Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

1. Aikakirja 8:1–40

8  Ja Benjaminille+ syntyi hänen esikoisensa Bela,+ toiseksi Asbel+ ja kolmanneksi Ahrah,+  neljänneksi Noha+ ja viidenneksi Raafa.  Ja Bela sai poikia: Addarin ja Geran+ ja Abihudin  ja Abisuan ja Naamanin ja Ahoahin  ja Geran ja Sefufanin+ ja Huramin.+  Ja nämä olivat Ehudin pojat. Nämä olivat Geban+ asukkaisiin kuuluvat esi-isien huoneiden päämiehet, ja heitä ryhdyttiin viemään pakkosiirtolaisuuteen Manahatiin.  Ja Naaman ja Ahia; ja Gera – hän se vei heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja hänelle syntyivät Ussa ja Ahihud.  Ja Saharaimille syntyi lapsia Moabin* maa-alueella+ sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt heidät pois. Husim ja Baara olivat hänen vaimojaan.  Aikanaan hänelle syntyivät hänen vaimostaan Hodesista Jobab ja Sibia ja Mesa ja Malkam 10  ja Jeuus ja Sakeja ja Mirma. Nämä olivat hänen poikiaan, esi-isien huoneiden päämiehiä. 11  Ja Husimista hänelle syntyivät Abitub ja Elpaal. 12  Ja Elpaalin pojat olivat Eber ja Misam ja Semed, joka rakensi Onon+ sekä Lodin+ ja sen tytärkaupungit, 13  ja Beria ja Sema. Nämä olivat Aijalonin+ asukkaisiin kuuluvia esi-isien huoneiden päämiehiä. Juuri nämä ajoivat pois Gatin asukkaat. 14  Lisäksi olivat Ahjo*, Sasak ja Jeremot 15  ja Sebadja ja Arad ja Eder 16  ja Mikael ja Jispa ja Joha, Berian+ pojat, 17  ja Sebadja ja Mesullam ja Hiski ja Heber 18  ja Jismerai ja Jislia ja Jobab, Elpaalin pojat, 19  ja Jakim ja Sikri ja Sabdi 20  ja Elienai ja Silletai ja Eliel 21  ja Adaja ja Beraja ja Simrat, Simein+ pojat, 22  ja Jispan ja Eber ja Eliel 23  ja Abdon ja Sikri ja Hanan 24  ja Hananja ja Elam ja Antotia 25  ja Jifdeja ja Penuel, Sasakin pojat, 26  ja Samserai ja Seharja ja Atalja 27  ja Jaaresja ja Elia ja Sikri, Jerohamin pojat. 28  Nämä olivat esi-isien huoneiden päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaisesti. Nämä asuivat Jerusalemissa.+ 29  Ja Gibeonissa+ asui Gibeonin isä, Jeiel*, ja hänen vaimonsa nimi oli Maaka.+ 30  Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur ja Kis ja Baal ja Nadab+ 31  ja Gedor ja Ahjo ja Seker.+ 32  Ja Miklotille syntyi Sima.+ Ja nämähän asuivatkin veljiänsä vastapäätä Jerusalemissa, yhdessä veljiensä kanssa. 33  Ja Nerille+ syntyi Kis,+ ja Kisille syntyi Saul,+ ja Saulille syntyivät Jonatan*+ ja Malki-Sua+ ja Abinadab+ ja Esbaal.+ 34  Ja Jonatanin poika oli Merib-Baal.+ Ja Merib-Baalille syntyi Miika.+ 35  Ja Miikan pojat olivat Piton ja Melek ja Tarea+ ja Ahas. 36  Ja Ahasille syntyi Jehoadda, ja Jehoaddalle syntyivät Alemet ja Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa, 37  ja Moosalle syntyi Binea; tämän poika oli Rafa,+ tämän poika Eleasa, tämän poika Asel. 38  Ja Aselilla oli kuusi poikaa, ja nämä olivat heidän nimensä: Asrikam, Bokeru ja Ismael ja Searja ja Obadja ja Hanan. Kaikki nämä olivat Aselin poikia. 39  Ja hänen veljensä Eesekin pojat olivat hänen esikoisensa Ulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet. 40  Ja Ulamin pojista tuli urhoollisia,+ väkeviä miehiä, jotka jännittivät jousta+ ja joilla oli paljon poikia+ ja pojanpoikia, sataviisikymmentä. Kaikki nämä olivat lähtöisin Benjaminin pojista.

Alaviitteet

Tai ”moabilaisten”.
”Lisäksi olivat Ahjo”, M; LXXA,Lagarde: ”Ja heidän veljensä olivat”.
”Gibeonin isä, Jeiel”, LXXLagarde ja 9:35.
”Jonatan”. Hepr. Jehō·na·tanʹ.