Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Raamattu verkossa | PYHÄ RAAMATTU – UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS

1. Aikakirja 4:1–43

4  Juudan pojat olivat Peres,+ Hesron+ ja Karmi+ ja Hur+ ja Sobal.+  Ja Reajalle,+ Sobalin pojalle, syntyi Jahat; Jahatille vuorostaan syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä olivat soralaisten+ suvut.  Ja nämä olivat Eetamin+ isän pojat: Jisreel+ ja Jisma ja Jidbas (ja heidän sisarensa nimi oli Haslelponi)  sekä Penuel, Gedorin+ isä, ja Eser, Husan isä. Nämä olivat Hurin,+ Efratan esikoisen, Betlehemin+ isän, pojat.  Ja Ashurilla,+ Tekoan+ isällä, oli sittemmin kaksi vaimoa: Hela ja Naara.  Aikanaan Naara synnytti hänelle Ahussamin ja Heferin ja Temenin ja Haahastarin. Nämä olivat Naaran pojat.  Ja Helan pojat olivat Seret, Jishar* ja Etnan.  Ja Koosista tuli Anubin ja Sobeban ja Aharhelin, Harumin pojan, sukujen isä.  Ja Jaebesista+ tuli kunnioitetumpi+ kuin hänen veljistään, ja hänen äitinsä hänelle antoi nimen Jaebes sanoen: ”Olen synnyttänyt hänet kivulla.”+ 10  Ja Jaebes alkoi huutaa avukseen Israelin Jumalaa+ sanoen: ”Jos sinä siunaamalla siunaat+ minua ja laajennat alueeni+ ja kätesi+ osoittautuu olevan kanssani ja sinä varjelet minua onnettomuudelta,+ ettei se vahingoittaisi minua+...” Niinpä Jumala saattoi tapahtumaan, mitä hän oli pyytänyt.+ 11  Ja Kelubille*, Suhan veljelle, syntyi Mehir, joka oli Estonin isä. 12  Ja Estonille syntyivät Bet-Raafa ja Paseah ja Tehinna, Ir-Nahasin isä. Nämä olivat Rekan miehet. 13  Ja Kenasin+ pojat olivat Otniel+ ja Seraja, ja Otnielin pojat: Hatat. 14  Ja Meonotaista tuli Ofran isä. Ja Serajalle syntyi Joab, Ge-Harasimin* isä; heistä näet tuli käsityöläisiä.+ 15  Ja Jefunnen+ pojan Kalebin+ pojat olivat Iru, Ela ja Naam, ja Elan pojat: Kenas. 16  Ja Jehallelelin pojat olivat Sif ja Sifa, Tireja ja Asarel. 17  Ja Esraan pojat olivat Jeter ja Mered ja Efer ja Jalon, ja vaimossa sikisivät aikanaan Mirjam ja Sammai ja Jisbah, Estemoan+ isä. 18  Hänen juutalainen vaimonsa taas synnytti Jeredin, Gedorin isän, ja Heberin, Sokon isän, ja Jekutielin, Sanoahin isän. Ja nämä olivat faraon tyttären Bitjan pojat, jonka Mered oli ottanut. 19  Ja Hodian vaimon, Nahamin sisaren, pojat olivat garmilaisen Keilan+ isä ja maakalainen Estemoa. 20  Ja Siimonin pojat olivat Amnon ja Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Ja Jisin pojat olivat Sohet ja Ben-Sohet. 21  Juudan pojan Selaan+ pojat olivat Er, Lekan isä, ja Laeda, Maresan isä, ja hienon kankaan+ valmistajien huoneen suvut Asbean huoneesta 22  sekä Jokim ja Koseban miehet ja Joas ja Saraf, jotka ottivat omikseen moabilaiset vaimot,*+ ja Jasubi-Lehem. Ja nämä sanat ovat vanhaa perinnettä.+ 23  He olivat Netaimin ja Gederan savenvalajia+ ja asukkaita. He asuivat siellä kuninkaan luona ja olivat hänen työssään.+ 24  Simeonin pojat olivat Nemuel+ ja Jamin,+ Jarib, Serah, Saul,+ 25  tämän poika Sallum, tämän poika Mibsam, tämän poika Misma. 26  Ja Misman pojat olivat hänen poikansa Hammuel, tämän poika Sakkur, tämän poika Simei. 27  Ja Simeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä, mutta hänen veljillään ei ollut paljon poikia, eivätkä mitkään heidän sukunsa olleet yhtä lukuisia kuin Juudan+ pojat. 28  Ja he asuivat edelleen Beersebassa+ ja Moladassa+ ja Hasar-Sualissa+ 29  ja Bilhassa+ ja Esemissä+ ja Toladissa+ 30  ja Betuelissa+ ja Hormassa+ ja Siklagissa+ 31  ja Bet-Markabotissa ja Hasar-Susimissa+ ja Bet-Birissä ja Saaraimissa.+ Nämä olivat heidän kaupunkinsa siihen saakka, kun Daavid hallitsi*. 32  Ja heidän asutusalueitaan olivat Eetam ja Ain, Rimmon ja Token ja Asan,+ viisi kaupunkia. 33  Ja kaikki heidän asutusalueensa, jotka olivat näiden kaupunkien ympärillä, ulottuivat Baaliin+ asti. Nämä olivat heidän asuinpaikkansa ja heitä koskevat sukuluettelomerkinnät. 34  Ja Mesobab ja Jamlek ja Josa, Amasjan poika, 35  ja Joel ja Jeehu, Asieelin pojan Serajan pojan Josibjan poika, 36  ja Eljoenai ja Jaakoba ja Jesohaja ja Asaja ja Adiel ja Jesimiel ja Benaja 37  ja Sisa, Semajan pojan Simriin pojan Jedajan pojan Allonin pojan Sifin poika. 38  Nämä nimeltä mainitut olivat johtomiehiä sukujensa keskuudessa,+ ja heidän esi-isiensä huonekunta lisääntyi suureksi määrältään. 39  Ja he lähtivät Gedorin tulotielle, aina laakson itäpuolelle asti, etsiäkseen katrailleen laidunta. 40  Lopulta he löysivät lihavan ja hyvän laitumen,+ ja maa oli varsin tilava*, eikä siellä ollut häiriötä+ vaan levollista; ne näet, jotka asuivat siellä ennen vanhaan, olivat Haamista.+ 41  Ja nämä nimeltä muistiin merkityt lähtivät Juudan kuninkaan Hiskian*+ päivinä lyömään+ maahan haamilaisten telttoja* ja siellä ollutta Meunimia, niin että he ovat vihkineet heidät tuhon omiksi+ tähän päivään asti, ja he alkoivat asua heidän paikallaan*, koska siellä oli laidunta+ heidän katrailleen. 42  Ja heidän keskuudestaan lähti Seirinvuorelle+ Simeonin poikia viisisataa miestä Pelatjan ja Nearjan ja Refajan ja Ussielin, Jisin poikien, johdolla. 43  Sitten he löivät Amalekista+ pakoon päässeen jäännöksen, ja he ovat asuneet siellä tähän päivään saakka.

Alaviitteet

”Jishar”, MVg; Mreunah.: ”ja Sohar”.
”Kelubille”, M; LXXSyVgc: ”Kalebille”.
Nimen merk. ’käsityöläisten laakso’.
Tai ”jotka hallitsivat Moabissa”.
Tai ”alkoi hallita”.
Kirjm. ”oli laaja molemmin (kaikin) puolin”.
Ks. 2Ku 20:10, alav.
”haamilaisten telttoja”, tekstikorjauksen mukaan; M: ”heidän telttojaan”.
Tai ”he asettuivat asumaan heidän sijaansa”.