Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni  |  Joulukuu 2015

 KANSIAIHE | VOIKO RAAMATTUA YMMÄRTÄÄ?

Kirja jota on tarkoitus ymmärtää

Kirja jota on tarkoitus ymmärtää

Raamattu on hyvin vanha kirja. Sen kirjoittaminen alkoi Lähi-idässä noin 3 500 vuotta sitten. Tuohon aikaan Kiinaa hallitsi mahtava Shang-dynastia. Buddhalaisuus alkoi vaikuttaa Intiassa vasta noin tuhat vuotta myöhemmin. (Ks. tekstiruutu ” Tietoa Raamatusta”.)

Raamattu antaa tyydyttävät vastaukset elämän tärkeimpiin kysymyksiin.

Jotta jokin kirja olisi hyvä opas, sen täytyy olla ymmärrettävä ja siitä on oltava käytännön hyötyä. Raamattu on juuri tällainen kirja. Se antaa tyydyttävät vastaukset elämän tärkeimpiin kysymyksiin.

Oletko esimerkiksi joskus miettinyt, miksi olemme olemassa? Tuo kysymys on askarruttanut ihmisiä tuhansia vuosia aina tähän päivään saakka. Vastaus kuitenkin löytyy Raamatun ensimmäisen kirjan kahdesta ensimmäisestä luvusta. Raamatun kertomus ulottuu ajassa miljardeja vuosia taaksepäin ”alkuun” asti, jolloin fyysinen kaikkeus – galaksit, tähdet ja maapallo mukaan lukien – tuli olemassaoloon. (1. Mooseksen kirja 1:1.) Sitten se kuvailee vaihe vaiheelta, miten maapallosta tuli asuttava, miten erilaiset elämänmuodot tulivat olemassaoloon ja miten ihminen sai alkunsa. Lisäksi se kertoo, mikä on tämän kaiken tarkoitus.

KIRJOITETTU YMMÄRRETTÄVÄLLÄ TAVALLA

Raamatun käytännölliset neuvot auttavat arkielämän ongelmien ratkaisemisessa. Seuraavassa kerrotaan kaksi syytä siihen, miksi sen neuvot ovat helposti ymmärrettäviä.

Ensinnäkin Raamatun teksti on selkeää, suoraa ja vetoavaa. Lukuisten abstraktien tai mystisten ilmausten sijaan siinä käytetään sanoja, jotka kuvailevat konkreettisia, aistein havaittavia asioita. Vaikeat asiat ilmaistaan sanoin, jotka ovat tuttuja päivittäisestä elämästä.

Esimerkiksi Jeesus käytti useita yksinkertaisia, ihmisten arkielämään liittyviä kuvauksia, minkä ansiosta hänen opetuksensa koskettivat kuulijoiden sydäntä. Monet näistä opetuksista ovat niin kutsutussa vuorisaarnassa, joka on Raamatussa Matteuksen evankeliumin luvuissa 5–7. Muuan kommentaattori totesi, että se on ”käytännöllinen puhe”, jonka tarkoitus ”ei ole täyttää päätä uusilla ajatuksilla  vaan antaa käytännön opastusta ja ohjausta”. Vuorisaarnan lukeminen vie ehkä vain 15–20 minuuttia. On hämmästyttävää, miten yksinkertaisia mutta vaikuttavia Jeesuksen sanat ovat.

Toinen syy siihen, että Raamattua on helppo ymmärtää, on sen sisältö. Se ei sisällä mytologiaa tai satuja. Kuten teoksessa The World Book Encyclopedia todetaan, se kertoo enimmäkseen ”sekä merkittävistä että tavallisista ihmisistä” ja heidän ”kamppailuistaan, toiveistaan, epäonnistumisistaan ja voitoistaan”. Meidän on helppo samaistua todellisia ihmisiä ja tapahtumia koskeviin kertomuksiin ja ymmärtää niiden sisältämät tärkeät opetukset (Roomalaisille 15:4).

KAIKKIEN ULOTTUVILLA

Jotta jotain kirjaa voisi ymmärtää, sitä on voitava lukea kielellä, jota osaa. Onpa asuinpaikkasi tai kansallisuutesi mikä tahansa, Raamattu on todennäköisesti saatavilla kielellä, jota ymmärrät. Miten tämä on mahdollista?

Kääntäminen. Raamattu kirjoitettiin alun perin hepreaksi, arameaksi ja kreikaksi. Siksi sen lukijakunta oli melko rajallinen. Vilpittömät kääntäjät ovat ponnistelleet uutterasti kääntääkseen tekstin muillekin kielille. Heidän ansiostaan Raamattu on tähän mennessä käännetty kokonaan tai osittain noin 2 700 kielelle, joten yli 90 prosenttia maailman asukkaista voi lukea ainakin joitakin Raamatun osia äidinkielellään.

Julkaiseminen. Raamatun alkuperäinen teksti tallennettiin helposti tuhoutuville materiaaleille, kuten nahalle ja papyrukselle. Raamatun sanoman säilyttämiseksi teksti oli jäljennettävä huolellisesti käsin yhä uudelleen. Jäljennökset olivat kalliita, ja vain harvoilla oli niihin varaa. Raamatun levikki alkoi kuitenkin kasvaa suuresti Gutenbergin keksittyä painokoneen runsaat 550 vuotta sitten. Erään arvion mukaan koko Raamattua tai osia siitä on tähän mennessä levitetty yli 5 miljardia kappaletta.

Näissä suhteissa mikään muu uskonnollinen teksti ei vedä vertoja Raamatulle. Raamattu on selvästikin kirja, jota on tarkoitus ymmärtää. Sen ymmärtäminen voi silti tuntua haastavalta. Apua on kuitenkin saatavilla. Mistä ja millaista? Tätä tarkastellaan seuraavassa kirjoituksessa.