Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

1. Aikakirja 2:1–55

2  Nämä olivat Israelin+ pojat: Ruuben,+ Simeon,+ Leevi+ ja Juuda,+ Isaskar+ ja Sebulon,+  Dan,+ Joosef+ ja Benjamin,+ Naftali,+ Gad+ ja Asser.+  Juudan pojat olivat Er+ ja Onan+ ja Selaa.+ Nämä kolme syntyivät hänelle Suan tyttärestä, kanaanilaisesta. Ja Juudan esikoinen Er tuli pahaksi Jehovan silmissä, joten hän surmasi hänet.+  Ja hänen miniänsä Tamar+ synnytti hänelle Peresin+ ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi.  Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul.+  Ja Serahin+ pojat olivat Simri ja Etan ja Heman ja Kalkol ja Dara.+ Heitä oli kaikkiaan viisi.  Ja Karmin+ pojat: Aakar*, joka saattoi Israelin eristyksiin,*+ joka menetteli uskottomasti tuhon omaksi vihityn suhteen.+  Ja Etanin+ pojat: Asarja.  Ja Hesronin+ pojat, jotka syntyivät hänelle, olivat Jerahmeel+ ja Ram+ ja Kelubai*. 10  Ja Ramille syntyi Amminadab.+ Ja Amminadabille syntyi Nahson,+ Juudan poikien johtomies. 11  Ja Nahsonille syntyi Salma.+ Ja Salmalle syntyi Boas.+ 12  Ja Boasille syntyi Obed.+ Ja Obedille syntyi Iisai.+ 13  Ja Iisaille syntyivät hänen esikoisensa Eliab+ ja toiseksi Abinadab+ ja kolmanneksi Simea,+ 14  neljänneksi Netanel, viidenneksi Raddai, 15  kuudenneksi Osem, seitsemänneksi Daavid.+ 16  Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail,+ ja Serujan pojat: Abisai+ ja Joab+ ja Asael,+ kolme. 17  Abigail puolestaan synnytti Amasan,+ ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter.+ 18  Ja Kalebille*, Hesronin+ pojalle, syntyi poikia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista; ja nämä olivat hänen vaimonsa pojat: Jeeser ja Sobab ja Ardon. 19  Lopulta Asuba kuoli. Niinpä Kaleb otti itselleen Efratin,+ joka aikanaan synnytti hänelle Hurin.+ 20  Ja Hurille syntyi Uri.+ Ja Urille syntyi Besalel.+ 21  Ja myöhemmin Hesron yhtyi Gileadin+ isän Makirin+ tyttäreen. Ja hän otti hänet ollessaan kuusikymmenvuotias, mutta tämä synnytti hänelle Segubin. 22  Ja Segubille syntyi Jair,+ jolla sittemmin oli kaksikymmentäkolme kaupunkia+ Gileadin maassa. 23  Myöhemmin Gesur+ ja Syyria+ ottivat heiltä Havvot-Jairin+ sekä Kenatin+ ja sen tytärkaupungit*, kuusikymmentä kaupunkia. Kaikki nämä olivat Makirin, Gileadin isän, poikia. 24  Ja Hesronin+ kuoltua Kaleb-Efratassa Abian ollessa Hesronin vaimo tämä synnytti hänelle vielä Ashurin, Tekoan+ isän. 25  Ja Hesronin esikoisen Jerahmeelin+ pojat olivat Ram,+ esikoinen, ja Buna ja Oren ja Osem, Ahia*. 26  Ja Jerahmeelilla oli toinenkin vaimo, jonka nimi oli Atara. Hän oli Onamin äiti. 27  Ja Jerahmeelin esikoisen Ramin+ pojat tulivat olemaan Maas ja Jamin ja Eker. 28  Ja Onamin+ pojat tulivat olemaan Sammai ja Jada. Ja Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. 29  Ja Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle aikanaan Ahbanin ja Molidin. 30  Ja Nadabin+ pojat olivat Seled ja Appaim. Mutta Seled kuoli pojattomana. 31  Ja Appaimin pojat: Jisi. Ja Jisin pojat: Sesan,+ ja Sesanin pojat: Ahlai. 32  Ja Jadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Jonatan. Mutta Jeter kuoli pojattomana. 33  Ja Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä olivat Jerahmeelin poikia. 34  Eikä Sesan+ saanut poikia vaan tyttäriä. Ja Sesanilla oli egyptiläinen palvelija,+ jonka nimi oli Jarha. 35  Niinpä Sesan antoi palvelijalleen Jarhalle vaimoksi tyttärensä, joka aikanaan synnytti hänelle Attain. 36  Ja Attaille syntyi Natan. Ja Natanille syntyi Sabad.+ 37  Ja Sabadille syntyi Eflal. Ja Eflalille syntyi Obed. 38  Ja Obedille syntyi Jeehu. Ja Jeehulle syntyi Asarja. 39  Ja Asarjalle syntyi Heles. Ja Helesille syntyi Eleasa. 40  Ja Eleasalle syntyi Sismai. Ja Sismaille syntyi Sallum. 41  Ja Sallumille syntyi Jekamja. Ja Jekamjalle syntyi Elisama. 42  Ja Kalebin,*+ Jerahmeelin veljen, pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, joka oli Sifin isä, ja Maresan, Hebronin isän, pojat. 43  Ja Hebronin pojat olivat Korah ja Tappuah ja Rekem ja Sema. 44  Ja Semalle syntyi Raham, Jorkoamin isä. Ja Rekemille syntyi Sammai. 45  Ja Sammain poika oli Maon, ja Maon oli Bet-Suurin+ isä. 46  Ja Efa, Kalebin sivuvaimo, synnytti Haranin ja Moosan ja Gasesin. Ja Haranille syntyi Gases. 47  Ja Johdain pojat olivat Regem ja Jotam ja Gesan ja Peelet ja Efa ja Saaf. 48  Kalebin sivuvaimo Maaka puolestaan synnytti Seberin ja Tirhanan. 49  Aikanaan hän synnytti Saafin, Madmannan+ isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean+ isän. Ja Kalebin+ tytär oli Aksa.+ 50  Nämä olivat Kalebin poikia. Hurin,+ Efratan+ esikoisen, pojat: Sobal,+ Kirjat-Jearimin+ isä, 51  Salma, Betlehemin+ isä, Haref, Bet-Gaderin isä. 52  Ja Sobalilla,+ Kirjat-Jearimin isällä, oli sittemmin poikia: Haroe ja puoli Menuhotia. 53  Ja Kirjat-Jearimin suvut olivat jitriläiset+ ja putilaiset ja sumatilaiset ja misralaiset. Näistä ovat lähteneet soralaiset+ ja estaolilaiset.+ 54  Salman pojat olivat Betlehem+ ja netofalaiset,+ Atrot-Bet-Joab ja puolet manahatilaisista, sorilaiset*. 55  Ja Jaebesissa+ asuvien kirjurien suvut olivat tiratilaiset, simatilaiset, sukatilaiset. Nämä olivat ne keniläiset,+ jotka ovat lähtöisin Hammatista, Rekabin+ huoneen isästä.

Alaviitteet

Merk. ’eristyksiin (vaikeuksiin) saattaja’. Hepr. ʽA·kharʹ; Jos 7:1, 18:ssa ”Aakan”.
Tai ”joka saattoi Israelin vaikeuksiin”. Hepr. ʽō·kherʹ, sanaleikki kyseisen miehen nimestä ʽA·kharʹ.
Jakeissa 18, 19, 42 nimi on ”Kaleb”.
Jakeessa 9 nimi on ”Kelubai”.
Kirjm. ”ja sen [fem.] tyttäret”.
”Osem, Ahia”, M; LXX: ”Asom, hänen veljensä”; Vg: ”Asom ja Ahia”.
Jakeessa 9 nimi on ”Kelubai”.
Tai ”manahatilaisista ja sorilaiset”.