniin* uskottomuutensa tähden.  Ja israelilaiset,*+ papit,+ leeviläiset+ ja netinit*+ olivat ensimmäiset asukkaat, jotka olivat maaomaisuudellaan kaupungeissaan.  Ja Jerusalemissa+ asui Juudan+ poikia ja Benjaminin+ poikia sekä Efraimin ja Manassen poikia:  Utai, Juudan+ pojan Peresin+ poikia olevan Banin pojan* Imrin pojan Omrin pojan Ammihudin poika.  Ja silolaisia:*+ esikoinen Asaja ja hänen poikansa.  Ja Serahin+ poikia: Jeuel ja heidän kuusisataayhdeksänkymmentä veljeään.  Ja Benjaminin poikia: Sallu, Hassenuan pojan Hodavjan pojan Mesullamin poika,  ja Jibneja, Jerohamin poika, ja Ela, Mikrin pojan Ussin poika, ja Mesullam, Jibnian pojan Reuelin pojan Sefatjan poika.  Ja heidän veljiään heidän polveutumisensa mukaisesti oli yhdeksänsataaviisikymmentäkuusi. Kaikki nämä olivat miehiä, jotka olivat isien päämiehiä heidän esi-isiensä huoneen mukaan. 10  Ja pappeja olivat Jedaja ja Jehojarib ja Jakin+ 11  ja Asarja,+ Ahitubin, tosi Jumalan huoneen johtajan*, pojan Merajotin pojan Sadokin pojan Mesullamin pojan Hilkian poika, 12  ja Adaja, Malkian pojan Pashurin pojan Jerohamin poika, ja Maesai, Immerin pojan Mesillemitin+ pojan Mesullamin pojan Jahseran pojan Adielin poika, 13  ja heidän veljensä, heidän esi-isiensä huoneen päämiehet, tuhat seitsemänsataakuusikymmentä tosi Jumalan huoneen palvelustyöhön pystyvää, väkevää miestä.+ 14  Ja leeviläisiä olivat Semaja, Hasabjan+ pojan Asrikamin pojan Hassubin poika, Merarin pojista, 15  ja Bakbakkar, Heeres ja Galal ja Mattanja,+ Asafin+ pojan Sikrin+ pojan Mikan+ poika, 16  ja Obadja, Jedutunin+ pojan Galalin pojan Semajan+ poika, ja Berekja, netofalaisten+ asutusalueilla asuneen Elkanan pojan Asan poika. 17  Ja portinvartijat+ olivat Sallum+ ja Akkub ja Talmon ja Ahiman, ja heidän veljensä Sallum oli päämies, 18  ja siihen saakka hän oli kuninkaan portissa,+ idän puolella. Nämä olivat Leevin poikien leirien portinvartijat.+ 19  Ja Sallum, Korahin+ pojan+ Ebjasafin+ pojan Koren poika, ja hänen veljensä hänen isänsä huoneesta, korahilaiset,+ oli asetettu palvelustyön valvontaan, teltan ovenvartijoiksi,+ ja heidän isänsä Jehovan leirin valvontaan, sisäänkäynnin vartijoiksi. 20  Ja Pinehas,+ Eleasarin+ poika, oli menneisyydessä heidän johtajanaan*. Jehova oli hänen kanssaan.+ 21  Sakarja,+ Meselemjan poika, oli kohtaamisteltan sisäänkäynnin portinvartija. 22  Kaikkiaan niitä, jotka valikoitiin portinvartijoiksi kynnyksille, oli kaksisataakaksitoista. He olivat asutusalueillaan+ sukuluettelomerkintänsä+ mukaan. Nämä Daavid+ ja näkijä+ Samuel määräsivät* heidän luottamustoimeensa.+ 23  Ja heidät ja heidän poikansa oli asetettu Jehovan huoneen, nimittäin telttahuoneen, porteille vartiopalvelukseen.+ 24  Portinvartijat tulivat olemaan neljällä ilmansuunnalla*: idässä,+ lännessä,+ pohjoisessa+ ja etelässä.+ 25  Ja heidän veljiensä, jotka olivat asutusalueillaan, oli määrä tulla aika ajoin heidän mukaansa seitsemäksi+ päiväksi. 26  Luottamustoimessa oli näet portinvartijoista neljä väkevää miestä. He olivat leeviläisiä, ja osoittautui, että he huolehtivat ruokailuhuoneista+ ja tosi Jumalan huoneen aarteista.+ 27  Ja he viettivät aina yön tosi Jumalan huoneen ympärillä, sillä heillä oli vartiopalvelus,+ ja he huolehtivat avaimesta, niin, avaamisesta* aamu aamulta.+ 28  Ja jotkut heistä huolehtivat palvelusvälineistä,+ sillä he toivat ne sisään lukumäärän mukaan* ja veivät ne pois lukumäärän mukaan*. 29  Ja jotkut heistä olivat miehiä, jotka oli asetettu valvomaan näitä välineitä ja kaikkia pyhiä+ välineitä ja hienoja jauhoja+ ja viiniä+ ja öljyä+ ja suitsutuspihkaa+ ja palsamiöljyä.+ 30  Ja jotkut pappien pojista olivat palsamiöljyvoiteentekijöitä.+ 31  Ja leeviläisistä Mattitjalla, joka oli korahilaisen Sallumin+ esikoinen, oli luottamustoimena valvoa pannuissa valmistettavia leivonnaisia.+ 32  Ja jotkut kehatilaisten pojista, heidän veljistään, huolehtivat kerrosleivästä,+ sen valmistamisesta sapatti sapatilta.+ 33  Ja nämä olivat laulajat,+ ruokailuhuoneissa+ olevat leeviläisten isien päämiehet, palvelusvelvollisuudesta vapautetut,+ sillä heidän vastuunaan oli olla työssä päivin ja öin.+ 34  Nämä olivat leeviläisten isien päämiehet polveutumisensa mukaisesti, päämiehiä. Nämä asuivat Jerusalemissa.+ 35  Ja Gibeonissa+ asui Gibeonin isä, Jeiel. Ja hänen vaimonsa nimi oli Maaka. 36  Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur ja Kis ja Baal ja Ner ja Nadab 37  ja Gedor ja Ahjo ja Sakarja+ ja Miklot. 38  Ja Miklotille syntyi Simam. Ja hehän asuivatkin veljiänsä vastapäätä Jerusalemissa, yhdessä veljiensä kanssa. 39  Ja Nerille+ syntyi Kis,+ ja Kisille syntyi Saul,+ ja Saulille syntyivät Jonatan+ ja Malki-Sua+ ja Abinadab+ ja Esbaal.+ 40  Ja Jonatanin poika oli Merib-Baal.+ Ja Merib-Baalille syntyi Miika.+ 41  Ja Miikan pojat olivat Piton ja Melek ja Tahrea ja Ahas.*+ 42  Ja Ahasille syntyi Jara, ja Jaralle syntyivät Alemet ja Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa. 43  Ja Moosalle syntyi Binea, ja tämän poika oli Refaja,+ tämän poika Eleasa, tämän poika Asel. 44  Ja Aselilla oli kuusi poikaa, ja nämä olivat heidän nimensä: Asrikam, Bokeru ja Ismael ja Searja ja Obadja ja Hanan. Nämä olivat Aselin+ pojat.

Alaviitteet

”Babyloniin”, LXXVg; MSy: ”Babeliin”.
Tai ”Israel”.
”ja netinit (temppeliorjat)”. Kirjm. ”ja annetut”. Hepr. wehan·neti·nimʹ. Vrt. 4Mo 3:9, alav.
”Peresin poikia olevan Banin pojan”, LXXneljä käsik.Vg.
”silolaisia”. Ei Silon asukkaita vaan Juudan kolmannen pojan Selaan jälkeläisiä. Ks. 1Mo 46:12.
”johtajan”. Hepr. negidʹ; lat. pontifex ’ylimmäinen pappi’.
”johtajanaan”. Hepr. na·gidʹ; lat. dux.
Kirjm. ”perustivat”.
Kirjm. ”neljällä tuulella”.
”avaamisesta”, lisätty selvyyden vuoksi; LXX: ”temppelin ovien avaamisesta”.
”lukumäärän mukaan”. Tai ”laskettuaan ne”.
Ks. edellistä.
”ja Tahrea ja Ahas”, LXXLagardeVgc; M: ”ja Tahrea”.