Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

1. Aikakirja 6:1–81

6  Leevin+ pojat olivat Gerson,+ Kehat+ ja Merari.+  Ja Kehatin pojat olivat Amram,+ Jishar+ ja Hebron+ ja Ussiel.+  Ja Amramin+ pojat olivat Aaron+ ja Mooses,+ lisäksi oli Mirjam.+ Ja Aaronin pojat olivat Nadab+ ja Abihu,+ Eleasar+ ja Itamar.+  Eleasarille+ puolestaan syntyi Pinehas.+ Pinehasille taas syntyi Abisua.+  Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukkille syntyi Ussi.+  Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot.+  Merajotille taas syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.+  Ja Ahitubille syntyi Sadok,+ ja Sadokille syntyi Ahimaas.+  Ja Ahimaasille syntyi Asarja. Ja Asarjalle syntyi Johanan. 10  Ja Johananille syntyi Asarja.+ Juuri hän toimi pappina siinä huoneessa, jonka Salomo rakensi Jerusalemiin. 11  Sitten Asarjalle syntyi Amarja.+ Ja Amarjalle syntyi Ahitub.+ 12  Ja Ahitubille syntyi Sadok.+ Ja Sadokille syntyi Sallum. 13  Ja Sallumille syntyi Hilkia. Ja Hilkialle+ syntyi Asarja. 14  Ja Asarjalle syntyi Seraja.+ Ja Serajalle syntyi Josadak.+ 15  Ja juuri Josadak joutui lähtemään, kun Jehova vei Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen Nebukadnessarin kädellä.* 16  Leevin+ pojat olivat Gersom*, Kehat ja Merari. 17  Ja nämä ovat Gersomin poikien nimet: Libni+ ja Simei.+ 18  Ja Kehatin+ pojat olivat Amram+ ja Jishar ja Hebron ja Ussiel.+ 19  Merarin pojat olivat Mahli ja Musi.+ Ja nämä olivat leeviläisten suvut heidän esi-isiensä mukaan:+ 20  Gersomista hänen poikansa Libni,+ tämän poika Jahat, tämän poika Simma, 21  tämän poika Joah,+ tämän poika Iddo, tämän poika Serah, tämän poika Jeaterai. 22  Kehatin pojat olivat hänen poikansa Amminadab, tämän poika Korah,+ hänen poikansa Assir, 23  hänen poikansa Elkana ja hänen poikansa Ebjasaf+ ja tämän poika Assir, 24  tämän poika Tahat, tämän poika Uriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul. 25  Ja Elkanan+ pojat olivat Amasai ja Ahimot. 26  Elkana: Elkanan pojat olivat hänen poikansa Sofai+ ja tämän poika Nahat, 27  tämän poika Eliab,+ tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana.+ 28  Ja Samuelin+ pojat olivat esikoinen Joel ja toinen Abia.*+ 29  Merarin pojat olivat Mahli,+ tämän poika Libni, tämän poika Simei, tämän poika Ussa, 30  tämän poika Simea, tämän poika Haggia, tämän poika Asaja. 31  Ja nämä olivat ne, jotka Daavid+ asetti Jehovan huoneeseen johtamaan laulamista sen jälkeen kun Arkku oli saanut lepopaikan.+ 32  Ja he palvelivat*+ laulamisessa+ kohtaamisteltan tabernaakkelin edessä, kunnes Salomo rakensi Jehovan huoneen Jerusalemiin,+ ja he hoitivat palvelustaan määräyksensä mukaan.+ 33  Ja nämä olivat palvelusta suorittavat ja myös heidän poikansa: kehatilaisten pojista laulaja Heman,+ Joelin+ poika, Joel oli Samuelin+ poika, 34  Samuel Elkanan,+ tämä Jerohamin, tämä Elielin,+ tämä Toahin, 35  tämä Sufin,+ tämä Elkanan, tämä Mahatin, tämä Amasain, 36  tämä Elkanan, tämä Joelin, tämä Asarjan, tämä Sefanjan, 37  tämä Tahatin, tämä Assirin, tämä Ebjasafin,+ tämä Korahin,+ 38  tämä Jisharin,+ tämä Kehatin, tämä Leevin, tämä Israelin poika. 39  Hänen veljensä Asaf+ taas, joka palveli hänen oikealla puolellaan, Asaf oli Berekjan+ poika, Berekja Simean, 40  tämä Mikaelin, tämä Baasejan, tämä Malkian, 41  tämä Etnin, tämä Serahin, tämä Adajan, 42  tämä Etanin, tämä Simman, tämä Simein, 43  tämä Jahatin,+ tämä Gersomin,+ tämä Leevin poika. 44  Ja heidän veljensä, Merarin+ pojat, vasemmalla puolella: Etan,+ Kisin+ poika, Kisi Abdin, tämä Mallukin, 45  tämä Hasabjan, tämä Amasjan, tämä Hilkian, 46  tämä Amsin, tämä Banin, tämä Semerin, 47  tämä Mahlin, tämä Musin,+ tämä Merarin,+ tämä Leevin poika. 48  Ja heidän veljensä leeviläiset+ olivat tosi Jumalan huoneen tabernaakkelin kaikkeen palvelukseen+ annettuja. 49  Ja Aaron+ ja hänen poikansa suitsuttivat uhrisavua+ polttouhrialttarilla+ ja suitsutusalttarilla+ kaiken sen työn hyväksi, mikä liittyy erittäin pyhään, ja sovituksen toimittamiseksi+ Israelille,+ aivan niin kuin tosi Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt. 50  Ja nämä olivat Aaronin+ pojat: hänen poikansa Eleasar,+ tämän poika Pinehas,+ tämän poika Abisua,+ 51  tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja,+ 52  tämän poika Merajot,+ tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub,+ 53  tämän poika Sadok,+ tämän poika Ahimaas.+ 54  Ja nämä olivat heidän asuinpaikkansa heidän muurein ympäröityjen leiriensä mukaan heidän alueellaan+ kehatilaisten+ sukuun kuuluville Aaronin pojille, sillä arpa oli tullut heille. 55  Niinpä heille annettiin Juudan maasta Hebron+ ympäröivine laidunmaineen. 56  Ja kaupungin keto ja sen asutusalueet+ annettiin Kalebille,+ Jefunnen pojalle.+ 57  Ja Aaronin pojille annettiin turvakaupungit,+ Hebron,+ ja Libna+ laidunmaineen ja Jattir+ ja Estemoa+ laidunmaineen 58  ja Hilen+ laidunmaineen, Debir+ laidunmaineen 59  ja Asan+ laidunmaineen ja Bet-Semes+ laidunmaineen, 60  ja Benjaminin heimolta Geba+ laidunmaineen ja Alemet+ laidunmaineen ja Anatot+ laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista+ kaupunkia heidän sukujensa keskuudessa. 61  Ja jäljelle jääneille Kehatin pojille annettiin heimon suvulta, puolelta heimolta, puolelta Manassea, arvalla kymmenen+ kaupunkia. 62  Ja Gersomin+ pojille annettiin heidän sukujensa mukaisesti Isaskarin+ heimolta ja Asserin+ heimolta ja Naftalin+ heimolta ja Manassen+ heimolta Basanista kolmetoista kaupunkia. 63  Merarin+ pojille annettiin heidän sukujensa mukaisesti Ruubenin+ heimolta ja Gadin+ heimolta ja Sebulonin+ heimolta arvalla kaksitoista kaupunkia. 64  Näin Israelin pojat antoivat leeviläisille+ kaupungit laidunmaineen.+ 65  Lisäksi he antoivat arvalla Juudan+ poikien heimolta ja Simeonin+ poikien heimolta ja Benjaminin+ poikien heimolta nämä kaupungit, joita he sitten kutsuivat nimillä. 66  Ja jotkin Kehatin poikien suvut saivat alueensa kaupungit Efraimin heimolta.+ 67  Niinpä heille annettiin turvakaupungit, Sikem+ laidunmaineen Efraimin vuoristosta, ja Geser+ laidunmaineen 68  ja Jokmeam+ laidunmaineen ja Bet-Horon+ laidunmaineen 69  ja Aijalon+ laidunmaineen ja Gat-Rimmon+ laidunmaineen, 70  ja puolelta Manassen heimoa Aner+ laidunmaineen ja Bileam+ laidunmaineen jäljelle jääneiden Kehatin poikien suvulle.+ 71  Ja Gersomin+ pojille annettiin puolen Manassen heimon suvulta Golan+ laidunmaineen Basanista ja Astarot+ laidunmaineen, 72  ja Isaskarin heimolta Kedes+ laidunmaineen ja Daberat+ laidunmaineen 73  ja Ramot+ laidunmaineen ja Anem+ laidunmaineen, 74  ja Asserin heimolta Masal laidunmaineen ja Abdon+ laidunmaineen 75  ja Hukok+ laidunmaineen ja Rehob+ laidunmaineen, 76  ja Naftalin+ heimolta Kedes+ laidunmaineen Galileasta+ ja Hammon laidunmaineen ja Kirjataim+ laidunmaineen. 77  Jäljelle jääneille Merarin pojille annettiin Sebulonin+ heimolta Rimmono+ laidunmaineen, Tabor laidunmaineen, 78  ja Jordanin seudulta Jerikon luota Jordanista itään Ruubenin+ heimolta Beser+ laidunmaineen erämaasta ja Jahas*+ laidunmaineen 79  ja Kedemot+ laidunmaineen ja Mefaat+ laidunmaineen, 80  ja Gadin+ heimolta Ramot+ laidunmaineen Gileadista ja Mahanaim+ laidunmaineen 81  ja Hesbon+ laidunmaineen sekä Jaser+ laidunmaineen.

Alaviitteet

MLXX:ssa 5. luku päättyy tähän jakeeseen, jonka numero on niissä 41.
”Gerson” jakeessa 1.
”esikoinen Joel ja toinen Abia”, LXXLagardeSy, jae 33 ja 1Sa 8:2; M: ”esikoinen Vasni ja Abia”.
”palvelivat”, lat. ministrabant. Kirjm. ”[olivat] palvelevia”. Hepr. mešor·timʹ.
”Jahas” Jes 15:4:ssä ja Jer 48:34:ssä; M: ”Jahsa”.